Log in

Καφές, τσάι και χυμοί στον ΦΠΑ 13%, εάν δεν σερβίρονται έτοιμα προς πόση

Καφές, τσάι, χυμοί φρούτων και λαχανικών, εκχυλίσματα και παρασκευάσματα με πρώτη ύλη τον καφέ ή το τσάι ή υποκατάστατα του καφέ, καθώς και το μάτε, ένα καφεϊνούχο ρόφημα που αποτελεί εθνικό ποτό σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, μετατάσσονται κι αυτά την 20η Μαϊου από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%, αλλά μόνο εφόσον διατίθενται σε φακελάκια ή σε άλλους είδους συσκευασίες από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και των λοιπών καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών διατροφής.

Γράφτηκε από: 

Αν σερβίρονται έτοιμα προς πόση από καφετέριες και άλλα καταστήματα μαζικής εστίασης θα εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.

Επιπλέον, η μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6% θα ισχύσει από τις 20 Μαϊου και για την τηλεθέρμανση, μια μέθοδο θέρμανσης που εφαρμόζεται στο νομό Κοζάνης.

Τις αλλαγές αυτές επέφερε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στις διατάξεις για την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ οι οποίες ενσωματώθηκαν μέσω προχθεσινής τροπολογίας στο υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Η ένταξη στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13% του καφέ, του τσαγιού, των χυμών φρούτων και λαχανικών και άλλων παρασκευασμάτων προς πόση που πωλούνται από τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών διατροφής αποφασίστηκε μετά τη διαπίστωση ότι η εξαίρεσή τους από τις αρχικά κατατεθείσες διατάξεις προκαλούσε αντιδράσεις ευρείας κλίμακας από επιχειρήσεις παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων κι ότι θα δημιουργούσε προβλήματα και κατά την πώληση των αγαθών αυτών. Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στα αιτήματα για επανεξέταση του εύρους των προϊόντων που εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή, καθώς διατήρησε στο υψηλό ποσοστό ΦΠΑ 24% τα ίδια ακριβώς προϊόντα εφόσον αυτά διατίθενται έτοιμα προς κατανάλωση από καταστήματα μαζικής εστίασης.

Οι νομοτεχνικές βελτιώσεις επί της τροπολογίας για τη μείωση του ΦΠΑ, τις οποίες επέφερε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχουν, ειδικότερα, ως εξής:

1) Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% εντάσσονται από την 20η-5-2019 και τα ακόλουθα είδη:

α) Καφές, τσάι και μάτε.

β) Χυμοί φρούτων και λαχανικών.

γ) Εκχυλίσματα αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή μάτε και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το μάτε.

2) Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 6% θα ισχύσει και για τη θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).

Αυξήθηκαν κατά 6 οι μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών για τις εταιρίες

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επέφερε νομοτεχνικές βελτιώσεις και στις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου που αφορούν στις ρυθμίσεις οφειλών των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (των πάσης φύσεως εταιριών) προς τη Φορολογική Διοίκηση. Με τις… βελτιώσεις αυτές, οι εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) θα μπορούν να εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2018 οφειλές τους προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, αντί 18 που προβλεπόταν αρχικά. Σε περιπτώσεις οφειλών που έπρεπε κανονικά να καταβληθούν εφάπαξ ή έχουν βεβαιωθεί από έκτακτη αιτία (ποσά φόρων και προστίμων από φορολογικούς ελέγχους, φόροι κληρονομιάς κ.λπ.), θα παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις, αντί 30 που προβλεπόταν αρχικά. Ουσιαστικά, η διάρκεια των ρυθμίσεων για τις εταιρίες επιμηκύνθηκε κατά 6 μήνες.  

Επιπλέον, λόγω της αύξησης του μέγιστου αριθμού των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων κατά 6, τροποποιήθηκαν και οι κλίμακες που ορίζουν τις εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων στις περιπτώσεις εξόφλησης των οφειλών από τις εταιρίες σε δόσεις λιγότερες από το μέγιστο αριθμό.

Ουσιαστικά, μετά τις παραπάνω νομοτεχνικές βελτιώσεις τα βασικά σημεία της ρύθμισης φορολογικών οφειλών για τις εταιρίες διαμορφώθηκαν ως εξής:

1) Για οφειλέτες που είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων μέχρι 31-12-2018 οφειλών τους σε 24 μηνιαίες δόσεις και κατ' εξαίρεση σε 36 μηνιαίες δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώθηκαν από έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ.

2) Σε κάθε περίπτωση επιλογής εξόφλησης των οφειλών εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις λιγότερες από τις 24 ή τις 36, κατά περίπτωση, θα παρέχεται ταυτόχρονη ολική ή μερική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις οφειλές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Το ποσοστό της απαλλαγής θα ορίζεται σε συνάρτηση με το πλήθος των δόσεων που θα επιλέγονται, υπό τον περιορισμό ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα πρέπει να ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Ειδικότερα:

- Για οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται σε 24 δόσεις η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους προσδιορίζεται ως εξής:

α) 100%, αν επιλεγεί η εφάπαξ καταβολή,

β) 80%, για καταβολή σε 2 έως 6 μηνιαίες δόσεις,

γ) 60%, για καταβολή σε 7 έως 12 μηνιαίες δόσεις,

δ) 40% για καταβολή σε 13 έως 18 μηνιαίες δόσεις,

δ) 20%, για καταβολή σε 19 έως 22 μηνιαίες δόσεις

- Για οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται σε 36 δόσεις η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους προσδιορίζεται ως εξής:

α) 100%, για εφάπαξ καταβολή,

β) 85%, για καταβολή σε 2 έως 6 μηνιαίες δόσεις

γ) 70%, για καταβολή σε 7 έως 12 μηνιαίες δόσεις

δ) 60%, για καταβολή σε 13 έως 18 μηνιαίες δόσεις,

ε) 40%, για καταβολή σε 19 έως 24 μηνιαίες δόσεις,

στ) 20%, για καταβολή σε 25 έως 30 μηνιαίες δόσεις.