Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΙΠΠΟΤΟΥΡ: Στις 3/3 οι νέες μετοχές

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 2.983.127 νέων μετοχών της Ιπποτούρ στο Χ.Α με την τελική ονομαστική αξία 0,57 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε για τις 03.03.2011.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 2.983.127 νέων μετοχών της Ιπποτούρ στο Χ.Α με την τελική ονομαστική αξία 0,57 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε για τις 03.03.2011.

Από την ίδια ημερομηνία το νέο σύνολο μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑΑ ανέρχεται σε 2.983.127 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή εκκίνησης τους στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ αριθμ 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ) \

Με απόφαση της εταιρείας η 23.02.2011 ορίζεται ως η τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης των 17.898.763 υφισταμένων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας στο ΧΑΑ.

Από την επόμενη εργάσιμη 24.02.2011 παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση τους σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ της 28.02.2011 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι η ΙΠΠΟΤΟΥΡ στη Τακτική Γενική Συνέλευση την 22-07-2009 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3.579.752,60 ευρώ σε συμψηφισμό ισόποσων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

Στις 10-09-2009 καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η υπ’αριθμ Κ2-8671 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου της εταιρείας.

Η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις 16 Ιουνίου 2010, αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 4.474.690,75 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο, χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,55 ευρώ ανά μετοχή

Με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 357.975,26 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,55 ευρώ σε 0,57 ευρώ ανά μετοχή.

Με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,57 ευρώ σε 3,42 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ανωνύμων μετοχών από 17.898.763 σε 2.983.127(reverse split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή σε αντικατάσταση 6 παλαιών μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης κατά 1,00 ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του από έκτακτο αποθεματικό.

Επιπροσθέτως η ως άνω εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 8.501.912,52 ευρώ με σκοπό τον συμψηφισμό αντίστοιχου ποσού από τις συσσωρευθείσες ζημιές της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας από 3,42 ευρώ σε 0,57 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση των ως άνω εταιρικών πράξεων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.700.382,39 ευρώ διαιρούμενο σε 2.983.127 κοινές ανώνυμες μετοχές τελικής ονομαστικής αξίας μετοχής 0,57 ευρώ.

Την 30-07-2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η αριθμ.Κ2-7118 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Χ.Α στη συνεδρίαση της 18.02.2011 ενημερώθηκε αρχικά για τις ανωτέρω μεταβολές της ονομ. αξίας και ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ των ανωτέρω 2.983.127 κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ σε αντικατάσταση των υφισταμένων 17.898.763 κοινών ανωνύμων μετοχών.


All rights reserved. Fmvoice 2006-2018.