Log in

Η Ελλάδα χάνει 1,3 δισ. ευρώ το χρόνο από «μαϊμού» προϊόντα - Έως 60 δισ. οι απώλειες στην ΕΕ

Οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας σε 11 βασικούς τομείς της οικονομίας στην ΕΕ αγγίζουν τα 60 δισ. ευρώ ετησίως και σε ό,τι αφορά στη χώρα μας οι απώλειες σε πωλήσεις εκτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και δημοσιοποιείται σήμερα.

Το EUIPO διαπίστωσε ότι η συνολική συμβολή των κλάδων που συνδέονται άμεσα με τα ΔΔΙ στην οικονομία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 42 % του ΑΕΠ (5,7 τρισ. ευρώ) και το 28% της απασχόλησης (καθώς και το 10 % των έμμεσων αποτελεσμάτων που προκύπτουν για την απασχόληση σε κλάδους που δεν συνδέονται άμεσα με τα ΔΔΙ). Οι κλάδοι αυτοί παράγουν επίσης εμπορικό πλεόνασμα ύψους περίπου 96 δισ. ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο και οι μισθοί που καταβάλλονται στους εργαζομένους τους είναι κατά 46 % υψηλότεροι σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

Όπως σημειώνεται, λόγω της υψηλής αξίας των ΔΔΙ, η παραβίασή τους αποτελεί προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα, η οποία προκαλεί σημαντικές ζημίες στους κατόχους των δικαιωμάτων και στην οικονομία γενικότερα.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το EUIPO και τον ΟΟΣΑ το 2019, οι εκτιμήσεις για την παραβίαση των ΔΔΙ στο διεθνές εμπόριο το 2016 υπολογίζεται ότι αγγίζουν έως και το 3,3 % του παγκόσμιου εμπορίου. Έως και 6,8 % των εισαγωγών της ΕΕ, δηλαδή 121 δισ. ευρώ ετησίως, είναι προϊόντα απομίμησης. Αμφότερα τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που διαπιστώθηκαν στη μελέτη των δύο οργανισμών που δημοσιεύθηκε το 2016, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα έχει οξυνθεί πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι απώλειες αντιστοιχούν στο 7,4% του συνόλου των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ στους ακόλουθους τομείς: καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης, ενδύματα, υποδήματα και συμπληρώματα (αξεσουάρ), αθλητικά είδη, παιχνίδια κάθε είδους, κοσμήματα και ρολόγια χεριού, τσάντες χεριού και είδη ταξιδιού, ηχογραφημένη μουσική, αλκοολούχα ποτά και κρασί, φαρμακευτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Στην Ελλάδα, οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας εκτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 12,3 % των πωλήσεων και στους 11 τομείς και η συνολική αξία των απωλειών σε πωλήσεις στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 123 ευρώ ανά Έλληνα πολίτη ετησίως, σύμφωνα με την ανάλυση.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεδομένου ότι οι νόμιμοι κατασκευαστές παράγουν λιγότερα από όσα θα είχαν παραγάγει εάν δεν υπήρχε παραποίηση/απομίμηση, και ως εκ τούτου απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ανάλυση εκτιμάται ότι σε αυτούς τους τομείς παρατηρείται άμεση απώλεια έως και 468 000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη τομεακή αξιολόγηση που δημοσιεύει το EUIPO σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η μελέτη εκτιμά ότι, από την πρώτη ανάλυση του 2018, το ποσό των απωλειών σε πωλήσεις μειώθηκε σε επίπεδο ΕΕ σε όλους τους υπό εξέταση τομείς, εκτός από δύο: ενδύματα, συμπληρώματα (αξεσουάρ) και υποδήματα, καθώς και καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης.

Τομέας ένδυσης, υπόδησης και συμπληρωμάτων (αξεσουάρ)

Σημειώνεται ότι ο τομέας της ένδυσης, της υπόδησης και των συμπληρωμάτων (αξεσουάρ) είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους τομείς που μελετήθηκαν ως προς τον όγκο των πωλήσεων και την απασχόληση.

Όπως εκτιμάται, στον τομέα παρατηρούνται απώλειες σε πωλήσεις που ανέρχονται σε 28,4 δισ. ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ, ή στο 9,7 % του συνόλου των πωλήσεων.

Στην Ελλάδα, οι απώλειες σε πωλήσεις στον τομέα της ένδυσης, της υπόδησης και των συμπληρωμάτων (αξεσουάρ) λόγω παραποίησης / απομίμησης εκτιμώνται σε περίπου 483 εκατ. ευρώ ετησίως, ή στο 15,5 % περίπου των πωλήσεων.

Τομέας καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης

Σύμφωνα με την έκθεση, η παρουσία προϊόντων παραποίησης / απομίμησης στην αγορά οδηγεί σε εκτιμώμενη απώλεια ύψους 7 δισ. ευρώ ετησίως για τον τομέα των καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης στην ΕΕ. Αυτό ισοδυναμεί με το 10,6 % του συνόλου των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα.

Στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη απώλεια για τον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης ανέρχεται σε 234 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με 20 %του συνόλου των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα.

Η συμβολή της τεχνολογίας

Τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία υιοθετούν οι παραποιητές/απομιμητές κάνουν σημαντική χρήση του διαδικτύου για τη διανομή των προϊόντων τους και την προώθηση της διανομής και κατανάλωσης παράνομου ψηφιακού περιεχομένου, όπως σημειώνεται σχετικά.

Οι δικτυακοί τόποι που πωλούν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης επωφελούνται από πρόσθετα διαφημιστικά έσοδα, τα οποία προέρχονται από διαφημίσεις «υψηλού κινδύνου» (προϊόντα και υπηρεσίες για ενήλικες, παιχνίδια και κακόβουλο λογισμικό) και, παραδόξως, από νόμιμες επώνυμες εταιρείες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο πλήττονται διπλά από τη διαφήμιση σε τέτοιου είδους δικτυακούς τόπους (ζημία για την ίδια την εμπορική επωνυμία τους και παροχή αξιοπιστίας στον δικτυακό τόπο που φιλοξενεί τις διαφημίσεις).

Πέραν της ανάλυσης της προσφοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικού περιεχομένου, το EUIPO έχει επίσης μελετήσει την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή τη συμπεριφορά των πολιτών της ΕΕ έναντι των ΔΔΙ και την προθυμία τους να καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Στα κίνητρα των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και να αποκτούν παράνομη πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συγκαταλέγονται οι χαμηλότερες τιμές, η εύκολη πρόσβαση και ο χαμηλός βαθμός κοινωνικού στιγματισμού που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις αυτές, το EUIPO, από κοινού με δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, γνωστοποιεί ότι αναλαμβάνει και υποστηρίζει σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η ενημέρωση των κατόχων δικαιωμάτων σχετικά με το μεταβαλλόμενο τοπίο των παραβιάσεων ΔΔΙ, η συνεργασία με την Ευρωπόλ για την ανάληψη ευρύτερων δράσεων καταπολέμησης του εγκλήματος που αφορά τη ΔΙ, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση ειδικής μονάδας εντός της Ευρωπόλ για το έγκλημα που αφορά τη ΔΙ, η στήριξη των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αντιμετώπιση της προσφοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε τρίτες χώρες, η βοήθεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να προστατεύσουν τα ΔΔΙ τους, η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το διαθέσιμο και νόμιμα προσβάσιμο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και με τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και η πρόσβαση σε παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, Κριστιάν Αραμπό, δήλωσε τα εξής:

«Η Ευρώπη εξαρτάται από βιομηχανικούς κλάδους όπως είναι οι 11 τομείς που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η ερευνητική εργασία μας καταδεικνύει με ποιον τρόπο η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στόχος της παρούσας ανάλυσης, καθώς και της ευρύτερης έρευνας, είναι να στηρίξουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα αυτό, καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές της ΕΕ όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε ευρύτερο επίπεδο».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η αριστερή λογοκρισία της "Εφημερίδας των Συντακτών…

02:21 Πολιτική

Όταν η «Εφημερίδα των Συντακτών» υιοθετεί σταλινικές πρακτικές, αριστερής προληπτικής λογοκρισίας, τι συμβαίνει; Προστατεύει τον αρθρογράφο της που συμψηφίζει -πολιτικά και ιδεολογικά- τον Φύσσα και τον Γρηγορόπουλο με τα θύματα...

Space Hellas: Μετά τις αναβολές…τρέχει να προλάβει τα έργα τ…

02:18 Εισηγμένες

Σταδιακά φαίνεται πως... βγαίνει από το... τούνελ του κορονοιού η Space Hellas, που τον προηγούμενο καιρό αντιμετώπισε τις επιπτώσεις του, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση εργασιών, αλλά και θολό τοπίο...

Κίνα: Παίρνει ξανά μπρος η αγορά αυτοκινήτου

02:14 Car Voice

Μια από τις μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη άρχισε να παίρνει ξανά τα «πάνω» της στον κλάδο του αυτοκινήτου, αφού εμφάνισαν σημαντική αύξηση πωλήσεων.

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Χαμός αναξιοκρατίας

02:12 Κοινωνία

Τι γίνεται εκεί πάνω; Ένα κατεβατό παρανομιών μας καταγγέλλει με επιστολή του ο αναγνώστης του site Β.Μ. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή. Το βήμα μας ανοικτό να απαντήσει ο Φορέας ή...

Ελ. Τουλουπάκη: Στα αρχεία της Novartis τα "πολιτικά πρ…

02:08 Πολιτική

Τα στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα στη Novartis βασίστηκαν κυρίως στα αρχεία της εταιρείας. Τάδε έφη Ελένη Τουλουπάκη, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς για δήθεν σκευωρία στην υπόθεση...

UEFA: Διήμερη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής

22:07 Sport Voice

Διήμερη θα είναι τελικά η κρίσιμη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, όπου -μεταξύ άλλων- αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τα Κύπελλα Ευρώπης της φετινής περιόδου και για τις πόλεις...

Χαλκιδική: Προτάσεις φορέων για την τουριστική περίοδο

21:57 Ειδήσεις

Σειρά προτάσεων για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊού την τουριστική περίοδο στη Χαλκιδική, καταθέτουν με ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι φορείς της περιοχής.

Σχολές Οδηγών: Δυνατότητα χρήσης μισθωμένων οχημάτων

21:49 Κοινωνία

Εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (λειτουργική) μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της λειτουργίας τους οι Σχολές Οδηγών, με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σε χαμηλό δύο μηνών ο χρυσός

21:38 Άλλες αγορές

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς η απροσδόκητη βελτίωση που εμφάνισε η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Μάιο, έστρεψε τους επενδυτές από το "ασφαλές καταφύγιο” στο χρηματιστήριο, με...

Ρωσία-Κορονοϊός: Μικρή υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των κρου…

21:28 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη Ρωσία αυξήθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο κατά 8.726, φθάνοντας συνολικά τις 449.834. Χθες οι νεκροί έφθασαν τους 144, ενώ συνολικά ο αριθμός των θανάτων έχει...

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

21:21 Κοινωνία

Αυξημένη κατά διαστήματα είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, σύμφωνα με την ενημέρωση της τροχαίας, λόγω της εξόδου των εκδρομέων για την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Ιρλανδία: Οι αρχές επιταχύνουν τη χαλάρωση των μέτρων

21:14 Διεθνείς Εξελίξεις

H ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την επιτάχυνση της χαλάρωσης των μέτρων που επέβαλε στα τέλη Μαρτίου, μετά την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση του νέου κορονοϊού.

Γερμανία: Το CDU ζητά να περάσει στους καταναλωτές η μείωση …

21:06 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Ραλφ Μπρίνκχάους ζητά από τις επιχειρήσεις να μετακυλήσουν το κέρδος από την μείωση του ΦΠΑ, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, στους καταναλωτές...

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από ηλεκτροπληξία 55χρονος τεχνίτης

20:52 Κοινωνία

Tην τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα 55χρονος τεχνίτης, την ώρα που έκανε εργασίες σε διαμέρισμα στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Βρετανία: Πάνω από 40.000 οι θάνατοι από κορονοϊό

20:48 Διεθνείς Εξελίξεις

Το σύνολο των θανάτων ασθενών με κορoνοϊό στη Βρετανία ξεπέρασε πλέον τις 40.000, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Προανακριτική: Τι καταγγέλλει η Ελ. Τουλουπάκη

20:38 Πολιτική

«Η προσωπική ηθική μου εξόντωση είναι ίσως η λιγότερο σημαντική συνέπεια αυτής της αήθους προσπάθειας. Η σημαντικότερη είναι η ανεπανόρθωτη θεσμική βλάβη που προκαλείται όχι μόνο στην Εισαγγελία Διαφθοράς, αλλά...

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

20:33 ΧΑ

Γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε η ΕΧΑΕ σήμερα.

Creta Farms: Εκδικάστηκε η αίτηση για τον πτωχευτικό κώδικα

20:29 Τράπεζες

Στο πρωτοδικείο Ρεθύμνου εκδικάστηκε η αίτηση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms για υπαγωγή στο άρθρο 106 β ή δ του πτωχευτικού κώδικα, ως συνέχεια της συμφωνίας εξυγίανσης με την Impala.

Εθνική Τράπεζα: Έκλεισε το deal με την Bain για το project I…

20:23 Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις (περίπου 6.400 ακίνητα σε όλη την...

ΠΟΥ: Συστήνει τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους

20:15 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικαιροποίησε σήμερα τις οδηγίες του, συστήνοντας στις κυβερνήσεις να ζητήσουν από όλους τους πολίτες να φορούν υφασμάτινες μάσκες σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της...

Ρέθυμνο: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Μυλοπόταμο

20:08 Κοινωνία

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον Μυλοπόταμο το απόγευμα, λίγα 24ωρα μετά τον βαρύ τραυματισμό από σφαίρα του 56χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά.

Entersoft: Από 16/6 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

19:52 ΧΑ

«Η 11η Ιουνίου έχει οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt μετοχών, ενώ από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική...

Ιταλία: Κατακόρυφη αύξηση στα νέα κρούσματα κορονοϊού

19:46 Διεθνείς Εξελίξεις

Ακόμα 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από τον κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο έναντι 88 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας...

Άλμα 2% στις ευρωαγορές

19:38 Ξένες Αγορές

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αντλώντας ώθηση από την αναπάντεχη σημαντική βελτίωση που κατέγραψε η αμερικανική αγορά εργασίας.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Μεσσηνία

19:32 Κοινωνία

Χαμηλή βλάστηση κατακαίει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στη Μεσσηνία στην περιοχή Καρτελάς Κυπαρισσίας.

Eurobank: Νέες διοικητικές αλλαγές

19:27 Τράπεζες

Αποχωρούν από τη Διοικητική Επιτροπή της "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” οι κ.κ. Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης κατόπιν  της ολοκλήρωσης των συναλλαγών Europe και Cairo με τη doValueS.p.A.

Ελβετία: Ανοίγει τα σύνορα με την Ευρώπη στις 15 Ιουνίου

19:21 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ελβετία σχεδιάζει να ανοίξει τα σύνορά της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) και τη Βρετανία στις 15 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα η...

ΗΠΑ: Νέες απειλές Τραμπ για επέμβαση στρατού

19:11 Διεθνείς Εξελίξεις

Καθώς οι κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ κλιμακώνονται μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει νέες απειλές προτείνοντας σε ορισμένους κυβερνήτες να καλέσουν την εθνοφρουρά για επιβολή της...

Βόρεια Μακεδονία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού

19:05 Διεθνείς Εξελίξεις

Αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων του κορονοϊού καταγράφηκε στη Βόρεια Μακεδονία το τελευταίο 24ωρο, με 180 νέες μολύνσεις, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα ανέρχεται...

Ανακάμπτει το δολάριο μετά την απασχόληση στις ΗΠΑ

18:59 Άλλες αγορές

Ενισχύεται το δολάριο μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ καθώς δημιουργήθηκαν 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τον Μάιο έναντι προβλέψεων για απώλεια 7,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Δ. Αθηναίων: Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης

18:53 Κοινωνία

Στην επαναλειτουργία των προγραμμάτων στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης για παιδιά άνω των 6 ετών και για ενήλικες, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων και μόνο κατόπιν ραντεβού, προχωρά από την Τρίτη 9 Ιουνίου ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και...

Αυστρία: Ύφεση 7,2% για το 2020 «βλέπει» η κεντρική τράπεζα

18:46 Διεθνείς Εξελίξεις

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας για την οικονομία της χώρας καθώς εκτιμά ότι η ύφεση θα αγγίξει το 7,2% το 2020.

Κόμιστρα ταξί: Μείωση στις διαδρομές αεροδρομίων

18:39 Ειδήσεις

Μειώνεται κατά το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου και με βάση το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στις μεταφορές, το κόμιστρο για τις ορισμένες με Υπουργικές Αποφάσεις διαδρομές...

Το 91% των εκπαιδευτικών λέει «όχι» στις κάμερες στα σχολεία

18:34 Real Profits

Αρνητική στην online μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Περισσότεροι από εννέα στους δέκα (91%) απαντούν ότι σίγουρα διαφωνούν ή μάλλον διαφωνούν με...

Γ. Βαρεμένος: Παρέκαμψαν την ΕΥΔΑΠ μέχρι να πεις... ΣΔΙΤ

18:22 Πολιτική

«Για όσους αμφέβαλαν ότι το επιτελικό κράτος κάνει πάντα το δικό του για το καλό των δικών του, υπάρχει απόδειξη», σημειώνει ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος...

ΟΛΘ: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

18:15 Εισηγμένες

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΘ στις 30 Ιουνίου 2020, με την γενική συνέλευση λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία...

Εκτός δείκτη DAX η Luftansa

18:02 Ξένες Επιχειρήσεις

Κατρακύλας συνέχεια για τον πάλαι ποτέ γερμανικό κυρίαρχο των αιθέρων την Lufthansa που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός με χρήματα του γερμανικού Δημοσίου. Αυτή τη φορά το νέο χαστούκι ήρθε από...

Πετρέλαιο: Πάνω από τα $41 το Brent

18:01 Άλλες αγορές

Το Σάββατο συνεδριάζουν τα μέλη του ΟΠΕΚ με τους συμμάχους τους, με αντικείμενο την παράταση του προγράμματος περικοπών παραγωγής και την έγκριση νέας προσέγγισης, με στόχο να αναγκαστούν κάποιες χώρες...

Γ. Πλακιωτάκης: Ας δεσμευτούμε όλοι σε συμπεριφορές σεβασμού…

17:55 Ειδήσεις

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος στοχεύουν στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, της κοινωνίας γενικότερα, για θέματα που άπτονται στην προάσπιση, στη...

Αλουμύλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο απορρόφησης της Αλουφόντ

17:48 Εισηγμένες

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που συνετάγη από κοινού με την «ΑΛΟΥΦΟΝΤ» για την απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, ενέκρινε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Τα αφεντικά τρελάθηκαν

17:47 Sport Voice

Πακέτο Σλούκα - Καλάθη στον Ολυμπιακό.

Χ.Α.: Πάνω από τις 680 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες

17:39 ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε τελικά η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, με «πρωταγωνιστή» των κερδών τον τραπεζικό κλάδο.

Στα 2,4 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες

17:34 Ειδήσεις

Στα 2,4 δισ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Απριλίου τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες,  παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με τον Μάρτιο.

Αlfa Romeo: Σχεδιάζει ηλεκτρικό SUV με γαλλικό πλαίσιο

17:24 Car Voice

Mετά την συνεργασία της FCA με το γκρουπ PSA, νέοι ορίζοντες ανοίγουν για την Alfa Romeo, καθώς η ιστορική ιταλική μάρκα μάλλον θα ανοιχτεί και στην ηλεκτροκίνηση, χάρη στην τεχνογνωσία που ήδη...

Επιστροφή στα θρανία για 8 στους 10 μαθητές δημοτικού

17:21 Κοινωνία

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας τους.

Brexit: Νέο αδιέξοδο στις εμπορικές συνομιλίες

17:12 Διεθνείς Εξελίξεις

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε σήμερα ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών για την εμπορική σχέση της Βρετανίας με την Ε.Ε. στη μετά Brexit εποχή.

Eurobank Equities: Υποβαθμίζει Coca Cola, Jumbo και Σαράντη

17:08 ΧΑ

Πτώση άνω του 40% στα κέρδη προ φόρων και τόκων θα εμφανίσουν το πρώτο εξάμηνο οι εταιρίες του καταναλωτικού κλάδου και του εμπορίου που καλύπτει η Eurobank Equities, σύμφωνα με...

Μετρό: Κλείνουν προσωρινά τρεις σταθμοί

17:04 Κοινωνία

Κλείνουν από τις 17:15 και μέχρι νεωτέρας οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Ευαγγελισμός.

Ράλι στη Wall Street μετά τα στοιχεία για ανεργία

16:52 Ξένες Αγορές

Ισχυρά κέρδη καταγράφει η αμερικανική αγορά την Παρασκευή, μετά τα στοιχεία που έδειξαν αναπάντεχη πτώση της ανεργίας τον Μάιο.

HΠΑ: Αναπάντεχη μείωση της ανεργίας στο 13,3% τον Μάιο

16:45 Διεθνείς Εξελίξεις

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ανέκτησε τον Μάιο ένα μέρος από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαρτίου, εκπλήσσοντας αναλυτές και επενδυτές, που ανέμεναν...

Πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τα αθλητικά υγειονομικά πρωτόκ…

16:36 Sport Voice

Διοικητικά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΕΕ: Πλήρες άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων έως τα τέλη Ιουνίο…

16:33 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει πλήρως τα εσωτερικά σύνορά της έως τα τέλη Ιουνίου και θα αρχίσει να αίρει τους περιορισμούς στα ταξίδια προς και από άλλες χώρες τον Ιούλιο...

Ισπανία - Κορονοϊός: Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα

16:24 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι περιορισμοί για την καταπολέμηση του κορoνοϊού στις ιδιαίτερα σοβαρά πληγείσες Μαδρίτη και Βαρκελώνη θα χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο από την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ίγια, σε...

«Καμπανάκι» για νέα e-απάτη σε οικονομικές συναλλαγές

16:17 Ειδήσεις

Μια νέα μορφή απάτης με ηλεκτρονικά μέσα, διαπίστωσε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η νέα απάτη συνίσταται στην παραπλάνηση χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τους οποίους οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν...

Νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες

16:09 Κοινωνία

Για πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που αναμένεται να επηρεάσουν τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική και βόρεια χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου...

ΠΟΥ: Η πανδημία θα τελειώσει όταν δεν υπάρχει ιός πουθενά στ…

16:03 Διεθνείς Εξελίξεις

Νέα προειδοποίηση για την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας από τους πολίτες καθώς σε πολλές χώρες έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων στη φάση της χαλάρωσης του lockdown, απηύθυνε ο Παγκόσμιος...

Προς παράταση οι περικοπές του ΟΠΕΚ+

15:55 Άλλες αγορές

Έκτακτη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν αύριο, Σάββατο, τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+, κρίνοντας πως οι συνθήκες στην αγορά απαιτούν παράταση των περικοπών που είχαν αποφασίσει τον περασμένο μήνα...

Χ.Α.: Ήπια άνοδος(upd)

15:49 ΧΑ

Ήπια άνοδο καταγράφει η χρηματιστηριακή αγορά μετά την χθεσινή διόρθωση, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των ανακοινώσεων της ΕΚΤ.

COSMOTE TV: Αναλαμβάνει την παραγωγή animated ταινιών για το…

15:42 Εισηγμένες

Η COSMOTE TV, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για σωστή ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τον κορονοϊό και την προστασία της υγείας τους, ανέλαβε -αφιλοκερδώς- την παραγωγή animated ταινιών μικρού μήκους, που...

Ηλεκτροκίνητα αυτοκινήτα: Πόσο επιδοτούνται, που θα φορτίζον…

15:36 Περιβάλλον

Το πλάνο και τα κίνητρα που θα θεσπιστούν για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παρουσίασαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.