Log in

Έρευνα για μεταναστευτικό: Αρνητικές επιπτώσεις για το 64% των Ελλήνων

Αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα έχει η μετανάστευση για το 64% των Ελλήνων, όπως προκύπτει από έρευνα που διερευνά τις αντιλήψεις γύρω από το φαινόμενο αυτό, ενώ στην πλειοψηφία τους οι ερωτώμενοι κρίνουν αρνητικά το έργο θεσμών και ΜΚΟ για τη διαχείριση των ροών.

Ωστόσο, την ίδια ώρα οι Έλληνες υποστηρίζουν το δικαίωμα των προσφύγων στη μετακίνηση και σε μεγάλο ποσοστό δηλώνουν αντίθετοι με την πρακτική να στέλνονται πίσω στη Λιβύη πλοία με πρόσφυγες και μετανάστες.

H συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αυστρία και την Ουγγαρία, στο πλαίσιο του προγράμματος «CIAK Μigraction», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της έρευνας, που διενήργησε η εταιρεία Ipsos (στην Ελλάδα σε συνεργασία με την ActionAid) ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα των πολιτών των τεσσάρων αυτών χωρών αναφορικά με τη μετανάστευση. Σε κάθε μία από τις χώρες πραγματοποιήθηκαν 1.000 συνεντεύξεις ατόμων ηλικίας 18-70 ετών, κατά το χρονικό διάστημα 27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2019.

Όπως προκύπτει, οι Έλληνες φαίνεται να δυσκολεύονται να βρουν θετικές πτυχές στον αντίκτυπο που είχε η μετανάστευση στη χώρα. Μόνο το 6% είναι θετικά διακείμενο και το 29% πιστεύει ότι δεν είχε κάποια επίδραση, ενώ την ίδια ώρα το 64% δήλωσε ότι η μετανάστευση είχε αρκετά ή πολύ αρνητικό αντίκτυπο στη χώρα. Οι Έλληνες φαίνεται να είναι οι πιο επικριτικοί και ακολουθούν οι Ιταλοί (57%) και οι Ούγγροι (56%). Οι Αυστριακοί εξέφρασαν ελαφρώς λιγότερο αρνητικές απόψεις, αν και ο πληθυσμός είναι διχασμένος, σε όσους πιστεύουν ότι η μετανάστευση είναι αρνητική (49%) και σε όσους τη θεωρούν ως φαινόμενο που δεν είχε ούτε θετικό ούτε αρνητικό αντίκτυπο (29%) ή αποφαίνονται θετικά (20%).

Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων (70%) αποδίδει μεγάλη σημασία στον σεβασμό στις παραδόσεις και στις συνήθειες των μεταναστών, εφόσον δεν παραβιάζουν το νόμο, όμως μικρό μόνο ποσοστό (13%) θεωρεί ότι η μετανάστευση έχει θετική επίδραση στην πολιτιστική ζωή της χώρας (το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των τεσσάρων χωρών καθώς το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία είναι 36%, στην Ουγγαρία 17% και στην Ιταλία 26%). Μάλιστα, το 56% των Ελλήνων θεωρεί ότι η μετανάστευση έχει διχάσει την κοινωνία και για το λόγο αυτό την εκλαμβάνουν ως αρνητική.

Όσον αφορά στην απασχόληση, παρ’ όλο που οι Έλληνες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι υπάρχει συχνή εκμετάλλευση των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας (74%), ότι οι μετανάστες συχνά απασχολούνται σε επαγγέλματα, με τα οποία οι Έλληνες δεν θέλουν πια να ασχοληθούν (68%) και ότι η αγορά εργασίας πρέπει να αναγνωρίσει τις δεξιότητες και τα προσόντα τους (74%), την ίδια ώρα ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των πολιτών πιστεύει ότι λόγω των μεταναστών οι Έλληνες δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία (59%) και ότι οι εταιρείες οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στους Έλληνες εργαζόμενους όταν προσλαμβάνουν προσωπικό (55%).

Αναφορικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόνοιας, οι μισοί ερωτώμενοι (53%) πιστεύουν ότι υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού με τους μετανάστες, που πηγάζει από την ιδέα ότι τους δίνεται "προτεραιότητα" έναντι των Ελλήνων στην πρόσβαση υπηρεσιών. Αυτή η πεποίθηση φαίνεται να είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στις ηλικιακές ομάδες 35-54 ετών και στις οικογένειες με ανήλικα παιδιά (65%).

Σχετικά με τις απόψεις για τον κοινωνικοοικονομικό τομέα και την επιβάρυνση της αγοράς εργασίας και του συστήματος πρόνοιας από τους μετανάστες, η Ουγγαρία εκφράζει τη μεγαλύτερη εχθρότητα, ενώ η Αυστρία είναι η λιγότερο εχθρική χώρα. Η Ελλάδα τείνει να είναι περισσότερο κλειστή παρά ανοιχτή ειδικά όσον αφορά στον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας , ωστόσο οι Έλληνες και οι Ιταλοί ερωτώμενοι είναι εκείνοι που αναγνωρίζουν περισσότερο την εκμετάλλευση και τις επισφαλείς οικονομικές συνθήκες των μεταναστών.

Κεντρικό ρόλο στην αύξηση των φόβων των Ελλήνων απέναντι στους μετανάστες φαίνεται ότι διαδραματίζει η ασφάλεια, καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων ανησυχεί για την πιθανή παρουσία τρομοκρατών μεταξύ των μεταναστών. Είναι δε ιδιαιτέρως διαδεδομένη η ιδέα ότι τα περισσότερα εγκλήματα διαπράττονται από αλλοδαπούς (42%).

Παρά τους φόβους αυτούς και παρά το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός ερωτώμενων δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πια να δεχθεί άλλους μετανάστες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να κλείσουν τα σύνορα (40%), η πλειοψηφία των Ελλήνων φαίνεται να είναι θετικά διακείμενη απέναντι στους πρόσφυγες και να υποστηρίζει το δικαίωμα υποδοχής (63%). Εξάλλου, το 72% πιστεύει ότι οι πρόσφυγες διαφέρουν από τους άλλους μετανάστες, γιατί είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Μάλιστα, σε ερώτηση για το αν οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν πίσω στη Λιβύη τα σκάφη με τους πρόσφυγες και μετανάστες από όλη τη Μεσόγειο, ακόμη και αν κάτι τέτοιο προκαλεί την απώλεια ζωών, το 49% των Ελλήνων δήλωσε ότι διαφωνεί με αυτή την πρακτική, ποσοστό υψηλότερο μεταξύ των άλλων χωρών (το αντίστοιχο ποσοστό στην Αυστρία ήταν 40%, στην Ιταλία 41% και στην Ουγγαρία μόλις 26%).

Οι απόψεις των Ελλήνων πολιτών αναφορικά με τους θεσμούς και την κοινωνία των πολιτών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν ήταν ιδιαιτέρως θετικές. Λιγότεροι από τους μισούς (38%) θεωρούν την κυβέρνηση αποτελεσματική, ενώ το 33% θεωρεί αποτελεσματικές τις ΜΚΟ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτιμάται θετικά από μόνο το 13% των πολιτών, ενώ πολύ χαμηλό είναι και το αντίστοιχο ποσοστό στις άλλες τρεις χώρες. Γενικά οι πολίτες στις τέσσερις χώρες τείνουν να αξιολογούν το έργο των τριών υπό εξέταση παραγόντων (κυβέρνηση, ΕΕ και ΜΚΟ) αρκετά αρνητικά. Τα πιο θετικά σχόλια για τις ΜΚΟ και τις κυβερνητικές δράσεις προήλθαν από Ούγγρους πολίτες, όπου ένας στους δύο ερωτώμενους ήταν θετικά διακείμενος, ενώ στην Ιταλία και στην Ελλάδα μόνο ο ένας στους τρεις πολίτες έκρινε θετικά το έργο των ΜΚΟ αναφορικά με τις αποτελεσματικές δράσεις για τη διαχείριση των ροών προσφύγων και μεταναστών και ένας στους τέσσερις ήταν θετικά διακείμενος αναφορικά με το έργο της δικής τους κυβέρνησης. Από την άλλη, η Αυστρία είναι η χώρα με τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης αναφορικά με το έργο της κυβέρνησης μέχρι σήμερα (30%) και τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης με το έργο των ΜΚΟ (40%).

Τέλος, αναφορικά με τον τρόπο που τα κύρια εθνικά ΜΜΕ αντιμετωπίζουν το θέμα της μετανάστευσης, στην Ελλάδα οι γνώμες διαφέρουν και διαμορφώνονται τρεις περίπου ισομεγέθεις ομάδες: εκείνοι που πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται υπερβολικά με το θέμα (32%), όσοι πιστεύουν ότι δίδεται η δέουσα σημασία στο θέμα (33%) και όσοι πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολούνται αρκετά (26%). Ο βαθμός εμπιστοσύνης απέναντι στα ΜΜΕ και στην ακρίβεια που επιδεικνύουν στην αναφορά των ειδήσεων για τους μετανάστες είναι εξαιρετικά χαμηλός και οι θετικά διακείμενοι δεν ξεπερνούν το 13%. Σημειώνεται ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης στην αξιοπιστία και ακρίβεια των παραδοσιακών ειδήσεων στα ΜΜΕ αναφορικά με τους μετανάστες είναι αρκετά χαμηλός και στις τέσσερις χώρες (Αυστρία 27%, Ουγγαρία 18% και Ιταλία 16%).

Η έρευνα για τη μετανάστευση θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση με τίτλο «ActionAid: Αντιλήψεις για τη μετανάστευση- 4 διάλογοι για εμάς και τους άλλους» την Τρίτη 15 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50). Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η αριστερή λογοκρισία της "Εφημερίδας των Συντακτών…

02:21 Πολιτική

Όταν η «Εφημερίδα των Συντακτών» υιοθετεί σταλινικές πρακτικές, αριστερής προληπτικής λογοκρισίας, τι συμβαίνει; Προστατεύει τον αρθρογράφο της που συμψηφίζει -πολιτικά και ιδεολογικά- τον Φύσσα και τον Γρηγορόπουλο με τα θύματα...

Space Hellas: Μετά τις αναβολές…τρέχει να προλάβει τα έργα τ…

02:18 Εισηγμένες

Σταδιακά φαίνεται πως... βγαίνει από το... τούνελ του κορονοιού η Space Hellas, που τον προηγούμενο καιρό αντιμετώπισε τις επιπτώσεις του, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση εργασιών, αλλά και θολό τοπίο...

Κίνα: Παίρνει ξανά μπρος η αγορά αυτοκινήτου

02:14 Car Voice

Μια από τις μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη άρχισε να παίρνει ξανά τα «πάνω» της στον κλάδο του αυτοκινήτου, αφού εμφάνισαν σημαντική αύξηση πωλήσεων.

ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας: Χαμός αναξιοκρατίας

02:12 Κοινωνία

Τι γίνεται εκεί πάνω; Ένα κατεβατό παρανομιών μας καταγγέλλει με επιστολή του ο αναγνώστης του site Β.Μ. Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή. Το βήμα μας ανοικτό να απαντήσει ο Φορέας ή...

Ελ. Τουλουπάκη: Στα αρχεία της Novartis τα "πολιτικά πρ…

02:08 Πολιτική

Τα στοιχεία για τα πολιτικά πρόσωπα στη Novartis βασίστηκαν κυρίως στα αρχεία της εταιρείας. Τάδε έφη Ελένη Τουλουπάκη, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς για δήθεν σκευωρία στην υπόθεση...

UEFA: Διήμερη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής

22:07 Sport Voice

Διήμερη θα είναι τελικά η κρίσιμη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA, όπου -μεταξύ άλλων- αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τα Κύπελλα Ευρώπης της φετινής περιόδου και για τις πόλεις...

Χαλκιδική: Προτάσεις φορέων για την τουριστική περίοδο

21:57 Ειδήσεις

Σειρά προτάσεων για τον περιορισμό του κινδύνου εξάπλωσης του κορονοϊού την τουριστική περίοδο στη Χαλκιδική, καταθέτουν με ανοιχτή επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, οι φορείς της περιοχής.

Σχολές Οδηγών: Δυνατότητα χρήσης μισθωμένων οχημάτων

21:49 Κοινωνία

Εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (λειτουργική) μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες της λειτουργίας τους οι Σχολές Οδηγών, με απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σε χαμηλό δύο μηνών ο χρυσός

21:38 Άλλες αγορές

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο χρυσός την Παρασκευή, καθώς η απροσδόκητη βελτίωση που εμφάνισε η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ τον Μάιο, έστρεψε τους επενδυτές από το "ασφαλές καταφύγιο” στο χρηματιστήριο, με...

Ρωσία-Κορονοϊός: Μικρή υποχώρηση του ρυθμού αύξησης των κρου…

21:28 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στη Ρωσία αυξήθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο κατά 8.726, φθάνοντας συνολικά τις 449.834. Χθες οι νεκροί έφθασαν τους 144, ενώ συνολικά ο αριθμός των θανάτων έχει...

Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

21:21 Κοινωνία

Αυξημένη κατά διαστήματα είναι η κίνηση στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, σύμφωνα με την ενημέρωση της τροχαίας, λόγω της εξόδου των εκδρομέων για την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Ιρλανδία: Οι αρχές επιταχύνουν τη χαλάρωση των μέτρων

21:14 Διεθνείς Εξελίξεις

H ιρλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την επιτάχυνση της χαλάρωσης των μέτρων που επέβαλε στα τέλη Μαρτίου, μετά την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση του νέου κορονοϊού.

Γερμανία: Το CDU ζητά να περάσει στους καταναλωτές η μείωση …

21:06 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) Ραλφ Μπρίνκχάους ζητά από τις επιχειρήσεις να μετακυλήσουν το κέρδος από την μείωση του ΦΠΑ, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, στους καταναλωτές...

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από ηλεκτροπληξία 55χρονος τεχνίτης

20:52 Κοινωνία

Tην τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα 55χρονος τεχνίτης, την ώρα που έκανε εργασίες σε διαμέρισμα στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Βρετανία: Πάνω από 40.000 οι θάνατοι από κορονοϊό

20:48 Διεθνείς Εξελίξεις

Το σύνολο των θανάτων ασθενών με κορoνοϊό στη Βρετανία ξεπέρασε πλέον τις 40.000, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα του υπουργείου Υγείας.

Προανακριτική: Τι καταγγέλλει η Ελ. Τουλουπάκη

20:38 Πολιτική

«Η προσωπική ηθική μου εξόντωση είναι ίσως η λιγότερο σημαντική συνέπεια αυτής της αήθους προσπάθειας. Η σημαντικότερη είναι η ανεπανόρθωτη θεσμική βλάβη που προκαλείται όχι μόνο στην Εισαγγελία Διαφθοράς, αλλά...

ΕΧΑΕ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

20:33 ΧΑ

Γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε η ΕΧΑΕ σήμερα.

Creta Farms: Εκδικάστηκε η αίτηση για τον πτωχευτικό κώδικα

20:29 Τράπεζες

Στο πρωτοδικείο Ρεθύμνου εκδικάστηκε η αίτηση της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms για υπαγωγή στο άρθρο 106 β ή δ του πτωχευτικού κώδικα, ως συνέχεια της συμφωνίας εξυγίανσης με την Impala.

Εθνική Τράπεζα: Έκλεισε το deal με την Bain για το project I…

20:23 Τράπεζες

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμβαση πώλησης απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο περίπου 2.800 μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων και πιστώσεων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις (περίπου 6.400 ακίνητα σε όλη την...

ΠΟΥ: Συστήνει τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους

20:15 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επικαιροποίησε σήμερα τις οδηγίες του, συστήνοντας στις κυβερνήσεις να ζητήσουν από όλους τους πολίτες να φορούν υφασμάτινες μάσκες σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της...

Ρέθυμνο: Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Μυλοπόταμο

20:08 Κοινωνία

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον Μυλοπόταμο το απόγευμα, λίγα 24ωρα μετά τον βαρύ τραυματισμό από σφαίρα του 56χρονου κτηνοτρόφου από τα Ζωνιανά.

Entersoft: Από 16/6 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο ΧΑ

19:52 ΧΑ

«Η 11η Ιουνίου έχει οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο spilt μετοχών, ενώ από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική...

Ιταλία: Κατακόρυφη αύξηση στα νέα κρούσματα κορονοϊού

19:46 Διεθνείς Εξελίξεις

Ακόμα 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από τον κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο έναντι 88 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με τα στοχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας...

Άλμα 2% στις ευρωαγορές

19:38 Ξένες Αγορές

Με ισχυρά κέρδη ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αντλώντας ώθηση από την αναπάντεχη σημαντική βελτίωση που κατέγραψε η αμερικανική αγορά εργασίας.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Μεσσηνία

19:32 Κοινωνία

Χαμηλή βλάστηση κατακαίει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στη Μεσσηνία στην περιοχή Καρτελάς Κυπαρισσίας.

Eurobank: Νέες διοικητικές αλλαγές

19:27 Τράπεζες

Αποχωρούν από τη Διοικητική Επιτροπή της "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” οι κ.κ. Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης κατόπιν  της ολοκλήρωσης των συναλλαγών Europe και Cairo με τη doValueS.p.A.

Ελβετία: Ανοίγει τα σύνορα με την Ευρώπη στις 15 Ιουνίου

19:21 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ελβετία σχεδιάζει να ανοίξει τα σύνορά της με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) και τη Βρετανία στις 15 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα η...

ΗΠΑ: Νέες απειλές Τραμπ για επέμβαση στρατού

19:11 Διεθνείς Εξελίξεις

Καθώς οι κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ κλιμακώνονται μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει νέες απειλές προτείνοντας σε ορισμένους κυβερνήτες να καλέσουν την εθνοφρουρά για επιβολή της...

Βόρεια Μακεδονία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού

19:05 Διεθνείς Εξελίξεις

Αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων του κορονοϊού καταγράφηκε στη Βόρεια Μακεδονία το τελευταίο 24ωρο, με 180 νέες μολύνσεις, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα ανέρχεται...

Ανακάμπτει το δολάριο μετά την απασχόληση στις ΗΠΑ

18:59 Άλλες αγορές

Ενισχύεται το δολάριο μετά τα καλύτερα των αναμενόμενων στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ καθώς δημιουργήθηκαν 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας τον Μάιο έναντι προβλέψεων για απώλεια 7,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Δ. Αθηναίων: Επαναλειτουργούν τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης

18:53 Κοινωνία

Στην επαναλειτουργία των προγραμμάτων στα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης για παιδιά άνω των 6 ετών και για ενήλικες, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων και μόνο κατόπιν ραντεβού, προχωρά από την Τρίτη 9 Ιουνίου ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και...

Αυστρία: Ύφεση 7,2% για το 2020 «βλέπει» η κεντρική τράπεζα

18:46 Διεθνείς Εξελίξεις

Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας για την οικονομία της χώρας καθώς εκτιμά ότι η ύφεση θα αγγίξει το 7,2% το 2020.

Κόμιστρα ταξί: Μείωση στις διαδρομές αεροδρομίων

18:39 Ειδήσεις

Μειώνεται κατά το χρονικό διάστημα από 01 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου και με βάση το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% στις μεταφορές, το κόμιστρο για τις ορισμένες με Υπουργικές Αποφάσεις διαδρομές...

Το 91% των εκπαιδευτικών λέει «όχι» στις κάμερες στα σχολεία

18:34 Real Profits

Αρνητική στην online μετάδοση των μαθημάτων από τις σχολικές αίθουσες, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Περισσότεροι από εννέα στους δέκα (91%) απαντούν ότι σίγουρα διαφωνούν ή μάλλον διαφωνούν με...

Γ. Βαρεμένος: Παρέκαμψαν την ΕΥΔΑΠ μέχρι να πεις... ΣΔΙΤ

18:22 Πολιτική

«Για όσους αμφέβαλαν ότι το επιτελικό κράτος κάνει πάντα το δικό του για το καλό των δικών του, υπάρχει απόδειξη», σημειώνει ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος...

ΟΛΘ: Στις 30 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

18:15 Εισηγμένες

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΛΘ στις 30 Ιουνίου 2020, με την γενική συνέλευση λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία...

Εκτός δείκτη DAX η Luftansa

18:02 Ξένες Επιχειρήσεις

Κατρακύλας συνέχεια για τον πάλαι ποτέ γερμανικό κυρίαρχο των αιθέρων την Lufthansa που αγωνίζεται να μείνει ζωντανός με χρήματα του γερμανικού Δημοσίου. Αυτή τη φορά το νέο χαστούκι ήρθε από...

Πετρέλαιο: Πάνω από τα $41 το Brent

18:01 Άλλες αγορές

Το Σάββατο συνεδριάζουν τα μέλη του ΟΠΕΚ με τους συμμάχους τους, με αντικείμενο την παράταση του προγράμματος περικοπών παραγωγής και την έγκριση νέας προσέγγισης, με στόχο να αναγκαστούν κάποιες χώρες...

Γ. Πλακιωτάκης: Ας δεσμευτούμε όλοι σε συμπεριφορές σεβασμού…

17:55 Ειδήσεις

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος στοχεύουν στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, της κοινωνίας γενικότερα, για θέματα που άπτονται στην προάσπιση, στη...

Αλουμύλ: Εγκρίθηκε το σχέδιο απορρόφησης της Αλουφόντ

17:48 Εισηγμένες

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που συνετάγη από κοινού με την «ΑΛΟΥΦΟΝΤ» για την απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ, ενέκρινε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Τα αφεντικά τρελάθηκαν

17:47 Sport Voice

Πακέτο Σλούκα - Καλάθη στον Ολυμπιακό.

Χ.Α.: Πάνω από τις 680 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες

17:39 ΧΑ

Με κέρδη έκλεισε τελικά η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών, με «πρωταγωνιστή» των κερδών τον τραπεζικό κλάδο.

Στα 2,4 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες

17:34 Ειδήσεις

Στα 2,4 δισ. ευρώ ανήλθαν στα τέλη Απριλίου τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες,  παραμένοντας αμετάβλητα σε σχέση με τον Μάρτιο.

Αlfa Romeo: Σχεδιάζει ηλεκτρικό SUV με γαλλικό πλαίσιο

17:24 Car Voice

Mετά την συνεργασία της FCA με το γκρουπ PSA, νέοι ορίζοντες ανοίγουν για την Alfa Romeo, καθώς η ιστορική ιταλική μάρκα μάλλον θα ανοιχτεί και στην ηλεκτροκίνηση, χάρη στην τεχνογνωσία που ήδη...

Επιστροφή στα θρανία για 8 στους 10 μαθητές δημοτικού

17:21 Κοινωνία

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας τους.

Brexit: Νέο αδιέξοδο στις εμπορικές συνομιλίες

17:12 Διεθνείς Εξελίξεις

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε σήμερα ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών για την εμπορική σχέση της Βρετανίας με την Ε.Ε. στη μετά Brexit εποχή.

Eurobank Equities: Υποβαθμίζει Coca Cola, Jumbo και Σαράντη

17:08 ΧΑ

Πτώση άνω του 40% στα κέρδη προ φόρων και τόκων θα εμφανίσουν το πρώτο εξάμηνο οι εταιρίες του καταναλωτικού κλάδου και του εμπορίου που καλύπτει η Eurobank Equities, σύμφωνα με...

Μετρό: Κλείνουν προσωρινά τρεις σταθμοί

17:04 Κοινωνία

Κλείνουν από τις 17:15 και μέχρι νεωτέρας οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Ευαγγελισμός.

Ράλι στη Wall Street μετά τα στοιχεία για ανεργία

16:52 Ξένες Αγορές

Ισχυρά κέρδη καταγράφει η αμερικανική αγορά την Παρασκευή, μετά τα στοιχεία που έδειξαν αναπάντεχη πτώση της ανεργίας τον Μάιο.

HΠΑ: Αναπάντεχη μείωση της ανεργίας στο 13,3% τον Μάιο

16:45 Διεθνείς Εξελίξεις

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ανέκτησε τον Μάιο ένα μέρος από τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Απριλίου και του Μαρτίου, εκπλήσσοντας αναλυτές και επενδυτές, που ανέμεναν...

Πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν τα αθλητικά υγειονομικά πρωτόκ…

16:36 Sport Voice

Διοικητικά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΕΕ: Πλήρες άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων έως τα τέλη Ιουνίο…

16:33 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει πλήρως τα εσωτερικά σύνορά της έως τα τέλη Ιουνίου και θα αρχίσει να αίρει τους περιορισμούς στα ταξίδια προς και από άλλες χώρες τον Ιούλιο...

Ισπανία - Κορονοϊός: Χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα

16:24 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι περιορισμοί για την καταπολέμηση του κορoνοϊού στις ιδιαίτερα σοβαρά πληγείσες Μαδρίτη και Βαρκελώνη θα χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο από την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ισπανός υπουργός Υγείας, Σαλβαδόρ Ίγια, σε...

«Καμπανάκι» για νέα e-απάτη σε οικονομικές συναλλαγές

16:17 Ειδήσεις

Μια νέα μορφή απάτης με ηλεκτρονικά μέσα, διαπίστωσε η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η νέα απάτη συνίσταται στην παραπλάνηση χρηστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τους οποίους οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν...

Νέα επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες

16:09 Κοινωνία

Για πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που αναμένεται να επηρεάσουν τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική και βόρεια χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου...

ΠΟΥ: Η πανδημία θα τελειώσει όταν δεν υπάρχει ιός πουθενά στ…

16:03 Διεθνείς Εξελίξεις

Νέα προειδοποίηση για την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας από τους πολίτες καθώς σε πολλές χώρες έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων στη φάση της χαλάρωσης του lockdown, απηύθυνε ο Παγκόσμιος...

Προς παράταση οι περικοπές του ΟΠΕΚ+

15:55 Άλλες αγορές

Έκτακτη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν αύριο, Σάββατο, τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+, κρίνοντας πως οι συνθήκες στην αγορά απαιτούν παράταση των περικοπών που είχαν αποφασίσει τον περασμένο μήνα...

Χ.Α.: Ήπια άνοδος(upd)

15:49 ΧΑ

Ήπια άνοδο καταγράφει η χρηματιστηριακή αγορά μετά την χθεσινή διόρθωση, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο των ανακοινώσεων της ΕΚΤ.

COSMOTE TV: Αναλαμβάνει την παραγωγή animated ταινιών για το…

15:42 Εισηγμένες

Η COSMOTE TV, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για σωστή ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τον κορονοϊό και την προστασία της υγείας τους, ανέλαβε -αφιλοκερδώς- την παραγωγή animated ταινιών μικρού μήκους, που...

Ηλεκτροκίνητα αυτοκινήτα: Πόσο επιδοτούνται, που θα φορτίζον…

15:36 Περιβάλλον

Το πλάνο και τα κίνητρα που θα θεσπιστούν για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση παρουσίασαν σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.