Log in

Eurobank: H ελληνική οικονομία εξέρχεται από τη στασιμότητα

Οι μακροοικονομικοί και μικροοικονομικοί δείκτες υψηλής συχνότητας που δημοσιεύτηκαν τις 3 τελευταίες εβδομάδες εκπέμπουν σε γενικές γραμμές ένα θετικό μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στη βραχυχρόνια περίοδο, υπογραμμίζει η Eurobank στο «7 ημέρες οικονομία».

Ωστόσο, η πρόκληση της επιστροφής σε υψηλούς και βιώσιμους ρυθμούς μεγέθυνσης παραμένει. Δηλαδή, ναι μεν τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τη στασιμότητα της περιόδου 2014-2016, εντούτοις δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις δυναμικής ανάκαμψης, υπογραμμίζεται στην ανάλυση.

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάιο 2018 μειώθηκε στο 19,5% - για πρώτη φορά κάτω του επιπέδου του 20,0% από τον Σεπτέμβριο 2011 – από 20,0% και 21,7% τον Απρίλιο 2018 και τον Μάιο 2017 αντίστοιχα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης επιταχύνθηκε στο 1,9 YoY% ή 70,1 YoY χιλ άτομα από 0,3 YoY% ή 10,4 YoY χιλ άτομα τον προηγούμενο μήνα. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -11,0 YoY% ή -113,8 YoY χιλ άτομα και το αντίστοιχο μέγεθος για το εργατικό δυναμικό (απασχολούμενοι + άνεργοι) ήταν -0,9 YoY% ή -43,7 YoY χιλ άτομα.

Η συνολική πτώση του ποσοστού ανεργίας σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2013 διαμορφώθηκε στις -8,4 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) τον Μάιο 2018. Εντούτοις, σε σύγκριση με το ιστορικό χαμηλό του Μαΐου 2008 (περίοδος Ιανουάριος 2004 – Μάιος 2018) παρέμεινε υψηλότερο κατά 12,2 ΠΜ.

Η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης δημιουργούν σημαντικά οφέλη στην οικονομία υπό τη μορφή ενίσχυσης των εισοδημάτων και στήριξης της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο η ελληνική αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σημαντικές μακροχρόνιες προκλήσεις: 1ον δημογραφικό, 2ον παραγωγικότητα και 3ον μακροχρόνια και δομική ανεργία.

Το ποσοστό ανεργίας μπορεί μεν να μειώνεται ωστόσο η αύξηση της χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας προέρχεται από μια δεξαμενή πόρων (αριθμός ατόμων ή δυνητικές εργατοώρες) η οποία: 1ον διαρκώς συρρικνώνεται (μείωση του εργατικού δυναμικού και του πληθυσμού) και 2ον η παραγωγικότητά της είναι σχετικά χαμηλή.

Αυτά τα δύο στοιχεία αναμένεται να ασκήσουν αρνητική επίδραση στον δυνητικό ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Οι εξαγωγές

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων ενισχύθηκε στο 24,8 YoY% ή €597,3 YoY εκατ. τον Ιούνιο 2018 από 14,9 YoY% ή €383,3 YoY εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Η κατηγορία των πετρελαιοειδών συνεισέφερε 13,3 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των εξαγωγών αγαθών και ακολούθησαν αυτές των εξαιρούμενων των πετρελαιοειδών και των πλοίων (Ε Π&Π) και των πλοίων με συνεισφορά της τάξης των 8,7 και 2,8 ΠΜ αντίστοιχα.[2] Βάσει των παραπάνω στοιχείων αποδεικνύεται ότι το 53,5% της αύξησης του συνόλου των εξαγωγών εμπορευμάτων τον Ιούνιο 2018 προήλθε από την κατηγορία των πετρελαιοειδών.

Για τον ίδιο μήνα η μέση (ανά ημέρα) ετήσια μεταβολή της τιμής του πετρελαίου Brent ανήλθε στο 59,9% από 49,9% τον Μάιο 2018 (πηγή: Thomson Reuters). Συνεπώς, η πραγματική αύξηση του συνόλου των εξαγωγών προϊόντων τον Ιούνιο 2018 ήταν αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη ονομαστική.

Στην πλευρά της χρέωσης των εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας, οι εισαγωγές εμπορευμάτων, δηλαδή η εγχώρια ζήτηση για αγαθά που παρήχθησαν στην αλλοδαπή (για αυτόν τον λόγο οι εισαγωγές εισέρχονται αφαιρετικά στη γνωστή ταυτότητα του ΑΕΠ) ενισχύθηκαν σε ετήσια βάση κατά 27,1 YoY% ή €1.062,3 YoY εκατ. τον Ιούνιο 2018 από 2,9 YoY% ή €125,2 YoY εκατ. τον Μάιο 2018.

Όπως και στην περίπτωση των εξαγωγών, έτσι και εδώ, η κατηγορία των πετρελαιοειδών είχε την υψηλότερη συμβολή συνεισφέροντας τις 18,2 ΠΜ από τις 27,1 ΠΜ αύξησης του συνόλου των εισαγωγών εμπορευμάτων. Ακολούθησε η κατηγορία των Ε Π&Π (9,2 ΠΜ), ενώ εκείνη των πλοίων είχε αρνητική συμβολή της τάξης των -0,3 ΠΜ.

Βάσει των προαναφερθέντων μεταβολών, το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές εμπορευμάτων, παρουσίασε ετήσια πτώση (διεύρυνση του ελλείμματος) της τάξης των -€465,0 YoY εκατ. (για πρώτη φορά έπειτα από 7 συνεχείς μήνες ετήσιας αύξησης), τονίζει η Eurobank.

Το εν λόγω αποτέλεσμα προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μείωση των ισοζυγίων των πετρελαιοειδών και των Ε Π&Π κατά -€393,6 YoY και -€152,4 YoY εκατ. αντίστοιχα. Το ισοζύγιο των πλοίων παρουσίασε αύξηση της τάξης των €81,0 YoY εκατ.

H εικόνα στο λιανικό εμπόριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο τον Μάιο 2018 ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 4,5 YoY% από 1,4 YoY% τον Απρίλιο 2018 (βλέπε Σχήμα 5). Σε μηνιαία βάση ενισχύθηκε με τον ίδιο ρυθμό με αυτόν του Απριλίου 2018 (0,9 MoM%).

Η προαναφερθείσα επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο αποτελεί μια θετική ένδειξη για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2ο τρίμηνο 2018, σημειώνει η Eurobank.