Log in

Ακίνητα: Δηλώστε τα... ξεχασμένα τετραγωνικά χωρίς πρόστιμα

Από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ξεκινά η λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην οποία εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να υποβάλλουν στους Δήμους όλης της χώρας διορθωτικές δηλώσεις για τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων τους, ώστε τα δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα βάσει των οποίων θα υπολογίζονται δημοτικά τέλη και δημοτικοί φόροι να είναι ίδια με εκείνα που έχουν δηλωθεί στα έντυπα Ε9 της Εφορίας.

Γράφει ο: 

Δηλώνοντας στους Δήμους τα επιπλέον τετραγωνικά των ακινήτων ή αποκαλύπτοντας ακόμη και ολόκληρα ακίνητα, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν αδήλωτα, οι ιδιοκτήτες θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να καταβάλλουν αναδρομικά για την πενταετία 2015-2019 δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ενώ θα γλιτώνουν και από τα αναλογούντα πρόστιμα.

Η μόνη υποχρέωση που θα έχουν θα είναι να πληρώνουν τους φόρους και τα τέλη που αναλογούν στα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα για τις χρονικές περιόδους από την 1/1/2020 και μετά. Οι αναπροσαρμογές των χρεώσεων θα γίνουν είτε άμεσα με ειδοποιητήρια που θα τους στείλουν οι Δήμοι, είτε σταδιακά μέσω των επόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα, με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενεργοποιούνται για όλη τη χώρα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, που προβλέπουν: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η-1-2020».

Πώς θα υποβάλετε τη δήλωση

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων για τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά και καταβολής των οφειλόμενων ποσών στους Δήμους θα είναι απλή και εύκολη για κάθε ιδιοκτήτη, καθώς θα διεκπεραιώνεται ως εξής:

1) Ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου θα μπορεί με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στο σύστημα TAXISnet να εισέρχεται στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου του που είναι καταχωρισμένα στο Ε9 του και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ. Τα στοιχεία αυτά θα είναι συσχετισμένα με βάση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.

2) Μέσω της εφαρμογής αυτής ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9. Θα μπορεί επίσης να δηλώσει και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο δήμο.

3) Αν χρειάζεται να γίνει διόρθωση και στο εμβαδόν που έχει δηλωθεί στο Ε9, αυτή δεν θα μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής της ΚΕΔΕ, αλλά ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καλό είναι η διόρθωση αυτή να έχει προηγηθεί. Ομως η αύξηση δηλούμενου εμβαδού στο Ε9 θα δημιουργήσει αναδρομική χρέωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. πενταετίας. Πάντως, οι διορθώσεις του Ε9 γίνονται πλέον χωρίς το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 ευρώ.

4) Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις βάσεις δεδομένων του Ε9 και του ΔΕΔΔΗΕ, της άμεσης διασταύρωσης των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρίβειά τους, κατά την υποβολή αυτών των δηλώσεων μέσων κωδικών TAXISnet:

α) Δεν θα χρειάζεται η προσέλευση των πολιτών σε καμία υπηρεσία

β) Δεν θα χρειάζεται η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού.

5) Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων δήμων θα εισέρχονται στη συνέχεια με δικούς τους κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή της Κ.Ε.Δ.Ε., θα παραλαμβάνουν και θα επεξεργάζονται τις ηλεκτρονικές δηλώσεις που θα έχουν υποβάλει οι ιδιοκτήτες και θα τους ενημερώνουν για την αποδοχή τους αλλά και για τον υπολογισμό τυχόν οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους, καθώς και για τα οφειλόμενα δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους που προκύπτουν από την 1η-1-2020 και μετά. Τα ποσά αυτά οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να τα καταβάλουν είτε με αποστολή ειδοποίησης είτε με συμπερίληψή τους στους επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποια ακίνητα αφορά

Σημειώνεται ότι τη δυνατότητα ένταξης στην παραπάνω διαδικασία δήλωσης των "ξεχασμένων" τετραγωνικών και απαλλαγής από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών έχουν και οι ιδιοκτήτες που κατέχουν:

* Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα: Με νομοθετική ρύθμιση η οποία περιελήφθη στο άρθρο 22 ενός πρόσφατα κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, η προθεσμία υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα παρατείνεται μέχρι την 30η-6-2020 (η αρχική προθεσμία είχε ήδη λήξει στις 31-12-2019). Όσοι ιδιοκτήτες δηλώσουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέχρι τις 31-3-2020 θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και στην ευνοϊκή ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 κατοχυρώνοντας απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη μέχρις ότου τα ακίνητά τους ηλεκτροδοτηθούν.

Ειδικότερα:

α) Για τους ιδιοκτήτες κτισμάτων των οποίων διεκόπη η ηλεκτροδότηση οποτεδήποτε στο παρελθόν, η δήλωσή τους στους οικείους Δήμους και εν συνεχεία η υπαγωγή τους στη ρύθμιση για την οικειοθελή «αποκάλυψη» των πραγματικών επιφανειών μέχρι τις 31-3-2020 θα έχει ως συνέπεια την απαλλαγή τους από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα δηλώσουν τόσο για την περίοδο μέχρι την 31η-12-2019 όσο και μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την επανηλεκτροδότησή τους. Η μόνη επιβάρυνση από την οποία δεν θα μπορούν να απαλλαγούν είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), το οποίο θα κληθούν να καταβάλουν αναδρομικά για όλο το διάστημα διακοπής της ηλεκτροδότησης.

β) Για τους ιδιοκτήτες ουδέποτε ηλεκτροδοτηθέντων κτισμάτων οι οποίοι θα τα δηλώσουν για πρώτη φορά στους Δήμους θα ισχύει πλήρης απαλλαγή από όλους τους δημοτικούς φόρους και τα δημοτικά τέλη μέχρι την 31η-12-2019, ενώ από την 1η-1-2020 θα πρέπει να πληρώνουν μόνο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

* Αυθαίρετα κτίσματα που θα νομιμοποιηθούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2020: Με άλλη νομοθετική ρύθμιση που περιελήφθη επίσης στο άρθρο 22 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, επεκτείνεται και σε όσους πολίτες θα νομιμοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα την περίοδο από την 1η Απριλίου έως την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς της ευνοϊκής ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, με την οποία παρέχεται απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και τελών για την πενταετία 2015-2019 σε όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των λοιπών κτισμάτων τους στους Δήμους. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς, η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4647/2019 για τα αδήλωτα τετραγωνικά παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να προλάβουν να δηλώσουν και στους Δήμους τις επιφάνειες των αυθαιρέτων κτισμάτων που θα νομιμοποιήσουν.

Μόνιμη η πλατφόρμα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση. Δηλαδή οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν μέσω αυτής δηλώσεις στους δήμους τους για τη διόρθωση των στοιχείων των επιφανειών των ακινήτων τους ή για την αποκάλυψη αδήλωτων ιδιοκτησιών τους και μετά τη λήξη της προθεσμίας των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019. Στις περιπτώσεις αυτές όμως οι πολίτες θα χρεώνονται με όλα τα προβλεπόμενα ποσά δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και Τ.Α.Π. αναδρομικά για την προηγούμενη πενταετία, καθώς επίσης και με τα προβλεπόμενα πρόστιμα.