Log in

ΣΕΒ: Παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης η οικονομία, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό

Η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίστηκε το 1ο τρίμηνο του 2019, με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να παρουσιάζει, ωστόσο, αποδυνάμωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σχολιάζει στο μηδιαίο δελτίο του "Συγκυρία & Επιχειρήσεις: Η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό”, ο ΣΕΒ.

Προσθέτει δε ότι το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο προστατευτισμό στο εμπόριο και την αβεβαιότητα που δημιουργείται διεθνώς, θέτει σε κίνδυνο την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη στιγμή μάλιστα που οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν επιτρέπουν την εφαρμογή πολιτικών τόνωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Εκ τούτου, ο ΣΕΒ επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας αλλά και των επενδύσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 1ο τρίμηνο του 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε σε +1,3%, έναντι +2,6% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,9% συνολικά το 2018. Η αποδυνάμωση αυτή οφείλεται κυρίως στην εξασθένιση της δυναμικής των εξαγωγών αγαθών (-0,7% έναντι +11,1% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +8,4% συνολικά το 2018) και στην ταχύτερη άνοδο των συνολικών εισαγωγών (+9,5% έναντι πτώσης -7,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης +4,2% συνολικά το 2018). Έτσι, η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική κατά -1,9 π.μ. (Δ01 και Δ02).

Αντίθετα, οι επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μεταβολής αποθεμάτων, εμφανίζουν άνοδο +21,2%, έναντι υποχώρησης -23,2% το 1ο τρίμηνο του 2018 και αύξησης +1,8% συνολικά το 2018, συμβάλλοντας θετικά κατά +3,4 π.μ. στην αύξηση του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι η μεγάλη υποχώρηση των επενδύσεων κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των εισαγωγών πλοίων, η οποία είχε αποτυπωθεί στη μείωση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό (-56%).

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η συγκυριακή αυτή επίδραση αποτυπώνεται και στα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2019, με τις επενδύσεις σε μεταφορικό εξοπλισμό να εμφανίζουν άνοδο +19%. Την ίδια ώρα, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά +2,6% (έναντι +22,7% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +15,9% συνολικά το 2018), ενώ παράλληλα οι επενδύσεις σε κατοικίες συνέχισαν να κινούνται σε θετικό έδαφος (+6,4%), τροφοδοτούμενες κατά μεγάλο μέρος από την άνοδο του τουρισμού και τη διάδοση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τέλος, οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές εμφάνισαν ανάκαμψη (+10,9%), κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των δημοσίων κατασκευών (Δ03).

Από την πλευρά της καταναλωτικής δαπάνης, η ιδιωτική κατανάλωση συνεχίζει να ανακάμπτει με σχετικά αργούς ρυθμούς (+0,8%, έναντι +0,5% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,1% συνολικά το 2018), καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών δέχεται πιέσεις από την υπερφορολόγηση. Αντίθετα, η υποχώρηση της δημόσιας κατανάλωσης συνεχίστηκε με εντονότερο ρυθμό (-4,1%, έναντι -0,3% το 1ο τρίμηνο του 2018 και -2,5% συνολικά το 2018), αντανακλώντας την περικοπή δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Από την πλευρά της προσφοράς, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε κατά +0,3% το 1ο τρίμηνο του 2019 (έναντι +2,2% το 1ο τρίμηνο του 2018), με τις κατασκευές (+32,2%), το εμπόριο μαζί με τις μεταφορές και τον τουρισμό (+2,5%), τη μεταποίηση (+0,2%) και τις επαγγελματικές υπηρεσίες (+1,8%) να κινούνται σε θετικό έδαφος. Στους υπόλοιπους κλάδους, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία μειώθηκε, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις τράπεζες (-10,6%) και στην ενημέρωση και επικοινωνία (-2,3%, Δ04 και Δ05).
Την ίδια ώρα, η παραγωγικότητα της εργασίας σημείωσε αρνητική μεταβολή (-1,8%, έναντι αύξησης +0,6% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +0,1% συνολικά το 2018), με τις ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς ανά μισθωτό να διαμορφώνονται σε +0,4% (έναντι +1,3% το 1ο τρίμηνο του 2018 και +1,3% συνολικά το 2018, Δ06 και Δ07). Η απασχόληση, επίσης, των μισθωτών και του συνόλου των εργαζομένων, συνεχίζει να αυξάνεται το 1ο τρίμηνο του 2019 με ρυθμούς +3,9% και +2,1% αντίστοιχα (Δ08).

Όπως τονίζει ο ΣΕΒ, η εικόνα που συνθέτουν τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνει τη θέση του Συνδέσμου ότι η μέχρι τώρα ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει βασιστεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως λόγω των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο που προκαλούν οι πολιτικές των ΗΠΑ και της Κίνας, θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τονίζει.

Από την άλλη πλευρά, σημειώνει ότι η επίτευξη των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για την εφαρμογή πολιτικών τόνωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνεπώς, η οικονομία χρειάζεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια και περισσότερες επενδύσεις.

Παράλληλα, προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 3η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας κάνει λόγο για ικανοποιητική πορεία της Ελλάδας κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο, διαπιστώνοντας ωστόσο σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων. Ταυτόχρονα, διατυπώνει επιφυλάξεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 7 Μαΐου από τον Πρωθυπουργό εκτιμώντας ότι αυτά θα προκαλέσουν δημοσιονομική επιβάρυνση ίση με 1% του ΑΕΠ από το 2019 και μετά, θέτοντας σε κίνδυνο τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ταλαντωτής Τάσης: Σημαντική η μείωσή του

11:35 ΧΑ

Η δοκιμασία της περιοχής τιμών γύρω από το 120 (κίτρινη ευθεία), που είχα επισημάνει στην προηγούμενη δημοσίευση, δεν άντεξε για να διατηρηθεί ισχυρή η ανοδική τάση. Με τιμή στο 58...

Ευρωαγορές: Δυναμική άνοδος

11:33 Ξένες Αγορές

Άνοδο καταγράφουν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τη μεταποιητική δραστηριότητα που ανακοινώθηκαν σε διάφορες χώρες του κόσμου και οι ελπίδες για εμβόλιο του COVID-19 ενίσχυσαν το...

Τουρκία: Σε 15 ημέρες η απόφαση για την Αγία Σοφία

11:28 Πολιτική

Τουρκικό δικαστήριο συνεδρίασε για την υπόθεση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και θα ανακοινώσει την απόφασή του εντός 15 ημερών, δήλωσε δικηγόρος στην υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει...

VW: Δεν πρόκειται να κατασκευάσει εργοστάσιο στην Τουρκία

11:23 Car Voice

Mετά το απαγορευτικό να επισκεφτούν την Τουρκία για διακοπές, που έβγαλε η Γερμανία για τους πολίτες της, από πηγές της VWέγινε γνωστό ότι δεν πρόκειται να κατασκευάσει το νέο της εργοστάσιο...

Αυτοκτόνησε 22χρονη πρωταθλήτρια του Τριάθλου

11:21 Sport Voice

Σοκ προκαλεί η είδηση της αυτοκτονίας της 22 πρωταθλήτριας του τριάθλου Τσόι Σουκ Χιέον από την Νότια Κορέα.

Epsilon Net: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης

11:14 ΧΑ

Το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης κεφαλαίου έδωσε στη δημοσιότητα η EPSILON NET, μετά από την έγκρισή του ενημερωτικού της δελτίου.

Ειδική μνεία

11:07 Sport Voice

Αποθεώστε τον Βαλμπουενά.

Βρούτσης: Σχέδιο για προκαταβολή εφάπαξ και αυξημένη προσωρι…

10:59 Πολιτική

Νομοθετική πρωτοβουλία, βάσει της οποίας θα διευρυνθεί το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης και θα δίνεται, για πρώτη φορά, δυνατότητα προκαταβολής του εφάπαξ, προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης...

Φ. Γεννηματά-ΚΙΝΑΛ: Δούρειος Ίππος του Χρυσοχοΐδη

10:33 Πολιτική

Ανοιχτός σε προτάσεις που θα διαμορφώσουν ένα λειτουργικό νόμο για τις δημόσιες συναθροίσεις εμφανίστηκε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας επί του σχετικού νομοσχεδίου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, σε μια συζήτηση η οποία εξελίχθηκε...

ΠΟΥ: Προτείνει κοινή «γραμμή» αξιολόγησης του COVID-19

10:27 Διεθνείς Εξελίξεις

Απαραίτητη συνθήκη για μία αποτελεσματική ανταπόκριση σε ένα νέο ξέσπασμα της νόσου COVID-19 είναι η ανάπτυξη θεραπειών και παρεμβάσεων μέσα από την οργανωμένη κλινική έρευνα.

ΕΟΠΥΥ: Ηλεκτρονικό εισιτήριο για ραντεβού στα φαρμακεία

10:22 Κοινωνία

Ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση των αναμονών στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), κάνει ο Οργανισμός με μια νέα υπηρεσία που θέτει σε λειτουργία και θα...

ΗΠΑ: Νομοσχέδιο φέρνει νέες κυρώσεις στην Κίνα

10:16 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τετάρτη ομόφωνα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την επιβολή αυτόματων κυρώσεων εναντίον Κινέζων αξιωματούχων που παραβιάζουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κίνας αναφορικά με...

Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη: Η άνοδος, η πτώση και το τέλος εποχής

10:10 Μη Εισηγμένες

Για πολλές δεκαετίες ανήκαν στα πρώτα ιδιωτικά σχολεία, με πολλούς γόνους «καλών οικογενειών» να συρρέουν στα θρανία τους, στα οποία η φοίτηση σχεδόν τους… εξασφάλιζε τη φοίτηση σε καλά πανεπιστήμια...

Κυπριακή ΑΟΖ: Στη Λάρνακα το πλωτό γεωτρύπανο Tungsten Explo…

10:04 Ενέργεια

Στο λιμάνι της Λάρνακας αγκυροβόλησε το πλωτό γεωτρύπανο Tungsten Explorer, το οποίο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ από τις εταιρείες ENI-TOTAL.

Υπ. Εργασίας: Έως 31 Ιουλίου η δυνατότητα τηλεργασίας

10:01 Ειδήσεις

Παράταση για ένα μήνα στη δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας έδωσε το Υπουργείο Εργασίας.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Παρατείνεται η αγωνία - Πιο κοντά η συμ…

09:55 Ειδήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τη συμφωνία για την εξυγίανσή τους αυτές τις ημέρες, καθώς όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει άμεσα απόφαση για να ενεργοποιηθεί ή… όχι, μέσω...

Γκοντζίλες...

09:43 Sport Voice

Γελοίοι.

Ασιατικές αγορές: Ώθηση από το ελπιδοφόρο εμβόλιο

09:38 Ξένες Αγορές

Άνοδο καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια, ακολουθώντας το ιστορικό ρεκόρ που σημείωσε χθες ο δείκτης Nasdaq στη Wall Street, στον απόηχο της χθεσινής είδησης των εταιρειών Pfizer και BioNtech ότι τα...

Εταιρίες: Περικοπές δαπανών λόγω COVID-19, με εξαίρεση τις ψ…

09:31 Real Profits

Σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να τιθασεύσουν τις δαπάνες τους, έχουν επιδοθεί οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν τον αντίκτυπο της πανδημίας και να επιβιώσουν στη...

Γιούχα

09:23 Sport Voice

Ναι, ο Φερέιρα τους φταίει.

O Δήμος Πειραιά ενισχύει τις υπηρεσίες του με Nissan NAVARA

09:05 Car Voice

Τα συγκεκριμένα οχήματα, θα ενισχύσουν σημαντικά της υπηρεσίες του Δήμου του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Ξεκινά η διαβούλευση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το…

09:02 Πολιτική

Αναρτάται σήμερα προς διαβούλευση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι.

Συμφωνία για τηλεθέρμανση στη Δυτική Μακεδονία

08:57 Ειδήσεις

Την κατασκευή νέας μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με φυσικό αέριο από τη ΔΕΗ, η οποία θα αποτελέσει την βάση για την κάλυψη των αναγκών των τηλεθερμάνσεων...

Βογιατζόγλου Systems: Σε οριακό πλαίσιο το 2019

08:49 Εισηγμένες

Οριακή αύξηση σημείωσαν οι οικονομικοί δείκτες της εισηγμένης, με τον τζίρο για τη χρήση του 2019 να διαμορφώνεται στα 26.664 χιλ. ευρώ.

Μεξικό: Μακελειό με 24 νεκρούς σε κέντρο απεξάρτησης

08:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Μια επίθεση ενόπλων άφησε τουλάχιστον 24 ανθρώπους νεκρούς και 7 τραυματίες χθες σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών πόλη Ιραπουάτο στην πολιτεία Γκουαναχουάτο του κεντρικού Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι μπάτσοι είναι ίδιοι, παντού στον πλανήτη

08:38 Χρονογράφημα

Όμως η μεγαλύτερη ευθύνη για τις παρακρατικές και δολοφονικές συμπεριφορές τους ανήκει στις κυβερνήσεις που τους ανέχονται, αν όχι δεν τους καθοδηγούν.

Το παιχνίδι του Ερντογάν (και) με την Αγία Σοφία

08:34 Γνώμες

«Κανείς δεν χρειάζεται την Αγία Σοφία ως τζαμί» ανέφερε σε συνέντευξή του στη γερμανική Süddeutsche Zeitung ο Τούρκος θεολόγος, συγγραφέας και ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Τουρκίας, Τζεμίλ Κιλίτς. Εκτός βέβαια...

Κίνημα Αλλαγής: Ελπίζει να... «πέσει» ο ΣΥΡΙΖΑ!

08:30 Πολιτική

«Τρίβουν» τα χέρια τους στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί θεωρούν ότι η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ωφελήσει πολιτικά το Κίνημα Αλλαγής να ανακάμψει ως αξιόπιστη εναλλακτική σοσιαλδημοκρατική δύναμη με πρόταση...

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άντλησε τα περισσότερα κεφάλαια στην ιστορία του …

08:24 ΧΑ

Σε μία περίοδο στεγνή από ρευστότητα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατόρθωσε να αντλήσει τα περισσότερα κεφάλαια στην ιστορία του θεσμού των εταιρικών ομολόγων. Αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη εμπιστοσύνη των εγχωρίων επενδυτών.

Μάθε τέχνη κι... άστηνε

08:21 Ο Σάτυρος

Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Τέρενς Κουίκ, ο οποίος, μετά την εμπλοκή του με την πολιτική, ξαναγύρνα σε γνώριμα λημέρια. Στην Κύπρο αυτή τη φορά όπου θα παρουσιάζει μια...

Μύκονοοοος

08:21 Ο Σάτυρος

Ο ένας - Μηταράκης - θεάται στα σοκάκια της Μυκόνου. Ο άλλος - Σταικούρας - κάνει τον... σερβιτόρο σε ψαροταβέρνα στη Λαμία. Κι όλα αυτά φάτσα κάρτα στα...

Netflix των φτωχών

08:20 Ο Σάτυρος

Είναι πολύ της μόδας τελευταία όλα τα κανάλια να κάνουν πλατφόρμα τύπου  Netflix. Μετά το περίφημο... ERTFLIX, ακούγεται έντονα ότι και ο ΑΝΤ1 θέλει να προχωρήσει προς αυτή την...

Γιατί ξηλώθηκε το Χ.Α. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

08:18 Ο Ενδελεχής

Με τον Νομοσχέδιο που εισήχθη χθες στην Βουλή περί εταιρικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στο άρθρο 78 της εισηγητικής έκθεσης, απομακρύνεται ο εκπρόσωπος του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...

Ο πραγματικός λόγος εξόδου

08:17 Ο Ενδελεχής

Όταν έρχονταν τέτοιες υποθέσεις προϊόντων εκτός Χ.Α. στο Δ.Σ. της Ε.Κ., ο εκπρόσωπος του Χ.Α. ήταν αρνητικός και αυστηρός διότι αυτά τα προϊόντα εκτός οργανωμένης αγοράς είναι ανταγωνιστικά των προϊόντων του...

Σμαράγδα Καρύδη: Πέτυχε το ακατόρθωτο

08:15 Παρατραπεζίτης

Η γνωστή και δημοφιλής ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στο σποτ της Εθνικής για την ηλεκτρονική τραπεζική. Κατάφερε «να καθίσει στα θρανία» της τηλεκπαίδευσης χιλιάδες πελάτες της τράπεζας μιας… κάποιας ηλικίας και έτσι...

Εθνική: Δεν είναι όλα τέλεια!

08:15 Παρατραπεζίτης

Το παραδέχθηκε με ευθύτητα ο κ. Μυλωνάς. Ναι, υπάρχουν προβλήματα είπε, απαντώντας σε μέτοχο, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε γιατί χρειάζεται να προσπαθήσεις για πολλή ώρα μέχρι να σου απαντήσει το τηλεφωνικό κέντρο...

Μυτιληναίος: Άγεται και (δεν) φέρεται από έναν επικοινωνιολό…

08:12 Μαύρη Λίστα

Και να ήταν σαν αυτούς του Τραμπ οι οποίοι πράγματι έχουν τεράστια επαγγελματικά guts. Να το καταλάβω. Αλλά, δεν είναι.   Βεβαίως, του πουλά ψευτοlobbying με το Μαξίμου και με τον Χρηστάρα...

Τι χρειάζεται η Παγκρήτια

08:12 Μαύρη Λίστα

Γράψαμε την Τρίτη «εποχή Σάλλα» στην Παγκρήτια Τράπεζα.   Στο email της fmvoice.gr και στην σελίδα της στο facebook έλαβα τρία μηνύματα «μαυροαναγνωστών» που σχολίαζαν την παρέμβαση μου. Ξεχώρισα ένα από Ζυρίχη...

Δένδιας: Τώρα τρέχει

08:11 Μαύρη Λίστα

Αργότερα, ως συνήθως, θα το συνειδητοποιήσουμε.   Ιστορική ήττα απρόβλεπτων διαστάσεων υπέστη η Ελλάδα στην Λιβύη. Αν την είχε πατήσει ο Αλέξης, οι ΣαμαροΒενιζέλοι θα τον είχαν κρεμάσει στο άγαλμα του Εθνάρχη...

Μη χάσετε σήμερα τη Finance & Markets Voice

08:06 Κοινωνία

Κυκλοφορεί σήμερα, Πέμπτη 2 Ιουλίου, το νέο φύλλο της Finance & Markets Voice (#317), με πρωτοσέλιδο θέμα «Τορπίλη στο Ελληνικό». Αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη γκάφα ελεγκτών και δικηγόρων στον ισολογισμό...

(προς) «Μακελειό»: Ρε παιδιά είναι κακό να χορεύεις;

08:00 Πολιτική

Έχωσε όλο το σπαθί του ο Χίος στην Αλεξία Μπακογιάννη και στην aia την εταιρεία της. Λες και ο ΘουΒου δεν κάνει τις δουλειές του χορεύοντας; Ή, μήπως, με τους...

Γενικός Δείκτης: Επί ξυρού ακμής

01:09 ΧΑ

Η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται επικίνδυνη, καθώς η παραμονή των τιμών σε αυτά τα επίπεδα σε συνδυασμό με την καθοδική διάσπαση της ανερχόμενης ευθείας Α, έχουν μειώσει την ισχύ...

ΟΛΘ: Πράσινο φως από Γ.Σ. για διανομή μερίσματος €1,17 ανά μ…

21:27 ΧΑ

Τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,17 ανά μετοχή (μικτό) και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ...

Τραμπ: Επικρίνει τη τοιχογραφία «Black Lives Matter» έξω από…

21:22 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ επέκρινε το σχέδιο του Δημάρχου της Νέας Υόρκης να ζωγραφίσει το σύνθημα «Black Lives Matter» στο δρόμο έξω από τον πύργο «Τραμπ», λέγοντας ότι...

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο του TITAN

21:14 ΧΑ

Με το αρχικό επιτόκιο να έχει οριστεί μεταξύ 2,875% - 3,125%, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το επταετές ομόλογο που εκδίδει ο όμιλος Titan.

Στην Κέρκυρα αύριο ο Αλέξης Τσίπρας

21:02 Πολιτική

Tην Κέρκυρα επισκέπτεται αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Μικρή υποχώρηση για τον χρυσό

20:56 Άλλες αγορές

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο χρυσός την Τετάρτης καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών μετά το πρόσφατα ράλι που οδήγησε το πολύτιμο μέταλλο να κλείσει χθες στο υψηλότερο...

Ραγκούσης: Χειρότερο και από το χουντικό διάταγμα το νoμοσχέ…

20:52 Πολιτική

Αντιγραφή του χουντικού διατάγματος του 1971 χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις», ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ...

Τάκης Φύσσας: Απάλλαξε Ολυμπιακό και Μαρινάκη

20:48 Sport Voice

Άλλα λέτε εδώ, άλλα είπατε στον ανακριτή. Είπε κοφτά κοφτά στη διαδικασία η εισαγγελέας.

Εκπτώσεις στα εισιτήρια επιστροφής αναπληρωτών εκπαιδευτικών

20:37 Κοινωνία

Την παροχή έκπτωσης στα εισιτήρια πλοίων, τρένων και λεωφορείων για τους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές σχολικού έτους 2019-2020, για τη χρονική περίοδο από 1/7/2020 έως και 7/7/2020 κατά περίπτωση, για...

ΠΟΥ: Πάνω από 160.000 κρούσματα ημερησίως την τελευταία εβδο…

20:27 Διεθνείς Εξελίξεις

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται καθημερινά από τον νέο κορονοϊό παγκοσμίως υπερβαίνει τους 160.000 εδώ και μία εβδομάδα.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ελκυστικό επιτόκιο στο 2,75%

20:21 ΧΑ

Για τα δεδομένα της εποχής η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατόρθωσε να αντλήσει τα περισσότερα κεφάλαια στην ιστορία του θεσμού των εταιρικών ομολόγων με το κόστος δανεισμού του ομίλου να είναι απολύτως...

Έρευνα: Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τη χρήση μετρητών για τις α…

20:13 Real Profits

Ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις από τα μετρητά - τάση που υπήρχε και πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας - παίρνουν οι Έλληνες εξαιτίας του κορωνοϊού. Η πανδημία ενίσχυσε τη δημοτικότητα των...

Πομπέο: Να σεβαστεί η Τουρκία το υπάρχον μουσειακό καθεστώς …

20:06 Διεθνείς Εξελίξεις

Ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα και ίσως το σημαντικότερο μέχρι στιγμής, αφού προέρχεται από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάϊκ Πομπέο, στέλνει η Διεθνής Κοινότητα προς την Τουρκία και τον Ταγίπ...

Συγκρατημένες απώλειες στις ευρωαγορές

19:53 Ξένες Αγορές

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν τα ευρωπαικά χρηματιστήρια παρά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από το εμβόλιο της Pfizer κατά του κορoνοϊού.

ΕΒΕΠ: Θετική κίνηση η προστασία επιταγών τουριστικών επιχειρ…

19:45 Ειδήσεις

Μέτρα αρωγής περιλαμβάνει η τροπολογία προστασίας επιταγών επιχειρήσεων με εποχικό τζίρο και η διάταξη αύξησης των δόσεων πληρωμής φόρων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλήρωσε 42,2 εκατ. ευρώ

19:29 Κοινωνία

Το ποσό των 42,2 εκατ. ευρώ πίστωσε σήμερα ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ολοκληρώνοντας έτσι τις πληρωμές για τις αιτήσεις 2019, έχοντας καταβάλλει συνολικά το ποσό...

Νέα Υόρκη: Αναβλήθηκε η επαναλειτουργία των εστιατορίων

19:24 Διεθνείς Εξελίξεις

Ανησυχώντας για τις διαστάσεις που λαμβάνει η πανδημία του νέου κορονοϊού σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε σήμερα ότι «αναβάλλεται» η επαναλειτουργία των κλειστών χώρων...

Επισήμως στον Ολυμπιακό ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ

19:16 Sport Voice

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι από το απόγευμα της Τετάρτης (1/7) ο Λιβιό Ζαν-Σαρλ. Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ έλυσε νωρίτερα σήμερα το συμβόλαιό του με τη Βιλερμπάν κάνοντας χρήση του όρου...

Άδεια ειδικού σκοπού: Οι προϋποθέσεις παράτασης

19:10 Ειδήσεις

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις α) για την υπό προϋποθέσεις παράταση της άδειας ειδικού σκοπού για τους δικαιούχους γονείς παιδιών εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά...