Log in

SIA: Έμφαση στον σχεδιασμό νέων υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών

Το διοικητικό συμβούλιο της SIA, υπό τη προεδρία του κ. Giuliano Asperti, ενέκρινε το Στρατηγικό Πλάνο για την περίοδο 2019-2021 το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο και την ανάδειξή της σε κύριο παίκτη στην Ευρώπη στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού της πλάνου, η SIA έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή εταιρεία, με ηγετική θέση στους τομείς πληρωμών και τεχνολογίας, η οποία θα λειτουργεί παράλληλα και σε συνεργασία με τις τράπεζες, τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από προοδευτική εδραίωση και δημιουργία νέων ψηφιακών παικτών όπως τεχνολογικών κολοσσών, εταιρειών fintech και φορέων ηλεκτρονικού εμπορίου.

«Η έγκριση του νέου στρατηγικού πλάνου σηματοδοτεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη της SIA, η οποία λόγω της ισχυρής φιλικά προσκείμενης προς τις τράπεζες φύσης της, αποσκοπεί στο να αναδειχθεί σε πανευρωπαϊκό τεχνολογικό ηγέτητης βιομηχανίας πληρωμών» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SIA κ. Nicola Cordone. «Μέσα στην επόμενη τριετία θα επιδιώξουμε να φέρουμε εις πέρας αυτόν τον στόχο επεκτείνοντας την παρουσία της SIA στην διεθνή αγορά και ενισχύοντας τις σχέσεις μας με τους πελάτες μας, παρέχοντάς τους υποστήριξη στις ανταγωνιστικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν, μέσω καινοτόμων και αξιόπιστων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών, υπολογίζοντας και στη αρωγή των 900 νέων εργαζόμενων τους οποίους αναμένεται να προσλάβουμε μέχρι το 2021»

Ανταγωνιστικό και θεσμικό σενάριο

Το νέα Στρατηγικό Πλάνο της SIA ταιριάζει απόλυτα με την ιδιαίτερα δυναμική παγκόσμια αγορά πληρωμών η οποία αναμένεται να καταγράψει ανάπτυξη της τάξεως του 6-7% μέχρι το 2021, με αύξηση του όγκου ψηφιακών συναλλαγών κατά 3-5% στην Ευρώπη, όπου η αξία του εν λόγω κλάδου ανέρχεται σε 80 δις ευρώ.

Ο εν εξελίξει μετασχηματισμός, ο οποίος είναι αποτέλεσμα και της θεσμοθέτησης νέων κανονισμών ρύθμισης των πληρωμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όπως η κοινοτική οδηγία PSD2 - μέσω της οποίας ξεκίνησε η λειτουργεία του open banking και των άμεσων πληρωμών - χαρακτηρίζεται από διάφορες τάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον κλάδο.

Πρώτον, η παγιοποίηση της αγοράς που εκτιμάται σε πάνω από 35 δις ευρώ, επηρεάζει ευρωπαϊκούς καθώς και μη-ευρωπαϊκούς παίκτες και διεθνή funds.
Δεύτερον, παρατηρείται μια σταδιακή αποδοχή των εθνικών συστημάτων πληρωμών στην Ευρώπη, τα οποία διεκδικούν μερίδια από τα διεθνή δίκτυα, καθώς και ανάπτυξη του τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου με αναμενόμενη αύξηση περίπου 13% ετησίως σεπαγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτό το περιβάλλον εκτενούς μετασχηματισμού, το Στρατηγικό Σχέδιο της SIA για την τριετία 2019- 2021 θα αλλάξει τροχιά καθώς η εταιρεία προσβλέπει στην μετεξέλιξη της από εξειδικευμένο παίκτη επεξεργασίας καρτών σε πανευρωπαϊκό ηγέτη στους τομείς πληρωμών και τεχνολογίας, μέσα από την ανάπτυξη της σε διεθνές επίπεδο καθώς και την δημιουργία νέων υπηρεσιών ψηφιακώνπληρωμών.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Πιο συγκεκριμένα, το Στρατηγικό σχέδιο της SIA για την περίοδο 2019-2021 αναπτύσσεται σε πέντε βασικές πτυχές ανάπτυξης.
1. Η εταιρεία προτίθεται να εδραιώσει την κύρια δραστηριότητά της στους τομείς των καρτών, των πληρωμών και των θεσμικών υπηρεσιών μέσω της απόκτησης νέων πελατών στην Ιταλία και στο εξωτερικό και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.
2. Μεταξύ των κύριων στόχων του Σχεδίου είναι η SIA να καταστεί ως ο κύριος τεχνολογικός φορέας στις ψηφιακές πληρωμές, μέσα από επενδύσεις που στοχεύουν στην επέκταση και ενίσχυση των υπηρεσιών και των πλατφορμών που ήδη προφέρει η SIA, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, οι άμεσες πληρωμές, η τεχνολογία blockchain και οι πρωτοβουλίες υπέρ του «smart mobility», καθώς και η ανάπτυξη προηγμένων λύσεων βασισμένων στο Big Data, το Internet of Things και την τεχνητή νοημοσύνη.
3. Η διαδικασία διεθνούς επέκτασης που έχει αναλάβει η SIA τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζεται από έντονη επιτάχυνση, ιδίως με την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τις πρόσφατες εξαγορές δραστηριοτήτων επεξεργασίας καρτών στην Κεντρική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και μέσα από τον ηγετικό ρόλο της εταιρείας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ενοποίησης των βασικών παιχτών και των συστημάτων πληρωμών που εξελίσσονται στην Ιταλία και στο εξωτερικό.
4. Στην εγχώρια αγορά, το Στρατηγικό Σχέδιο υποστηρίζει τις κυριότερες εθνικές πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών πληρωμών, όπως η πλατφόρμα τεχνολογίας PagoPA για τον δημόσιο τομέα, η παρουσίαση του BANCOMAT Pay μιας νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών, και η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, συνεχίζοντας συνάμα τον «πόλεμο κατά της χρήσης μετρητών» ευνοώντας την επέκταση των μικροπληρωμών και των ανέπαφων συναλλαγών.

5. Τέλος, όσον αφορά την εσωτερική τεχνική δομή, το Σχέδιο προβλέπει μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της SIA μέσω της μετάβασης (migration) της σημερινής τεχνολογικής υποδομής σε μια ανοιχτή πλατφόρμα, τη σταδιακή υιοθέτηση νέων μεθόδων εργασίας εμπνευσμένων από τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και τη συνεργασία με τους παίκτες του των πληρωμών σε μια λογική "Ανοικτής Καινοτομίας” (“Open Innovation”).
Οικονομικοί στόχοι έως το 2021
Μέχρι το 2021, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει να επιτύχει ενοποιημένα έσοδα άνω των € 800 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με τα € 614,8 εκατ. που επιτεύχθηκαν το 2018, ενώ ο δείκτης EBITDA- o οποίος το 2018 ανήλθε σε € 201,4 εκατ, ήτοι το 32,8% των εσόδων – ευθυγραμμισμένος με τα μεγέθη των κορυφαίων εταιρειών του κλάδου και την ιστορία της SIA. 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το Στρατηγικό Σχέδιο της SIA προβλέπει σε πάνω από 900 προσλήψεις νέων εργαζομένων κατά την τριετία 2019-2021, με έμφαση στους νέους, τις γυναίκες καθώς και την απόκτηση πρόσθετων ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, την ανάλυση δεδομένων (analytics) και την καινοτομία. Η SIA επικεντρώνεται παράλληλα και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της, επενδύοντας σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την διαχείριση ταλέντου, τη ποικιλομορφία και την ευημερία.