Log in

Pasal: Από 1η Απριλίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Από την 1η Απριλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 1.870.992 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Pasal με τη νέα ονομαστική αξία, €0,50 ανά μετοχή, ορίζεται η 01.04.2020.

Ειδικότερα, η εταιρεία «PASAL» ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 02.12.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

(i) Την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από €0,50 σε €4,00, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (14.967.940) σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (1.870.992) μετοχές (reverse split) με αναλογία μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας προς οκτώ (8) υφιστάμενες κοινές μετοχές της Εταιρείας.

Επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά οκτώ (8), οδήγησε σε δεκαδικό αριθμό και δεν ήταν δυνατή η έκδοση μη ακέραιης μετοχής, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δύο ευρώ (€2,00) και ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας στρογγυλοποιήθηκε προς τα κάτω, και

(ii) Τη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής από €4,00 σε €0,50 με σκοπό την ισόποση μείωση του λογαριασμού ζημιών εις νέον, με συνέπεια τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (€6.548.472).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €935.496 διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (1.870.992) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία. Την 25.02.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 22311/25-02- 2020 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της από 02.12.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), στη συνεδρίασή του της 23.03.2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω 1.870.992 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 14.967.940 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €4,00 σε €0,50 ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €6.548.472 με σκοπό την ισόποση μείωση του λογαριασμού ζημιών εις νέον.

Με απόφαση της Εταιρείας, η 26.03.2020 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 14.967.936 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. Από την επομένη εργάσιμη, 27.03.2020, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 30.03.2020 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.870.992 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €0,50 ανά μετοχή, ορίζεται η 01.04.2020. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία επιτήρησης του Χ.Α. ανέρχεται σε 1.870.992 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξία €0,50 η καθεμία.

Η τιμή εκκίνησής της διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.