Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Κάτοικοι εξωτερικού και εκκαθάριση

Αν και όπως παρατηρήσατε όταν δεν ασχολούμεθα με το να σώζουμε την Ελλάδα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την πατρίδα μας, εμείς σε μια επίδειξη κτηνώδους αναλγησίας θα συνεχίσουμε να μην λύνουμε τα διεθνή οικονομικά προβλήματα.
Αν και όπως παρατηρήσατε όταν δεν ασχολούμεθα με το να σώζουμε την Ελλάδα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για την πατρίδα μας, εμείς σε μια επίδειξη κτηνώδους αναλγησίας θα συνεχίσουμε να μην λύνουμε τα διεθνή οικονομικά προβλήματα.

Θα περιοριστούμε στα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται στους φορολογούμενους αλλά και σε εμάς τους λογιστές σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση φυσικών προσώπων.

Μια από τις πιο λογικές και εύλογες απορίες αφορά τη φορολόγηση των κατοίκων του εξωτερικού που έχουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα, συνήθως μια κατοικία. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν υπάρχει υποχρέωση υποβολής από τον αλλοδαπό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Είναι επίσης γνωστό ότι με τον Ν.3842/2010 άλλαξε το σύστημα φορολόγησης βάσει τεκμαρτών δαπανών (οι οποίες τώρα ονομάζονται Αντικειμενικές) και πλέον επιβάλλεται τεκμαρτό εισόδημα με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της χρησιμοποιούμενης κατοικίας (ασχέτως αν είναι ιδιοκτησίας του φορολογουμένου, ενοικιασμένη ή παραχωρημένη).

Το τεκμαρτό αυτό μάλιστα εισόδημα προσαυξάνεται με 3.000 ευρώ σαν τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης του κάθε φορολογουμένου. Είναι επίσης γνωστό ότι για τους κατοίκους του εξωτερικού, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, δεν ισχύει το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ ούτε καν αυτό των 6.000 ευρώ. Αντίθετα τα ποσά εισοδήματος μέχρι του ύψους του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 5%, ενώ τα επιπλέον ποσά με τους κανονικούς συντελεστές της κλίμακας.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς πλέον ότι οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα γιατί κατέχουν σπίτι, αυτοκίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 του ΚΦΕ, φορολογούνται για εισόδημα που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη του περιουσιακού τους στοιχείου συν 3.000 ευρώ που είναι η προσωπική αντικειμενική δαπάνη. Τα ποσά αυτά, επειδή συνήθως οι παραθεριστικές κατοικίες των αλλοδαπών στη χώρα μας είναι μικρές, δεν είναι μεγάλα, κατά κανόνα δεν υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ. Παρ’όλα αυτά είναι φορολογήσιμα με συντελεστή 5% τουλάχιστον.

Η παραδοξότητα αυτή, δηλαδή να φορολογείται κάποιος για αντικειμενικές διατάξεις στην Ελλάδα την ώρα που δεν κατοικεί σε αυτή ήρθε να προστεθεί σαν μια καινούργια γραφικότητα του φορολογικού μας συστήματος. Επειδή όμως οι κραυγαλέοι παραλογισμοί με τους οποίους έχουμε μάθει να διασκεδάζουμε στη χώρα μας, δεν γίνονται εύκολα ανεκτοί στο εξωτερικό, και οι καιροί δεν είναι κατάλληλοι για να δημιουργείται άσχημη εικόνα για τη χώρα μας στους «εκτός των τειχών», το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να διορθώσει την παράλειψή του και να εξαιρέσει τους κατοίκους εξωτερικού από την υπαγωγή τους στο άρθρο 16 του ΚΦΕ. Η διόρθωση αυτή έγινε στο άρθρο 21 του Ν.3943/2011 με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του ΚΦΕ ως εξής:

«Άρθρο 18 - Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:
[...]
η) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα.»

Η περ. η' προστέθηκε με την περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α'/31.3.2011) και έχει εφαρμογή, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου, από 1.1.2011 και μετά.

Όπως διαβάζετε, η προσθήκη έγινε κατά τέτοιον τρόπο ώστε η συγκεκριμένη παράγραφος να έχει ισχύ από 1.1.2011 και μετά. Θα ισχύσει δηλαδή (αν δεν την αλλάξει κάποιος) για τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012.
Ενδεχομένως ο νομοθέτης θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν ρύθμιση για το οικονομικό έτος 2011, καθώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1135/2010 (της ερμηνευτικής δηλαδή εγκυκλίου του Ν.3842/2010) ελαμβάνετο μέριμνα για την περίπτωση αυτή με το εξής εδάφιο: «Τέλος, γίνεται δεκτό ότι δεν υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για δευτερεύουσες κατοικίες που μισθώνουν μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για τουριστικούς λόγους.» Βέβαια η ρύθμιση αυτή, εκτός του ότι έγινε με εγκύκλιο και όχι με νόμο, δεν καταλαμβάνει την προσωπική αντικειμενική δαπάνη του κάθε φορολογούμενου. Έτσι είναι πολύ πιθανό να δείτε στην εκκαθάριση ένα χρεωστικό ποσό 150 ευρώ. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι την κατοικία του φορολογούμενου να την καταχωρίσετε σαν δευτερεύουσα και όχι σαν κύρια.

Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιείται από πολλούς συναδέλφους, είναι να δηλώνεται η κατοικία αυτή στο έντυπο Ε2 σαν κενή, μια που συνήθως κατοικείται πολύ λιγότερο από έξι μήνες το χρόνο, αν και θεωρώ ότι αυτό είναι μεθόδευση στα όρια της νομιμότητας και δεν υπάρχει λόγος να γίνεται.