Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Forthnet: Με 14,1% η Crystal Almond Holdings

Στο 14,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της Crystal Almond Holdings Limited στην Forthnet σε συνέχεια της μετατροπής ομολογιών σε μετοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα ανακοίνωση της Forthnet στο Χρηματιστήριο, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.10.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 09.10.2020 ανακοίνωσή της, ότι σύμφωνα με την από 19.10.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η Crystal Almond Holdings Limited ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited, Crystal Almond S.a.rl και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) τριάντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά (36.332.457) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,1% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 13, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

All rights reserved. Fmvoice 2006-2018.