Log in

ΕΛΒΕ: Από 7/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Την επιστροφή ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΕ που έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα, η συνέλευση αποφάσισε α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ   826.875 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,46 σε ευρώ 0,21 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ  694.575 διαιρούμενο σε 3.307.500 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,21 η κάθε μία. To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ενέκρινε με την υπ' αριθ  108417/14-10-2020 απόφαση του την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου κατά τη συνεδρίαση της 23/10/2020 ( Αρ.Πρωτ.3140 26-10-2020 ενημερώθηκε για την αύξηση και  μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας από την 30-11-2020 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,21 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 1-12-2020 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 7-12-2020 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας.