Log in

Inform Λύκος: Αποκοπή μερίσματος 0,04 ευρώ/μετοχή στις 20/7

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09 Ιουλίου 2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,04 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 2019.

Το μέρισμα για τη χρήση 2019 ανέρχεται σε € 823.134,96 προ της παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,04 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019, ήτοι € 0,002. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση € 0,038 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 21η Ιουλίου 2020 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 20η Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 27η Ιουλίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
2. Μέσω κατάθεσης στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ & ΑΦΜ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Με την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 28η Ιουλίου 2021, η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2019 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6697608 κα Ελένη Γούναρη).

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 του Α.Κ.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωση και ότι μετά την
παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.