Log in

ΣΕΒ: Οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα

Η επενδυτική άπνοια στη χώρα μας έχει συμπιέσει την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ανάληψης μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας, για τις επενδύσεις, σε εύρος και ένταση, ποσοτικά και ποιοτικά, που προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των μέτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, επισημαίνει στο δελτίο του για την ελληνική οικονομία ο ΣΕΒ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, εάν τελεσφορήσει μια τέτοια εθνική προσπάθεια, η χώρα θα έχει σοβαρές πιθανότητες να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- από Β+ σήμερα (αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες) στην κατάταξη της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας της Standard and Poor’s (S&P).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΕΒ, η σχέση επενδύσεων προς ΑΕΠ στη χώρα μας είναι σήμερα, όχι μόνο στο μισό απ’ ότι ήταν πριν την κρίση, αλλά και στο χαμηλότερο παγκοσμίως επίπεδο, εξαιρουμένων χωρών σε ιδιάζουσα κατάσταση (πολεμικές συγκρούσεις, πτώχευση, κ.ά.)! Οι επιχειρηματικές επενδύσεις σήμερα (2018), ύψους €10 δισ. περίπου, αν και σε ονομαστικούς όρους έχουν επανέλθει στα 2/3 των προ κρίσης επιπέδων (2009), ανέρχονται στο 6% του ΑΕΠ περίπου, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ-28 διαμορφώνεται στο 13%.

Όπως σημειώνει, όμως, ο ΣΕΒ υπάρχει τεράστια υστέρηση στις μη επιχειρηματικές επενδύσεις. Οι δημόσιες επενδύσεις (Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων) και οι επενδύσεις των νοικοκυριών (κυρίως σε κατοικίες, αλλά και σε εξοπλισμό αυτοαπασχολούμενων) διαμορφώνονται σήμερα στα €5 δισ. περίπου για την κάθε κατηγορία, όταν προ κρίσης κυμαινόντουσαν σε €14 δισ. και €21 δισ. αντίστοιχα. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες (€1,3 δισ. σήμερα έναντι €15,5 δισ. προ κρίσης) αποτελούν μόνο το 6% του συνόλου των επενδύσεων, όταν στην ΕΕ-28 το αντίστοιχο μέγεθος είναι 25% (30% στη Γερμανία)!

Έτσι, η επενδυτική αυτή άπνοια έχει συμπιέσει την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα, σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν εισόδημα να είναι σήμερα χαμηλότερο απ’ ότι ήταν το 2000!

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, συνηγορούν στην ανάληψη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας, για τις επενδύσεις, σε εύρος και ένταση, ποσοτικά και ποιοτικά, που προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των μέτρων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που λαμβάνονται, και που, σε γενικές γραμμές, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Εάν όντως τελεσφορήσει μια τέτοια εθνική προσπάθεια, η χώρα θα έχει σοβαρές πιθανότητες να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- από Β+ σήμερα (αναβάθμιση κατά 4 βαθμίδες) στην κατάταξη της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας της Standard and Poor’s (S&P).

Εν προκειμένω υπολογίζεται ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας μεγάλης έκτασης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνεπάγεται τη βελτίωση της θέσης της χώρας στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του World Economic Forum (WEF) κατά 17 θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζει ο ΣΕΒ, προκαλεί έντονο προβληματισμό η υποχώρηση της Ελλάδας στην πρόσφατη κατάταξη του WEF για το 2019, κατά 2 θέσεις στην 59η θέση σε 141 χώρες, και κατά 12 θέσεις περίπου σωρευτικά από το 2015 και μετά, καθώς και η μείωση την ίδια περίοδο της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας κατά -1,7% με βάση τον σχετικό δείκτη κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Αναδεικνύεται, έτσι, ως εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση η επιδίωξη αναβάθμισης της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- σε σύντομο χρονικό διάστημα, και κατά προτίμηση μέχρι το 2021 όταν η Ελλάδα θα γιορτάσει τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία του 1821. Δεν είναι, όμως, και ακατόρθωτη, δεδομένου ότι η σχετική θέση της χώρας σήμερα επηρεάζεται υπέρμετρα από την κληρονομιά της κρίσης και της ύφεσης, η άρση της οποίας θα φέρει βελτιώσεις και στα δύο μέτωπα, μακροοικονομικό (S&P) και διαρθρωτικό (WEF).

Επίσης, μια βελτίωση της σχετικής θέσης της Ελλάδας κατά 17 θέσεις, με όλες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συνοδεύουν μια τέτοια αναβάθμιση, δημιουργεί θεωρητικά μια δυναμική ικανή να ωθήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας προς τις USD 24.000 από USD 20.000 σήμερα σε τρέχουσες τιμές.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της Πορτογαλίας, χρειάστηκαν 3 χρόνια μετά την έξοδό της από το Πρόγραμμα για να επανέλθει στην επενδυτική βαθμίδα, με δύο, όμως αναβαθμίσεις (από ΒΒ σε ΒΒΒ-), ενώ η Ελλάδα, ένα χρόνο μετά την έξοδο της από το Πρόγραμμα, χρειάζεται 4 αναβαθμίσεις (από Β+ σε ΒΒΒ-). Στην πορεία, η Πορτογαλία βελτίωσε τη θέση της στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας του WEF κατά 9 θέσεις, αν και όχι γραμμικά, και αύξησε το κατά κεφαλήν εισόδημα της από USD 21.000 σε USD 23.000 περίπου.

Τα στοιχεία του WEF που ανακοινώθηκαν πρόσφατα προσφέρουν την ευκαιρία να γίνει μια χαρτογράφηση των αλλαγών που απαιτούνται, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στους τομείς όπου η χώρα μας υστερεί περισσότερο. Στην ανάλυση του WEF βαθμολογούνται 98 δείκτες σε 12 τομείς, που πρέπει άμεσα να γίνουν αντικείμενο μελέτης και δράσης από τη δημόσια διοίκηση και την κυβέρνηση.

Κατά σειρά υστέρησης σε σχέση με την ΕΕ-28, οι τομείς αυτοί είναι το χρηματοοικονομικό σύστημα, η μακροοικονομική σταθερότητα, η θεσμική οργάνωση, η ικανότητα για καινοτομίες, η αγορά εργασίας, ο δυναμισμός των επιχειρήσεων, η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η αγορά προϊόντων, οι δεξιότητες, οι υποδομές, το μέγεθος της αγοράς, και, τέλος, η υγεία όπου η χώρα μας έχει καλύτερη βαθμολογία από το μέσο όρο στη βάση του δείκτη "προσδόκιμο ζωής με καλή υγεία", με 69,9 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει εκ των ων ουκ άνευ να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξυγίανση του χρηματοοικονομικού συστήματος (δάνεια σε καθυστέρηση) και την μακροοικονομική σταθερότητα (βιωσιμότητα χρέους).

Πέραν, όμως, των τομέων αυτών, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σύμφωνα με τον ΣΕΒ στην ανάπτυξη πολιτικών για α) τη θεσμική οργάνωση (και ιδίως στην ασφάλεια, το ισοζύγιο θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών, τη διαφθορά, τα δικαιώματα περιουσίας, την εταιρική διακυβέρνηση, και την ανάπτυξη πολιτικών για το μέλλον), β) την ανάπτυξη καινοτομιών (και ιδίως στην διασύνδεση της χώρας με τις παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές διεργασίες), γ) την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες (ιδίως στην ευελιξία των μορφών εργασίας σε συνδυασμό με την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων και όχι των θέσεων εργασίας, που ενδεχομένως επηρεάζονται από τις επερχόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, την αξιοκρατία και την αμοιβή της εργασίας σύμφωνα με την παραγωγικότητα, και την ανάπτυξη ατομικών προσόντων καθώς και επαγγελματικών δεξιοτήτων για το μέλλον) και δ) το δυναμισμό των επιχειρήσεων (και ιδίως τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και την εξάλειψη των στρεβλώσεων στην αδειοδοτική και την πτωχευτική διαδικασία).

Τέλος, στις υποδομές πρέπει να δοθεί έμφαση στις συνδέσεις οδικού δικτύου και την αποτελεσματικότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, στην υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα δίκτυα οπτικών ινών, και στην αγορά προϊόντων στη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω φόρων και επιδοτήσεων. Αυτές είναι εν περιλήψει οι υστερήσεις της χώρας μας στον τομέα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων, που απαιτούνται για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ώστε να αυξηθεί η ευημερία του πληθυσμού, σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα, απρόσμενα και απότομα, καταλήγει ο ΣΕΒ.

Με τον δείκτη οικονομικού κλίματος να παραμένει τον Σεπτέμβριο του 2019 στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο του 2007, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε περαιτέρω (στις -6,8 μονάδες από -8,2 τον προηγούμενο μήνα), καθώς τα νοικοκυριά παραμένουν αισιόδοξα, ιδίως αναφορικά με τις εκτιμήσεις τους για τη γενική οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, η πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων (-3,5% τον Ιούλιο του 2019 και -1,6% το διάστημα Ιαν – Ιουλ 2019) δημιουργεί προβληματισμό για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης το 3ο τρίμηνο του 2019. Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά (+4,9% πλην πετρελαιοειδών και πλοίων το διάστημα Ιαν – Αυγ 2019) παρά τις εντάσεις στο διεθνές εμπόριο, ενώ οι συνθήκες στον τραπεζικό τομέα βελτιώνονται, με τις καταθέσεις των νοικοκυριών να αυξάνονται κατά €1,46 δισ. και τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις να διαμορφώνεται σε +2,92%.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γενικός Δείκτης: Σε ενίσχυση το πτωτικό momentum

01:38 ΧΑ

Η περιοχή στήριξης του 630 έχει βρεθεί στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες, όπως είχα επισημάνει από την προηγούμενη ανάλυση, καθώς δοκιμάζεται η αντοχή της που θα κρίνει την αλλαγή τάσης.

Σάλος από τη "μυστική" διπλωματία της κυβέρνησης -…

01:32 Πολιτική

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποκάλυψε ότι στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και Τουρκίας στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν και...

Εισαγγελείς: Έπιασε τόπο το... μπούλινγκ του Άδωνη

01:28 Πολιτική

Πραγματικά η επιδεικτική αδιαφορία της δικαιοσύνης απέναντι στο "σκάνδαλο Πέτσα", γιατί περί αυτού πρόκειται, σχετικά με την κατανομή των ποσών προς τον Τύπο και τα ΜΜΕ για τις κυβερνητικές καμπάνιες...

Kλάφτα Βασιλικούλα...

01:26 Ο Ενδελεχής

Περιμένετε να αλλάξει η νοοτροπία στις εισηγμένες που συνεχίζουν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους μικρομετόχους; Λιγότερα από κάθε άλλη φορά είναι τα αποτελέσματα που δημοσίευσαν φέτος οι εισηγμένες εταιρείες...

Τι ειπώθηκε στις τηλεδιασκέψεις

01:25 Ο Ενδελεχής

Με βάση τα όσα ακούστηκαν στις τηλεδιασκέψεις ή δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2020, η χρονιά μετά τις σημαντικές ζημιές του β’ τριμήνου θα έχει καλύτερη εικόνα. Ωστόσο υπήρξαν...

ALPHA: Πόσο θα... κρατήσει το δίδυμο;

01:24 Ο Σάτυρος

Με επιφυλάξεις δέχτηκαν κάποιοι την είδηση για τη συνεργασία Μελέτη - Μάνεση στον ALPHA. Δυναμικοί και οι δύο, τι θα γίνει αν ο ένας είναι μπροστά και ο άλλος στο... μικρόφωνο; Κάποιοι...

Γεωργιάδης: Εγκαινιάζει και... εστιατόρια

01:23 Ο Σάτυρος

Από το... σολάριουμ του Ελληνικού, τρέχει και σε... εγκαίνια εστιατορίων ο υπουργός Ανάπτυξης. Όπως έκανε τις προάλλες και μάλιστα δεν δίστασε να φωτογραφηθεί με τη σύζυγό του. Εδώ ο κόσμος καίγεται και...

ΕΣΡ: «Αναγνωρίζει» τα Ελληνικά Hoaxes

01:22 Ο Σάτυρος

Και όσο η ΕΣΗΕΑ σφυρίζει... αδιάφορα για το ρόλο τους, το ΕΣΡ επιβεβαιώνει την παρουσία τους ως "ελεγκτή" ειδήσεων. Για την ακρίβεια "ανεξάρτητο φορέα για τον έλεγχο ειδήσεων" τους χαρακτηρίζει. Και οι...

Μητσοτάκης: Οι παπαρολογίες της Αθήνας συνεχίζονται

01:08 Μαύρη Λίστα

Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν σηκώνει την ανυπαρξία Μητσοτάκη στο θέμα της Αγιάς Σοφιάς; Τον άκουσα χθες να μιλά για το θέμα, συναντώντας τον κύπριο πρόεδρο. Βγήκα από τα ρούχα μου ακούγοντας...

Από Μητσοτάκη σε Μητσοτάκη

01:06 Μαύρη Λίστα

Κάποτε οι έλληνες -πριν 30 χρόνια- ήθελαν τους σαραντάρηδες. Να μην τους κυβερνούν άλλο οι τρεις οικογένειες. Κάποτε συνέβαινε αυτό... Έτσι, επειδή είναι πολύ κακό πράγμα για έναν λαό η λωτοφαγία...

Profile: Θα την συμπαρασύρει;

01:05 Μαύρη Λίστα

Το χρηματιστηριακό ερώτημα αφορά κάθε καλή μετοχή της Σοφοκλίτσας. Η αγορά έχει αποκτήσει ένα ήπιο πτωτικό momentum και "βασανίζεται" εκεί γύρω από τις 620-630 μονάδες. Για την ώρα, όσο αυτή απλώς...

Έρχεται «ξήλωμα»

01:02 Παρατραπεζίτης

Όσο και αν θέλουν να το αποφύγουν κάποιοι που βρίσκονται στις διοικήσεις -φοβούνται ότι θα χάσουν καρέκλες και υψηλές αμοιβές- θέμα αύξησης κεφαλαίου για τις συστημικές τράπεζες θεωρείται αναπόφευκτο ότι...

Εθνική: Ένα βήμα μπροστά

01:01 Παρατραπεζίτης

Λέγαμε χθες για τη σημαντική πρόοδο της Εθνικής στο e-banking και μέσα σε λίγες ώρες ήλθε μια νέα είδηση από την Τράπεζα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μαθαίνω ότι από σήμερα η...

Πλαίσιο: Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα καταστή…

20:37 Εισηγμένες

Η εταιρεία Πλαίσιο, δείχνει το καλό παράδειγμα για ακόμα μία φορά, αφού συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη ανάπτυξη δημιουργώντας τέσσερις σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ατομική ισχύ 22kW ανά φορτιστή.

Σάκης Τσιώλης: Ο νέος προπονητής του Βόλου

20:36 Sport Voice

Στην ομάδα του Μπέου από το ταμείο ανεργίας.

Κορονοϊός: 58 νέα κρούσματα σήμερα, τα 28 "εισαγόμενα…

20:30 Κοινωνία

Πενήντα-οκτώ νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Τρίτη εκ των οποίων τα 28 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας.

Κλοπ: Έχει άντερα

19:08 Sport Voice

Το CAS δολοφονεί το ποδόσφαιρο.

Μινέρβα: Λανσάρει κόκκινο και λευκό ξύδι από αμπέλια της Ελλ…

18:41 Μη Εισηγμένες

Η οικογένεια του «Χωριό» της Μινέρβα επεκτείνεται και στην κατηγορία του ξυδιού, με δύο νέα προϊόντα από ποιοτικές ελληνικές πρώτες ύλες.

Χ.Α.: Συνεχίστηκε το πτωτικό σερί

17:43 ΧΑ

Δεν κατάφερε τελικά να αποφύγει την όγδοη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις προσπάθειες να βγάλει άμυνες και αναχώματα στην περιοχή των 620-630 μονάδων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για...

Forthnet: Πιο κοντά η ολοκλήρωση του deal

17:30 Εισηγμένες

Προς τελική ολοκλήρωση βαίνει το deal της πώλησης της Forthnet στην United Group, μετά και από το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DGComp) για προθεσμία μέχρι τα μέσα του Αυγούστου.

Πανελλαδικές: Την Παρασκευή οι βαθμοί σε ειδικά και μουσικά …

17:25 Κοινωνία

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, μετά τις 13:00, θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι βαθμοί των ειδικών και των μουσικών μαθημάτων.

Nissan: Πουλά το πρώτο αυτοκίνητο μέσω WhatsApp

17:16 Car Voice

Η αντιπροσωπεία της Nissan στην Ισπανία πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά, καθώς ήταν αυτή που έκανε την πρώτη πώληση μέσω Twitter, πριν από τέσσερα χρόνια.

Κοροϊδεύει για τα αναδρομικά η κυβέρνηση

17:06 Ειδήσεις

Σιγή ασυρμάτου επικρατεί μέχρι την ώρα αυτή στην κυβέρνηση σχετικά με την σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street

17:02 Ξένες Αγορές

Mεταξύ κερδών και απωλειών κινούνται οι αμερικανικές μετοχές, με το βλέμμα των επενδυτών να είναι επικεντρωμένο στα αποτελέσματα των τραπεζών.

Παλαιό Φάληρο: Νεκροί οι δύο εργάτες που έπεσαν από αναβατόρ…

16:59 Κοινωνία

Έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο εργάτες που έπεσαν το μεσημέρι, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, από αναβατόριο σε πολυκατοικία, στην οδό Τρίτωνος, στο Παλαιό Φάληρο.

ΠΑΟΚ: Με δέκα εκατομμύρια

16:54 Sport Voice

Με δώδεκα εκατ. θα κάνει πάρτι στο Ροστόφ ο Σαββίδης.

Υπ. Μετανάστευσης: Κανένα νέο ΚΥΤ ή δομή φιλοξενίας στην Λέσ…

16:38 Κοινωνία

Τα σημερινά δημοσιεύματα τοπικών μέσων της Λέσβου, αναφορικά με τη δημιουργία νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και νέας Δομής Φιλοξενίας στην Δυτική Λέσβο, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

TÜV AUSTRIA: Με Covid-Shield πιστοποιήθηκε το Aegialis Hotel…

16:30 Εισηγμένες

H TÜV AUSTRIA, ο μεγαλύτερος Οργανισμός Πιστοποιήσεων και Επιθεωρήσεων της χώρας μας, πιστοποίησε με επιτυχία το ξενοδοχείο 5 αστέρων Aegialis Hotel & Spa στην Αμοργό.

Μπορέλ: Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο

16:15 Διεθνείς Εξελίξεις

Σεβασμό στο διεθνές δίκαιο ζήτησε από την Τουρκία ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, μία μέρα μετά την καταδίκη των ΥΠΕΞ της Ε.Ε. της απόφασης...

ΥΠΕΝ: Στις 17 Σεπτεμβρίου η έναρξη του Target Model

16:05 Ενέργεια

Επικαιροποιήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου...

Προειδοποίηση ΕΟΦ για το προϊόν INSUMED

15:59 Κοινωνία

Την προσοχή των καταναλωτών ζήτησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για ένα προϊόν που ονομάζεται INSUMED.

Πανελλαδικές: Πως κλιμακώθηκαν τα μόρια

15:50 Κοινωνία

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα στατιστικά στοιχεία κλιμάκωσης μορίων των υποψηφίων Γενικών Λυκείων ανά ομάδα προσανατολισμού, καθώς και των Επαγγελματικών Λυκείων ανά Τομέα/Ειδικότητα.

Βρετανία: Αποκλείει την Huawei από το δίκτυο 5G

15:40 Διεθνείς Εξελίξεις

Την απόφαση να αποκλείσει τη Huawei από το δίκτυο 5G της Βρετανίας πήρε ο  Μπόρις Τζόνσον.

Βέλγιο: Μηδενικοί θάνατοι για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

15:37 Διεθνείς Εξελίξεις

Το Βέλγιο, το οποίο υπήρξε κάποια περίοδο η σφοδρότερα πληγείσα, μεσαίου μεγέθους, χώρα στον κόσμο, κατέγραψε κατά το τελευταίο 24ωρο, για πρώτη φορά από τις 10 Μαρτίου, μηδενικούς θανάτους από...

«Missing Alert App»: Η νέα εφαρμογή που βοηθά στον εντοπισμό…

15:19 Εισηγμένες

H νέα δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Missing Alert App, που βοηθά στον ταχύτερο εντοπισμό των εξαφανισμένων ατόμων στην χώρα μας, είναι από σήμερα διαθέσιμη για το κοινό.

Πετρέλαιο: Νέα υποχώρηση στις τιμές

15:12 Άλλες αγορές

Οι τιμές του πετρελαίου έχαναν περίπου 2% στην έναρξη του trading την Τρίτη λόγω ανησυχιών ότι οι νέοι περιορισμοί στις αμερικανικές επιχειρήσεις εξαιτίας των αυξανόμενων κρουσμάτων στην Καλιφόρνια και σε άλλες...

ΔΕΛΤΑ: Έλαβε δύο βραβεία σε σημαντικές εταιρικές διοργανώσει…

15:05 Εισηγμένες

Ακόμα δύο βραβεία για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και εμπορικής δραστηριότητας πρόσθεσε στη λίστα της η ΔΕΛΤΑ, χάρη, καταρχήν στην πρωτοβουλία της που εστιάζει στην ευαισθητοποίηση των μικρών...

Πόρτα πόρτα

14:54 Sport Voice

Η «αράχνη» του ελληνικού μπάσκετ ας μην ξεχνάμε ότι διαθέτει επίσης πολιτικό νιονιό.

ΣΥΡΙΖΑ: «Aλλοπρόσαλλη» η τακτική της κυβέρνησης

14:51 Πολιτική

Για «αλλοπρόσαλλη τακτική» σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας ότι «η δημόσια υγεία και ο τουρισμός δεν μπορούν να...

Π. Φάληρο: Πτώση αναβατόριου με δύο άτομα από μεγάλο ύψος

14:45 Κοινωνία

Κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της πυροσβεστικής αυτή την ώρα στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού Τρίτωνος 12, όπου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέπεσε αναβατόριο μπροστά από οκταώροφη πολυκατοικία.

Τετράωρη στάση εργασίας γιατρών και νοσηλευτών αύριο

14:40 Κοινωνία

Με κύριο αίτημα την μονιμοποίηση των επικουρικών υγειονομικών και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία...

Μητσοτάκης: Μικρόψυχη η απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σο…

14:29 Πολιτική

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εκτός πλαισίου και διεθνούς...

Ασθενική αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

14:22 ΧΑ

Προσπάθεια να περιορίσει τις απώλειες καταβάλλει αυτή την ώρα η χρηματιστηριακή αγορά, βρίσκοντας σημαντικά στηρίγματα στο θετικό γύρισμα πολλών τίτλων, με τον Γενικό Δείκτη να επανέρχεται στα επίπεδα των 630...

ΟΑΕΔ: Από αύριο οι αιτήσεις για 3 προγράμματα επιδότησης εργ…

14:12 Κοινωνία

Ξεκινούν από αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και αυξημένη επιδότηση από 75%...

Ανακάμπτει το δολάριο παρά τα νέα κρούσματα

14:05 Άλλες αγορές

Άνοδο σημειώνει το δολάριο την Τρίτη, καθώς οι διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και οι αυξανόμενες περιπτώσεις κορονοϊού αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αν και οι...

ΣτΕ: Ποιοι συνταξιούχοι δικαιώνονται για τα αναδρομικά

13:57 Ειδήσεις

Δικαιώνονται οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει δικαστικά διεκδικώντας αναδρομικά για τις περικοπές που έχουν υποστεί.

ΥΠΟΙΚ: Κάλεσμα για υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

13:54 Ειδήσεις

Δεκαπέντε ημέρες πριν λήξει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με 1 στις 3 να μην έχει ακόμα υποβληθεί, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό...

Ρωσία - Kορονοϊός: Νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων

13:50 Διεθνείς Εξελίξεις

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 6.248 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού, αυξάνοντας τον απολογισμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα σε 739.947. Πρόκειται για τον τέταρτο μεγαλύτερο απολογισμό κρουσμάτων στον κόσμο.

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί νοθευμένο μέλι

13:45 Κοινωνία

Στην ανάκληση νοθευμένου με αμυλοσιρόπιο μελιού από άνθη και βότανα προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

F1: Σότσι και Μουτζέλο τα δύο νέα γκραν πρι

13:40 Car Voice

Το Σότσι στη Ρωσία, αλλά και το Μουτζέλο της Ιταλίας, θα φιλοξενήοσυν αγώνα της Formula 1 για το 2020 ύστερα από τις τελευταίες προσθήκες που έγιναν στο πρόγραμμα.

SoftOne: «Μπαίνει» στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω αντιπροσώπου

13:36 Εισηγμένες

Στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εκτός συνόρων και ΝΑ Ευρώπης προχωρά η SoftOne, καθώς, όπως έγινε γνωστό, εισέρχεται στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, μέσω συνεργασίας του με τοπικό αντιπρόσωπο.

Lamda - Newtons: Οι φωνές της Κατερίνας Σάββα

13:24 Εισηγμένες

Στη πλατεία Bάθης ακούστηκαν οι φωνές της διευθύντριας της εταιρείας επκοινωνίας Newtons, Κατερίνας Σάββα. H fmvoice.gr αποκαλύπτει σήμερα τον άγριο καυγά της με τον Στέλιο Ζωντό και τον διευθύνοντα σύμβουλο...

Έρευνα ΕΒΕΑ: Απαισιόδοξο για την οικονομία το 57% των πολιτώ…

13:11 Real Profits

Αυξημένη ανησυχία για τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το «λουκέτο» σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού εκφράζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία...

ΝΒΑ: Άλλοι δυο παίκτες θετικοί στον κορονοϊό

13:00 Sport Voice

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε πως ακόμα δύο παίκτες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό, στις εξετάσεις που έγιναν την περασμένη Τρίτη, 7 Ιουλίου, χωρίς να γνωστοποιήσει τα ονόματά τους.

Γεννηματά: Η κυβέρνηση προχωρά «βλέποντας και κάνοντας»

12:55 Πολιτική

Την Καβάλα επισκέπτεται σήμερα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδείας της. Το πρωί είχε συναντήσεις με τον δήμαρχο, φορείς της πόλης και στελέχη...

HSBC: Στο 8,2% η ύφεση, ουδέτερη σύσταση για τις ελληνικές μ…

12:49 ΧΑ

Επί τα χείρω αναθέωρησε την εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας η HSBC, η οποία πλέον εκτιμά ότι η ύφεση το β'3μηνο θα φτάσει το 12%, από 8,6% που...

ΚΙΝΑΛ: Το βαρύ κλίμα έφερε παραιτήσεις στελεχών

12:39 Πολιτική

Έντονες αναταράξεις στο Κίνημα Αλλαγής η απόφαση της ηγεσίας του κόμματος να υπερψηφίσει το νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. 

Έπιασαν ταβάνι οι πωλήσεις υπολογιστών εν μέσω πανδημίας

12:35 Real Profits

Ευεργετικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει - προς ώρας τουλάχιστον - η πανδημία του νέου κορονοϊού. Παρά την πίεση στα εισοδήματα των καταναλωτών και τον οικονομικό αντίκτυπο της...

Ευρωζώνη: Αυξήθηκε 12,4% η βιομηχανική παραγωγή τον Μάιο

12:30 Διεθνείς Εξελίξεις

Κατά 12,4% ενισχύθηκε η βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης τον Μάιο, σε σύγκριση με τον Απρίλιο.

Πανηγυρίζουν για το -14

12:24 Sport Voice

Αφήστε τους στο πόνο τους.