Log in

Η ΑΑΔΕ «κατάσχεσε» επιστροφές φόρου εισοδήματος για να εισπράξει νωρίτερα τον ΕΝΦΙΑ του 2018!

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που έλαβαν φέτος πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017 δεν θα εισπράξουν τελικά τις επιστροφές φόρου που αναγράφουν τα συγκεκριμένα σημειώματα.

Γράφει ο: 

Ο λόγος είναι ότι οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προχώρησαν χθες σε αυτόματους συμψηφισμούς των ποσών των επιστροφών φόρου που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), οι οποίες βεβαιώθηκαν τον Αύγουστο για να εξοφληθούν μελλοντικά σε 5 μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έως και τον Ιανουάριο του 2019. Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. «κατάσχεσαν» τις φετινές επιστροφές φόρου εισοδήματος των συγκεκριμένων φορολογουμένων για να εισπράξουν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταλόγισαν!

Οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εφάρμοσαν και φέτος τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), που προβλέπουν ότι ποσά επιστροφών φόρου, τα οποία δικαιούνται φορολογούμενοι επιτρέπεται να συμψηφίζονται αυτεπαγγέλτως ακόμη και με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους που έχουν βεβαιωθεί στα ονόματά τους, αλλά οι προθεσμίες εξόφλησής τους δεν έχουν ακόμη εκπνεύσει! Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συμψήφισαν χθες τις επιστροφές φόρων εισοδήματος που έπρεπε κανονικά να καταβάλουν εφάπαξ στους φορολογούμενους, με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες κανονικά θα μπορούσαν να εξοφληθούν από τους φορολογούμενους σε 5 μηνιαίες δόσεις.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη λάβει ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, πιστωτικά εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος δικαιούνταν να εισπράξουν εφάπαξ τις επιστροφές έως και τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, τον Αύγουστο, οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. εξέδωσαν ηλεκτρονικά και ανήρτησαν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISNET, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα οποία βεβαίωσαν τις οφειλές του φόρου αυτού για το 2018. Έτσι, η υποχρέωση της Α.Α.Δ.Ε. να επιστρέψει φόρους σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους με βάση τα πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνέπεσε χρονικά με την βεβαίωση του EN.Φ.Ι.Α. του 2018, οπότε με βάση το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. δόθηκε η δυνατότητα αυτεπάγγελτου συμψηφισμού των επιστροφών φόρου με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., τις οποίες χρωστούν οι δικαιούχοι των επιστροφών!

Στο πλαίσιο αυτό, χθες διενεργήθηκαν μαζικοί συμψηφισμοί επιστροφών φόρου εισοδήματος με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018. Οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. κατάσχεσαν εν όλω ή εν μέρει τις επιστροφές φόρου προκειμένου να εισπράξουν από τους δικαιούχους των επιστροφών νωρίτερα (ει δυνατόν και εφάπαξ), τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αυτοί οφείλουν. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπεται να καταβληθούν σταδιακά σε 5 μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους έως τον Ιανουάριο του 2019.

Σε πολύ λιγότερους φορολογούμενους οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. συμψήφισαν χρωστούμενες από το Δημόσιο επιστροφές φόρου εισοδήματος ή ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014-2017 ή πληρωμές που έγιναν στις τράπεζες αλλά εκκρεμούσαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τις οφειλές του φετινού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Οι φορολογούμενοι ενημερώθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τους αυτόματους συμψηφισμούς με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία εστάλησαν χθες και αναφέρουν ότι: «Σας γνωρίζουμε ότι διενεργήθηκε αυτόματος συμψηφισμός χρεών σας (μη ρυθμισμένων) με ποσά επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ετών 2014-2018 ή/και με ποσά επιστροφής ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014-2017 ή/και με ποσά πληρωμής που έχετε πραγματοποιήσει σε τράπεζα και ήταν σε εκκρεμότητα στη Δ.Ο.Υ. σας. Παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε για το νέο μειωμένο ποσό της οφειλής σας από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης στο TAXISnet, στο δικτυακό τόπο ( www.aade.gr)».

Οι «κατασχέσεις» επιστροφών φόρου για να εισπραχθούν ταχύτερα μελλοντικα μη ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο νομοθετήθηκαν για πρώτη φορά από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ των κ.κ. Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3943/2011 που τροποποίησε το άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τους συμψηφισμούς οφειλών. Η διάταξη αυτή ενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2012 με εγκύκλιο που εξέδωσε η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Με την εγκύκλιο εκείνη είχε διευκρινιστεί, μεταξύ των άλλων ότι:

1) Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.

2) Συμψηφισμός μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να εκφράσει σχετική επιθυμία (χωρίς να υποβάλει τη σχετική αίτηση-δήλωση) ο δικαιούχος της απαίτησης κατά του Δημοσίου. Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επιτρέπεται ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. αν υφίσταται τίτλος επιστροφής, αν ο οφειλέτης αιτείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το Δημόσιο ή γνωστοποιεί την απαίτησή του κατά του Δημοσίου ο ίδιος ή η εκκαθαρίζουσα αρχή), τότε ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.

Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, διενεργείται και σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής φόρου ή άλλης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου μικρότερης των 1.500 ευρώ.