Log in

Όμιλος Adecco: Αύξηση οργανικών εσόδων κατά 1% το 4ο τρίμηνο του 2018

Βελτίωση περιθωρίου κέρδους στις περισσότερες αγορές, ενισχυμένο από την αυξημένη παραγωγικότητα χάρη στο πρόγραμμα ‘Grow Together’, ανακοίνωσε ο Όμιλος Adecco για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και συνολικά του έτους 2018.

Αποτελέσματα 4ου τριμήνου 2018

• Αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, και πτώση κατά 1% προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης, εξαιτίας της οικονομικής επιβράδυνσης στην Ευρώπη
• Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στη μόνιμη στελέχωση, οργανικά έσοδα αυξημένα κατά 18%
• Μεικτό περιθώριο κέρδους 19,1%, αυξημένο κατά 120 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίδρασης (+30 μονάδες βάσης) από το μείγμα τιμολογιακής πολιτικής στην προσωρινή απασχόληση
• Περιθώριο EBITA εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών 4,8%, αυξημένο κατά 20 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, θετική υποκείμενη ανάπτυξη και ευνοϊκά μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία αντιστάθμισαν τις αυξημένες επενδύσεις σε νέα επιχειρηματικά σχέδια και την επίδραση της προσαρμογής και ενσωμάτωσης της Γερμανίας στη νέα νομοθεσία
• Ζημία απομείωσης στη Γερμανία (EUR 270 εκατομμύρια), μη ταμειακή και χωρίς επιπτώσεις στη μερισματική πολιτική
• Έσοδα τον Ιανουάριο του 2019 σε πτώση 2% προσαρμοσμένα βάσει ημερών διαπραγμάτευσης σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, με την τάση τον Φεβρουάριο για μικρή επιβράδυνση

Αποτελέσματα έτους 2018

• Αύξηση οργανικών εσόδων κατά 3% προσαρμοσμένα βάσει των ημερών διαπραγμάτευσης, με επιβράδυνση στο 2ο εξάμηνο, καθώς η ανάπτυξη στην Ευρώπη μειώθηκε
• Περιθώριο EBITA εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών 4,5%, μειωμένο κατά 40 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το περασμένο έτος, η θετική επίδραση που φέρει το ‘Grow Together’ αντιστάθμισε μερικώς τις αυξημένες στρατηγικές επενδύσεις, τη μείωση των επιδοτήσεων CICE και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό της Γερμανίας
• Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους του Ομίλου Adecco EUR 458 εκατομμύρια, επηρεασμένα από τη μείωση υπεραξίας
• Συνεχιζόμενες καλές ταμειακές ροές, προτεινόμενο μέρισμα CHF 2,50 ανά μετοχή, σταθερό σε σύγκριση με το περασμένο έτος
• Στρατηγική και επενδύσεις σε σωστή πορεία: To ‘Grow Together’ έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας και του ‘Net Promoter Score’, νέα επιχειρηματικά σχέδια διευρύνουν τις λύσεις που προσφέρει το πορτφόλιο του Ομίλου Adecco και οδηγούν σε συνέργειες

«Ο Όμιλος έκλεισε το έτος με ισχυρές επιδόσεις, παρά την πτώση στην αγορά της Ευρώπης. Παρά το γεγονός ότι τα έσοδα παρουσίασαν πτώση 1% (προσαρμοσμένα στις ημέρες διαπραγμάτευσης), υπερβήκαμε τους στόχους σε αποτελέσματα σε πολλές καίριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, των ΗΠΑ (Γενική Στελέχωση) και της Ιταλίας. Η υποκείμενη κερδοφορία επίσης βελτιώθηκε περαιτέρω κατά το 4ο τρίμηνο του 2018, χάρη και στην ώθηση από τη θετική τάση του προηγούμενου τριμήνου. Οι επενδύσεις στη στρατηγική ‘Perform, Transform, Innovate’, που επηρέασαν τα περιθώρια το 2017 και 2018, πλέον αποδίδουν τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα χτίζουν ισχυρά θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη στην κερδοφορία.

Το 2018 έκλεισε με πολύ καλές επιδόσεις (Πυλώνας ‘Perform’). Διευρύναμε το μερίδιο αγοράς μας στη Γαλλία και επιστρέψαμε σε κερδοφορία στις ΗΠΑ στο κομμάτι της Γενικής Στελέχωσης, μένοντας πιστοί στη δέσμευση που πήραμε το 2017. Τα προγράμματα τιμολογιακής πολιτικής συνέβαλαν στην ανάκαμψη και επιτύχαμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά στη μόνιμη στελέχωση. Παρά το γεγονός ότι η Γερμανία επηρέασε τις επιδόσεις του Ομίλου, έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές για να ενισχύσουμε τον οργανισμό.

Επίσης, μετασχηματίσαμε τις λειτουργίες μας (Πυλώνας ‘Transform’). Το πρόγραμμα ‘Grow Together’ μεγαλώνει και οδηγεί σε βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που ενίσχυσε τα λειτουργικά περιθώρια στις περισσότερες περιοχές κατά το 4ο τρίμηνο. Καθώς βελτιστοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες, μειώνουμε κόστη και αυξάνουμε την ικανοποίηση πελατών και υποψηφίων, κάτι που αποδεικνύεται από την αύξηση κατά 5 μονάδες του NPS το 2018.

Τέλος, καινοτομούμε (Πυλώνας ‘Innovate’). Προσθέτουμε εταιρείες που καινοτομούν στον χώρο τους και διευρύναμε το πορτφόλιό μας με τις General Assembly (ανάπτυξη υπαρχουσών και νέων δεξιοτήτων | up-/re-skilling) και Vetterry (ψηφιακή μόνιμη στελέχωση). Σε συνδυασμό με τη δυναμική των υπαρχόντων brands δημιουργούμε υπηρεσίες 360˚ για να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε όλο το εύρος των λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού, online και offline.

Καθώς ο Όμιλος συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, οι άνθρωποί μας παραμένουν το σημαντικότερο αγαθό μας – μόνο χάρη στο δικό τους πάθος και τη δέσμευσή τους μπορούμε να επιτυγχάνουμε ως ομάδα. Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τους 34.000 συναδέλφους σε όλο τον κόσμο για τη συνδρομή τους στο να γίνει ο Όμιλος Adecco #1 παγκοσμίως στις λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού.», δήλωσε ο Alain Dehaze, Group Chief Executive Officer.