Log in

ΟΦΑΕ: Ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση της διεθνούς φορτωτικής

Ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση της διεθνούς φορτωτικής, που στόχο έχει την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, όπως γνωστοποιεί η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 13 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή της ψηφιακής διεθνούς φορτωτικής (e-CMR) από την εταιρεία SARMED ΑΕ. Η επίσημη έναρξη του πιλοτικού που διενεργείται στην Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ψηφιοποίηση των εγγράφων της μεταφοράς ως εργαλείο για την διευκόλυνση του εμπορίου και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και την μείωση του διοικητικού κόστους.

O Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών (ΟΦΑΕ), Απόστολος Κενανίδης, δήλωσε: “Aπώτερος σκοπός για την ψηφιοποίηση της διεθνούς φορτωτικής είναι η βελτίωση της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την διαφάνεια. Σήμερα ολοένα και περισσότερες χώρες υιοθετούν το e-CMR ενώ στο άμεσο μέλλον η εφαρμογή του θα είναι η μόνη λύση. Στόχος μας είναι αυτή την φορά και η Ελλάδα να βρίσκεται μπροστά στις εξέλιξεις πριν από την υποχρεωτική διεθνώς εφαρμογή της ψηφιακής φορτωτικής.”

Το πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα συντονίζεται από την ΟΦΑΕ, η οποία είναι ένα από τα 5 Μέλη της International Road TransportUnion (IRU) που συμμετέχουν στο AEOLIX μαζί και με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

H συμμετοχή της εταιρείας SARMED Α.Ε., ως μία από τις πρωτοπόρους ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή διένεργεια του πιλοτικού καθώς πέρα από την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών Logistics είναι επίσης γνωστό πως επενδύει στην καινοτομία και στην χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσο για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών της και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους συνεργάτες της.

Το έντυπο της διεθνούς φορτωτικής CMR αποτελεί επίσημο συνοδευτικό έγγραφο μιας εμπορευματικής μεταφοράς, στο οποίο συμβάλλονται ο αποστολέας, ο μεταφορέας και ο παραλήπτης. Λειτουργεί ως αποδεικτικό για την ολοκληρωμένη διαδικασία παραλάβης/παράδοσης των εμπορευμάτων, και τηρείται από τον οδηγό εντός του οχήματος που μεταφέρει τα εν λόγω εμπορεύματα.

Με την χρήση του e-CMR, τόσο οι αποστολείς όσο και οι μεταφορείς θα μπορούν να εισάγουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα μιας εμπορευματικής μεταφοράς, να τα αποθηκεύουν σε ηλεκτρονικά αρχεία και να ανταλλάσουν δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Η έγκαιρη καταγραφή των δεδομένων σημαίνει πως όλοι οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν άμεσα τις πληροφορίες για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, έτσι ώστε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η τιμολόγηση, η λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης, κλπ. θα μπορεί να λαμβάνει χώρα ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος.

Φυσικά η τάση αυτή έχει και περιβαλλοντικές διαστάσεις καθώς με την ψηφιοποίηση των εγγράφων μειώνεται το αντίκτυπο του διεθούς εμπορίου στο περιβάλλον, με την λιγότερη χρήση χαρτιού και την ελαχιστοποίηση των αναγκών αρχειοθέτησης. Περιορίζει το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους και μπορεί να εφαρμοστεί ταυτόχρονα σε πλατφόρμες διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες για την απρόσκοπτη διεθνή λειτουργία τους.

Η επίσημη έναρξη του εθνικού μας πιλότου αποτελεί ορόσημο για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αλλά και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο σύνολο. Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται και νέες δοκιμαστικές εφαρμογές, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τα τέλη του Ιουνίου 2019.