Log in

Εθνική Τράπεζα: Συνεχίστηκε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 1,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση με 1,5% το 4ο τρίμηνο του 2018, αναφέρουν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας.

Η οικονομική δραστηριότητα υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, η οποία συνεισέφερε 3,1 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η εν λόγω αύξηση αντιστάθμισε την έντονα αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΑΕΠ από τις καθαρές εξαγωγές (-1,8 ποσοστιαίες μονάδες), λόγω επιτάχυνσης της δαπάνης για εισαγωγές στο 9,5% ετησίως την ίδια περίοδο (από 3,0%, κατά μέσο όρο, το 2018).

Η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει σε θετική τροχιά και οι επενδύσεις ανακάμπτουν με τη βοήθεια και της επιτάχυνσης των δημοσίων επενδύσεων

Η ιδιωτική κατανάλωση ενισχύθηκε κατά 0,8%, σε ετήσια βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2019, εμφανίζοντας αξιοσημείωτη σταθερότητα την τελευταία διετία. Στην επίδοση αυτή συνετέλεσαν: η υγιής αύξηση της απασχόλησης κατά 2,2% ετησίως το πρώτο τρίμηνο του 2019, ρυθμός αντίστοιχος με το 2018, καθώς και η ανάκαμψη των ωριαίων αμοιβών μέσω νέων κλαδικών συμβάσεων σε πιο ανταγωνιστικούς τομείς και η επέκτασή τους σε μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη νομοθέτηση της αύξησης του εθνικού κατώτατου μισθού κατά 11% και την κατάργηση του υποκατώτατου από το Φεβρουάριο του 2019. Επίσης, η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που υποστηρίζεται από τις θετικές μακροοικονομικές τάσεις και την προσδοκία ήπιας υποχώρησης της δημοσιονομικής πίεσης.

Η επίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής της να ανέρχεται στο 1,5% στο σύνολο του έτους (από 0,8% το 1ο τρίμηνο του 2019), καθώς αναμένεται να λάβει περαιτέρω ώθηση από τη νέα δέσμη δημοσιονομικών μέτρων άμεσης εφαρμογής που νομοθετήθηκαν το Μάιο, τα οποία - σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα μέτρα του Κρατικού Προϋπολογισμού 2019 - υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η καταναλωτική εμπιστοσύνη δείχνει σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης το 2ο τρίμηνο του 2019, ενώ ή εμπειρία καταδεικνύει πως η διεξαγωγή εθνικών εκλογών επιδρά θετικά στην καταναλωτική ψυχολογία.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέκαμψαν, σημειώνοντας αύξηση 7,9% το πρώτο τρίμηνο του 2019, μετά από ένα απογοητευτικό 2018. Η επίδοση αυτή βασίστηκε, κυρίως, στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (εκτός κατοικιών) κατά 10,9% ετησίως (έναντι υποχώρησης 22,0% το 2018), που σχετίζεται, κυρίως, με την επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων (56,6% ετησίως στις εκταμιεύσεις το πρώτο τρίμηνο του 2019) αλλά και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε τουρισμό και υποδομές μεταφορών από ιδιώτες (αεροδρόμια, αποθήκευση, λιμάνια). Παράλληλα, ενισχύθηκαν κατά 19,0% ετησίως και οι επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό (κυρίως εμπορικά πλοία και οδικές μεταφορές), ενώ μικρότερη θετική συνεισφορά είχαν οι επενδύσεις σε κατοικίες και λοιπές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Η επενδυτική επίδοση του πρώτου τριμήνου συμβαδίζει με την ετήσια εκτίμηση της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ για διψήφιο ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, που υποστηρίζονται, επίσης, από το ενισχυμένο ποσοστό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού σε ορισμένους κλάδους - οι οποίοι θα επωφεληθούν και από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης - ενώ και η επιτάχυνση του καθαρού ρυθμού χορήγησης πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις το πρώτο 4μηνο του 2019 (+2,6% ετησίως, υψηλό εννέα ετών) επιβεβαιώνει τη θετική τάση. Ωστόσο, η μεταβλητότητα στο εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, ενώ ο εκλογικός κύκλος ασκεί, συνήθως, μικτές επιδράσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις και, συχνά, συνοδεύεται από επιβράδυνση της υλοποίησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για ορισμένους μήνες.

Η αυξημένη εγχώρια ζήτηση διογκώνει τις εισαγωγές, ενώ οι εξαγωγές επιβραδύνονται λόγω της εξασθένησης της ζήτησης για ελληνικά προϊόντα σε βασικές εξαγωγικές αγορές

Η αρνητική επίδραση των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ αντανακλά την αύξηση των εισαγωγών κατά 9,5% το πρώτο τρίμηνο του 2019, η οποία αφαίρεσε 3,2 ποσοστιαίες μονάδες από το ΑΕΠ την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, η αύξηση των εισαγωγών αφορά, κυρίως, κεφαλαιουχικά αγαθά, μεταφορικό εξοπλισμό, καύσιμα, πρώτες ύλες, καθώς και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, και είναι, εν πολλοίς, αναμενόμενη κατά την περίοδο ανάκαμψης που διανύουμε, δεδομένων των χρόνιων περιορισμών της εγχώριας παραγωγής - που επιτάθηκαν από την παρατεταμένη αποεπένδυση - και άλλων χαρακτηριστικών της οικονομίας. Η αρνητική επίδραση ενισχύθηκε, σε ετήσια βάση, και από τη σημαντική συρρίκνωση των εισαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2018 (-7,5% ετησίως). Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές έδειξαν τα πρώτα σημάδια αποδυνάμωσης, επιβαρυνόμενες από την εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το 4ο τρίμηνο του 2018 και το 1ο τρίμηνο του 2019, η οποία άρχισε να επιδρά στη δυναμική των παραγγελιών για εξαγωγές. Συγκεκριμένα, η αύξηση των συνολικών εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο 4,0% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019, από 8,7% το 2018, καθώς οι εξαγωγές αγαθών συρρικνώθηκαν οριακά, κατά 0,7% ετησίως, για πρώτη φορά από το 4ο τρίμηνο του 2016, αντισταθμίζοντας τη θετική πορεία των εξαγωγών υπηρεσιών, που ενισχύθηκαν κατά 8,7% ετησίως, αποτυπώνοντας τις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού και της ναυτιλίας την ίδια περίοδο. Δεδομένου ότι η αρνητική επίδραση των καθαρών εξαγωγών υπερτονίστηκε από την εξαιρετικά υψηλή θετική συνεισφορά τους το 1ο τρίμηνο του 2018, η αρνητική επίδραση θα είναι πολύ πιο ήπια στο σύνολο του 2019 και αναμένεται να διαμορφωθεί στις -0,6 ποσοστιαίες μονάδες, κατά μέσο όρο.

Οι επιδόσεις του επιχειρηματικού τομέα εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό εξάρτησης από τις εξαγωγές

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΑΕΠ από το σκέλος της παραγωγής και της αμοιβής των παραγωγικών συντελεστών αποτύπωσαν σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας εγχωρίως, στο 0,3% ετησίως το 1ο τρίμηνο του 2019 από 1,9% κατά μέσο όρο τη διετία 2017-18, και μια συρρίκνωση της μικτής κερδοφορίας (όπως προσεγγίζεται εθνικολογιστικά από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό εισόδημα της οικονομίας) κατά 0,3% σε ετήσια βάση. Η εν λόγω συρρίκνωση είναι η πρώτη από το 3ο τρίμηνο του 2016 και δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς από την ενδεχόμενη αύξηση της ενδιάμεσης κατανάλωσης και τη σχετιζόμενη συσσώρευση αποθεμάτων την ίδια περίοδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεταβολές στη συνολική εταιρική κερδοφορία εμφανίζουν αυξημένο βαθμό συσχέτισης με την πορεία της προστιθέμενης αξίας σε βασικούς εξαγωγικούς κλάδους, όπως ο βιομηχανικός, η προστιθέμενη αξία του οποίου αντιστοιχεί σε σχετικά μικρό ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην οικονομία (11,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας το 1ο τρίμηνο του 2019). Φαίνεται ότι οι επικερδείς εξαγωγικές δραστηριότητες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για τη συνολική εταιρική κερδοφορία, με τη δυνατότητα υποκατάστασής τους από την εσωτερική ζήτηση να παραμένει ακόμη περιορισμένη.

Συνεκτιμώντας τις ανωτέρω τάσεις, η διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ εκτιμά ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2019 θα διαμορφωθεί στο 1,8% ετησίως, περίπου - ανάλογος με το 2018 - με τα περιθώρια θετικής έκπληξης να συναρτώνται από την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την υποχώρηση των ασφαλίστρων κινδύνου της οικονομίας τους επόμενους μήνες, την πλήρη ενσωμάτωση της επίδρασης από τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, καθώς και την υπεραπόδοση του τουρισμού έναντι της τρέχουσας εκτίμησης για σταθεροποίηση των εισπράξεων. Η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης φαίνεται να παρέχει επαρκές περιθώριο απορρόφησης, βραχυπροθέσμα, μιας περαιτέρω επιβράδυνσης των εξαγωγών αγαθών, με την αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τις αυξανόμενες εισαγωγές να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του έτους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Aποκλειστικό: Αρχίζει από «Μ»

11:57 Sport Voice

Δημοσιογραφική βόμβα των Voice Believers.

Βοsch Ελλάδος: Αύξηση κερδών το 2018 - Επένδυση στα ‘’έξυπνα…

11:16 Μη Εισηγμένες

Ανοδικός παρουσιάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης της Bosch Ελλάδος το 2018, καταγράφοντας θετικά μεγέθη σε όλους τις τομείς της δραστηριοποίησής του.

Θ. Φωτίου στην "F&M Voice": Από ποιους θα πάρε…

11:07 Πολιτική

«Να πούμε καθαρά στον λαό τι θα κάνουμε, αν κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά και να αποδομήσουμε λέξη προς λέξη το πρόγραμμα του Μητσοτάκη». Αυτή είναι η βασική θέση της Θεανώς...

Στα Δωδεκάνησα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας

09:12 Εθνικές Εκλογές

Περιοδεία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας το Σαββατοκύριακο.

Και ο Τέρενς Κουίκ στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

21:17 Πολιτική

Η υποψηφιότητα του υφυπουργού Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ, με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κουμουνδούρου.

Μακρόν: Η Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες…

21:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητές της στην οικονομική ζώνη της Κύπρου, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από τη Μάλτα, μετά τη λήξη των εργασιών της 6ης...

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας ο συγγρ…

20:39 Πολιτική

Ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός θα είναι επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, σύμφωνα με κομματικές πηγές, που επικαλείται το Αθηναϊκό -...

Τσίπρας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας

20:22 Πολιτική

«Προχωράμε, με ακόμα πιο τολμηρά βήματα, στην εδραίωση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία. Εγγυόμαστε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης»...

Κατρούγκαλος: Η Ελλάδα πάντα υπέρ του ειρηνικού πολιτικού δι…

20:06 Πολιτική

Τη μεγάλη σημασία που δίνει πάντα η Ελλάδα στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας, ως βάση ειρηνικού πολιτικού διαλόγου για την επίλυση κάθε διαφοράς, προέταξε ο υπουργός...

Ροχανί: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί στενότερους δεσ…

19:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί στενότερους δεσμούς μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ροχανί στη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια του...

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

19:32 Ξένες Αγορές

Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι ευρύτερες ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης ρίχνουν βαριά σκιά στις...

Ένα βραβείο για τη Hyundai

19:06 Car Voice

H HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ τιμήθηκε με τη διάκριση «Turnaround Business award», ως αναγνώριση του επιτεύγματός της να υπερκεράσει τις όποιες δυσκολίες γνώρισε και να επιστρέψει πολύ γρήγορα σε πορεία ανάπτυξης...

Αυτοί είναι οι νικητές των Βραβείων Βιβλίου Public 2019

18:47 Μη Εισηγμένες

Σε μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Βιβλίο, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, η 6η Τελετή Απονομής των Βραβείων Βιβλίου Public. Η αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής ήταν κατάμεστη...

Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων μη πολιτικ…

18:26 Πολιτική

Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων άσκησε η  Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, για σκέλος της υπόθεσης της Novartis.

Ήπια κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

18:07 ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε και η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσε μια εβδομάδα σταθεροποίησης και αναπροσαρμογών, κινούμενο εντός τους στενού εύρους των 840-850 μονάδων.

Τραμπ: «Δεν έχει σημασία» εάν ο πρόεδρος της Κίνας παραστεί …

17:58 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως "δεν έχει σημασία" εάν ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ παραστεί στη Σύνοδο της G20 αργότερα αυτόν τον μήνα, προβλέποντας ότι...

Mικτά πρόσημα στην Wall Street

17:50 Ξένες Αγορές

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, μετά το χθεσινό ανοδικό διάλειμμα, καθώς το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα απογοητευτικά οικονομικά...

Προεκλογική ομιλία στο Θησείο θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο…

17:43 Πολιτική

Την ερχόμενη Τρίτη στις 20.00, στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο (σταθμός ΗΣΑΠ), θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις...

Αττική Οδός: Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιουλίου

17:29 Ειδήσεις

Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, η Αττική Οδός ανακοίνωσε σήμερα αυξήσεις σε δύο… φάσεις για τα διόδια της, από τα οποία διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

ΔΕΗ: Σύμβαση για νέο αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά

17:12 Εισηγμένες

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμ. Μ. Παναγιωτάκης και η κυρία Britta Macintosh, αντιπρόεδρος της εταιρείας Ameresco Inc. – μετά την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού - υπέγραψαν σήμερα...

Eurobank: Παραμένει υψηλή η διαφορά στην ανεργία μεταξύ Ελλά…

17:03 Real Profits

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά στο 18,1% του εργατικού δυναμικού τον Μάρτιο...

Στη Μάλτα ο Αλέξης Τσίπρας για τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου

16:49 Πολιτική

Στη Μάλτα διεξάγεται σήμερα η 6η Σύνοδος των χωρών του Νότου της Ε.Ε.(Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα), με τη συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ναι σε ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς

16:34 Πολιτική

Θετικός, σε ενδεχόμενο ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι η Κουμουνδούρου θα επιθυμούσε τη διεξαγωγή ξεχωριστής «τηλεμαχίας» ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και...

Ντομπρόβσκις: Η Ιταλία χρειάζεται να υιοθετήσει νέα μέτρα γι…

16:13 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σήμερα ότι η Ιταλία χρειάζεται να υιοθετήσει νέα μέτρα για να συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και να αποφύγει πειθαρχικές...

ΗΠΑ: Άνοδος 0,5% στις πωλήσεις λιανικής τον Μάιο

16:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ τον Μάιο ενώ και οι πωλήσεις του προηγουμένου μήνα αναθεωρήθηκαν ανοδικά, υποδεικνύοντας μια ανάκαμψη στις καταναλωτικές δαπάνες που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες...

Αλ. Τσίπρας: Να αφήσουμε πίσω την ανοχή στην ασυδοσία και τη…

15:42 Πολιτική

Για 20 δευτερόλεπτα «συγκλονιστικής στιχομυθίας», μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και επιχειρηματία, που συνιστούν τη «συμπύκνωση των αιτιών της κρίσης, τη συμπύκνωση των αιτιών της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής χρεοκοπίας...

Ryanair: Γιορτάζει με προσφορές τη γιορτή του Πατέρα

15:21 Εισηγμένες

Tη Γιορτή του Πατέρα γιορτάζει σήμερα, 14 Ιουνίου η Ryanair λανσάροντας την προσφορά «Europe Hops For Your Pops», η οποία περιλαμβάνει θέσεις από 19,99 ευρώ για ταξίδια τον Ιούλιο, με...

Αλ. Κούγιας: Αίτημα για αναπαράσταση της δολοφονίας Γραικού

15:09 Κοινωνία

Ως συνήγορος πολιτικής αγωγής, στην υπόθεση της δολοφονίας του Δημήτρη Γραικού και για λογαριασμό της οικογένειας του θύματος, ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας κατέθεσε σήμερα αίτημα για την διενέργεια ανακριτικής πράξης.

Έφη Αχτσιόγλου: Κανόνες για όλους, απέναντι στις ασυλίες των…

15:08 Πολιτική

Eπίθεση κατά της ΝΔ και του προέδρου της, κατηγορώντας τους ότι έχουν «σχέδιο επιστροφής σε ό,τι χρεοκόπησε τη χώρα», εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι...

Η προληπτική παρέμβαση για τα παιδιά είναι αδιαπραγμάτευτη!

14:59 Health Voice

Tην αντίθεσή της εκφράζει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) στην πρόταση του υπουργείου Υγείας προς τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων, των εργαστηριακών ιατρών και φυσικοθεραπευτών για αφαίρεση του...

Bayer: Επενδύσεις 5 δισ. στη μετα-γλυφοσάτη εποχή

14:54 Ξένες Επιχειρήσεις

Η γερμανική εταιρεία Bayer ανακοίνωσε σήμερα ότι επιθυμεί να επενδύσει 5 δισ. ευρώ τα επόμενα δέκα χρόνια σε νέες γενιές ζιζανιοκτόνων, υποσχόμενη περισσότερη «διαφάνεια» μετά το σκάνδαλο στο οποίο έχει...

Νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ο Λευτέρης Κρέτσος

14:50 Πολιτική

Ο Λευτέρης Κρέτσος θα είναι ο αντικαταστάτης του Δημήτρη Τζανακόπουλου στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατά την προεκλογική περίοδο.

Ν. Νικολόπουλος: Αναπόφευκτα στην Ένωση Κεντρώων

14:42 Εθνικές Εκλογές

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τη συνεργασία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με την Ένωση Κεντρώων φαίνεται πως κλειδώνει ο Νίκος Νικολόπουλος.

Η κόρη του Μητρόπουλου με τον Βαρουφάκη

14:38 Εθνικές Εκλογές

Στο ψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ 25 θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη η κόρη του Αλέξη Μητρόπουλου, Αγγελική, η οποία θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική, εκεί που πολιτεύτηκε...

Μάρμαρα Παυλίδης: Αύξηση τζίρου και βελτίωση εξωστρέφειας γι…

14:31 Εισηγμένες

Ανοδική ήταν η πορεία της εταιρίας Μάρμαρα Παυλίδης για το 2018, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις να αυξάνονται, αγγίζοντας τα 81 εκατ. ευρώ.

EE προς ΗΠΑ και Ιράν: Καλούμε για αυτοσυγκράτηση

14:25 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα σε αυτοσυγκράτηση στον μέγιστο βαθμό εν μέσω αύξησης των εντάσεων σχετικά με τις κατηγορίες των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν για τις επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια...

Χατζηδάκης: «Αχρείαστες» οι προσλήψεις στην εκπαίδευση – Απα…

14:19 Πολιτική

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας εχθές στο Blue Sky για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση απέφυγε να δεσμευτεί τόσο για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, όσο και...

Στην Τουρκία ο Μπακασέτας, κλείνει στην Αλάνιασπορ

14:08 Sport Voice

Στην Τουρκία βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αλάνιασπορ.

Healthy Diet Awards: Καινοτομία και ποιότητα στα προϊόντα υγ…

14:06 Health Voice

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τρομερές ταχύτητες, η υγεία παραμένει σταθερή αξία. 

Ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας και ο τρίτος που αναζητείται...

13:59 Sport Voice

Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ και αναρωτιέμαι για το αν μας περνάνε ηλίθιους.

AB Bασιλόπουλος: Ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Ο…

13:56 Μη Εισηγμένες

Άλλη μια διάκριση ως «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας» έλαβε η ΑΒ Βασιλόπουλος.

BBC: Σε τροχιά σύγκρουσης ΗΠΑ-Τουρκία για τους S-400

13:49 Διεθνείς Εξελίξεις

Σε τροχιά σύγκρουσης δείχνουν να κινούνται αυτό το καλοκαίρι οι ΗΠΑ και η Τουρκία, καθώς η Αγκυρα εμμένει στην απόφασή της να ολοκληρώσει την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400...

Αυξήθηκαν 8,3% μισθοί και ημερομίσθια στο λιανικό εμπόριο

13:31 Ειδήσεις

Αύξηση 8,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση...

Aποχωρήσεις - φωτιά από το Open: Έφυγε ο Καλημέρης, ακολουθε…

13:26 Κοινωνία

Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα και κάποιες επιλογές που δεν άρεσαν στην βασική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της fmvoice.gr οι βασικοί...

ΙΟΒΕ: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα

13:20 Real Profits

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ροχανί: Οι ενέργειες των ΗΠΑ απειλούν τη σταθερότητα στη Μέσ…

13:10 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι ενέργειες των ΗΠΑ θέτουν μια σοβαρή απειλή στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στους ηγέτες ενός υπό την ηγεσία της Κίνας μπλοκ για την...

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ΝΔ και ΚΙΝΑΛ για Novartis

13:02 Πολιτική

Δύο «σχολές» συγκρούονται στο εσωτερικό του «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου με αφορμή το σκάνδαλο Novartis και τη στάση που θα τηρήσουν η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής μετά τις εκλογές και με...

Πολάκης VS Βαρβιτσιώτη: Σε 50 χρόνια θα θυμάται κανένας πως …

12:54 Εθνικές Εκλογές

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης έκανε σφοδρή επίθεση κατά του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη μέσα από ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Μπακογιάννης, ο Γιαννακόπουλος και η Θύρα 13

12:48 Sport Voice

Μπορεί οι ζέστες να πιάσαν για τα καλά.

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης έχει σχέδιο χρεοκοπίας, περικο…

12:33 Πολιτική

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Νότιο Τομέα Αθηνών και υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη δήλωσε ότι «το ακραία αντικοινωνικό πρόγραμμα της ΝΔ...

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρίας

12:28 Εισηγμένες

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Motor Oil κατά τη συνεδρίασή του την 6η Ιουνίου 2019.

Merck Ελλάδος: Απεβίωσε ο Πρόεδρος και CEO Γιάννης Βλόντζος

12:24 Μη Εισηγμένες

Την θλιβερή απώλεια του Πρόεδρου και CEO Γιάννη Βλόντζου ανακοίνωσαν τα στελέχη της Merck Ελλάδας.

Wind: Κορυφαίες διακρίσεις για την Εταιρική Υπευθυνότητα

12:19 Μη Εισηγμένες

Έχοντας ενεργοποιήσει τη νέα στρατηγική ‘’20 Στόχοι για το 2020’’ , η WIND κατατάσσεται, για μια ακόμα χρονιά, στην κατηγορία PLATINUM βάσει της αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης(CR Index)...

Γαλλία: Μετά το 2040 μόνο ηλεκτρικά

12:11 Car Voice

Με στόχο να κρατήσει τους ρύπους στις κεντρικές τους πόλεις σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, έως και το 2050, η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει τέλος στις πωλήσεις βενζινοκίνητων και...

Μιχάλης Καλογήρου: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πρέπει να ε…

21:21 Εθνικές Εκλογές

O υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, έδωσε συνέντευξή στην "Εφημερίδα των Συντακτών" και αναφέρθηκε στην εκλογή ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά και στις παρεμβάσεις του Ιωάννη Αγγελή.

Intralot: Νέο ΔΣ στη θυγατρικής της στην ΗΠΑ

12:01 Εισηγμένες

Tρία νέα ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο για τη θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., ανακοίνωσε η Intralot. Πρόκειται για τον Τόμας Μίλερ, πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, τον Ντάνιελ Ράπαπορτ...

Creta Farms: Δομαζάκης απαντά σε Δομαζάκη, μέσω Επιτροπής Κε…

11:58 Εισηγμένες

Συνεχίζεται το… σίριαλ των ενδοοικογενειακών αντιπαραθέσεων μεταξύ των αδελφών Δομαζάκη, αυτή τη φορά μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς η σημερινή διοίκηση απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνει η πλευρά του πρώην...

Υποχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών

11:43 ΧΑ

Μικρή πτώση καταγράφει σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά κάτω από τα επίπεδα των 850 μονάδων. Αρνητικά επηρεάζει το διεθνές κλίμα, όμως θετικά λειτουργεί η αποκλιμάκωση των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς...

Έγραψαν ιστορία οι Ράπτορς

11:27 Sport Voice

Οι Τορόντο Ράπτορς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στην ιστορία τους στο ΝΒΑ, νικώντας 114-110 τους Γουόριορς στο τελευταίο τους ματς στην «Oracle Arena».

Χατζηδάκης: Η αύξηση μισθών θα έρθει με επενδύσεις

11:26 Πολιτική

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι το μέσο για να επιτευχθεί σταθερότητα στη χώρα» τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης και υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, σε συνέντευξή...