Log in

ΣΕΒ: Οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα

Η επενδυτική άπνοια στη χώρα μας έχει συμπιέσει την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ανάληψης μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας, για τις επενδύσεις, σε εύρος και ένταση, ποσοτικά και ποιοτικά, που προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των μέτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, επισημαίνει στο δελτίο του για την ελληνική οικονομία ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, εάν τελεσφορήσει μια τέτοια εθνική προσπάθεια, η χώρα θα έχει σοβαρές πιθανότητες να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- από Β+ σήμερα (αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες) στην κατάταξη της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας της Standard and Poor’s (S&P).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ, η σχέση επενδύσεων προς ΑΕΠ στη χώρα μας είναι σήμερα, όχι μόνο στο μισό απ’ ότι ήταν πριν την κρίση, αλλά και στο χαμηλότερο παγκοσμίως επίπεδο, εξαιρουμένων χωρών σε ιδιάζουσα κατάσταση (πολεμικές συγκρούσεις, πτώχευση, κ.ά.)! Οι επιχειρηματικές επενδύσεις σήμερα (2018), ύψους €10 δισ. περίπου, αν και σε ονομαστικούς όρους έχουν επανέλθει στα 2/3 των προ κρίσης επιπέδων (2009), ανέρχονται στο 6% του ΑΕΠ περίπου, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ-28 διαμορφώνεται στο 13%.

Όπως σημειώνει, όμως, ο ΣΕΒ υπάρχει τεράστια υστέρηση στις μη επιχειρηματικές επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις (Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων) και οι επενδύσεις των νοικοκυριών (κυρίως σε κατοικίες, αλλά και σε εξοπλισμό αυτοαπασχολούμενων) διαμορφώνονται σήμερα στα €5 δισ. περίπου για την κάθε κατηγορία, όταν προ κρίσης κυμαινόντουσαν σε €14 δισ. και €21 δισ. αντίστοιχα. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες (€1,3 δισ. σήμερα έναντι €15,5 δισ. προ κρίσης) αποτελούν μόνο το 6% του συνόλου των επενδύσεων, όταν στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο μέγεθος είναι 25% (30% στη Γερμανία)!

Έτσι, η επενδυτική αυτή άπνοια έχει συμπιέσει την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα, σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν εισόδημα να είναι σήμερα χαμηλότερο απ’ ότι ήταν το 2000!

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, συνηγορούν στην ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας, για τις επενδύσεις, σε εύρος και ένταση, ποσοτικά και ποιοτικά, που προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των μέτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, και που, σε γενικές γραμμές, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Εάν όντως τελεσφορήσει μια τέτοια εθνική προσπάθεια, η χώρα θα έχει σοβαρές πιθανότητες να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- από Β+ σήμερα (αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες) στην κατάταξη της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας της Standard and Poor’s (S&P).

Εν προκειμένω υπολογίζεται ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας μεγάλης έκτασης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνεπάγεται τη βελτίωση της θέσης της χώρας στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (WEF) κατά 17 θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει ο ΣΕΒ, προκαλεί έντονο προβληματισμό η υποχώρηση της Ελλάδας στην πρόσφατη κατάταξη του WEF για το 2019, κατά 2 θέσεις στην 59η θέση σε 141 χώρες, και κατά 12 θέσεις περίπου σωρευτικά από το 2015 και μετά, καθώς και η μείωση την ίδια περίοδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατά -1,7% με βάση τον σχετικό δείκτη κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Αναδεικνύεται, έτσι, ως εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση η επιδίωξη αναβάθμισης της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- σε σύντομο χρονικό διάστημα, και κατά προτίμηση μέχρι το 2021 όταν η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία του 1821. Δεν είναι, όμως, και ακατόρθωτη, δεδομένου ότι η σχετική θέση της χώρας σήμερα επηρεάζεται υπέρμετρα από την κληρονομιά της κρίσης και της ύφεσης, η άρση της οποίας θα φέρει βελτιώσεις και στα δύο μέτωπα, μακροοικονομικό (S&P) και διαρθρωτικό (WEF).

Επίσης, μια βελτίωση της σχετικής θέσης της Ελλάδας κατά 17 θέσεις, με όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν μια τέτοια αναβάθμιση, δημιουργεί θεωρητικά μια δυναμική ικανή να ωθήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας προς τις USD 24.000 από USD 20.000 σήμερα σε τρέχουσες τιμές.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας, χρειάστηκαν 3 χρόνια μετά την έξοδό της από το Πρόγραμμα για να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα, με δύο, όμως αναβαθμίσεις (από ΒΒ σε ΒΒΒ-), ενώ η Ελλάδα, ένα χρόνο μετά την έξοδο της από το Πρόγραμμα, χρειάζεται 4 αναβαθμίσεις (από Β+ σε ΒΒΒ-). Στην πορεία, η Πορτογαλία βελτίωσε τη θέση της στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του WEF κατά 9 θέσεις, αν και όχι γραμμικά, και αύξησε το κατά κεφαλήν εισόδημα της από USD 21.000 σε USD 23.000 περίπου.

Τα στοιχεία του WEF που ανακοινώθηκαν πρόσφατα προσφέρουν την ευκαιρία να γίνει μια χαρτογράφηση των αλλαγών που απαιτούνται, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς όπου η χώρα μας υστερεί περισσότερο. Στην ανάλυση του WEF βαθμολογούνται 98 δείκτες σε 12 τομείς, που πρέπει άμεσα να γίνουν αντικείμενο μελέτης και δράσης από τη δημόσια διοίκηση και την κυβέρνηση.

Κατά σειρά υστέρησης σε σχέση με την ΕΕ-28, οι τομείς αυτοί είναι το χρηματοοικονομικό σύστημα, η μακροοικονομική σταθερότητα, η θεσμική οργάνωση, η ικανότητα για καινοτομίες, η αγορά εργασίας, ο δυναμισμός των επιχειρήσεων, η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η αγορά προϊόντων, οι δεξιότητες, οι υποδομές, το μέγεθος της αγοράς, και, τέλος, η υγεία όπου η χώρα μας έχει καλύτερη βαθμολογία από το μέσο όρο στη βάση του δείκτη "προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία", με 69,9 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει εκ των ων ουκ άνευ να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξυγίανση του χρηματοοικονομικού συστήματος (δάνεια σε καθυστέρηση) και την μακροοικονομική σταθερότητα (βιωσιμότητα χρέους).

Πέραν, όμως, των τομέων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σύμφωνα με τον ΣΕΒ στην ανάπτυξη πολιτικών για α) τη θεσμική οργάνωση (και ιδίως στην ασφάλεια, το ισοζύγιο θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών, τη διαφθορά, τα δικαιώματα περιουσίας, την εταιρική διακυβέρνηση, και την ανάπτυξη πολιτικών για το μέλλον), β) την ανάπτυξη καινοτομιών (και ιδίως στην διασύνδεση της χώρας με τις παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές διεργασίες), γ) την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες (ιδίως στην ευελιξία των μορφών εργασίας σε συνδυασμό με την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων και όχι των θέσεων εργασίας, που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, την αξιοκρατία και την αμοιβή της εργασίας σύμφωνα με την παραγωγικότητα, και την ανάπτυξη ατομικών προσόντων καθώς και επαγγελματικών δεξιοτήτων για το μέλλον) και δ) το δυναμισμό των επιχειρήσεων (και ιδίως τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και την εξάλειψη των στρεβλώσεων στην αδειοδοτική και την πτωχευτική διαδικασία).

Τέλος, στις υποδομές πρέπει να δοθεί έμφαση στις συνδέσεις οδικού δικτύου και την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, στην υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα δίκτυα οπτικών ινών, και στην αγορά προϊόντων στη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω φόρων και επιδοτήσεων. Αυτές είναι εν περιλήψει οι υστερήσεις της χώρας μας στον τομέα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων, που απαιτούνται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να αυξηθεί η ευημερία του πληθυσμού, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, απρόσμενα και απότομα, καταλήγει ο ΣΕΒ.

Με τον δείκτη οικονομικού κλίματος να παραμένει τον Σεπτέμβριο του 2019 στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2007, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε περαιτέρω (στις -6,8 μονάδες από -8,2 τον προηγούμενο μήνα), καθώς τα νοικοκυριά παραμένουν αισιόδοξα, ιδίως αναφορικά με τις εκτιμήσεις τους για τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, η πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων (-3,5% τον Ιούλιο του 2019 και -1,6% το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019) δημιουργεί προβληματισμό για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 3ο τρίμηνο του 2019. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά (+4,9% πλην πετρελαιοειδών και πλοίων το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019) παρά τις εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, ενώ οι συνθήκες στον τραπεζικό τομέα βελτιώνονται, με τις καταθέσεις των νοικοκυριών να αυξάνονται κατά €1,46 δισ. και τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις να διαμορφώνεται σε +2,92%.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακατατάξεις στον κλάδο των αλλαντικών: Ποιους ευνόησαν οι …

14:07 Εισηγμένες

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που συμβαίνουν στον κλάδο των αλλαντικών τους τελευταίους μήνες, χρονική περίοδο κατά την οποία σε μια από τις κορυφαίες αλλαντοβιομηχανίες της χώρας, την CretaFarms, επικρατεί αναστάτωση και...

Βόρεια Μακεδονία: Πρόωρες εκλογές προκηρύσσει ο Ζόραν Ζάεφ

13:54 Διεθνείς Εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΜΙΑ), ο πρωθυπουργός της Βορείου Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, σε τηλεοπτικό του μήνυμα ανακοίνωσε ότι θα προτείνει την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Πάρε παίκτες

13:48 Sport Voice

Και προπονητή. Και οπαδούς.

Τζ. Κόρμπιν: Ο λαός πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο για το…

13:36 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο ηγέτης των Βρετανών αντιπολιτευόμενων Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δήλωσε πως ο λαός πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο για το Brexit, προσθέτοντας πως οι βουλευτές του κόμματός του δεν θα...

Airbnb: Αποκαλύπτει το… χρηματιστήριο πιο επισκέψιμων πόλεων…

13:24 Εισηγμένες

Ιδιαίτερους προορισμούς για τους ταξιδιώτες αποκαλύπτει η Airbnb για τη χρονιά που έρχεται, μια λίστα, όμως, από την οποία απουσιάζει παντελώς η Ελλάδα.

Φιάσκο Αλαφούζου

13:20 Sport Voice

Η αποπομπή του Νταμπίζας απ' την πρώην Πανάθα.

Συρία: Παραβιάσεις στην κατάπαυση του πυρός καταγγέλλει η Το…

13:14 Διεθνείς Εξελίξεις

Για παραβίαση της εκεχειρίας στη βόρεια Συρία κατηγορεί τις κουρδικές δυνάμεις το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, μόλις δύο ημέρες μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος της ΝΔ για την ψήφο των αποδήμων

13:03 Πολιτική

Για "περίσσειο θράσος και λαϊκισμό" στο θέμα της ψήφου των αποδήμων επικρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ την ΝΔ, και σχολιάζοντας την επιστολή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο αναφέρει πως η κυβέρνηση "φιλοδοξεί...

Γ. Πατούλης: Υπηρετούμε μόνον το συμφέρον των πολιτών της Ατ…

12:58 Πολιτική

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, αμέσως μόλις έλαβε την ανοικτή επιστολή του Δημάρχου Μαραθώνα Σ. Τσίρκα, στην οποία περιέχονται συγκεκριμένες τεχνικές ενστάσεις όσον αφορά τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η...

Επιχειρηματικές ευκαιρίες… νέας γενιάς με ρίσκο αλλά και κέρ…

12:51 Εισηγμένες

Όλο και περισσότερο στρέφονται σε εναλλακτικές καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια οι πιο νεαροί αγρότες – επιχειρηματίες αξιοποιώντας τις νέες τάσεις που απομακρύνονται από την παραδοσιακή ενασχόληση με φρούτα και εσπεριδοειδή...

Μπ. Τζόνσον: Η συμφωνία για το Brexit επιτρέπει στην ΕΕ και …

12:34 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε σήμερα, κατά την έναρξη μιας ιστορικής συνόδου του Κοινοβουλίου, πως η συμφωνία για το Brexit την οποία εξασφάλισε από τις Βρυξέλλες αποτελεί έναν "νέο τρόπο...

Διάσωση 33 μεταναστών στη Λέσβο

12:08 Κοινωνία

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 33 μεταναστών και προσφύγων προχώρησε το βράδυ της Παρασκευής το λιμενικό σώμα, στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου.

«Κίνηση 81» εντός του ΚΙΝΑΛ - Όλη η διακήρυξη

12:01 Πολιτική

Την ίδρυση της «Κίνησης 81» για τον Δημοκρατικό Σοσιαλισμό εντός του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Κεντροαριστεράς, ανήμερα της 18ης Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία, το 1981...

Αύξηση έως 62% στις αποδοχές των «γαλάζιων» golden boys

11:41 Ειδήσεις

Αυξήσεις που αγγίζουν το 62% στις αποδοχές στελεχών έξι υπό ιδιωτικοποίηση ΔΕΚΟ φέρνει με το πολυνομοσχέδιο η «μεταρρυθμιστική» κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ορίζοντας το πλαφόν κοντά στα 7.500 ευρώ.

Κόκκινα Δάνεια 32 δισ. ευρώ θα... καθαρίσει ο «Ηρακλής»

11:29 Τράπεζες

Το γνωστό απόφθεγμα «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», υπενθυμίζουν τραπεζίτες, όταν τους ζητείται να απαντήσουν στο ερώτημα γιατί υποδέχτηκαν με επιφυλάξεις το σχέδιο «Ηρακλής» για τη μείωση των Κόκκινων Δανείων...

Πόσο θα περιμένουν ακόμη οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά

11:18 Κοινωνία

Στο υπουργείο Εργασίας έχουν καταλάβει το προφανές: Δεν θα καταφέρουν να γλιτώσουν από την καταβολή των αναδρομικών προς τους συνταξιούχους.

Κάθε πέρυσι και καλύτερα για το ελληνικό πρωτάθλημα

11:13 Sport Voice

Χαμηλότερη, κατά 63,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, είναι η αξία του φετινού πρωταθλήματος της Super League, που σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfermarkt.de φτάνει τα 314,35 εκατ. (377,8 εκατ. τη σεζόν 2018-19).

Περίεργη κωλυσιεργία από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ σε προμήθεια α…

11:06 Car Voice

Εντύπωση, κάθε άλλο παρά θετική, προκαλεί το γεγονός ότι η διοίκηση του ΕΚΑΒ κωλυσιεργεί ως προς την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων διάσωσης που...

Μακρόν: Σύντομα συνάντηση με Τζόνσον, Μέρκελ και Ερντογάν

21:58 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την επίθεση της Τουρκίας στη βόρεια Συρία «τρέλα» και επέκρινε την ανικανότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να αντιδράσει στην επίθεση λέγοντας ότι ήταν ένα «σοβαρό...

Με 91,3% ο Σέντερ ξανά στη ηγεσία του CSU

21:36 Διεθνείς Εξελίξεις

Με ποσοστό 91,3% επανεξελέγη στην ηγεσία της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) της Βαυαρίας, ο αρχηγός της και πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ.

Δύο στα δύο ο Ολυμπιακός

21:34 Sport Voice

Ο Ολυμπιακός διπλασίασε τις νίκες του στον Α΄ όμιλο του Champions League υδατοσφαίρισης, επικρατώντας 10-8 της Σίντεζ Καζάν στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αβάσιμες οι κατηγορίες περί χρήσης χημικών στ…

21:25 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί ότι η Τουρκία χρησιμοποίησε χημικά όπλα στο πλαίσιο της Ειρηνευτικής Λειτουργίας (PSO) έγιναν σε μερικά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης χθες και σήμερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού...

Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού: Πρόταση 4 σημείων από την κυβέρνησ…

21:16 Πολιτική

Πρόταση τεσσάρων σημείων, που αποτελεί επί της ουσίας «σύνθεση» των απόψεων που κατέθεσε η αντιπολίτευση στην πρόσφατη διακομματική επιτροπή, απέστειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος προς τα κόμματα, στο πλαίσιο...

Στη Μεσσηνία το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

21:05 Πολιτική

Τη Μεσσηνία θα επισκεφθεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ερντογάν: Ξεκινά η τρίτη φάση παραλαβής των S-400

20:53 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ενρτογτάν δήλωσε σήμερα ότι η τρίτη φάση παραλαβής των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Οκτωβρίου–Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Βρετανία: Δύο προτάσεις και δύο τροπολογίες στην αυριανή έκτ…

20:48 Διεθνείς Εξελίξεις

Δύο προτάσεις έχει καταθέσει η βρετανική κυβέρνηση προς συζήτηση στην αυριανή έκτακτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου: η πρώτη που ζητά την έγκριση του σώματος για τη νέα συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον...

Πτώση στις ευρωαγορές εν αναμονή της κρίσιμης ψηφοφορίας για…

20:35 Ξένες Αγορές

Πτωτικά έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις εξελίξεις στο Brexit και τις πιθανότητες υπερψήφισης της συμφωνίας, αύριο στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Lamda Development: Υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την Εθνικ…

20:19 Εισηγμένες

Την ολοκλήρωση της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης και Προθέσεων ανακοίνωσε η Lamda Development με την Εθνική Τράπεζα.

Συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας στη Βαρκελώνη

20:15 Διεθνείς Εξελίξεις

Διαδηλωτές, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκρούστηκαν με την αστυνομία στο κέντρο της Βαρκελώνης σήμερα, την πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων κατά της φυλάκισης των αυτονομιστών ηγετών.

Τόμσεν: Μέσα από μεταρρυθμίσεις η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της…

20:06 Ειδήσεις

Η Ελλάδα «μπορεί να επιτύχει» τους φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους που έχει θέσει, αν παραμείνει προσηλωμένη στην πορεία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υποστήριξε ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τομέα του ΔΝΤ, Πολ Τόμσεν...

Τραμπ: Ο Ερντογάν θέλει να τηρηθεί η κατάπαυση πυρός

19:59 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον ενημέρωσε πως υπήρξαν κάποια πυρά στη βορειοανατολική Συρία παρά...

Σε υψηλά δύο εβδομάδων η τουρκική λίρα

19:49 Άλλες αγορές

Σε υψηλά δύο εβδομάδων αναρριχήθηκε η τουρκική λίρα μετά τη συμφωνία Ουάσιγκτον - Άγκυρας για προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Συρία και την μη επιβολή περαιτέρω κυρώσεων από τις ΗΠΑ...

Τρόλεϊ: Τετράωρη στάση εργασίας την Τετάρτη

19:46 Κοινωνία

Ακινητοποιημένα για τέσσερις ώρες θα μείνουν τα τρόλεϊ την ερχόμενη Τετάρτη 23 Οκτωβρίου μεταξύ 12:00 – 16:00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση.

Βορίδης σε Πάιατ: Ικανοποιημένη η ελληνική κυβέρνηση από τη …

19:29 Πολιτική

Την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη μη επιβολή δασμών στο ελαιόλαδο και στις βρώσιμες ελιές από την αμερικάνικη πλευρά, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, σε...

Γ. Πατούλης: Θα πραγματοποιήσει αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έ…

19:23 Πολιτική

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή της Μάνδρας θα επισκεφθεί την ερχόμενη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 12:30 μ.μ. ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης.

Praktiker Hellas: Γιόρτασε για 6η χρονιά την εξυπηρέτηση, μο…

19:13 Εισηγμένες

H Praktiker Hellas,συμμετείχεμε μεγάλη επιτυχία για 6η συνεχή χρονιά στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΕΕΠ)υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), μαζί με περίπου 90 εταιρίες στην Ελλάδα.Από...

Ελληνικό: Στον Οδυσσέα Κυριακόπουλο ίδιες μετοχές της Lamda …

19:06 ΧΑ

Την πώληση 546.167 ιδίων μετοχών στην Ορυμήλ, εταιρεία συμφερόντων του Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ανακοίνωσε η Lamda Development.

ΟΑΕΔ: Τον Νοέμβριο το επίδομα αφερεγγυότητας στο Mega

18:56 Κοινωνία

Tο θέμα του επιδόματος αφερεγγυότητας και μία σειρά ζητημάτων του κλάδου των ΜΜΕ τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σπύρου Πρωτοψάλτη, και του...

Συρία: 14 άμαχοι σκοτώθηκαν από τους βομβαρδισμούς της Άγκυρ…

18:50 Διεθνείς Εξελίξεις

Τουλάχιστον 14 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στη βόρεια Συρία από τις αεροπορικές επιδρομές της Άγκυρας και τους βομβαρδισμούς του πυροβολικού των μαχητών συμμάχων των Τούρκων, που συνεχίζουν την επίθεση εναντίον των...

Ερντογάν: Με πιθανή πρωτοβουλία της Ρωσίας θα μπορούσε να επ…

18:43 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ηγηθεί της πρωτοβουλίας για την επίτευξη ειρήνης δυτικά του Ευφράτη. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο Τούρκος...

Μυτιληναίος: Στις 24 Οκτωβρίου τα οικονομικά αποτελέσματα εν…

18:40 Εισηγμένες

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τα βασικά οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου η εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε., σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εισηγμένης.

Σφακιανάκης: Τη διαγραφή της εταιρείας από το ΧΑ αποφάσισε η…

18:28 Εισηγμένες

Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Σφακιανάκης από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε η αυτόκλητη καθολική έκτακτη γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Εκτέρ: Στο 4% μειώθηκε το ποσοστό του Αθανάσιου Σίψα

18:25 Εισηγμένες

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ο κ. Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της εκδότριας, κατήλθε του ποσοστό του 25% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Η «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» αναλαμβάνει δράση

18:21 Εισηγμένες

O ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του 37ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, προσκαλεί όλους να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ, για έκτη συνεχή χρονιά, στην «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και να συμβάλουν στην ανακαίνιση των παιδιατρικών...

ΣτΕ: Δημοσιοποιήθηκαν οι αποφάσεις για τον νόμο Κατρούγκαλου

18:17 Κοινωνία

Από το Συμβούλιο της Επικρατείας δημοσιοποιήθηκαν τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου). Οι αποφάσεις δημοσιεύθηκαν την 4η Οκτωβρίου...

Γιούνκερ: Ιστορικό λάθος η μη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύ…

18:06 Διεθνείς Εξελίξεις

Οι ηγέτες των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτήρισαν «βαρύ ιστορικό λάθος» την παρεμπόδιση της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία από ορισμένες χώρες μέλη κατά την...

Χ.Α: Ήπια κέρδη με χαμηλό τζίρο

17:51 ΧΑ

Από έντονες διακυμάνσεις χαρακτηρίστηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κλείνοντας ωστόσο με θετικό πρόσημο αλλά με χαμηλό τζίρο συναλλαγών και με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει στη ζώνη των...

Σε αναζήτηση προσήμου η Wall Street

17:45 Ξένες Αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναζητούν κατεύθυνση μετά την περαιτέρω εξασθένιση που εμφάνισε η κινεζική οικονομία το τρίτο τρίμηνο του έτους...

Τριήμερο Φεστιβάλ με «ΓΕΥΣΗ από το ΜΕΛΛΟΝ» στο ΑΒ Ελληνικό

17:34 Εισηγμένες

Με οδηγό τη «χαρά να προσφέρει το καλύτερο», η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει τα 80 της χρόνια και μας προσκαλεί στο κατάστημα του μέλλοντος στο ΑΒ Ελληνικό, για να ανακαλύψουμε ολοκαίνουρια...

ΣΥΡΙΖΑ: Αποκάλυψη για τη Novartis από την τηλεόραση της… Ελβ…

17:24 Πολιτική

Η δημόσια τηλεόραση της Ελβετίας, επιβεβαιώνει το σκάνδαλο της Novartisκαι το φιάσκο της ΝΔ! Σε αυτή την αποκάλυψη προέβη ο ΣΥΡΙΖΑ και επικαλείται ένα ντοκιμαντέρ που έπαιξε χθες στην ελβετική...

Τέρνα Ενεργειακή: «Ξεπούλησε» το πράσινο ομόλογο - 4,5 φορές…

17:13 Εισηγμένες

‘’Ξεπούλησε’’ στην κυριολεξία το πράσινο ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για υπερκάλυψη, καθώς, σύμφωνα με πηγές από την εταιρία, οι προσφορές άγγιξαν τα 684 εκατ. ευρώ, από το...

Eurobank: Σε χαμηλό 8 ετών το ποσοστό ανεργίας, η απόκλιση α…

17:05 Real Profits

Η πτώση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα συνεχίστηκε τον Ιούλιο 2019. Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο λόγος των...

Τρία νέα πρωτοποριακά προϊόντα προστίθενται στη σειρά τυριών…

16:47 Εισηγμένες

Η σειρά προϊόντων με την υπογραφή ΗΠΕΙΡΟΣ διευρύνεται και πάλι με την προσθήκη τριών νέων, πρωτοποριακών προϊόντων: ΗΠΕΙΡΟΣ Αλειφωτή με φέτα, ΗΠΕΙΡΟΣ Καπνιστή και ΗΠΕΙΡΟΣ Ταλαγάνι Ελαφρύ.

Νέος προϊστάμενος λογιστηρίου στη Euromedica

16:40 Εισηγμένες

Η EUROMEDICA A.E. ανακοίνωσε ότι ο κος Δανόπουλος Σωκράτης του Ιορδάνη αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΕΕ καταδίκασε την τουρκική εισβολή στην Σ…

16:31 Πολιτική

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν μπορεί να κινηθεί κάτω από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το 1,1% του ΑΕΠ της ζώνης καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε εκπτώσεις σε...

Αφγανιστάν: Δεκαεπτά νεκροί, 40 τραυματίες από έκρηξη βόμβας…

16:26 Διεθνείς Εξελίξεις

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι που προσεύχονταν σε τζαμί σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί μέσα στον χώρο λατρείας σε περιοχή της επαρχίας Νανγκαρχάρ, στο ανατολικό Αφγανιστάν. Οι τραυματίες ανέρχονται...

Οι Νετανιάχου και Πομπέο συζήτησαν για τη Συρία και το Ιράν

16:18 Διεθνείς Εξελίξεις

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, στη διάρκεια της συνάντησής του με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο που επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ, πως ελπίζει ότι η εκεχειρία ανάμεσα στην...

Ανακαλεί ζωμό λαχανικών ο ΕΦΕΤ

16:11 Κοινωνία

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε, μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση ζωμού λαχανικών σε σκόνη, το οποίο ενδέχεται να περιέχει ξένο σώμα...

Άρχισαν τα όργανα: 38 απολύσεις σήμερα στη Links of London

16:04 Μη Εισηγμένες

Ενώ όλοι αναμένουν τον αγοραστή, στην εταιρία, θυγατρική της FolliFollie, φαίνεται πως χρειάζονται γενναία περικοπή κόστους. 

Η Εθνική Ασφαλιστική στην παράδοση της επιταγής του No Finis…

15:43 Εισηγμένες

Το έργο που επιτελεί η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και τη διαχρονική μέριμνα της Εθνικής Ασφαλιστικής προς τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, υπογράμμισε ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing&Bancassurance,κ. Ιωάννης...