Log in

Εθνική Τράπεζα: Συνεχίστηκε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση με 1,5% το 4ο τρίμηνο του 2018, αναφέρουν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας.

Η οικονομική δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, η οποία συνεισέφερε 3,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η εν λόγω αύξηση αντιστάθμισε την έντονα αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΑΕΠ από τις καθαρές εξαγωγές (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες), λόγω επιτάχυνσης της δαπάνης για εισαγωγές στο 9,5% ετησίως την ίδια περίοδο (από 3,0%, κατά μέσο όρο, το 2018).

Η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει σε θετική τροχιά και οι επενδύσεις ανακάμπτουν με τη βοήθεια και της επιτάχυνσης των δημοσίων επενδύσεων

Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,8%, σε ετήσια βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2019, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα την τελευταία διετία. Στην επίδοση αυτή συνετέλεσαν: η υγιής αύξηση της απασχόλησης κατά 2,2% ετησίως το πρώτο τρίμηνο του 2019, ρυθμός αντίστοιχος με το 2018, καθώς και η ανάκαμψη των ωριαίων αμοιβών μέσω νέων κλαδικών συμβάσεων σε πιο ανταγωνιστικούς τομείς και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη νομοθέτηση της αύξησης του εθνικού κατώτατου μισθού κατά 11% και την κατάργηση του υποκατώτατου από το Φεβρουάριο του 2019. Επίσης, η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που υποστηρίζεται από τις θετικές μακροοικονομικές τάσεις και την προσδοκία ήπιας υποχώρησης της δημοσιονομικής πίεσης.

Η επίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής της να ανέρχεται στο 1,5% στο σύνολο του έτους (από 0,8% το 1ο τρίμηνο του 2019), καθώς αναμένεται να λάβει περαιτέρω ώθηση από τη νέα δέσμη δημοσιονομικών μέτρων άμεσης εφαρμογής που νομοθετήθηκαν το Μάιο, τα οποία - σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μέτρα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 - υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η καταναλωτική εμπιστοσύνη δείχνει σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης το 2ο τρίμηνο του 2019, ενώ ή εμπειρία καταδεικνύει πως η διεξαγωγή εθνικών εκλογών επιδρά θετικά στην καταναλωτική ψυχολογία.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέκαμψαν, σημειώνοντας αύξηση 7,9% το πρώτο τρίμηνο του 2019, μετά από ένα απογοητευτικό 2018. Η επίδοση αυτή βασίστηκε, κυρίως, στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (εκτός κατοικιών) κατά 10,9% ετησίως (έναντι υποχώρησης 22,0% το 2018), που σχετίζεται, κυρίως, με την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων (56,6% ετησίως στις εκταμιεύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2019) αλλά και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε τουρισμό και υποδομές μεταφορών από ιδιώτες (αεροδρόμια, αποθήκευση, λιμάνια). Παράλληλα, ενισχύθηκαν κατά 19,0% ετησίως και οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό (κυρίως εμπορικά πλοία και οδικές μεταφορές), ενώ μικρότερη θετική συνεισφορά είχαν οι επενδύσεις σε κατοικίες και λοιπές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η επενδυτική επίδοση του πρώτου τριμήνου συμβαδίζει με την ετήσια εκτίμηση της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ για διψήφιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, που υποστηρίζονται, επίσης, από το ενισχυμένο ποσοστό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους - οι οποίοι θα επωφεληθούν και από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης - ενώ και η επιτάχυνση του καθαρού ρυθμού χορήγησης πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις το πρώτο 4μηνο του 2019 (+2,6% ετησίως, υψηλό εννέα ετών) επιβεβαιώνει τη θετική τάση. Ωστόσο, η μεταβλητότητα στο εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, ενώ ο εκλογικός κύκλος ασκεί, συνήθως, μικτές επιδράσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις και, συχνά, συνοδεύεται από επιβράδυνση της υλοποίησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για ορισμένους μήνες.

Η αυξημένη εγχώρια ζήτηση διογκώνει τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγές επιβραδύνονται λόγω της εξασθένησης της ζήτησης για ελληνικά προϊόντα σε βασικές εξαγωγικές αγορές

Η αρνητική επίδραση των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ αντανακλά την αύξηση των εισαγωγών κατά 9,5% το πρώτο τρίμηνο του 2019, η οποία αφαίρεσε 3,2 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, η αύξηση των εισαγωγών αφορά, κυρίως, κεφαλαιουχικά αγαθά, μεταφορικό εξοπλισμό, καύσιμα, πρώτες ύλες, καθώς και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, και είναι, εν πολλοίς, αναμενόμενη κατά την περίοδο ανάκαμψης που διανύουμε, δεδομένων των χρόνιων περιορισμών της εγχώριας παραγωγής - που επιτάθηκαν από την παρατεταμένη αποεπένδυση - και άλλων χαρακτηριστικών της οικονομίας. Η αρνητική επίδραση ενισχύθηκε, σε ετήσια βάση, και από τη σημαντική συρρίκνωση των εισαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2018 (-7,5% ετησίως). Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές έδειξαν τα πρώτα σημάδια αποδυνάμωσης, επιβαρυνόμενες από την εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 4ο τρίμηνο του 2018 και το 1ο τρίμηνο του 2019, η οποία άρχισε να επιδρά στη δυναμική των παραγγελιών για εξαγωγές. Συγκεκριμένα, η αύξηση των συνολικών εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο 4,0% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019, από 8,7% το 2018, καθώς οι εξαγωγές αγαθών συρρικνώθηκαν οριακά, κατά 0,7% ετησίως, για πρώτη φορά από το 4ο τρίμηνο του 2016, αντισταθμίζοντας τη θετική πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών, που ενισχύθηκαν κατά 8,7% ετησίως, αποτυπώνοντας τις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού και της ναυτιλίας την ίδια περίοδο. Δεδομένου ότι η αρνητική επίδραση των καθαρών εξαγωγών υπερτονίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή θετική συνεισφορά τους το 1ο τρίμηνο του 2018, η αρνητική επίδραση θα είναι πολύ πιο ήπια στο σύνολο του 2019 και αναμένεται να διαμορφωθεί στις -0,6 ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο.

Οι επιδόσεις του επιχειρηματικού τομέα εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό εξάρτησης από τις εξαγωγές

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΑΕΠ από το σκέλος της παραγωγής και της αμοιβής των παραγωγικών συντελεστών αποτύπωσαν σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας εγχωρίως, στο 0,3% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019 από 1,9% κατά μέσο όρο τη διετία 2017-18, και μια συρρίκνωση της μικτής κερδοφορίας (όπως προσεγγίζεται εθνικολογιστικά από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό εισόδημα της οικονομίας) κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Η εν λόγω συρρίκνωση είναι η πρώτη από το 3ο τρίμηνο του 2016 και δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς από την ενδεχόμενη αύξηση της ενδιάμεσης κατανάλωσης και τη σχετιζόμενη συσσώρευση αποθεμάτων την ίδια περίοδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεταβολές στη συνολική εταιρική κερδοφορία εμφανίζουν αυξημένο βαθμό συσχέτισης με την πορεία της προστιθέμενης αξίας σε βασικούς εξαγωγικούς κλάδους, όπως ο βιομηχανικός, η προστιθέμενη αξία του οποίου αντιστοιχεί σε σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία (11,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 1ο τρίμηνο του 2019). Φαίνεται ότι οι επικερδείς εξαγωγικές δραστηριότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για τη συνολική εταιρική κερδοφορία, με τη δυνατότητα υποκατάστασής τους από την εσωτερική ζήτηση να παραμένει ακόμη περιορισμένη.

Συνεκτιμώντας τις ανωτέρω τάσεις, η διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ εκτιμά ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2019 θα διαμορφωθεί στο 1,8% ετησίως, περίπου - ανάλογος με το 2018 - με τα περιθώρια θετικής έκπληξης να συναρτώνται από την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την υποχώρηση των ασφαλίστρων κινδύνου της οικονομίας τους επόμενους μήνες, την πλήρη ενσωμάτωση της επίδρασης από τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, καθώς και την υπεραπόδοση του τουρισμού έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για σταθεροποίηση των εισπράξεων. Η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης φαίνεται να παρέχει επαρκές περιθώριο απορρόφησης, βραχυπροθέσμα, μιας περαιτέρω επιβράδυνσης των εξαγωγών αγαθών, με την αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τις αυξανόμενες εισαγωγές να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του έτους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤτΕ: Εξ αποστάσεως η ταυτοποίηση νέων πελατών στις τράπεζες

19:04 Ειδήσεις

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών από τις τράπεζες και άλλους εποπτευόμενους φορείς ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 172/1/29.05.2020...

Κλειστή η Πειραιώς - Πλημμύρισε από την βροχόπτωση

18:50 Κοινωνία

Η ξαφνική καταιγίδα το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στην Αθήνα προκάλεσε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, με την οδό Πειραιώς να κλείνει από τα νερά που πλημμύρισαν τον δρόμο.

Σπαρακτική έκκληση μητέρας: Βλέπω το τρίχρονο παιδί μου να α…

18:34 Κοινωνία

Έναν πραγματικό Γολγοθά αντιμετωπίζει η οικογένεια μιας τρίχρονης από την Κρήτη που χρειάζεται επειγόντως εγχείρηση καρδιάς, όμως η κλινική «Αγία Σοφία» είναι κλειστή.

Profile: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

18:24 ΧΑ

Την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Profile.

Στο e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών Απριλί…

18:17 Ειδήσεις

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Επαναλειτουργεί από 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το επίδομα πα…

18:12 Ειδήσεις

Στις 15 Ιουνίου 2020, θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που αφορά στο επίδομα παιδιού και στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων.

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πειραιά και Μύκονο

18:08 Κοινωνία

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος μετέφερε ποσότητα κοκαΐνης στη Μύκονο, προέβησαν χθες βραδινές ώρες, στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου για παράβαση του νόμου περί Ναρκωτικών...

Aegean: Αναδιαμορφώνει τις πτήσεις εσωτερικού - εξωτερικού

18:00 Εισηγμένες

Σε τροποποιήσεις του προγράμματός της για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου προχωράει η Aegean. Πυκνώνει τα δρομολόγια, αλλά και τους προορισμούς.

Χ.Α.: Κράτησε τις 670 μονάδες

17:45 ΧΑ

Ήπια άνοδο σημείωσε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία με την βοήθεια των τραπεζικού κλάδου κατάφερε να κρατήσει τα επίπεδα των 675 μονάδων.

ΣΕΓΑΣ κατά Αυγενάκη

17:33 Sport Voice

Με αιχμηρή δήλωση ενάντια στον Λευτέρη Αυγενάκη απάντησε ο ΣΕΓΑΣ στη μείωση της επιχορήγησής του κατά 422.000 ευρώ (ποσοστό 13%).

Αλλάζει το πρωτόκολλο στην ακτοπλοΐα - Πιο χαλαρά τα μέτρα

17:27 Ειδήσεις

Η θετική πορεία περιορισμού του COVID-19 στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την πλήρη και συνεπή εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου  για τα επιβατηγά πλοία, επιτρέπει πλέον την αναθεώρησή του.

ΗΠΑ: Επιπλέον 2,7 εκατ. θέσεις εργασίας «χάθηκαν» τον Μάιο

17:20 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείας κατήργησαν 2,7 εκατ. θέσεις εργασίας τον Μάιο λόγω της πανδημίας, αριθμό που ναι μεν είναι μεγάλος, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ κατώτερος από τον...

Μόσχα-Ριάντ: Παρατείνουν τη μείωση παραγωγής πετρελαίου

17:13 Άλλες αγορές

Η Σαουδική Αραβία, ηγέτιδα χώρα του ΟΠΕΚ, και η Ρωσία, ηγέτιδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ, συμφώνησαν να παρατείνουν για ένα τουλάχιστον μήνα την περίοδο που προβλέπει...

Ξεβράκωμα με τον Βρακά

17:04 Sport Voice

Γι’ αυτό παραιτήθηκε από την ΕΠΟ ο πατέρας Βρακάς.

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνεται - Τέλος προθεσμίας για αιτ…

16:55 Ειδήσεις

Από τις 10 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουνίου και μετά θα καταβληθεί το ειδικό επίδομα των 534 ευρώ στους δικαιούχους. Για την εστίαση, επιτρέπεται και να παραταθούν οι αναστολές...

Βρετανία: Εφιάλτης, πάνω από 50.000 οι νεκροί

16:40 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αριθμός των νεκρών στη Βρετανία λόγω της COVID-19 ξεπέρασε σήμερα τους 50.000, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση τις επίσημες πηγές δεδομένων.

ΔΕΗ: Χρηματοδοτείται με 160 εκατ. ευρώ από την EBRD

16:36 Εισηγμένες

 Χρηματοδότηση δύο ετών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα λάβει η ΔΕΗ από την EBRD.

Ιερώνυμος-Θεοδωρικάκος: Πάνω από 1.000 προσλήψεις στις μητρο…

16:23 Πολιτική

Επίσκεψη στο Συνοδικό Μέγαρο και στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πραγματοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να συζητήσουν για τις προσλήψεις 1.000 ανθρώπων σε μητροπόλεις, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

ΝΟΤΑΜ για την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς Κατά…

16:17 Πολιτική

Εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από την Ελλάδα προς το Κατάρ και αντίστροφα, μετά την ανίχνευση των δώδεκα (12) κρουσμάτων επιβατών, θετικών για τη...

TUI: Ελλάδα και Κύπρος οι κυριότεροι προορισμοί

16:12 Ειδήσεις

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται μεταξύ των κυριότερων ταξιδιωτικών προορισμών του γερμανικού τουριστικού Ομίλου TUI, ο οποίος ξεκινά το φετινό του πρόγραμμα στις 17 Ιουνίου.

Κομισιόν: Απειλή χαμηλού επιπέδου για τους εργαζόμενους ο κο…

16:08 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κατατάξει τον νέο κορονοϊό ως απειλή χαμηλού επιπέδου για τους εργαζομένους, μια κίνηση που θα επιτρέψει στους εργοδότες στην ΕΕ να εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά...

ΠΟΕΔΗΝ: Κινητοποιήσεις για τη μονιμοποίηση έκτακτου προσωπικ…

16:04 Κοινωνία

Στάση εργασίας 7:00-10:00 το πρωί και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αίτημα την μονιμοποίησή του έκτακτου προσωπικού στην Δημόσια Υγεία και Πρόνοια προγραμματίζει για αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία...

ESM: Δάνεια με αρνητικό επιτόκιο

15:55 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα χορηγεί δάνεια με αρνητικό επιτόκιο στις χώρες που θα υποβάλουν αίτημα για πιστωτική γραμμή στο πλαίσιο του νέου εργαλείου του για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου...

Προανακριτική: Θύματα της σκευωρίας τους ΝΔ και ΚΙΝΑΛ

15:52 Πολιτική

Με πολιτική γκάφα ολκής μοιάζει η σπουδή της «πλειοψηφίας» της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο να διαρρεύσει σειρά εγγράφων που κατέθεσε χθες ο Ιωάννης Αγγελής, καθώς καταδεικνύουν...

Αλαλούμ με τα κόμιστρα των ταξί - Νέο κατόρθωμα Πιτσιλή

15:45 Ειδήσεις

Πρόβλημα με τα κόμιστρα των ταξί ανέκυψε μετά την ψήφιση του ν. 4690/2020 που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τις υπηρεσίες μεταφορών.

Cosmote: Η «πράσινη» στρατηγική της

15:30 Εισηγμένες

Σε φάση ολοκληρωτικής «πράσινης» ανάπτυξης βρίσκεται ο ΟΤΕ, που βάζει νέους, φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι Αμερικανοί «μαυρίζουν» τον Τραμπ με φόντο τις διαδηλώσεις

15:24 Διεθνείς Εξελίξεις

Βροχή πέφτουν οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ που δείχνουν πως μεγάλο μέρος, αν όχι και η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών, συμφωνούν με τους διαδηλωτές και την πρόθεση τους να εκφράσουν την...

Συγκρότημα Καψή: Τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης

15:15 Μη Εισηγμένες

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τέθηκε από τις πιστώτριες τράπεζες το «Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε.», συμφερόντων της Ντίας Καψή, σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με ειδικό διαχειριστή την Grant...

Ο Αλαφούζος ξιφούλκησε μέσω του Πάσχου!

15:05 Πολιτική

Επίθεση στο «επιτελικό κράτος» του Μητσοτάκη από την «Καθημερινή»! Ναι, πολύ καλά διαβάζετε. Μια εφημερίδα, παραδοσιακό προπύργιο της Δεξιάς, επιλέγει να «τα χώσει» στη νέα μορφή διακυβέρνησης.

Super League: Mε κόσμο από τις 20 Ιουνίου

14:53 Sport Voice

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Super League αναφέρουν ότι ενδεχομένως από την 3η αγωνιστική (20- 21 Ιουνίου) των πλέι οφς και πλέι άουτ, τα παιχνίδια να γίνονται παρουσία κόσμου.

«Αιμορραγούν» επτά στις 10 εταιρίες εστίασης - Τι ζητά ο κλά…

14:45 Ειδήσεις

Την περαιτέρω στήριξη του κλάδου της εστίασης με μέτρα που δεν θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ζητεί η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης, 10 περίπου ημέρες μετά την επαναλειτουργία τους.

Εκκλησία: Δωρεά εξοπλισμού για την ενίσχυση του ΕΣΥ

14:40 Κοινωνία

Το συνοδικό Μέγαρο της Εκκλησίας επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας , όπου συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμο.

Έρευνα: Ένας στους τρεις Έλληνες δεν κάνει χρήση διαδικτύου

14:31 Real Profits

Ένας στους τρεις Έλληνες και συγκεκριμένα το 29%, εξακολουθεί να απέχει από τη χρήση του Διαδικτύου. Μπορεί το ποσοστό των χρηστών στην Ελλάδα να αυξάνεται σταθερά και από 59,8% το...

Γ.Γ.Α.: Αυτά τα κεφάλαια δίνει στις ομοσπονδίες για φέτος

14:20 Sport Voice

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε την κατανομή των επιχορηγήσεων για το 2020.

Ιταλία: 274.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Απρίλιο

14:16 Διεθνείς Εξελίξεις

Σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας κατά τον μήνα Απρίλιο καταγράφηκε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, χάθηκαν 274.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 129.000 ανήκαν σε πολίτες που...

Ξανθός: Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους τους καρκινοπαθείς

14:06 Κοινωνία

Δεν φαίνεται να έχει το Υπουργείο Υγείας την πρόθεση να παρέμβει ουσιαστικά στην ασύδοτη, παράνομη και καταχρηστική απαίτηση των ιδιωτικών κέντρων να πληρώνουν οι καρκινοπαθείς υπέρογκα ποσά (της τάξης των...

Χ.Α.: «Άλμα» πάνω από τις 670 μονάδες(upd)

14:00 ΧΑ

Σε θετική τροχιά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα των 670 μονάδων, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών...

MLS: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Νάσσος Γεωργιάδης

13:53 Εισηγμένες

Την ώρα που δεν έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος σχετικά με την MLSΠληροφορική Α.Ε. και τη διαπραγμάτευση της μετοχής, στην εταιρία συντελούνται σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση.

Οριστικό: Aπό την Αυστρία αρχίζει το πρωτάθλημα της Formula …

13:46 Car Voice

Πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε το αναθεωρημένο καλεντάρι, που προς το παρόν περιλαμβάνει τους οκτώ πρώτους αγώνες.

Κύπρος: Νέα χαλάρωση των μέτρων από 9 Ιουνίου

13:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Αρχίζει από τις 9 Ιουνίου η τρίτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων στην Κύπρο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, αντί για τις 14 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο...

Άρση μέτρων: Ανοίγουν 15 Ιουνίου τα γυμναστήρια

13:35 Κοινωνία

Στις 15 Ιουνίου θα επαναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια, τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, ενώ από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι συναυλίες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος...

Alpha Bank: Χρηματοδότηση με εγγυημένα κατά 80% κεφάλαια μέσ…

13:30 Εισηγμένες

Συνεπής στην αποστολή της για επιστροφή στην ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, η Alpha Bank στηρίζει τις προσπάθειες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης...

ΑΒ Βασιλόπουλος: Οι φημισμένες γεύσεις του Μεξικού έρχονται …

13:25 Κοινωνία

Τι θα λέγατε για chimichanga με κιμά; Για chili con carne με ρύζι; Μήπως προτιμάτε χοιρινό με ανανά και ρύζι ή fajitas με μοσχάρι; Πώς θα σας φαινόταν ένα γεύμα...

Mπρος γκρεμός και πίσω ρέμα…

13:13 Ειδήσεις

Σε ωρολογιακή βόμβα για τη κυβέρνηση αναδεικνύεται ο τουρισμός καθώς η εξέλιξη της πανδημίας εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο για το πιο ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας που συνεισφέρει ετησίως το 23%...

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων όπλων και προϊόντων

13:06 Ειδήσεις

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων έφερε στο φως το Γ’ Τελωνείο Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

OΔΔΗΧ: Στο 0,25% το επιτόκιο για τα 6μηνα έντοκα

12:57 ΧΑ

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ νότια της Ιεράπετρας

12:52 Κοινωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τρία λεπτά μετά τις 12.00 νότια της Ιεράπετρας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ιταλία: Επιτρέπεται από σήμερα η ελεύθερη μετακίνηση των πολ…

12:36 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ιταλία επιτρέπει και πάλι από σήμερα την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στην επικράτειά της.

ΧΠΑ: Πρωτιά της Optima Bank τον Μάιο

12:25 ΧΑ

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών σε ό,τι αφορά τα ΣΜΕ του FTSE 25 τον Μάιο 2020, κατέκτησε η Optima Bank με ποσοστό 38,36%, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

ΥΠΟΙΚ: Μείωση ΦΠΑ στο 13% και στα κόμιστρα των ταξί

12:19 Ειδήσεις

H μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές συμπεριλαμβάνει και τα ταξί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Μυτιληναίος: Αγορά 50.000 ιδίων μετοχών

12:17 ΧΑ

Στην αγορά 50.000 ιδίων μετοχών προέβη η Μυτιλήναίος μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 50.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,6617 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €383.085,62.

Ευρωζώνη: Αργεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητα…

12:09 Διεθνείς Εξελίξεις

Ακόμη μία καταστροφική συρρίκνωση σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Μάιο, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χειρότερα πέρασαν. 

«Επικαιροποίησαν το site»

11:54 Sport Voice

Νέο ρεσιτάλ Μπαλτάκου.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών λόγω του τριημέρου του Αγίου…

11:49 Κοινωνία

Την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου, από την Παρασκευή έως την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Αλ. Χαρίτσης: Να αποσυρθούν οι κατάπτυστοι διαγωνισμοί για τ…

11:36 Πολιτική

«Το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αποκαλύπτει η σημερινή "Αυγή", για την ιδιωτικοποίηση των βασικών υποδομών της ΕΥΔΑΠ μέσω ΣΔΙΤ συμπυκνώνει την ιδεοληπτική και αντικοινωνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας» υποστηρίζει...

ΟΤΕ: Επαναγορά ιδίων μετοχών στα 12,62 ευρώ

11:28 ΧΑ

Σε αγορά 51.994 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €12,620 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €656.214,19 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της...

ΔΕΛΤΑ: Γιορτάζει το γάλα κάθε μέρα για κάθε τι που αξίζει

11:23 Εισηγμένες

Η ΔΕΛΤΑ γιορτάζει το γάλα σήμερα και κάθε μέρα!

Wind: Νέες προσφορές σε smartphones

11:19 Εισηγμένες

Η επίσημη περίοδος του καλοκαιριού έφτασε και η WIND την υποδέχεται με μεγάλες προσφορές. Από σήμερα 3/06 έως και το Σάββατο 13/06 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν είτε από τα...

ΑΔΕΔΥ: Στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών

11:08 Κοινωνία

Την αλληλεγγύη και την στήριξη της απέναντι στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και στα νέα συλλαλητήρια που διοργανώνουν η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου του...

ΥπΑΑΤ: Με ένα «κλικ» η βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

10:59 Ειδήσεις

Στην απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.