Log in

Υψηλότερο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2018

Yψηλότερα από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ, που έχει τεθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «ενισχυμένης εποπτείας», θα διαμορφωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2018, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Δεκέμβριο χορηγήθηκε «κοινωνικό μέρισμα» το οποίο είχε δημοσιονομικό κόστος 769 εκατ. ευρώ.

Γράφει ο: 

Στην νέα τριμηνιαία έκθεσή του για τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις το Ελληνικό Δημοσιονομικό επισημαίνει ειδικότερα τα εξής:

Το πρωτογενές πλεόνασµα του Κρατικού Προϋπολογισµού (ΚΠ), την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2018, διαµορφώθηκε σε €3.237 εκατ. έναντι €1.941 εκατ. την περυσινή χρονιά και έναντι στόχου €3.603 εκατ. Η απόκλιση ως προς τον στόχο προήλθε αποκλειστικά:

α) από την υστέρηση που παρουσίασαν οι εισροές από την ΕΕ για το Π.∆.Ε. και

β) από τις µειωµένες εισπράξεις εσόδων αποκρατικοποιήσεων, αφού το συµφωνηθέν ποσό των €1.115 εκατ. (καθαρό έσοδο αποκρατικοποιήσεων) που αφορά την 20ετή επέκταση της σύµβασης παραχώρησης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εισπράχθηκε εν τέλει στις 22 Φεβρουαρίου του 2019, και όχι εντός του 2018, όπως είχε προβλεφθεί.

Αντίθετα, ο Τακτικός Προϋπολογισµός (πλην εσόδων αποκρατικοποιήσεων) εκτελέστηκε κατά κανόνα εντός στόχων κατά τη διάρκεια του 2018.

Την περίοδο Ιανουαρίου-∆εκεµβρίου 2018, το πρωτογενές πλεόνασµα της ΓΚ, σε ταµειακή βάση, ανήλθε σε 3,05% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσµατος ύψους 3,45% του ΑΕΠ, την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η συρρίκνωση αυτή του πρωτογενούς πλεονάσµατος σε σχέση µε πέρυσι οφείλεται σχεδόν εξολοκλήρου στα έσοδα από «Πωλήσεις µη χρηµατοοικονοµικών παγίων». Το ποσό των €1.258 που εισπράχθηκε το 2017 σε αυτή την κατηγορία αφορά κατά βάση έσοδα από την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδροµ ίων στη Fraport (ιδιωτικοποιήσεις), τα οποία δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του πρωτογενούς αποτελέσµατος σε όρους «Ενισχυµένης Εποπτείας».

Ως προς το πρωτογενές πλεόνασµα σε όρους «ενισχυµένης εποπτείας» αυτό εκτιµάται να υπερβεί τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ, µετά και από την καταβολή κοινωνικού µερίσµατος σε ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, ύψους €769 εκατ. στο τέλος του 2018.

Τον Ιανουάριο του 2019 το πρωτογενές αποτέλεσµα του ΚΠ παρουσιάζει επιδείνωση σε σχέση µε το 2018 λόγω της µεγάλης µείωσης των εισροών του Π∆Ε, ενώ και οι δαπάνες για παροχές σε εργαζοµένους είναι αυξηµένες κυρίως λόγω της καταβολής του ποσού των €321 εκατ. για πληρωµές εφάπαξ χρηµατικών ποσών, τα οποία αφορούν αναδροµικά σε συνταξιούχους και εν ενεργεία δηµόσιους λειτουργούς (στρατιωτικούς, ιατρούς, πανεπιστηµιακούς, δικαστικούς).

Ωστόσο το πρωτογενές αποτέλεσµα του πρώτου µήνα του 2019 κατέγραψε σηµαντική βελτίωση ως προς το στόχο καθώς η προβλεπόµενη πίστωση για πληρωµές εφάπαξ χρηµατικών ποσών ήταν πολύ υψηλότερη (€982 εκατ.).

Τέλος, µειωµένο κατά €473 εκατ. εµφανίζεται τον Ιανουάριο του 2019 το πρωτογενές πλεόνασµα της ΓΚ σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2018, αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση των µεγεθών του ΚΠ. Αντίθετα, διευρυµένα πλεονάσµατα κατέγραψαν οι ΟΚΑ, οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης.