Log in

«Έσταξαν» 133 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο οι γερμανικοί κολοσσοί

Ευρεία δημοσιότητα σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης πήρε η αποκάλυψη της εφημερίδας F&M Voice για το βαρύ πρόστιμο που επιβλήθηκε στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες Mercedes και BMW από το ΣΔΟΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, οι δύο γερμανικοί κολοσσοί έσπευσαν να καταβάλουν το σύνολο των ποσών που τους καταλογίστηκαν, καθώς οι έλεγχοι ανέδειξαν υποθέσεις υποτιμολογήσεων και λαθρεμπορίας.

Γράφει ο: 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της F&M Voice, διαφυγόντες φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 133 εκατ. ευρώ υποχρεώθηκαν να καταβάλουν πρόσφατα στο Ελληνικό Δημόσιο οι εταιρίες Mercedes Benz Hellas και BMW Hellas, οι οποίες κατηγορούνται από τις ελληνικές τελωνειακές αρχές για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας αυτοκινήτων.

Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές μετά από εκτεταμένους ελέγχους που διενήργησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από το 2014 έως και το 2016 στις εισαγωγές χιλιάδων αυτοκινήτων που πραγματοποίησαν οι δύο εταιρίες στην Ελλάδα τα έτη 2011-2013.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ ξεκίνησαν μετά από παραγγελία του τότε Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Παναγιώτη Αθανασίου.

Όπως προέκυψε από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, οι δύο μητρικές πολυεθνικές εταιρίες Mercedes και ΒMW ακολούθησαν από το 2011 την πρακτική να πραγματοποιούν ενδοομιλικές πωλήσεις προς τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα με σημαντικά μειωμένες τιμές. Στόχος ήταν να καταβάλλονται στη χώρα μας αντίστοιχα μειωμένα ποσά τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ και, παράλληλα, να αποφεύγεται η πληρωμή στο ελληνικό Δημόσιο μεγάλων ποσών φόρου πολυτελείας. Ενός, δηλαδή, φόρου που είχε επιβληθεί το 2010 από την τότε ελληνική κυβέρνηση με συντελεστές που ξεκινούσαν από 10% για μικρομεσαίας εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας εισαγόμενα καινούργια Ι.Χ. και έφθαναν έως και το 40% για όσα εισαγόμενα καινούργια Ι.Χ. αυτοκίνητα υπερέβαιναν σε εργοστασιακή τιμολογιακή αξία τα 28.000 ευρώ.

Ακριβές οι λιανικές τιμές

Από την άλλη πλευρά, όμως, οι δύο θυγατρικές τους εταιρίες στην Ελλάδα, η Mercedes Benz Hellas και η BMW Hellas, πωλούσαν στη ελληνική αγορά τα ίδια -εισαχθέντα με πολύ χαμηλές τιμές- αυτοκίνητα χωρίς καμία αντίστοιχη μείωση στις δικές τους λιανικές τιμές, δηλαδή με τα επίπεδα λιανικών τιμών που τα διέθεταν στο ελληνικό κοινό και πριν από το 2011.

Με τον τρόπο αυτό, αποκόμιζαν σημαντικά κέρδη, λόγω των πολύ μεγάλων διαφορών μεταξύ των σημαντικά χαμηλών τιμών εισαγωγής από τη Γερμανία και των υψηλών τιμών πώλησης στην Ελλάδα. Για τα πολύ υψηλά αυτά κέρδη τους, οι ελληνικές αντιπροσωπείες δεν φορολογούνταν, διότι τα συγκεκριμένα κέρδη συμψηφίζονταν με πολύ μεγάλες ζημιές που είχαν κατά τα προηγούμενα έτη και έτσι μηδενίζονταν, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράξει ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος από τα σημαντικά κέρδη που πραγματοποιούσαν οι δύο εν Ελλάδι αντιπροσωπείες.

Ταυτόχρονα, το Δημόσιο υπέστη σημαντική απώλεια εσόδων ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τέλη ταξινόμησης, ΦΠΑ και φόρους πολυτελείας εξαιτίας των «υποτιμολογημένων» εισαγωγών από τη Γερμανία προς την Ελλάδα.

Συμψηφισμός με ζημιές

Η παραπάνω πρακτική των «υποτιμολογημένων» εισαγωγών στην Ελλάδα ωφελούσε και τις μητρικές εταιρίες στη Γερμανία. Διότι με το να πωλούν σε σημαντικά μειωμένες τιμές τα αυτοκίνητά τους στις ελληνικές θυγατρικές τους, εμφάνιζαν στο γερμανικό Δημόσιο μειωμένο τζίρο και πλήρωναν κι εκείνες λιγότερους φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα τα υπερκέρδη που αποκόμιζαν από τις πωλήσεις των θυγατρικών τους στην Ελλάδα δεν φορολογούνταν στη χώρα μας, λόγω των συμψηφισμών με ζημίες προηγούμενων ετών, όπως ήδη προαναφέραμε.

Έτσι, η συγκεκριμένη πρακτική δεν είχε καμία δυσμενή φορολογική επίπτωση ούτε στις μητρικές ούτε στις θυγατρικές τους στην Ελλάδα. Αντιθέτως, ωφελούσε και τις δύο φορολογικά.

«Ιδιαίτερα τεχνάσματα»

Σύμφωνα με το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, στοιχεία του οποίου έχει στη διάθεσή της η «F&M Voice», οι ελληνικές θυγατρικές Mercedes Benz Hellas και ΒΜW Hellas μέσω της παραπάνω πρακτικής γλίτωναν από την πληρωμή φόρων που έφθαναν μέχρι και το 90% των φορολογητέων αξιών των αυτοκινήτων που εισήγαγαν από τη Γερμανία.

Οι ελεγκτές υποστηρίζουν στο πόρισμά τους ότι οι δύο αντιπροσωπείες διέπραξαν το αδίκημα της λαθρεμπορίας, διότι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα τεχνάσματα για την καταβολή μειωμένων φόρων στη χώρα μας (τελών ταξινόμησης, ΦΠΑ και φόρου πολυτελείας).

Αποφάσεις ΣΔΟΕ

Η ολοκλήρωση της έρευνας του ΣΔΟΕ και οι καταλογισμοί των φόρων και των προστίμων πραγματοποιήθηκαν το 2016 με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. Στη Mercedes Benz Hellas καταλογίστηκαν διαφυγόντες φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα λαθρεμπορίας συνολικού ύψους 84,4 εκατ. ευρώ, για 6.300 εισαχθέντα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

2. Στη ΒΜW Hellas επιβλήθηκαν διαφυγόντες φόροι, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα λαθρεμπορίας συνολικού ύψους 48,8 εκατ. ευρώ, για 5.150 εισαχθέντα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Δηλαδή και οι δύο εταιρίες εκλήθησαν να καταβάλουν στο Ελληνικό Δημόσιο φόρους και πολλαπλά τέλη συνολικού ύψους άνω των 133 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα, δε, εντός του Σεπτεμβρίου, οι 2 εταιρίες πλήρωσαν τελικά τα ποσά αυτά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παρ’ όλα αυτά, οι υπεύθυνοι των εταιριών αμφισβητούν τα αποτελέσματα των ελέγχων και έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να πετύχουν την ακύρωση των πράξεων επιβολής φόρων και προστίμων.