Log in

Mε καθυστέρηση 16 μηνών η απόφαση για την είσπραξη των προστίμων της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων που επιβάλλονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας καθορίζει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία εκδόθηκε με καθυστέρηση 15 μηνών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με καθυστέρηση 16 μηνών από την στιγμή που έγινε νόμος του κράτους η σχετική νομοθετική διάταξη.

Γράφει ο: 

Συγκεκριμένα, η απόφαση εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2019 κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 105 του ν. 4514/2018, που είχε ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή τον Ιανουάριο του 2018. Δημοσιεύθηκε δε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα 22 Μαϊου 2019, έναν μήνα μετά την υπογραφή της!

Η απόφαση ορίζει τα εξής:

Διαδικασία ταμειακής βεβαίωσης απαιτήσεων.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας οίκοθεν απόδοσης Α.Φ.Μ., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, ΠΟΛ 1123/2018, για την βεβαίωση και είσπραξη των απαιτήσεών της από την Φορολογική Διοίκηση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ως βεβαιούσα εν ευρεία εννοία αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2166/1993 όπως ισχύουν, διαβιβάζει στην αρμόδια σύμφωνα με το επόμενο άρθρο Δ.Ο.Υ, τα κατ' άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ, ΦΕΚ 90 Α) και άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) όπως ισχύουν, δικαιολογητικά για την ταμειακή βεβαίωση, ήτοι τον νόμιμο τίτλο είσπραξης (σχετική απόφαση/πράξη καταλογισμού ή επιβολής προστίμου) μαζί με τον οικείο χρηματικό κατάλογο και περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης.

Ο χρηματικός κατάλογος και η τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης, φέρουν την σφραγίδα και τις υπογραφές του υπαλλήλου, του αρμοδίου προϊσταμένου του τμήματος και του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής που τα συντάσσουν.

Το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου περιέχει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον αριθμό/πρωτόκολλο και τον τίτλο της υπηρεσίας ή της αρχής που συντάσσει τον νόμιμο τίτλο είσπραξης.

2. Σε περίπτωση οφειλέτη φυσικού προσώπου, τον Α.Φ.Μ και τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, κατ' ελάχιστο, το επώνυμο το όνομα, το όνομα πατέρα, την ημερομηνία γέννησής του και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής του. Κατ' εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο και η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιμη, προσδιορίζεται η χώρα υπηκοότητάς του.

3. Σε περίπτωση οφειλέτη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τον Α.Φ.Μ και κατ' ελάχιστο την επωνυμία και τη διεύθυνση την έδρας του.

4. Εφόσον σύμφωνα με τον νόμιμο τίτλο είσπραξης, υπάρχουν συνυπόχρεα πρόσωπα, τα δεδομένα των παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση, προσδιορίζονται και για αυτά τα πρόσωπα, καθώς επίσης και το τυχόν ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους.

5. Το είδος, το ποσό και τον κωδικό αριθμό εσόδου καθώς και τον αριθμό των δόσεων της βεβαίωσης.

6. Την ημερομηνία παραγραφής.

Αρμόδια Δ.Ο.Υ για την ταμειακή βεβαίωση των απαιτήσεων

Για τις περιπτώσεις νόμιμων τίτλων είσπραξης που αφορούν σε απαιτήσεις, έναντι οφειλετών φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, εφόσον:

α) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι στην Ελλάδα, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η Δ.Ο.Υ που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

β) Η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης ή έδρας τους είναι άγνωστη ή είναι στην αλλοδαπή, ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την βεβαίωση των απαιτήσεων καθίσταται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Διαδικασία Έκπτωσης

Η διαδικασία έκπτωσης εσόδων προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ. 16/1989 ΦΕΚ 6Α΄, (Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.), όπου ρητά ορίζεται ότι η έκπτωση των εσόδων που έχουν βεβαιωθεί γίνεται με ατομικά φύλλα έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) τα οποία εκδίδονται σε τέσσερα αντίτυπα. Τα ατομικά φύλλα έκπτωσης εκδίδονται από τις Αρχές που έχουν εκδώσει τον τίτλο είσπραξης, εν προκειμένω από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τον οποίο βεβαιώθηκε το σχετικό ποσό και η επιστροφή διενεργείται με τις διατάξεις περί αχρεώστητης καταβολής, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί παραγραφής των άρθρων 136-138 του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν.

Κατά την ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 3943/2011 οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1079472 ΕΞ 21.5.2012 εγκύκλιο και αφορούν σε μείωση των προστίμων που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την είσπραξη του προστίμου Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αυτού, εφόσον ο υπόχρεος εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής ταμειακής βεβαίωσης, αποδεχθεί την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αποτελεί το νόμιμο τίτλο αυτής και παραιτηθεί από την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλει εφάπαξ το μειούμενο πρόστιμο, εντός της ανωτέρω δίμηνης προθεσμίας.