Log in

ΟΟΣΑ: Ρυθμοί ανάπτυξης σταθερά πάνω από το 2% ως το 2020 στην Ελλάδα

Θετικές για τη χώρα μας είναι οι γενικές προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την ελληνική οικονομία.

Γράφει ο: 

Ο Ο.Ο.Σ.Α. εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί φέτος σε 2,1%, με οριακή επιτάχυνση στο 2,2% το 2019 και επιστροφή στο 2,1% το 2020. «Εάν ο ασθενέστερος ρυθμός ανάπτυξης θέσει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους ή το πλεόνασμα του προϋπολογισμού υπερβεί τους στόχους, η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει μια προτεραιοποίηση των στοχευμένων κοινωνικών μέτρων και των επενδύσεων σε υποδομές καθώς και να συνεχίσει να διευρύνει τη φορολογική βάση» σημειώνει ο Οργανισμός.

Επισημαίνει εξάλλου ότι «η σημαντική συμβολή των εξαγωγών στο ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει, αλλά η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων θα λειτουργήσουν ενισχυτικά με αύξηση της εμπιστοσύνης». Τονίζει εξάλλου ότι «η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων θα υποστηρίξει την ανάκαμψη κι ότι η ανεργία, παρότι παραμένει υψηλή, θα συνεχίσει να υποχωρεί».

Προειδοποιεί όμως ότι η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη με τις επενδύσεις να παραμένουν το βασικό σημείο αβεβαιότητας για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη. «Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων παραμένει μια αδυναμία ενώ η επιδείνωση των συνθηκών στις αγορές εν μέρει εξαιτίας των εξελίξεων σε Ιταλία και Τουρκία, ενδεχομένως να περιορίσουν τις νέες επενδύσεις» σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

Στην έκθεση ο Οργανισμός εκτιμά πως το κλειδί για την αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων στα δημοσιονομικά και την ανάπτυξη είναι ο συνδυασμός του μεταρρυθμιστικού momentum με τη συνετή δημοσιονομική πολιτική. Ενισχυτικά άλλωστε στην ενίσχυση των επενδύσεων και του εμπορίου εκτιμάται πως μπορεί να συνδράμει «η συνεχιζόμενη βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με τους βόρειους γείτονές της».

Όσον αφορά στα δημοσιονομικά, ο προϋπολογισμός, όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, αναμένεται να καλύψει τους μεσοπρόθεσμους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων ενώ η δημοσιονομική πολιτική γίνεται υποστηρικτική. Στην έκθεση γίνεται και αναφορά στα προωθούμενα μέτρα εισοδηματικών ενισχύσεων και φοροελαφρύνσεων τα οποία περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμό του 2019. Μεταξύ αυτών ο Ο.Ο.Σ.Α. κάνει αναφορά στην προωθούμενη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και μερισμάτων, στον ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Οι αδυναμίες

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον διεθνή οργανισμό, η ανεπαρκής χρηματοδότηση παραμένει περιοριστικός παράγοντας για την κατανάλωση, ενώ καταγράφεται αργή πρόοδος στην προσέλκυση νέων ξένων άμεσων επενδύσεων αλλά και στην υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Βάσει εξάλλου των όσων αναφέρει ο οργανισμός:

* Ο τραπεζικός δανεισμός στους πλέον δυναμικούς τομείς του τουρισμού και του εμπορίου έχει σταθεροποιηθεί αλλά η συνολική πιστωτική επέκταση ακόμα συρρικνώνεται.

* Οι καταθέσεις σταδιακά επιστρέφουν, με την σταδιακή χαλάρωση των Capital Controls ενώ ο ELA έχει σχεδόν μηδενιστεί. Οι τράπεζες επιτυγχάνουν τους στόχους μείωσης των κόκκινων δανείων κυρίως μέσω πωλήσεων και διαγραφών, με τα κόκκινα επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια να αντιμετωπίζονται ταχύτερα σε σχέση με τα στεγαστικά καθώς τα τελευταία διαπνέονται από ισχυρότερη νομική προστασία. Οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν ευμετάβλητες, καθώς υπάρχει προβληματισμός αναφορικά με την ικανότητά τους να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια αν χρειαστεί.