Log in

Τέρνα Ενεργειακή: 29 Απριλίου η Γενική Συνέλευση

Την Τετάρτη 29 Απριλίου καλούνται οι μέτοχοι της εισηγμένης Τέρνα Ενεργειακής να εγκρίνουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση το πρόγραμμα ιδίων μετοχών και την διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» με την από 8 Απριλίου 2020 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019, και των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2019.

3. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης της Χρήσεως 2019.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.5. Ανακοίνωση Εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

8. Έγκριση προγράμματος απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

9. Αναθεώρηση και Παράταση της διάρκειας της εγκεκριμένης από την Ε.Γ.Σ. της 18.12.2019 Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 6η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.