Log in

Νέες θέσεις εργασίας και περιβαλλοντική αναβάθμιση στη μαρίνα Αλίμου

Πολλαπλές επενδύσεις και περιβαλλοντική αναβάθμιση θα φέρει η παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου από το ΤΑΙΠΕΔ στους ιδιώτες. Το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ φιλοδοξεί να αξιοποιήσει στο έπακρο μία από τις σημαντικότερες πηγές οικονομικών πόρων της Αττικής, που επί πολλές δεκαετίες δυσλειτουργούσε.

Γράφει η: 

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιά, η αξιοποίηση της μαρίνας αναμένεται να φέρει σημαντικά οφέλη, όπως νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας στην οικονομική άνθηση της χώρας.

Τα χαρακτηριστικά της μαρίνας Αλίμου

Μια από τις μεγαλύτερες μαρίνες τόσο της Ελλάδας όσο και της Μεσογείου είναι αυτή του Αλίμου, η οποία κατασκευάστηκε το 1978 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Η θαλάσσια ζώνη της μαρίνας ανέρχεται στα 250.000 τ.μ. ενώ η χερσαία ζώνη στα 171.030 τ.μ.

Το μήκος των λιμενοβραχιώνων ανέρχεται στα 1.170 μέτρα. Διαθέτει 1080 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής εκ των οποίων οι 50 είναι για μεγάλα σκάφη άνω των 25 μέτρων. Το βάθος των υδάτων στην θαλάσσια ζώνη της μαρίνας κυμαίνεται απο 3 έως 8 μέτρα. Περιλαμβάνει επίσης χώρους απόθεσης και συντήρησης σκαφών. Παρά το γεγονός ότι η μαρίνα κατέχει τόσες πολλές θέσεις ελλιμενισμού, υπάρχει πληρότητα των θέσεων καθ’όλη την διάρκεια του έτους από κυρίως επαγγελματικά σκάφη προς ενοικίαση.

Ταυτόχρονα, διαθέτει πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται τόσο εντός του χώρου της μαρίνας όσο και στη γύρω περιοχή, οι οποίες μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη των επισκεπτών.

Μια οικογένεια που θα έρθει με το σκάφος της, είτε από το εξωτερικό είτε από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδος, θα αναζητήσει για τις ανάγκες της χώρους εστίασης, καφετέριες, ακτές, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, κ.α. Επιπλέον, σε πολύ μικρή απόσταση από τη μαρίνα Αλίμου, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για να ικανοποιήσουν τους τουρίστες, ενώ το δίκτυο μεταφορών που υπάρχει, καλύπτει τους ταξιδιώτες προς όλες τις κατευθύνσεις.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στους τουριστικούς λιμένες

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει στις περισσότερες τεχνητές κατασκευές των ανθρώπων, έτσι και στη μαρίνα Αλίμου υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά μακροχρόνια προβλήματα στο περιβάλλον, αλλά και στην οικονομία.

Στην περίοδο λειτουργίας ενός τουριστικού λιμένα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν κυρίως τα θαλάσσια ύδατα της ευρύτερης περιοχής του τουριστικού λιμένα, τα οποία δημιουργούνται από τις υπηρεσίες που παρέχει ο τουριστικός λιμένας καθώς επίσης και από τα σκάφη που εξυπηρετεί.

Πιο συγκεκριμένα τα κύρια θέματα που χρήζουν σωστή αντιμετώπιση με σκοπό την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι τα εξής:
• Ρύπανση των υδάτων από οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία εισέρχονται στο νερό εκτός από τις ράμπες ανέλκυσης – καθέλκυσης.
• Ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από διάφορες επισκευές των σκαφών (βάψιμο, γυάλισμα, ξύσιμο).
• Κακή διαχείριση συλλογής αποβλήτων (καυσίμων, χρωμάτων, κ.α.).
• Κακή διαχείριση απόθεσης αποβλήτων (ανακύκλωση, απόθεση, κ.α.).
• Πιθανοί θόρυβοι που δημιουργούνται από την χρήση μηχανημάτων τα οποία μπορεί να διαταράσσουν την ηρεμία κάποιον ζώων στην ευρύτερη περιοχή.
• Εγκατάσταση και διαχείριση πιθανών υπόγειων αποθηκών πετρελαίου ή χημικών ουσιών.

Όλα τα παραπάνω είναι πιθανές αιτίες πρόκλησης περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα οποία έως τώρα δεν έχουν εξεταστεί στη μαρίνα Αλίμου. Τις τελευταίες δεκαετίες καμία εξουσία, κανένας φορέας ή οργανισμός δεν είχε αναλάβει την ευθύνη ή το κόστος να μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό όμως, έχει επιπτώσεις και στην οικονομία.

Οικονομικές επιπτώσεις από τη μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση

Για να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμα κέρδη από την λειτουργία ενός τουριστικού λιμένα, θα πρέπει ο ίδιος και το περιβάλλον από το οποίο περιβάλλεται να συντηρηθούν στην πάροδο των χρόνων. Η μόνο λύση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι μέσα από την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ο θαλάσσιος τουρισμός και ο κόσμος που απολαμβάνει δραστηριότητες αναψυχής στον θαλάσσιο τουρισμό, επιλέγει προορισμούς οι οποίοι μέσω της διαχείρισής τους δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Έτσι και στους τουριστικούς λιμένες θα πρέπει να υπάρχει σωστή περιβαλλοντική διαχείριση με αποτέλεσμα να επιλέγεται από τους ενδιαφερόμενους πελάτες, τόσο για τον ελλιμενισμό των σκαφών τους όσο και για την ενασχόλησή τους με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που παρέχει ο τουριστικός λιμένας.

Τα οφέλη από τη μετάβαση μέσω ΤΑΙΠΕΔ

Η μαρίνα του Αλίμου αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης μέσω διαγωνισμού. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. πραγματοποιεί διαγωνισμό με σκοπό την παραχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης και διαχείρισης της μαρίνας για περίπου 35 χρόνια.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Άρης Ξενόφος, εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, «το Ταμείο, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης που εφαρμόζει για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αρμονική συνύπαρξη και αλληλεπίδραση της πόλης και των κατοίκων με τον κάθε λιμένα, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Παράλληλα, αφουγκράζεται τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των φορέων, ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματα που αφορούν στην παραχώρηση στους Δήμους χερσαίων λιμενικών ζωνών, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για τη λιμενική δραστηριότητα».

Η πραγματοποίηση του διαγωνισμού, συμπεραίνει η έρευνα, έχει σκοπό να αποφέρει κέρδη τόσο για την γύρω περιοχή όσο και για την εταιρεία που θα αναλάβει την διαχείριση της μαρίνας. Μια τέτοια ενέργεια θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού αναψυχής με σκάφη και στον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα, καθώς η μαρίνα Αλίμου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες μαρίνες της Ελλάδας και διαθέτει πολύ μεγάλες εκτάσεις χερσαίας ζώνης. Το σημαντικό είναι ότι πλέον θα είναι και έτοιμη να αξιοποιηθεί τουριστικά στο έπακρο, συμβάλλοντας στην οικονομική άνθηση της Αττικής, αλλά και της χώρας συνολικότερα.