Log in

Στους ουραγούς η Ελλάδα στο δείκτη ψηφιακής ετοιμότητας

Η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν. Το 2018 η χώρα μας είχε την 28η θέση και το 2017 πάλι την 26η.

Ο DESI παρακολουθεί τις συνολικές ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και καταγράφει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ, όσον αφορά την ψηφιακή ανταγωνιστικότητά τους. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η Ελλάδα σημείωσε ελαφρώς μεγαλύτερη πρόοδο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η βελτίωση της βαθμολογίας της (38 μονάδες το 2019 έναντι 34,9 το 2018 και 33,1 το 2017) οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις της σε ορισμένες παραμέτρους του δείκτη DESI.

Η Ελλάδα βελτίωσε οριακά τις επιδόσεις της στο ανθρώπινο κεφάλαιο, αυξάνοντας αφενός το ποσοστό των ειδικών στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επί της συνολικής απασχόλησης για τρίτο συνεχόμενο έτος και αφετέρου τον αριθμό των πτυχιούχων ΤΠΕ για δεύτερο συναπτό έτος.

Βελτίωσε, επίσης, την προσφορά ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Ωστόσο, η βαθμολογία της συνεχίζει να παραμένει κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η μετάβαση της Ελλάδας σε ευρυζωνικές επικοινωνίες υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας πραγματοποιείται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς απ' ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρατηρούνται ακόμη σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων και στην απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται.

Όπως επισημαίνεται, η επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύου πέμπτης γενιάς (5G) θα συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής κατάστασης της Ελλάδας. Θετικό στοιχείο αποτελεί ότι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται. Οι Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών, όπως οι βιντεοκλήσεις και η παρακολούθηση μαθημάτων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η πρόοδος στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις θεωρείται αργή, με εξαίρεση τη χρήση των μαζικών δεδομένων (big data) από τις επιχειρήσεις, η οποία υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την υψηλότερη επιμέρους βαθμολογία της στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας. Η μεγαλύτερη πρόοδος σε σύγκριση με το 2018 σημειώθηκε στη χρήση ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, όπου η αύξηση ανήλθε σε 7,4 μονάδες.

Από την άλλη, με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότητας 41,2, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ, καθώς δεν έχει σημειωθεί βελτίωση στην κατάταξή της σε σχέση με το 2017. Η χώρα παρουσιάζει ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων (κάλυψη 96%, ελαφρώς μικρότερη από το 97% της κάλυψης της ΕΕ), αλλά η διείσδυση εξακολουθεί να κινείται με αργούς ρυθμούς, καθώς ανέρχεται στο 74%, κάτω από τον μέσο όρο 77% της ΕΕ). Αυτό πιθανώς οφείλεται στις εγχώριες τιμές, οι οποίες παραμένουν σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του δείκτη DESI 2019, η χώρα μας δεν διαθέτει σχεδόν κανένα ευρυζωνικό δίκτυο υπερυψηλής ταχύτητας. Παρά την αύξηση της διείσδυσης κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών κατά 8%, ο τρέχων αριθμός είναι 74 συνδρομές ανά 100 άτομα, πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 96 συνδρομών ανά 100 άτομα στην ΕΕ. Παρότι οι συνδρομές σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας έχουν αυξηθεί κατά 4%, αγγίζοντας το 11%, παραμένουν αρκετά κάτω από τον μέσο όρο 41% της ΕΕ. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην τεχνολογία 4G είναι καλύτερες, καθώς η κάλυψη αγγίζει το 92%, πλησιάζοντας τον μέσο όρο 94% της ΕΕ.

Ακόμη, τονίζεται ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού παραμένει σημαντικό εμπόδιο για την Ελλάδα, όσον αφορά την ανάπτυξη της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. Η αύξηση του αριθμού των Ελλήνων ειδικών στον τομέα των ΤΠΕ και η μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων θεωρούνται πολύ σημαντικά στοιχεία, προκειμένου η χώρα να επωφεληθεί πλήρως από την ψηφιακή οικονομία.

Συνολικά, η χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται και μεγάλο ποσοστό αυτών -άνω του μέσου όρου της ΕΕ- επιθυμεί να συμμετέχει σε διάφορες διαδικτυακές δραστηριότητες. Οι πλέον δημοφιλείς μεταξύ αυτών είναι η ανάγνωση ειδήσεων στο διαδίκτυο, η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων, η χρήση των κοινωνικών δικτύων και η παρακολούθηση σειράς μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Το 87% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ενημερώνονται στο ίντερνετ, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο 72% της ΕΕ. Η χρήση των βιντεοκλήσεων ανήλθε στο 61% το 2018 (από 48% το 2017) και είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Εξάλλου, παρότι η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών αυξάνεται για τρίτο συνεχόμενο έτος (38%), το ποσοστό παραμένει πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο 64% της ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς το ποσοστό των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου που τις πραγματοποιούν ανέρχεται στο 49%, κάτω από τον μέσο όρο 69% της ΕΕ.

Όσον αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και υπολείπεται πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Παρότι η κατάταξη της χώρας παρέμεινε ίδια, σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε ορισμένους επιμέρους δείκτες.

Όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, παρότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, υπολειπόμενη κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ, ωστόσο, σημειώνει πρόοδο με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι πολύ ικανοποιητικές όσον αφορά τον δείκτη ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων, με ποσοστό 74%, που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο ευρωπαϊκό όρο 64%.

Η ΕΕ

Από τους επιμέρους δείκτες του DESI προκύπτει ότι η ζήτηση στην ΕΕ για ταχείες και υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις ακολουθεί ανοδική πορεία και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη λόγω της διαρκώς αυξανόμενης εξειδίκευσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και των επιχειρηματικών αναγκών. Η συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps είναι διαθέσιμη για το 60% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και ο αριθμός των συνδρομών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες αυξάνεται.

Το 20% των κατοικιών χρησιμοποιεί υπερταχείες ευρυζωνικές συνδέσεις, αριθμός τέσσερις φορές υψηλότερος σε σχέση με το 2014. Η Σουηδία και η Πορτογαλία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης υπερταχέων ευρυζωνικών συνδέσεων, ενώ η Φινλανδία και η Ιταλία είναι οι πλέον προηγμένες στην εκχώρηση του φάσματος 5G.

Πάνω από το ένα τρίτο του ενεργού εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, παρόλο που οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, και μόνο το 31% διαθέτει προηγμένες δεξιότητες χρήστη του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η απασχόληση ειδικών στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία στην ΕΕ. Η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα.

Το 83% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (έναντι 75% το 2014), ενώ μόνο το 11% του πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (έναντι 18% το 2014).

Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ γίνονται όλο και πιο ψηφιακές, αλλά το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με αργό ρυθμό. Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτόν τον τομέα είναι η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και η Δανία.

Όλο και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (18% έναντι 11% το 2014) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να έρχονται σε επαφή με τους πελάτες τους (21% έναντι 15% το 2013). Ωστόσο, τα τελευταία έτη ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο έχει παραμείνει στάσιμος στο 17%.

Το 64% των χρηστών του διαδικτύου που υποβάλλουν έντυπα στη δημόσια διοίκηση χρησιμοποιούν πλέον διαδικτυακούς διαύλους (έναντι 57% το 2014). Στη χρήση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Φινλανδία και η Εσθονία έλαβαν φέτος την υψηλότερη βαθμολογία στον DESI.

Η Φινλανδία, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο και η Δανία έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία, όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της χρήσης του διαδικτύου, των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων και της απασχόλησης εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ. Μόλις το 17% των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΤΠΕ είναι γυναίκες και αυτές κερδίζουν 19% λιγότερο από ό,τι οι άνδρες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση σκορπάει πακτωλό χρημάτων σε ιδιώτες

19:18 Πολιτική

Την ώρα που οι επαγγελματίες του τουρισμού αγωνιούν για το φετινό δύσκολο καλοκαίρι βλέποντας την κυβέρνηση να τους έχει εγκαταλείψει στο έλεος της πανδημίας, ο υπουργός Τουρισμού, Χ. Θεοχάρης, σκορπάει...

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη

19:11 Κοινωνία

Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στην περιοχή  Καλοχώριου Θεσσαλονίκης.

ΤτΕ: Εξ αποστάσεως η ταυτοποίηση νέων πελατών στις τράπεζες

19:04 Ειδήσεις

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση νέων πελατών από τις τράπεζες και άλλους εποπτευόμενους φορείς ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 172/1/29.05.2020...

Κλειστή η Πειραιώς - Πλημμύρισε από την βροχόπτωση

18:50 Κοινωνία

Η ξαφνική καταιγίδα το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στην Αθήνα προκάλεσε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, με την οδό Πειραιώς να κλείνει από τα νερά που πλημμύρισαν τον δρόμο.

Σπαρακτική έκκληση μητέρας: Βλέπω το τρίχρονο παιδί μου να α…

18:34 Κοινωνία

Έναν πραγματικό Γολγοθά αντιμετωπίζει η οικογένεια μιας τρίχρονης από την Κρήτη που χρειάζεται επειγόντως εγχείρηση καρδιάς, όμως η κλινική «Αγία Σοφία» είναι κλειστή.

Profile: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

18:24 ΧΑ

Την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Profile.

Στο e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών Απριλί…

18:17 Ειδήσεις

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες.

Επαναλειτουργεί από 15 Ιουνίου η πλατφόρμα για το επίδομα πα…

18:12 Ειδήσεις

Στις 15 Ιουνίου 2020, θα επαναλειτουργήσει η πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) που αφορά στο επίδομα παιδιού και στην υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των δικαιούχων.

Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Πειραιά και Μύκονο

18:08 Κοινωνία

Στη σύλληψη ενός 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος μετέφερε ποσότητα κοκαΐνης στη Μύκονο, προέβησαν χθες βραδινές ώρες, στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου για παράβαση του νόμου περί Ναρκωτικών...

Aegean: Αναδιαμορφώνει τις πτήσεις εσωτερικού - εξωτερικού

18:00 Εισηγμένες

Σε τροποποιήσεις του προγράμματός της για το τρίμηνο Ιουνίου – Αυγούστου προχωράει η Aegean. Πυκνώνει τα δρομολόγια, αλλά και τους προορισμούς.

Χ.Α.: Κράτησε τις 670 μονάδες

17:45 ΧΑ

Ήπια άνοδο σημείωσε σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία με την βοήθεια των τραπεζικού κλάδου κατάφερε να κρατήσει τα επίπεδα των 675 μονάδων.

ΣΕΓΑΣ κατά Αυγενάκη

17:33 Sport Voice

Με αιχμηρή δήλωση ενάντια στον Λευτέρη Αυγενάκη απάντησε ο ΣΕΓΑΣ στη μείωση της επιχορήγησής του κατά 422.000 ευρώ (ποσοστό 13%).

Αλλάζει το πρωτόκολλο στην ακτοπλοΐα - Πιο χαλαρά τα μέτρα

17:27 Ειδήσεις

Η θετική πορεία περιορισμού του COVID-19 στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την πλήρη και συνεπή εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου  για τα επιβατηγά πλοία, επιτρέπει πλέον την αναθεώρησή του.

ΗΠΑ: Επιπλέον 2,7 εκατ. θέσεις εργασίας «χάθηκαν» τον Μάιο

17:20 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείας κατήργησαν 2,7 εκατ. θέσεις εργασίας τον Μάιο λόγω της πανδημίας, αριθμό που ναι μεν είναι μεγάλος, αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ κατώτερος από τον...

Μόσχα-Ριάντ: Παρατείνουν τη μείωση παραγωγής πετρελαίου

17:13 Άλλες αγορές

Η Σαουδική Αραβία, ηγέτιδα χώρα του ΟΠΕΚ, και η Ρωσία, ηγέτιδα των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ, συμφώνησαν να παρατείνουν για ένα τουλάχιστον μήνα την περίοδο που προβλέπει...

Ξεβράκωμα με τον Βρακά

17:04 Sport Voice

Γι’ αυτό παραιτήθηκε από την ΕΠΟ ο πατέρας Βρακάς.

Επίδομα 534 ευρώ: Πότε πληρώνεται - Τέλος προθεσμίας για αιτ…

16:55 Ειδήσεις

Από τις 10 Ιουνίου έως και τις 12 Ιουνίου και μετά θα καταβληθεί το ειδικό επίδομα των 534 ευρώ στους δικαιούχους. Για την εστίαση, επιτρέπεται και να παραταθούν οι αναστολές...

Βρετανία: Εφιάλτης, πάνω από 50.000 οι νεκροί

16:40 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αριθμός των νεκρών στη Βρετανία λόγω της COVID-19 ξεπέρασε σήμερα τους 50.000, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters με βάση τις επίσημες πηγές δεδομένων.

ΔΕΗ: Χρηματοδοτείται με 160 εκατ. ευρώ από την EBRD

16:36 Εισηγμένες

 Χρηματοδότηση δύο ετών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα λάβει η ΔΕΗ από την EBRD.

Ιερώνυμος-Θεοδωρικάκος: Πάνω από 1.000 προσλήψεις στις μητρο…

16:23 Πολιτική

Επίσκεψη στο Συνοδικό Μέγαρο και στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο πραγματοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να συζητήσουν για τις προσλήψεις 1.000 ανθρώπων σε μητροπόλεις, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

ΝΟΤΑΜ για την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς Κατά…

16:17 Πολιτική

Εκδόθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από την Ελλάδα προς το Κατάρ και αντίστροφα, μετά την ανίχνευση των δώδεκα (12) κρουσμάτων επιβατών, θετικών για τη...

TUI: Ελλάδα και Κύπρος οι κυριότεροι προορισμοί

16:12 Ειδήσεις

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται μεταξύ των κυριότερων ταξιδιωτικών προορισμών του γερμανικού τουριστικού Ομίλου TUI, ο οποίος ξεκινά το φετινό του πρόγραμμα στις 17 Ιουνίου.

Κομισιόν: Απειλή χαμηλού επιπέδου για τους εργαζόμενους ο κο…

16:08 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κατατάξει τον νέο κορονοϊό ως απειλή χαμηλού επιπέδου για τους εργαζομένους, μια κίνηση που θα επιτρέψει στους εργοδότες στην ΕΕ να εφαρμόζουν λιγότερο αυστηρά...

ΠΟΕΔΗΝ: Κινητοποιήσεις για τη μονιμοποίηση έκτακτου προσωπικ…

16:04 Κοινωνία

Στάση εργασίας 7:00-10:00 το πρωί και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με αίτημα την μονιμοποίησή του έκτακτου προσωπικού στην Δημόσια Υγεία και Πρόνοια προγραμματίζει για αύριο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία...

ESM: Δάνεια με αρνητικό επιτόκιο

15:55 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα χορηγεί δάνεια με αρνητικό επιτόκιο στις χώρες που θα υποβάλουν αίτημα για πιστωτική γραμμή στο πλαίσιο του νέου εργαλείου του για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου...

Προανακριτική: Θύματα της σκευωρίας τους ΝΔ και ΚΙΝΑΛ

15:52 Πολιτική

Με πολιτική γκάφα ολκής μοιάζει η σπουδή της «πλειοψηφίας» της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο να διαρρεύσει σειρά εγγράφων που κατέθεσε χθες ο Ιωάννης Αγγελής, καθώς καταδεικνύουν...

Αλαλούμ με τα κόμιστρα των ταξί - Νέο κατόρθωμα Πιτσιλή

15:45 Ειδήσεις

Πρόβλημα με τα κόμιστρα των ταξί ανέκυψε μετά την ψήφιση του ν. 4690/2020 που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για τις υπηρεσίες μεταφορών.

Cosmote: Η «πράσινη» στρατηγική της

15:30 Εισηγμένες

Σε φάση ολοκληρωτικής «πράσινης» ανάπτυξης βρίσκεται ο ΟΤΕ, που βάζει νέους, φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι Αμερικανοί «μαυρίζουν» τον Τραμπ με φόντο τις διαδηλώσεις

15:24 Διεθνείς Εξελίξεις

Βροχή πέφτουν οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ που δείχνουν πως μεγάλο μέρος, αν όχι και η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών, συμφωνούν με τους διαδηλωτές και την πρόθεση τους να εκφράσουν την...

Συγκρότημα Καψή: Τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης

15:15 Μη Εισηγμένες

Σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης τέθηκε από τις πιστώτριες τράπεζες το «Τουριστικό Συγκρότημα Καψή Α.Ε.», συμφερόντων της Ντίας Καψή, σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με ειδικό διαχειριστή την Grant...

Ο Αλαφούζος ξιφούλκησε μέσω του Πάσχου!

15:05 Πολιτική

Επίθεση στο «επιτελικό κράτος» του Μητσοτάκη από την «Καθημερινή»! Ναι, πολύ καλά διαβάζετε. Μια εφημερίδα, παραδοσιακό προπύργιο της Δεξιάς, επιλέγει να «τα χώσει» στη νέα μορφή διακυβέρνησης.

Super League: Mε κόσμο από τις 20 Ιουνίου

14:53 Sport Voice

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Super League αναφέρουν ότι ενδεχομένως από την 3η αγωνιστική (20- 21 Ιουνίου) των πλέι οφς και πλέι άουτ, τα παιχνίδια να γίνονται παρουσία κόσμου.

«Αιμορραγούν» επτά στις 10 εταιρίες εστίασης - Τι ζητά ο κλά…

14:45 Ειδήσεις

Την περαιτέρω στήριξη του κλάδου της εστίασης με μέτρα που δεν θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ζητεί η Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης, 10 περίπου ημέρες μετά την επαναλειτουργία τους.

Εκκλησία: Δωρεά εξοπλισμού για την ενίσχυση του ΕΣΥ

14:40 Κοινωνία

Το συνοδικό Μέγαρο της Εκκλησίας επισκέφθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας , όπου συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ. Ιερώνυμο.

Έρευνα: Ένας στους τρεις Έλληνες δεν κάνει χρήση διαδικτύου

14:31 Real Profits

Ένας στους τρεις Έλληνες και συγκεκριμένα το 29%, εξακολουθεί να απέχει από τη χρήση του Διαδικτύου. Μπορεί το ποσοστό των χρηστών στην Ελλάδα να αυξάνεται σταθερά και από 59,8% το...

Γ.Γ.Α.: Αυτά τα κεφάλαια δίνει στις ομοσπονδίες για φέτος

14:20 Sport Voice

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακοίνωσε την κατανομή των επιχορηγήσεων για το 2020.

Ιταλία: 274.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν τον Απρίλιο

14:16 Διεθνείς Εξελίξεις

Σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας κατά τον μήνα Απρίλιο καταγράφηκε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα, χάθηκαν 274.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 129.000 ανήκαν σε πολίτες που...

Ξανθός: Η κυβέρνηση αφήνει απροστάτευτους τους καρκινοπαθείς

14:06 Κοινωνία

Δεν φαίνεται να έχει το Υπουργείο Υγείας την πρόθεση να παρέμβει ουσιαστικά στην ασύδοτη, παράνομη και καταχρηστική απαίτηση των ιδιωτικών κέντρων να πληρώνουν οι καρκινοπαθείς υπέρογκα ποσά (της τάξης των...

Χ.Α.: «Άλμα» πάνω από τις 670 μονάδες(upd)

14:00 ΧΑ

Σε θετική τροχιά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται πάνω από τα επίπεδα των 670 μονάδων, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ευρωπαϊκών...

MLS: Νέος διευθύνων σύμβουλος ο Νάσσος Γεωργιάδης

13:53 Εισηγμένες

Την ώρα που δεν έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος σχετικά με την MLSΠληροφορική Α.Ε. και τη διαπραγμάτευση της μετοχής, στην εταιρία συντελούνται σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση.

Οριστικό: Aπό την Αυστρία αρχίζει το πρωτάθλημα της Formula …

13:46 Car Voice

Πριν λίγες ώρες ανακοινώθηκε το αναθεωρημένο καλεντάρι, που προς το παρόν περιλαμβάνει τους οκτώ πρώτους αγώνες.

Κύπρος: Νέα χαλάρωση των μέτρων από 9 Ιουνίου

13:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Αρχίζει από τις 9 Ιουνίου η τρίτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων στην Κύπρο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουνίου, αντί για τις 14 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε ο...

Άρση μέτρων: Ανοίγουν 15 Ιουνίου τα γυμναστήρια

13:35 Κοινωνία

Στις 15 Ιουνίου θα επαναλειτουργήσουν τα γυμναστήρια, τα μουσεία και οι ιστορικοί χώροι, ενώ από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι συναυλίες, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος...

Alpha Bank: Χρηματοδότηση με εγγυημένα κατά 80% κεφάλαια μέσ…

13:30 Εισηγμένες

Συνεπής στην αποστολή της για επιστροφή στην ομαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, η Alpha Bank στηρίζει τις προσπάθειες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης...

ΑΒ Βασιλόπουλος: Οι φημισμένες γεύσεις του Μεξικού έρχονται …

13:25 Κοινωνία

Τι θα λέγατε για chimichanga με κιμά; Για chili con carne με ρύζι; Μήπως προτιμάτε χοιρινό με ανανά και ρύζι ή fajitas με μοσχάρι; Πώς θα σας φαινόταν ένα γεύμα...

Mπρος γκρεμός και πίσω ρέμα…

13:13 Ειδήσεις

Σε ωρολογιακή βόμβα για τη κυβέρνηση αναδεικνύεται ο τουρισμός καθώς η εξέλιξη της πανδημίας εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο για το πιο ισχυρό κλάδο της ελληνικής οικονομίας που συνεισφέρει ετησίως το 23%...

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων όπλων και προϊόντων

13:06 Ειδήσεις

Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου όπλων έφερε στο φως το Γ’ Τελωνείο Πειραιά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

OΔΔΗΧ: Στο 0,25% το επιτόκιο για τα 6μηνα έντοκα

12:57 ΧΑ

Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας.

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ νότια της Ιεράπετρας

12:52 Κοινωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τρία λεπτά μετά τις 12.00 νότια της Ιεράπετρας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ιταλία: Επιτρέπεται από σήμερα η ελεύθερη μετακίνηση των πολ…

12:36 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ιταλία επιτρέπει και πάλι από σήμερα την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στην επικράτειά της.

ΧΠΑ: Πρωτιά της Optima Bank τον Μάιο

12:25 ΧΑ

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών σε ό,τι αφορά τα ΣΜΕ του FTSE 25 τον Μάιο 2020, κατέκτησε η Optima Bank με ποσοστό 38,36%, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

ΥΠΟΙΚ: Μείωση ΦΠΑ στο 13% και στα κόμιστρα των ταξί

12:19 Ειδήσεις

H μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% στις μεταφορές συμπεριλαμβάνει και τα ταξί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Μυτιληναίος: Αγορά 50.000 ιδίων μετοχών

12:17 ΧΑ

Στην αγορά 50.000 ιδίων μετοχών προέβη η Μυτιλήναίος μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 50.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €7,6617 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €383.085,62.

Ευρωζώνη: Αργεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητα…

12:09 Διεθνείς Εξελίξεις

Ακόμη μία καταστροφική συρρίκνωση σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη τον Μάιο, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χειρότερα πέρασαν. 

«Επικαιροποίησαν το site»

11:54 Sport Voice

Νέο ρεσιτάλ Μπαλτάκου.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών λόγω του τριημέρου του Αγίου…

11:49 Κοινωνία

Την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου σε δρόμους του εθνικού οδικού δικτύου, από την Παρασκευή έως την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Αλ. Χαρίτσης: Να αποσυρθούν οι κατάπτυστοι διαγωνισμοί για τ…

11:36 Πολιτική

«Το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που αποκαλύπτει η σημερινή "Αυγή", για την ιδιωτικοποίηση των βασικών υποδομών της ΕΥΔΑΠ μέσω ΣΔΙΤ συμπυκνώνει την ιδεοληπτική και αντικοινωνική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας» υποστηρίζει...

ΟΤΕ: Επαναγορά ιδίων μετοχών στα 12,62 ευρώ

11:28 ΧΑ

Σε αγορά 51.994 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €12,620 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €656.214,19 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της...

ΔΕΛΤΑ: Γιορτάζει το γάλα κάθε μέρα για κάθε τι που αξίζει

11:23 Εισηγμένες

Η ΔΕΛΤΑ γιορτάζει το γάλα σήμερα και κάθε μέρα!

Wind: Νέες προσφορές σε smartphones

11:19 Εισηγμένες

Η επίσημη περίοδος του καλοκαιριού έφτασε και η WIND την υποδέχεται με μεγάλες προσφορές. Από σήμερα 3/06 έως και το Σάββατο 13/06 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν είτε από τα...