Log in

Γενικός Δείκτης: Συνθήκες συσσώρευσης με πτωτικά χαρακτηριστικά

Η έντονη πτωτική δραστηριότητα συνοδεύεται πλέον με αυξημένες συναλλαγές, χωρίς όμως ωστόσο να απειλούνται οι βραχυχρόνιες αντιστάσεις από επιθετικές αγορές για την ανατροπή του παρόντος σκηνικού και η όποια σημαντική ανοδική αντίδραση προκύψει θα δίνει την ευκαιρία για νέες ρευστοποιήσεις.

Γράφει ο: 

Βραχυχρόνιες στηρίξεις: 790, 760
Βραχυχρόνιες αντιστάσεις: 842, 865

27022020 genikos

ΘΕΤΙΚΑ
α) Η διατήρηση των κλεισιμάτων άνω του 790 θα αποβεί ιδιαιτέρως καθοριστική ώστε να δημιουργηθεί μια βάση τιμών με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών ανόδου.
β) Η επαναφορά των κλεισιμάτων υψηλότερα του 865 όπως και η εδραίωση του ως στήριξη σε συνδυασμό με τις ενισχυμένες συνθήκες ανόδου θα βάλει σε τροχιά ανόδου τις τιμές.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Θα επισημάνω για μια ακόμη φορά πως η αδυναμία παραμονής των κλεισιμάτων άνω του 760 θα ανοίξει τον δρόμο για την προσέγγιση της πλευράς Ε του μακροχρόνιου ανοδικού καναλιού ΕΖ (περιοχή 700).

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στήριξη: α) 6,85 β) 6,55
Αντίσταση: α) 7,48 β) 7,96

27022020 gekterna

Στην ανάλυση της 6ης Φεβρουαρίου είχα επισημάνει ως αρνητικό στοιχείο την υποχώρηση των κλεισιμάτων χαμηλότερα του 7,65 καθώς θα ενισχύονταν οι συνθήκες πτώσης με αποτέλεσμα οι τιμές να προσεγγίσουν την περιοχή του 7,16. Η αρνητική συγκυρία έχει βάλει πλέον σε δοκιμασία την στήριξη που παρέχει στη μετοχή η ανερχόμενη ευθεία Α.

ΘΕΤΙΚΑ
α) Η παραμονή των κλεισιμάτων υψηλότερα της περιοχής στήριξης του 6,55 είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αποκτήσει η μετοχή.
β) Η επαναφορά των κλεισιμάτων υψηλότερα του 7,96 και μόνο αυτή θα βάλει εκ νέου σε ανοδική τροχιά τις τιμές.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η καθοδική απομάκρυνση από την ευθεία Α όπως και η υποχώρηση των κλεισιμάτων χαμηλότερα του 6,55 θα ακυρώσει την μέχρι τώρα προσπάθεια καθώς θα καταγραφούν επίπεδα τιμών κάτω του 6.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Στήριξη: α) 1,30 β) 1,20
Αντίσταση: α) 1,42 β) 1,50

27022020 ellaktor

Ο συνδυασμός της αρνητικής συγκυρίας που βιώνουν οι αγορές σε σχέση με τον υπό κατασκευή σχηματισμό αντιστροφής που βρισκόταν σε εξέλιξη (πράσινη απόχρωση), έχει προσδώσει στην πτωτική συμπεριφορά της μετοχής πολύ έντονο χαρακτήρα.

ΘΕΤΙΚΑ
α) Η παραμονή των κλεισιμάτων άνω της μακροχρόνιας ανερχόμενης ευθείας Ε και του 1,20 απολύτως απαραίτητη.
β) Η επαναφορά των κλεισιμάτων άνω της οριζόντιας Α και του 1,50 θα ενισχύσει τις συνθήκες ανόδου.

ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Η εκδήλωση αδυναμίας για την υπέρβαση των παραπάνω (ευθεία Α και 1,20) θα προετοιμάσει το έδαφος για μια πολύ σημαντική κίνηση προς την περιοχή του 1 που θα ενεργοποιηθεί με την καθοδική διάσπαση της Ε.

Αποποίηση ευθύνης
Το παρόν άρθρο εκφράζει τις υποκειμενικές απόψεις του γράφοντος για την τάση των αγορών, με βάση τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε αποτελεί προτροπή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή, αγορά, πώληση ή διακράτηση μετοχών, παραγώγων, συμβολαίων επί δεικτών ή άλλων επενδυτικών προϊόντων, που αφορούν την ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη αγορά. Ο αναγνώστης πρέπει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη και όλης της αξίας της επένδυσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει πάντα να παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στις εκάστοτε πληροφορίες και να προβαίνει σε ενδελεχή έρευνα πριν από οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση, γνωρίζοντας ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη, χωρίς να διατηρεί ουδεμία αξίωση απέναντι στον αναλυτή, για την εξέλιξη της όποιας επένδυσής του.