Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 43
Log in

Ανδρομέδα: Επιστρέφει κεφάλαιο στους μετόχους της

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανδρομέδα κατά 2.750.000 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αποφάσισε η α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στις 22/2/2011.
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανδρομέδα κατά 2.750.000 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής αποφάσισε η α' επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας στις 22/2/2011.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 47.025.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 27.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,71 ευρώ η κάθε μία.