Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Οι κωδικοί 021 και 022

Μια που μας στέρησαν το αγαπημένο μας εβδομαδιαίο σπορ, να σώσουμε δηλαδή την Ελλάδα χάρις στην εξυπνάδα, τη φαντασία και την απέραντη γνώση περί την οικονομία που διαθέτουμε, θα περιοριστούμε και εμείς στην επισήμανση κάποιου ειδικού στοιχείου από την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Μια που μας στέρησαν το αγαπημένο μας εβδομαδιαίο σπορ, να σώσουμε δηλαδή την Ελλάδα χάρις στην εξυπνάδα, τη φαντασία και την απέραντη γνώση περί την οικονομία που διαθέτουμε, θα περιοριστούμε και εμείς στην επισήμανση κάποιου ειδικού στοιχείου από την εκκαθάριση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Έτσι κι αλλιώς έχουν μαζευτεί τόσοι άλλοι να σώσουν την Ελλάδα, που νομίζω ότι αυτή έχει χάσει κάθε διάθεση να σωθεί.

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς, αφορά τη χρήση των κωδικών 021 ή και 022 στην πρώτη σελίδα του Εντύπου Ε1 (Πίνακας 2). Το συγκεκριμένο ερώτημα είναι το εξής: «Έχετε υποπέσει σε παραβάσεις των περ. α' & η' παρ. 8 & περ. α' και β' παρ. 10 άρθρ. 5 ν.2523/97». Για να καταλάβουμε το πώς επιδρά μια θετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να ξέρουμε τη διάταξη στην οποία βασίζεται. Καθώς πολλοί ψάχνετε στο εισόδημα για να τη βρείτε, σας προτείνω να σταματήσετε γιατί απλά δεν είναι διάταξη του εισοδήματος. Πρόκειται στην ουσία για διάταξη του Ποινολογίου (Ν.2523/1997), η οποία όμως δεν έχει ενσωματωθεί στο νόμο αυτόν γιατί απλά δεν κωδικοποιούσε ούτε συμπλήρωνε κανένα άρθρο του. Πρόκειται δηλαδή για μια ξεκάρφωτη διάταξη η οποία παρεισέφρυσε στο άρθρο 75 του Ν.3842/2010 και η οποία ενώ οργανικά ανήκει στο Ποινολόγιο και λειτουργικά επηρεάζει το Εισόδημα, βρίσκεται μόνο στο κείμενο αυτού του νόμου. Για του λόγου του αληθές ιδού:

Άρθρο 75 - Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές

[...]

«5. Το αφορολόγητο όριο της κλίμακας του άρθρου 9 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') δεν εφαρμόζεται στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου και νόμου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 66, 67 και 68 του ν.2238/1994.»

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποιος σημειώσει «ΝΑΙ» στην παρούσα ερώτηση δεν χάνει το δικαίωμα αφορολόγητων εκπτώσεων (άρθρα 8 και 9 του Ν.2238/1994), ενώ χάνει το αφορολόγητο όριο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος (12.000 ευρώ). Για τα εισοδήματα αυτού του πρώτου κλιμακίου φορολογείται με ένα ποσοστό 10%, ενώ για τα υπόλοιπα κλιμάκια ισχύουν οι συντελεστές της παραπάνω κλίμακας.

Π.χ. ένας φορολογούμενος με εισόδημα 7.000 ευρώ που έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στον κωδικό 021 θα φορολογηθεί με 700 ευρώ ασχέτως από τυχόν δαπάνες που έχει δηλώσει. Αντίστοιχα ένας φορολογούμενος που έχει δηλώσει εισόδημα 22.000 ευρώ θα φορολογηθεί με 3.360 ευρώ φόρο κλίμακας, ο οποίος αναλύεται σε 1.200 ευρώ για το πρώτο κλιμάκιο, 720 ευρώ για το δεύτερο κλιμάκιο και 1.340 ευρώ για το τρίτο κλιμάκιο. Μειώσεις του άρθρου 8 ισχύουν, αλλά αν το φορολογητέο εισόδημα μειωθεί ώστε να γίνει μικρότερο των 12.000, ο φόρος 10% θα υπολογισθεί σε 1.200 ευρώ. Περαιτέρω βέβαια μπορεί να μειωθεί βάσει του άρθρου 9. Αντίθετα, αν το δηλωθέν αρχικά εισόδημα (ή οι αντικειμενικές δαπάνες) υπολοίπονται του Α' κλιμακίου (12.000), ως φόρος κλίμακας θεωρείται το 10% αυτού του εισοδήματος (όπως στο πρώτο παράδειγμα) και εκπτώσεις εισοδήματος δεν λαμβάνονται υπ'όψιν.

Σημειώστε ότι στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε αποδείξεις στον κωδικό 049, εάν όμως η σύζυγος του υπόψη φορολογούμενου έχει δικά της εισοδήματα, το ποσό των αποδείξεων που θα συμπληρώσετε στον κωδικό 049 θα επιμεριστεί αναλογικά στα εισοδήματα και των δύο συζύγων, γι' αυτό καλό θα ήταν να συμπληρώσετε μεγαλύτερο ποσό αποδείξεων (εφόσον βεβαίως υπάρχουν).

Τελειώνοντας, σας υπενθυμίζω ότι «ΝΑΙ» στους παραπάνω κωδικούς απαντάτε στην περίπτωση που εσείς ή και η σύζυγός σας έχετε υποπέσει στις παραβάσεις αυτές από 1.6.2010 έως 31.12.2010, οι παραβάσεις αυτές αφορούν τη χρήση 1.1.2010-31.12.2010 και σας έχουν κοινοποιηθεί μέχρι τη λήξη υποβολής της δήλωσης! Επειδή φαντάζομαι ότι διαβάζοντας αυτή τη διατύπωση στο βιβλιαράκι οδηγιών του Υπουργείου εκπλαγήκατε τόσο όσο και εγώ, θα σας πω ότι πιστεύω πως με την έκφραση «υποβολής της δήλωσης», ο συντάκτης του κειμένου εννοεί το χρόνο πραγματικής υποβολής της δήλωσης και όχι την αρχική διορία.

Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις...