Log in

Η Ελλάδα χάνει 1,3 δισ. ευρώ το χρόνο από «μαϊμού» προϊόντα - Έως 60 δισ. οι απώλειες στην ΕΕ

Οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας σε 11 βασικούς τομείς της οικονομίας στην ΕΕ αγγίζουν τα 60 δισ. ευρώ ετησίως και σε ό,τι αφορά στη χώρα μας οι απώλειες σε πωλήσεις εκτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και δημοσιοποιείται σήμερα.

Το EUIPO διαπίστωσε ότι η συνολική συμβολή των κλάδων που συνδέονται άμεσα με τα ΔΔΙ στην οικονομία της ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 42 % του ΑΕΠ (5,7 τρισ. ευρώ) και το 28% της απασχόλησης (καθώς και το 10 % των έμμεσων αποτελεσμάτων που προκύπτουν για την απασχόληση σε κλάδους που δεν συνδέονται άμεσα με τα ΔΔΙ). Οι κλάδοι αυτοί παράγουν επίσης εμπορικό πλεόνασμα ύψους περίπου 96 δισ. ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο και οι μισθοί που καταβάλλονται στους εργαζομένους τους είναι κατά 46 % υψηλότεροι σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

Όπως σημειώνεται, λόγω της υψηλής αξίας των ΔΔΙ, η παραβίασή τους αποτελεί προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα, η οποία προκαλεί σημαντικές ζημίες στους κατόχους των δικαιωμάτων και στην οικονομία γενικότερα.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το EUIPO και τον ΟΟΣΑ το 2019, οι εκτιμήσεις για την παραβίαση των ΔΔΙ στο διεθνές εμπόριο το 2016 υπολογίζεται ότι αγγίζουν έως και το 3,3 % του παγκόσμιου εμπορίου. Έως και 6,8 % των εισαγωγών της ΕΕ, δηλαδή 121 δισ. ευρώ ετησίως, είναι προϊόντα απομίμησης. Αμφότερα τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα που διαπιστώθηκαν στη μελέτη των δύο οργανισμών που δημοσιεύθηκε το 2016, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα έχει οξυνθεί πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, οι απώλειες αντιστοιχούν στο 7,4% του συνόλου των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο ΕΕ στους ακόλουθους τομείς: καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης, ενδύματα, υποδήματα και συμπληρώματα (αξεσουάρ), αθλητικά είδη, παιχνίδια κάθε είδους, κοσμήματα και ρολόγια χεριού, τσάντες χεριού και είδη ταξιδιού, ηχογραφημένη μουσική, αλκοολούχα ποτά και κρασί, φαρμακευτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Στην Ελλάδα, οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας εκτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 12,3 % των πωλήσεων και στους 11 τομείς και η συνολική αξία των απωλειών σε πωλήσεις στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 123 ευρώ ανά Έλληνα πολίτη ετησίως, σύμφωνα με την ανάλυση.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, δεδομένου ότι οι νόμιμοι κατασκευαστές παράγουν λιγότερα από όσα θα είχαν παραγάγει εάν δεν υπήρχε παραποίηση/απομίμηση, και ως εκ τούτου απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ανάλυση εκτιμάται ότι σε αυτούς τους τομείς παρατηρείται άμεση απώλεια έως και 468 000 θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη τομεακή αξιολόγηση που δημοσιεύει το EUIPO σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε βασικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίοι είναι γνωστό ότι είναι ευάλωτοι σε παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Η μελέτη εκτιμά ότι, από την πρώτη ανάλυση του 2018, το ποσό των απωλειών σε πωλήσεις μειώθηκε σε επίπεδο ΕΕ σε όλους τους υπό εξέταση τομείς, εκτός από δύο: ενδύματα, συμπληρώματα (αξεσουάρ) και υποδήματα, καθώς και καλλυντικά και προϊόντα ατομικής περιποίησης.

Τομέας ένδυσης, υπόδησης και συμπληρωμάτων (αξεσουάρ)

Σημειώνεται ότι ο τομέας της ένδυσης, της υπόδησης και των συμπληρωμάτων (αξεσουάρ) είναι ο μεγαλύτερος από όλους τους τομείς που μελετήθηκαν ως προς τον όγκο των πωλήσεων και την απασχόληση.

Όπως εκτιμάται, στον τομέα παρατηρούνται απώλειες σε πωλήσεις που ανέρχονται σε 28,4 δισ. ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ, ή στο 9,7 % του συνόλου των πωλήσεων.

Στην Ελλάδα, οι απώλειες σε πωλήσεις στον τομέα της ένδυσης, της υπόδησης και των συμπληρωμάτων (αξεσουάρ) λόγω παραποίησης / απομίμησης εκτιμώνται σε περίπου 483 εκατ. ευρώ ετησίως, ή στο 15,5 % περίπου των πωλήσεων.

Τομέας καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης

Σύμφωνα με την έκθεση, η παρουσία προϊόντων παραποίησης / απομίμησης στην αγορά οδηγεί σε εκτιμώμενη απώλεια ύψους 7 δισ. ευρώ ετησίως για τον τομέα των καλλυντικών και προϊόντων ατομικής περιποίησης στην ΕΕ. Αυτό ισοδυναμεί με το 10,6 % του συνόλου των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα.

Στην Ελλάδα, η εκτιμώμενη απώλεια για τον τομέα των καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης ανέρχεται σε 234 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με 20 %του συνόλου των πωλήσεων στον εν λόγω τομέα.

Η συμβολή της τεχνολογίας

Τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία υιοθετούν οι παραποιητές/απομιμητές κάνουν σημαντική χρήση του διαδικτύου για τη διανομή των προϊόντων τους και την προώθηση της διανομής και κατανάλωσης παράνομου ψηφιακού περιεχομένου, όπως σημειώνεται σχετικά.

Οι δικτυακοί τόποι που πωλούν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης επωφελούνται από πρόσθετα διαφημιστικά έσοδα, τα οποία προέρχονται από διαφημίσεις «υψηλού κινδύνου» (προϊόντα και υπηρεσίες για ενήλικες, παιχνίδια και κακόβουλο λογισμικό) και, παραδόξως, από νόμιμες επώνυμες εταιρείες, οι οποίες με αυτόν τον τρόπο πλήττονται διπλά από τη διαφήμιση σε τέτοιου είδους δικτυακούς τόπους (ζημία για την ίδια την εμπορική επωνυμία τους και παροχή αξιοπιστίας στον δικτυακό τόπο που φιλοξενεί τις διαφημίσεις).

Πέραν της ανάλυσης της προσφοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικού περιεχομένου, το EUIPO έχει επίσης μελετήσει την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή τη συμπεριφορά των πολιτών της ΕΕ έναντι των ΔΔΙ και την προθυμία τους να καταναλώνουν αγαθά και υπηρεσίες που παραβιάζουν τα ΔΔΙ. Στα κίνητρα των καταναλωτών να αγοράζουν προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και να αποκτούν παράνομη πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας συγκαταλέγονται οι χαμηλότερες τιμές, η εύκολη πρόσβαση και ο χαμηλός βαθμός κοινωνικού στιγματισμού που συνδέεται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις αυτές, το EUIPO, από κοινού με δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους, γνωστοποιεί ότι αναλαμβάνει και υποστηρίζει σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται η ενημέρωση των κατόχων δικαιωμάτων σχετικά με το μεταβαλλόμενο τοπίο των παραβιάσεων ΔΔΙ, η συνεργασία με την Ευρωπόλ για την ανάληψη ευρύτερων δράσεων καταπολέμησης του εγκλήματος που αφορά τη ΔΙ, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση ειδικής μονάδας εντός της Ευρωπόλ για το έγκλημα που αφορά τη ΔΙ, η στήριξη των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αντιμετώπιση της προσφοράς προϊόντων παραποίησης/απομίμησης σε τρίτες χώρες, η βοήθεια προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για να προστατεύσουν τα ΔΔΙ τους, η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το διαθέσιμο και νόμιμα προσβάσιμο ψηφιακό περιεχόμενο, καθώς και με τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο που έχει η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και η πρόσβαση σε παράνομο ψηφιακό περιεχόμενο.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO, Κριστιάν Αραμπό, δήλωσε τα εξής:

«Η Ευρώπη εξαρτάται από βιομηχανικούς κλάδους όπως είναι οι 11 τομείς που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η ερευνητική εργασία μας καταδεικνύει με ποιον τρόπο η παραποίηση/απομίμηση και η πειρατεία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στόχος της παρούσας ανάλυσης, καθώς και της ευρύτερης έρευνας, είναι να στηρίξουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην εξεύρεση λύσεων στο πρόβλημα αυτό, καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές της ΕΕ όσον αφορά τις οικονομικές συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας σε ευρύτερο επίπεδο».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Aποκλειστικό: Αρχίζει από «Μ»

11:57 Sport Voice

Δημοσιογραφική βόμβα των Voice Believers.

Βοsch Ελλάδος: Αύξηση κερδών το 2018 - Επένδυση στα ‘’έξυπνα…

11:16 Μη Εισηγμένες

Ανοδικός παρουσιάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης της Bosch Ελλάδος το 2018, καταγράφοντας θετικά μεγέθη σε όλους τις τομείς της δραστηριοποίησής του.

Θ. Φωτίου στην "F&M Voice": Από ποιους θα πάρε…

11:07 Πολιτική

«Να πούμε καθαρά στον λαό τι θα κάνουμε, αν κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά και να αποδομήσουμε λέξη προς λέξη το πρόγραμμα του Μητσοτάκη». Αυτή είναι η βασική θέση της Θεανώς...

Στα Δωδεκάνησα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας

09:12 Εθνικές Εκλογές

Περιοδεία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας το Σαββατοκύριακο.

Και ο Τέρενς Κουίκ στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

21:17 Πολιτική

Η υποψηφιότητα του υφυπουργού Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ, με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κουμουνδούρου.

Μακρόν: Η Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες…

21:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητές της στην οικονομική ζώνη της Κύπρου, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από τη Μάλτα, μετά τη λήξη των εργασιών της 6ης...

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας ο συγγρ…

20:39 Πολιτική

Ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός θα είναι επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, σύμφωνα με κομματικές πηγές, που επικαλείται το Αθηναϊκό -...

Τσίπρας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας

20:22 Πολιτική

«Προχωράμε, με ακόμα πιο τολμηρά βήματα, στην εδραίωση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία. Εγγυόμαστε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης»...

Κατρούγκαλος: Η Ελλάδα πάντα υπέρ του ειρηνικού πολιτικού δι…

20:06 Πολιτική

Τη μεγάλη σημασία που δίνει πάντα η Ελλάδα στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας, ως βάση ειρηνικού πολιτικού διαλόγου για την επίλυση κάθε διαφοράς, προέταξε ο υπουργός...

Ροχανί: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί στενότερους δεσ…

19:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί στενότερους δεσμούς μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ροχανί στη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια του...

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

19:32 Ξένες Αγορές

Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι ευρύτερες ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης ρίχνουν βαριά σκιά στις...

Ένα βραβείο για τη Hyundai

19:06 Car Voice

H HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ τιμήθηκε με τη διάκριση «Turnaround Business award», ως αναγνώριση του επιτεύγματός της να υπερκεράσει τις όποιες δυσκολίες γνώρισε και να επιστρέψει πολύ γρήγορα σε πορεία ανάπτυξης...

Αυτοί είναι οι νικητές των Βραβείων Βιβλίου Public 2019

18:47 Μη Εισηγμένες

Σε μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Βιβλίο, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, η 6η Τελετή Απονομής των Βραβείων Βιβλίου Public. Η αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής ήταν κατάμεστη...

Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων μη πολιτικ…

18:26 Πολιτική

Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων άσκησε η  Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, για σκέλος της υπόθεσης της Novartis.

Ήπια κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

18:07 ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε και η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσε μια εβδομάδα σταθεροποίησης και αναπροσαρμογών, κινούμενο εντός τους στενού εύρους των 840-850 μονάδων.

Τραμπ: «Δεν έχει σημασία» εάν ο πρόεδρος της Κίνας παραστεί …

17:58 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως "δεν έχει σημασία" εάν ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ παραστεί στη Σύνοδο της G20 αργότερα αυτόν τον μήνα, προβλέποντας ότι...

Mικτά πρόσημα στην Wall Street

17:50 Ξένες Αγορές

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, μετά το χθεσινό ανοδικό διάλειμμα, καθώς το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα απογοητευτικά οικονομικά...

Προεκλογική ομιλία στο Θησείο θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο…

17:43 Πολιτική

Την ερχόμενη Τρίτη στις 20.00, στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο (σταθμός ΗΣΑΠ), θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις...

Αττική Οδός: Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιουλίου

17:29 Ειδήσεις

Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, η Αττική Οδός ανακοίνωσε σήμερα αυξήσεις σε δύο… φάσεις για τα διόδια της, από τα οποία διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

ΔΕΗ: Σύμβαση για νέο αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά

17:12 Εισηγμένες

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμ. Μ. Παναγιωτάκης και η κυρία Britta Macintosh, αντιπρόεδρος της εταιρείας Ameresco Inc. – μετά την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού - υπέγραψαν σήμερα...

Eurobank: Παραμένει υψηλή η διαφορά στην ανεργία μεταξύ Ελλά…

17:03 Real Profits

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά στο 18,1% του εργατικού δυναμικού τον Μάρτιο...

Στη Μάλτα ο Αλέξης Τσίπρας για τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου

16:49 Πολιτική

Στη Μάλτα διεξάγεται σήμερα η 6η Σύνοδος των χωρών του Νότου της Ε.Ε.(Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα), με τη συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ναι σε ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς

16:34 Πολιτική

Θετικός, σε ενδεχόμενο ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι η Κουμουνδούρου θα επιθυμούσε τη διεξαγωγή ξεχωριστής «τηλεμαχίας» ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και...

Ντομπρόβσκις: Η Ιταλία χρειάζεται να υιοθετήσει νέα μέτρα γι…

16:13 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σήμερα ότι η Ιταλία χρειάζεται να υιοθετήσει νέα μέτρα για να συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και να αποφύγει πειθαρχικές...

ΗΠΑ: Άνοδος 0,5% στις πωλήσεις λιανικής τον Μάιο

16:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ τον Μάιο ενώ και οι πωλήσεις του προηγουμένου μήνα αναθεωρήθηκαν ανοδικά, υποδεικνύοντας μια ανάκαμψη στις καταναλωτικές δαπάνες που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες...

Αλ. Τσίπρας: Να αφήσουμε πίσω την ανοχή στην ασυδοσία και τη…

15:42 Πολιτική

Για 20 δευτερόλεπτα «συγκλονιστικής στιχομυθίας», μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και επιχειρηματία, που συνιστούν τη «συμπύκνωση των αιτιών της κρίσης, τη συμπύκνωση των αιτιών της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής χρεοκοπίας...

Ryanair: Γιορτάζει με προσφορές τη γιορτή του Πατέρα

15:21 Εισηγμένες

Tη Γιορτή του Πατέρα γιορτάζει σήμερα, 14 Ιουνίου η Ryanair λανσάροντας την προσφορά «Europe Hops For Your Pops», η οποία περιλαμβάνει θέσεις από 19,99 ευρώ για ταξίδια τον Ιούλιο, με...

Αλ. Κούγιας: Αίτημα για αναπαράσταση της δολοφονίας Γραικού

15:09 Κοινωνία

Ως συνήγορος πολιτικής αγωγής, στην υπόθεση της δολοφονίας του Δημήτρη Γραικού και για λογαριασμό της οικογένειας του θύματος, ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας κατέθεσε σήμερα αίτημα για την διενέργεια ανακριτικής πράξης.

Έφη Αχτσιόγλου: Κανόνες για όλους, απέναντι στις ασυλίες των…

15:08 Πολιτική

Eπίθεση κατά της ΝΔ και του προέδρου της, κατηγορώντας τους ότι έχουν «σχέδιο επιστροφής σε ό,τι χρεοκόπησε τη χώρα», εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι...

Η προληπτική παρέμβαση για τα παιδιά είναι αδιαπραγμάτευτη!

14:59 Health Voice

Tην αντίθεσή της εκφράζει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) στην πρόταση του υπουργείου Υγείας προς τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων, των εργαστηριακών ιατρών και φυσικοθεραπευτών για αφαίρεση του...

Bayer: Επενδύσεις 5 δισ. στη μετα-γλυφοσάτη εποχή

14:54 Ξένες Επιχειρήσεις

Η γερμανική εταιρεία Bayer ανακοίνωσε σήμερα ότι επιθυμεί να επενδύσει 5 δισ. ευρώ τα επόμενα δέκα χρόνια σε νέες γενιές ζιζανιοκτόνων, υποσχόμενη περισσότερη «διαφάνεια» μετά το σκάνδαλο στο οποίο έχει...

Νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ο Λευτέρης Κρέτσος

14:50 Πολιτική

Ο Λευτέρης Κρέτσος θα είναι ο αντικαταστάτης του Δημήτρη Τζανακόπουλου στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατά την προεκλογική περίοδο.

Ν. Νικολόπουλος: Αναπόφευκτα στην Ένωση Κεντρώων

14:42 Εθνικές Εκλογές

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τη συνεργασία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με την Ένωση Κεντρώων φαίνεται πως κλειδώνει ο Νίκος Νικολόπουλος.

Η κόρη του Μητρόπουλου με τον Βαρουφάκη

14:38 Εθνικές Εκλογές

Στο ψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ 25 θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη η κόρη του Αλέξη Μητρόπουλου, Αγγελική, η οποία θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική, εκεί που πολιτεύτηκε...

Μάρμαρα Παυλίδης: Αύξηση τζίρου και βελτίωση εξωστρέφειας γι…

14:31 Εισηγμένες

Ανοδική ήταν η πορεία της εταιρίας Μάρμαρα Παυλίδης για το 2018, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις να αυξάνονται, αγγίζοντας τα 81 εκατ. ευρώ.

EE προς ΗΠΑ και Ιράν: Καλούμε για αυτοσυγκράτηση

14:25 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα σε αυτοσυγκράτηση στον μέγιστο βαθμό εν μέσω αύξησης των εντάσεων σχετικά με τις κατηγορίες των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν για τις επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια...

Χατζηδάκης: «Αχρείαστες» οι προσλήψεις στην εκπαίδευση – Απα…

14:19 Πολιτική

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας εχθές στο Blue Sky για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση απέφυγε να δεσμευτεί τόσο για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, όσο και...

Στην Τουρκία ο Μπακασέτας, κλείνει στην Αλάνιασπορ

14:08 Sport Voice

Στην Τουρκία βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αλάνιασπορ.

Healthy Diet Awards: Καινοτομία και ποιότητα στα προϊόντα υγ…

14:06 Health Voice

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τρομερές ταχύτητες, η υγεία παραμένει σταθερή αξία. 

Ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας και ο τρίτος που αναζητείται...

13:59 Sport Voice

Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ και αναρωτιέμαι για το αν μας περνάνε ηλίθιους.

AB Bασιλόπουλος: Ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Ο…

13:56 Μη Εισηγμένες

Άλλη μια διάκριση ως «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας» έλαβε η ΑΒ Βασιλόπουλος.

BBC: Σε τροχιά σύγκρουσης ΗΠΑ-Τουρκία για τους S-400

13:49 Διεθνείς Εξελίξεις

Σε τροχιά σύγκρουσης δείχνουν να κινούνται αυτό το καλοκαίρι οι ΗΠΑ και η Τουρκία, καθώς η Αγκυρα εμμένει στην απόφασή της να ολοκληρώσει την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400...

Αυξήθηκαν 8,3% μισθοί και ημερομίσθια στο λιανικό εμπόριο

13:31 Ειδήσεις

Αύξηση 8,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση...

Aποχωρήσεις - φωτιά από το Open: Έφυγε ο Καλημέρης, ακολουθε…

13:26 Κοινωνία

Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα και κάποιες επιλογές που δεν άρεσαν στην βασική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της fmvoice.gr οι βασικοί...

ΙΟΒΕ: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα

13:20 Real Profits

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ροχανί: Οι ενέργειες των ΗΠΑ απειλούν τη σταθερότητα στη Μέσ…

13:10 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι ενέργειες των ΗΠΑ θέτουν μια σοβαρή απειλή στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στους ηγέτες ενός υπό την ηγεσία της Κίνας μπλοκ για την...

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ΝΔ και ΚΙΝΑΛ για Novartis

13:02 Πολιτική

Δύο «σχολές» συγκρούονται στο εσωτερικό του «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου με αφορμή το σκάνδαλο Novartis και τη στάση που θα τηρήσουν η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής μετά τις εκλογές και με...

Πολάκης VS Βαρβιτσιώτη: Σε 50 χρόνια θα θυμάται κανένας πως …

12:54 Εθνικές Εκλογές

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης έκανε σφοδρή επίθεση κατά του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη μέσα από ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Μπακογιάννης, ο Γιαννακόπουλος και η Θύρα 13

12:48 Sport Voice

Μπορεί οι ζέστες να πιάσαν για τα καλά.

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης έχει σχέδιο χρεοκοπίας, περικο…

12:33 Πολιτική

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Νότιο Τομέα Αθηνών και υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη δήλωσε ότι «το ακραία αντικοινωνικό πρόγραμμα της ΝΔ...

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρίας

12:28 Εισηγμένες

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Motor Oil κατά τη συνεδρίασή του την 6η Ιουνίου 2019.

Merck Ελλάδος: Απεβίωσε ο Πρόεδρος και CEO Γιάννης Βλόντζος

12:24 Μη Εισηγμένες

Την θλιβερή απώλεια του Πρόεδρου και CEO Γιάννη Βλόντζου ανακοίνωσαν τα στελέχη της Merck Ελλάδας.

Wind: Κορυφαίες διακρίσεις για την Εταιρική Υπευθυνότητα

12:19 Μη Εισηγμένες

Έχοντας ενεργοποιήσει τη νέα στρατηγική ‘’20 Στόχοι για το 2020’’ , η WIND κατατάσσεται, για μια ακόμα χρονιά, στην κατηγορία PLATINUM βάσει της αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης(CR Index)...

Γαλλία: Μετά το 2040 μόνο ηλεκτρικά

12:11 Car Voice

Με στόχο να κρατήσει τους ρύπους στις κεντρικές τους πόλεις σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, έως και το 2050, η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει τέλος στις πωλήσεις βενζινοκίνητων και...

Μιχάλης Καλογήρου: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πρέπει να ε…

21:21 Εθνικές Εκλογές

O υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, έδωσε συνέντευξή στην "Εφημερίδα των Συντακτών" και αναφέρθηκε στην εκλογή ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά και στις παρεμβάσεις του Ιωάννη Αγγελή.

Intralot: Νέο ΔΣ στη θυγατρικής της στην ΗΠΑ

12:01 Εισηγμένες

Tρία νέα ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο για τη θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., ανακοίνωσε η Intralot. Πρόκειται για τον Τόμας Μίλερ, πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, τον Ντάνιελ Ράπαπορτ...

Creta Farms: Δομαζάκης απαντά σε Δομαζάκη, μέσω Επιτροπής Κε…

11:58 Εισηγμένες

Συνεχίζεται το… σίριαλ των ενδοοικογενειακών αντιπαραθέσεων μεταξύ των αδελφών Δομαζάκη, αυτή τη φορά μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς η σημερινή διοίκηση απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνει η πλευρά του πρώην...

Υποχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών

11:43 ΧΑ

Μικρή πτώση καταγράφει σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά κάτω από τα επίπεδα των 850 μονάδων. Αρνητικά επηρεάζει το διεθνές κλίμα, όμως θετικά λειτουργεί η αποκλιμάκωση των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς...

Έγραψαν ιστορία οι Ράπτορς

11:27 Sport Voice

Οι Τορόντο Ράπτορς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στην ιστορία τους στο ΝΒΑ, νικώντας 114-110 τους Γουόριορς στο τελευταίο τους ματς στην «Oracle Arena».

Χατζηδάκης: Η αύξηση μισθών θα έρθει με επενδύσεις

11:26 Πολιτική

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι το μέσο για να επιτευχθεί σταθερότητα στη χώρα» τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης και υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, σε συνέντευξή...