Log in

Στους ουραγούς η Ελλάδα στο δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας

Η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Το 2018 η χώρα μας είχε την 28η θέση και το 2017 πάλι την 26η.

Ο DESI παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ, όσον αφορά την ψηφιακή ανταγωνιστικότητά τους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Ελλάδα σημείωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η βελτίωση της βαθμολογίας της (38 μονάδες το 2019 έναντι 34,9 το 2018 και 33,1 το 2017) οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις της σε ορισμένες παραμέτρους του δείκτη DESI.

Η Ελλάδα βελτίωσε οριακά τις επιδόσεις της στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αυξάνοντας αφενός το ποσοστό των ειδικών στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επί της συνολικής απασχόλησης για τρίτο συνεχόμενο έτος και αφετέρου τον αριθμό των πτυχιούχων ΤΠΕ για δεύτερο συναπτό έτος.

Βελτίωσε, επίσης, την προσφορά ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, η βαθμολογία της συνεχίζει να παραμένει κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η μετάβαση της Ελλάδας σε ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας πραγματοποιείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς απ' ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατηρούνται ακόμη σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται.

Όπως επισημαίνεται, η επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύου πέμπτης γενιάς (5G) θα συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής κατάστασης της Ελλάδας. Θετικό στοιχείο αποτελεί ότι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται. Οι Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι βιντεοκλήσεις και η παρακολούθηση μαθημάτων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η πρόοδος στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις θεωρείται αργή, με εξαίρεση τη χρήση των μαζικών δεδομένων (big data) από τις επιχειρήσεις, η οποία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την υψηλότερη επιμέρους βαθμολογία της στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με το 2018 σημειώθηκε στη χρήση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, όπου η αύξηση ανήλθε σε 7,4 μονάδες.

Από την άλλη, με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότητας 41,2, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς δεν έχει σημειωθεί βελτίωση στην κατάταξή της σε σχέση με το 2017. Η χώρα παρουσιάζει ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων (κάλυψη 96%, ελαφρώς μικρότερη από το 97% της κάλυψης της ΕΕ), αλλά η διείσδυση εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς, καθώς ανέρχεται στο 74%, κάτω από τον μέσο όρο 77% της ΕΕ). Αυτό πιθανώς οφείλεται στις εγχώριες τιμές, οι οποίες παραμένουν σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του δείκτη DESI 2019, η χώρα μας δεν διαθέτει σχεδόν κανένα ευρυζωνικό δίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας. Παρά την αύξηση της διείσδυσης κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών κατά 8%, ο τρέχων αριθμός είναι 74 συνδρομές ανά 100 άτομα, πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 96 συνδρομών ανά 100 άτομα στην ΕΕ. Παρότι οι συνδρομές σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έχουν αυξηθεί κατά 4%, αγγίζοντας το 11%, παραμένουν αρκετά κάτω από τον μέσο όρο 41% της ΕΕ. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην τεχνολογία 4G είναι καλύτερες, καθώς η κάλυψη αγγίζει το 92%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο 94% της ΕΕ.

Ακόμη, τονίζεται ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την Ελλάδα, όσον αφορά την ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. Η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ και η μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων θεωρούνται πολύ σημαντικά στοιχεία, προκειμένου η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από την ψηφιακή οικονομία.

Συνολικά, η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται και μεγάλο ποσοστό αυτών -άνω του μέσου όρου της ΕΕ- επιθυμεί να συμμετέχει σε διάφορες διαδικτυακές δραστηριότητες. Οι πλέον δημοφιλείς μεταξύ αυτών είναι η ανάγνωση ειδήσεων στο διαδίκτυο, η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων, η χρήση των κοινωνικών δικτύων και η παρακολούθηση σειράς μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Το 87% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ενημερώνονται στο ίντερνετ, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο 72% της ΕΕ. Η χρήση των βιντεοκλήσεων ανήλθε στο 61% το 2018 (από 48% το 2017) και είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Εξάλλου, παρότι η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών αυξάνεται για τρίτο συνεχόμενο έτος (38%), το ποσοστό παραμένει πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο 64% της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς το ποσοστό των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου που τις πραγματοποιούν ανέρχεται στο 49%, κάτω από τον μέσο όρο 69% της ΕΕ.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και υπολείπεται πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Παρότι η κατάταξη της χώρας παρέμεινε ίδια, σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε ορισμένους επιμέρους δείκτες.

Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, παρότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υπολειπόμενη κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ, ωστόσο, σημειώνει πρόοδο με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ ικανοποιητικές όσον αφορά τον δείκτη ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων, με ποσοστό 74%, που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 64%.

Η ΕΕ

Από τους επιμέρους δείκτες του DESI προκύπτει ότι η ζήτηση στην ΕΕ για ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη λόγω της διαρκώς αυξανόμενης εξειδίκευσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και των επιχειρηματικών αναγκών. Η συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps είναι διαθέσιμη για το 60% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και ο αριθμός των συνδρομών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξάνεται.

Το 20% των κατοικιών χρησιμοποιεί υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις, αριθμός τέσσερις φορές υψηλότερος σε σχέση με το 2014. Η Σουηδία και η Πορτογαλία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ η Φινλανδία και η Ιταλία είναι οι πλέον προηγμένες στην εκχώρηση του φάσματος 5G.

Πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, παρόλο που οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, και μόνο το 31% διαθέτει προηγμένες δεξιότητες χρήστη του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η απασχόληση ειδικών στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία στην ΕΕ. Η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα.

Το 83% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (έναντι 75% το 2014), ενώ μόνο το 11% του πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (έναντι 18% το 2014).

Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ γίνονται όλο και πιο ψηφιακές, αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με αργό ρυθμό. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα είναι η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Δανία.

Όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (18% έναντι 11% το 2014) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους (21% έναντι 15% το 2013). Ωστόσο, τα τελευταία έτη ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο έχει παραμείνει στάσιμος στο 17%.

Το 64% των χρηστών του διαδικτύου που υποβάλλουν έντυπα στη δημόσια διοίκηση χρησιμοποιούν πλέον διαδικτυακούς διαύλους (έναντι 57% το 2014). Στη χρήση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Φινλανδία και η Εσθονία έλαβαν φέτος την υψηλότερη βαθμολογία στον DESI.

Η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της χρήσης του διαδικτύου, των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων και της απασχόλησης εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ. Μόλις το 17% των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ είναι γυναίκες και αυτές κερδίζουν 19% λιγότερο από ό,τι οι άνδρες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Aποκλειστικό: Αρχίζει από «Μ»

11:57 Sport Voice

Δημοσιογραφική βόμβα των Voice Believers.

Βοsch Ελλάδος: Αύξηση κερδών το 2018 - Επένδυση στα ‘’έξυπνα…

11:16 Μη Εισηγμένες

Ανοδικός παρουσιάζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά ο ρυθμός ανάπτυξης της Bosch Ελλάδος το 2018, καταγράφοντας θετικά μεγέθη σε όλους τις τομείς της δραστηριοποίησής του.

Θ. Φωτίου στην "F&M Voice": Από ποιους θα πάρε…

11:07 Πολιτική

«Να πούμε καθαρά στον λαό τι θα κάνουμε, αν κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά και να αποδομήσουμε λέξη προς λέξη το πρόγραμμα του Μητσοτάκη». Αυτή είναι η βασική θέση της Θεανώς...

Στα Δωδεκάνησα σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας

09:12 Εθνικές Εκλογές

Περιοδεία στα Δωδεκάνησα θα πραγματοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας το Σαββατοκύριακο.

Και ο Τέρενς Κουίκ στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

21:17 Πολιτική

Η υποψηφιότητα του υφυπουργού Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ, με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κουμουνδούρου.

Μακρόν: Η Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες…

21:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητές της στην οικονομική ζώνη της Κύπρου, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από τη Μάλτα, μετά τη λήξη των εργασιών της 6ης...

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας ο συγγρ…

20:39 Πολιτική

Ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός θα είναι επικεφαλής του Ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου, σύμφωνα με κομματικές πηγές, που επικαλείται το Αθηναϊκό -...

Τσίπρας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας

20:22 Πολιτική

«Προχωράμε, με ακόμα πιο τολμηρά βήματα, στην εδραίωση της αλληλεγγύης και της ασφάλειας σε όλη την ελληνική κοινωνία. Εγγυόμαστε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης»...

Κατρούγκαλος: Η Ελλάδα πάντα υπέρ του ειρηνικού πολιτικού δι…

20:06 Πολιτική

Τη μεγάλη σημασία που δίνει πάντα η Ελλάδα στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα στο Δίκαιο της Θάλασσας, ως βάση ειρηνικού πολιτικού διαλόγου για την επίλυση κάθε διαφοράς, προέταξε ο υπουργός...

Ροχανί: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί στενότερους δεσ…

19:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή απαιτεί στενότερους δεσμούς μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Χασάν Ροχανί στη σύνοδο κορυφής για την ασφάλεια του...

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές

19:32 Ξένες Αγορές

Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και οι ευρύτερες ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης ρίχνουν βαριά σκιά στις...

Ένα βραβείο για τη Hyundai

19:06 Car Voice

H HYUNDAI ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ τιμήθηκε με τη διάκριση «Turnaround Business award», ως αναγνώριση του επιτεύγματός της να υπερκεράσει τις όποιες δυσκολίες γνώρισε και να επιστρέψει πολύ γρήγορα σε πορεία ανάπτυξης...

Αυτοί είναι οι νικητές των Βραβείων Βιβλίου Public 2019

18:47 Μη Εισηγμένες

Σε μία ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο Βιβλίο, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019, η 6η Τελετή Απονομής των Βραβείων Βιβλίου Public. Η αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής ήταν κατάμεστη...

Υπόθεση Novartis: Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων μη πολιτικ…

18:26 Πολιτική

Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων μη πολιτικών προσώπων άσκησε η  Εισαγγελέας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, για σκέλος της υπόθεσης της Novartis.

Ήπια κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

18:07 ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε και η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσε μια εβδομάδα σταθεροποίησης και αναπροσαρμογών, κινούμενο εντός τους στενού εύρους των 840-850 μονάδων.

Τραμπ: «Δεν έχει σημασία» εάν ο πρόεδρος της Κίνας παραστεί …

17:58 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως "δεν έχει σημασία" εάν ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ παραστεί στη Σύνοδο της G20 αργότερα αυτόν τον μήνα, προβλέποντας ότι...

Mικτά πρόσημα στην Wall Street

17:50 Ξένες Αγορές

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, μετά το χθεσινό ανοδικό διάλειμμα, καθώς το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα απογοητευτικά οικονομικά...

Προεκλογική ομιλία στο Θησείο θα πραγματοποιήσει την Τρίτη ο…

17:43 Πολιτική

Την ερχόμενη Τρίτη στις 20.00, στην πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο (σταθμός ΗΣΑΠ), θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις...

Αττική Οδός: Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιουλίου

17:29 Ειδήσεις

Εν μέσω προεκλογικής περιόδου, η Αττική Οδός ανακοίνωσε σήμερα αυξήσεις σε δύο… φάσεις για τα διόδια της, από τα οποία διέρχονται καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα.

ΔΕΗ: Σύμβαση για νέο αιολικό πάρκο στην Κεφαλονιά

17:12 Εισηγμένες

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμ. Μ. Παναγιωτάκης και η κυρία Britta Macintosh, αντιπρόεδρος της εταιρείας Ameresco Inc. – μετά την ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού - υπέγραψαν σήμερα...

Eurobank: Παραμένει υψηλή η διαφορά στην ανεργία μεταξύ Ελλά…

17:03 Real Profits

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα κινήθηκε πτωτικά στο 18,1% του εργατικού δυναμικού τον Μάρτιο...

Στη Μάλτα ο Αλέξης Τσίπρας για τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου

16:49 Πολιτική

Στη Μάλτα διεξάγεται σήμερα η 6η Σύνοδος των χωρών του Νότου της Ε.Ε.(Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα), με τη συμμετοχή και του Έλληνα πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

ΣΥΡΙΖΑ: Ναι σε ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς

16:34 Πολιτική

Θετικός, σε ενδεχόμενο ντιμπέιτ με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι η Κουμουνδούρου θα επιθυμούσε τη διεξαγωγή ξεχωριστής «τηλεμαχίας» ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και...

Ντομπρόβσκις: Η Ιταλία χρειάζεται να υιοθετήσει νέα μέτρα γι…

16:13 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σήμερα ότι η Ιταλία χρειάζεται να υιοθετήσει νέα μέτρα για να συμμορφωθεί με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ και να αποφύγει πειθαρχικές...

ΗΠΑ: Άνοδος 0,5% στις πωλήσεις λιανικής τον Μάιο

16:01 Διεθνείς Εξελίξεις

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ τον Μάιο ενώ και οι πωλήσεις του προηγουμένου μήνα αναθεωρήθηκαν ανοδικά, υποδεικνύοντας μια ανάκαμψη στις καταναλωτικές δαπάνες που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες...

Αλ. Τσίπρας: Να αφήσουμε πίσω την ανοχή στην ασυδοσία και τη…

15:42 Πολιτική

Για 20 δευτερόλεπτα «συγκλονιστικής στιχομυθίας», μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και επιχειρηματία, που συνιστούν τη «συμπύκνωση των αιτιών της κρίσης, τη συμπύκνωση των αιτιών της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής χρεοκοπίας...

Ryanair: Γιορτάζει με προσφορές τη γιορτή του Πατέρα

15:21 Εισηγμένες

Tη Γιορτή του Πατέρα γιορτάζει σήμερα, 14 Ιουνίου η Ryanair λανσάροντας την προσφορά «Europe Hops For Your Pops», η οποία περιλαμβάνει θέσεις από 19,99 ευρώ για ταξίδια τον Ιούλιο, με...

Αλ. Κούγιας: Αίτημα για αναπαράσταση της δολοφονίας Γραικού

15:09 Κοινωνία

Ως συνήγορος πολιτικής αγωγής, στην υπόθεση της δολοφονίας του Δημήτρη Γραικού και για λογαριασμό της οικογένειας του θύματος, ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας κατέθεσε σήμερα αίτημα για την διενέργεια ανακριτικής πράξης.

Έφη Αχτσιόγλου: Κανόνες για όλους, απέναντι στις ασυλίες των…

15:08 Πολιτική

Eπίθεση κατά της ΝΔ και του προέδρου της, κατηγορώντας τους ότι έχουν «σχέδιο επιστροφής σε ό,τι χρεοκόπησε τη χώρα», εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, υποστηρίζοντας ότι...

Η προληπτική παρέμβαση για τα παιδιά είναι αδιαπραγμάτευτη!

14:59 Health Voice

Tην αντίθεσή της εκφράζει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) στην πρόταση του υπουργείου Υγείας προς τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων, των εργαστηριακών ιατρών και φυσικοθεραπευτών για αφαίρεση του...

Bayer: Επενδύσεις 5 δισ. στη μετα-γλυφοσάτη εποχή

14:54 Ξένες Επιχειρήσεις

Η γερμανική εταιρεία Bayer ανακοίνωσε σήμερα ότι επιθυμεί να επενδύσει 5 δισ. ευρώ τα επόμενα δέκα χρόνια σε νέες γενιές ζιζανιοκτόνων, υποσχόμενη περισσότερη «διαφάνεια» μετά το σκάνδαλο στο οποίο έχει...

Νέος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ο Λευτέρης Κρέτσος

14:50 Πολιτική

Ο Λευτέρης Κρέτσος θα είναι ο αντικαταστάτης του Δημήτρη Τζανακόπουλου στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατά την προεκλογική περίοδο.

Ν. Νικολόπουλος: Αναπόφευκτα στην Ένωση Κεντρώων

14:42 Εθνικές Εκλογές

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τη συνεργασία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με την Ένωση Κεντρώων φαίνεται πως κλειδώνει ο Νίκος Νικολόπουλος.

Η κόρη του Μητρόπουλου με τον Βαρουφάκη

14:38 Εθνικές Εκλογές

Στο ψηφοδέλτιο του ΜέΡΑ 25 θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη η κόρη του Αλέξη Μητρόπουλου, Αγγελική, η οποία θα πολιτευτεί στην Ανατολική Αττική, εκεί που πολιτεύτηκε...

Μάρμαρα Παυλίδης: Αύξηση τζίρου και βελτίωση εξωστρέφειας γι…

14:31 Εισηγμένες

Ανοδική ήταν η πορεία της εταιρίας Μάρμαρα Παυλίδης για το 2018, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις να αυξάνονται, αγγίζοντας τα 81 εκατ. ευρώ.

EE προς ΗΠΑ και Ιράν: Καλούμε για αυτοσυγκράτηση

14:25 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε σήμερα σε αυτοσυγκράτηση στον μέγιστο βαθμό εν μέσω αύξησης των εντάσεων σχετικά με τις κατηγορίες των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν για τις επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια...

Χατζηδάκης: «Αχρείαστες» οι προσλήψεις στην εκπαίδευση – Απα…

14:19 Πολιτική

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας εχθές στο Blue Sky για τις προσλήψεις στην εκπαίδευση απέφυγε να δεσμευτεί τόσο για τους 4.500 μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή, όσο και...

Στην Τουρκία ο Μπακασέτας, κλείνει στην Αλάνιασπορ

14:08 Sport Voice

Στην Τουρκία βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αλάνιασπορ.

Healthy Diet Awards: Καινοτομία και ποιότητα στα προϊόντα υγ…

14:06 Health Voice

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τρομερές ταχύτητες, η υγεία παραμένει σταθερή αξία. 

Ο Πασχαλάκης, ο Πέλκας και ο τρίτος που αναζητείται...

13:59 Sport Voice

Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ και αναρωτιέμαι για το αν μας περνάνε ηλίθιους.

AB Bασιλόπουλος: Ανακηρύχθηκε «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Ο…

13:56 Μη Εισηγμένες

Άλλη μια διάκριση ως «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας» έλαβε η ΑΒ Βασιλόπουλος.

BBC: Σε τροχιά σύγκρουσης ΗΠΑ-Τουρκία για τους S-400

13:49 Διεθνείς Εξελίξεις

Σε τροχιά σύγκρουσης δείχνουν να κινούνται αυτό το καλοκαίρι οι ΗΠΑ και η Τουρκία, καθώς η Αγκυρα εμμένει στην απόφασή της να ολοκληρώσει την αγορά των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400...

Αυξήθηκαν 8,3% μισθοί και ημερομίσθια στο λιανικό εμπόριο

13:31 Ειδήσεις

Αύξηση 8,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων στο λιανικό εμπόριο της χώρας το α' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση...

Aποχωρήσεις - φωτιά από το Open: Έφυγε ο Καλημέρης, ακολουθε…

13:26 Κοινωνία

Τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που δεν απέφεραν τα προσδοκώμενα και κάποιες επιλογές που δεν άρεσαν στην βασική ομάδα του Ιβάν Σαββίδη ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της fmvoice.gr οι βασικοί...

ΙΟΒΕ: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των Κατασκευών στην Ελλάδα

13:20 Real Profits

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου παρουσίασε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Ροχανί: Οι ενέργειες των ΗΠΑ απειλούν τη σταθερότητα στη Μέσ…

13:10 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι ενέργειες των ΗΠΑ θέτουν μια σοβαρή απειλή στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στους ηγέτες ενός υπό την ηγεσία της Κίνας μπλοκ για την...

Σε διαφορετικό μήκος κύματος ΝΔ και ΚΙΝΑΛ για Novartis

13:02 Πολιτική

Δύο «σχολές» συγκρούονται στο εσωτερικό του «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου με αφορμή το σκάνδαλο Novartis και τη στάση που θα τηρήσουν η ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής μετά τις εκλογές και με...

Πολάκης VS Βαρβιτσιώτη: Σε 50 χρόνια θα θυμάται κανένας πως …

12:54 Εθνικές Εκλογές

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης έκανε σφοδρή επίθεση κατά του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη μέσα από ανάρτησή του στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο Μπακογιάννης, ο Γιαννακόπουλος και η Θύρα 13

12:48 Sport Voice

Μπορεί οι ζέστες να πιάσαν για τα καλά.

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης έχει σχέδιο χρεοκοπίας, περικο…

12:33 Πολιτική

Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Νότιο Τομέα Αθηνών και υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, μιλώντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη δήλωσε ότι «το ακραία αντικοινωνικό πρόγραμμα της ΝΔ...

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρίας

12:28 Εισηγμένες

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Motor Oil κατά τη συνεδρίασή του την 6η Ιουνίου 2019.

Merck Ελλάδος: Απεβίωσε ο Πρόεδρος και CEO Γιάννης Βλόντζος

12:24 Μη Εισηγμένες

Την θλιβερή απώλεια του Πρόεδρου και CEO Γιάννη Βλόντζου ανακοίνωσαν τα στελέχη της Merck Ελλάδας.

Wind: Κορυφαίες διακρίσεις για την Εταιρική Υπευθυνότητα

12:19 Μη Εισηγμένες

Έχοντας ενεργοποιήσει τη νέα στρατηγική ‘’20 Στόχοι για το 2020’’ , η WIND κατατάσσεται, για μια ακόμα χρονιά, στην κατηγορία PLATINUM βάσει της αξιολόγησης του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης(CR Index)...

Γαλλία: Μετά το 2040 μόνο ηλεκτρικά

12:11 Car Voice

Με στόχο να κρατήσει τους ρύπους στις κεντρικές τους πόλεις σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο, έως και το 2050, η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να βάλει τέλος στις πωλήσεις βενζινοκίνητων και...

Μιχάλης Καλογήρου: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πρέπει να ε…

21:21 Εθνικές Εκλογές

O υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, έδωσε συνέντευξή στην "Εφημερίδα των Συντακτών" και αναφέρθηκε στην εκλογή ηγεσίας του Αρείου Πάγου, αλλά και στις παρεμβάσεις του Ιωάννη Αγγελή.

Intralot: Νέο ΔΣ στη θυγατρικής της στην ΗΠΑ

12:01 Εισηγμένες

Tρία νέα ανεξάρτητα μέλη στο διοικητικό της συμβούλιο για τη θυγατρική της στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc., ανακοίνωσε η Intralot. Πρόκειται για τον Τόμας Μίλερ, πρώην Αμερικανό διπλωμάτη, τον Ντάνιελ Ράπαπορτ...

Creta Farms: Δομαζάκης απαντά σε Δομαζάκη, μέσω Επιτροπής Κε…

11:58 Εισηγμένες

Συνεχίζεται το… σίριαλ των ενδοοικογενειακών αντιπαραθέσεων μεταξύ των αδελφών Δομαζάκη, αυτή τη φορά μέσω της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς η σημερινή διοίκηση απαντά στις αιτιάσεις που διατυπώνει η πλευρά του πρώην...

Υποχωρεί το Χρηματιστήριο Αθηνών

11:43 ΧΑ

Μικρή πτώση καταγράφει σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά κάτω από τα επίπεδα των 850 μονάδων. Αρνητικά επηρεάζει το διεθνές κλίμα, όμως θετικά λειτουργεί η αποκλιμάκωση των ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς...

Έγραψαν ιστορία οι Ράπτορς

11:27 Sport Voice

Οι Τορόντο Ράπτορς κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα στην ιστορία τους στο ΝΒΑ, νικώντας 114-110 τους Γουόριορς στο τελευταίο τους ματς στην «Oracle Arena».

Χατζηδάκης: Η αύξηση μισθών θα έρθει με επενδύσεις

11:26 Πολιτική

«Η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι το μέσο για να επιτευχθεί σταθερότητα στη χώρα» τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης και υποψήφιος βουλευτής στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, σε συνέντευξή...