Log in

Μίχαλος: Στόχος η αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ κατά 10 μονάδες

Την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, με στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή των συνολικών εξαγωγών στο ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 10 μονάδες, στα επόμενα χρόνια, υπογράμμισε ο πρόεδρος ΚΕΕ και ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Σε ομιλία του σε ενημερωτική εκδήλωση, ο κ. Μίχαλος σημείωσε πως η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν από τα ελάχιστα θετικά μηνύματα στη διάρκεια της κρίσης, τονίζοντας όμως πως ο δρόμος ακόμη είναι μακρύς
για την επίτευξη των στόχων εξωστρέφειας της χώρας.

Ως προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτούνται σοβαρές μεταρρυθμίσεις, συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων, για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων, τόνισε ο κ. Μίχαλος.

Χρειάζεται, κατά συνέπεια, ένα στρατηγικό σχέδιο, με εστίαση τόσο στις άμεσες ανάγκες, όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του εξαγωγικού τομέα.

Στο επίκεντρο ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να βρίσκεται η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών στήριξης και κινήτρων για τις επιχειρήσεις, ανέφερε και πρόσθεσε, ότι «μεταξύ άλλων, θεωρούμε ότι απαιτείται:
a. Αντικατάσταση των άμεσων ενισχύσεων με νέα αναπτυξιακά κίνητρα για νέα εργαλεία χρηματοδότησης
b. Διάθεση πόρων από επενδυτικά προγράμματα στην οργανωμένη εξωστρεφή παραγωγή, μέσα από τη δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας.
c. Προώθηση της καινοτομικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας
d. Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία, με κίνητρα όπως χαμηλότερη φορολόγηση, διευκόλυνση σε θέματα αδειοδοτήσεων, συναλλαγών με το δημόσιο κτλ.
Παράλληλα, απαιτείται η διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, οι οποίες θα διοχετεύσουν πρόσθετη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην παραγωγική διαδικασία».

Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε και την αναγκαιότητα στήριξης της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:
• Με ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα και κίνητρα για την ενσωμάτωση της καινοτομίας
• Με τη δημιουργία υποστηρικτικών και συμβουλευτικών δομών σε θέματα τυποποίησης – πιστοποίησης, καινοτομίας κτλ.
• Με κίνητρα για την ανάπτυξη συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων
• Με τη σύνδεση μεταποιητικών ΜΜΕ με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, μέσω δικτύων και αλυσίδων αξίας.

Η προσπάθεια για αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών εξαγωγών, προϋποθέτει πάνω από όλα, τη βελτίωση του ευρύτερου περιβάλλοντος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, σημείωσε για να προσθέσει ότι «ζωτικής σημασίας παράγοντας είναι η αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας. Οι τράπεζες είναι κλειδί στην ανάκαμψη της οικονομίας. Χωρίς υγιείς τράπεζες δεν μπορεί να έρθει βιώσιμη ανάπτυξη».

Εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της εξωστρεφούς ανάπτυξης είναι:
• Η μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών
• Η μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση
• Η προώθηση και η ολοκλήρωση μιας σειράς σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, στις αγορές, στη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.
• Η επιτάχυνση κρίσιμων έργων εθνικής υποδομής, όπως ολοκλήρωση οδικών αξόνων και σιδηροδρομικού δικτύου, υποδομές logistics κτλ.

«Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας δεν θα αυξηθεί με ευχές, ούτε με αποσπασματικές δράσεις. Δεν θα αυξηθεί με τη δημιουργία περισσότερων κρατικών φορέων για τη στήριξή της. Αυτό που μπορεί και οφείλει να κάνει η Πολιτεία, είναι να περιορίσει κατ’ αρχήν τα εμπόδια. Και κυρίως να διαμορφώσει ένα σταθερό και γόνιμο έδαφος, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να απελευθερώσουν τις δυνάμεις τους. Θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν, να επεκταθούν και να διακριθούν στις διεθνείς αγορές. Θα μπορέσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να προσθέσουν αξία στην ελληνική οικονομία», κατέληξε ο κ. Μίχαλος.