Log in

Διχασμός στους δικαστές για τη διαμεσολάβηση - Η ΕΔΕ με ανυπόγραφη ανακοίνωση καλεί σε αποχή για τις 15 Ιανουαρίου

Διχασμός επικρατεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με αφορμή το νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. συντάχθηκε με την πρόταση του προέδρου της ΕΔΕ, Χριστόφορου Σεβαστίδη, για διακοπή των δικαστηρίων την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, ενώ αντιθέτως η μειοψηφία την καταψήφισε.

Γράφει η: 

Η απόφαση περί διακοπής των δικαστηρίων την ημέρα ψήφισης του σχεδίου νόμου λήφθηκε την Τρίτη. Την Τετάρτη εκδόθηκε νέα ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται ότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατά πλειοψηφία και αναφέρονται αυτοί που καταψήφισαν την πρόταση. Κι ενώ έχει αποφασιστεί διακοπή των δικαστηρίων σήμερα  Πέμπτη χρησιμοποιείται ο όρος “αποχή” καθώς  στον ιστότοπο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναρτήθηκε ανυπόγραφη ανακοίνωση  με την οποία η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί όλους τους δικαστές και εισαγγελείς να τηρήσουν την απόφαση του Δ.Σ. και να απέχουν από τα καθήκοντά τους τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 από τις 09:00 έως τις 11:00

Στο μεταξύ έξι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί σε ανακοίνωση τους που εκδόθηκε την Πέμπτη γνωστοποιούν τις θέσεις και τις απόψεις τους για το σχέδιο νόμου για τη διαμεσολάβηση.

Αναλυτικότερα, η ΕΔΕ εξέδωσε την Πέμπτη ανυπόγραφη ανακοίνωση υπό τον τίτλο "Αποχή από τις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων" στην οποία αναφέρει τα εξής:

"Το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε κατά την συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2018 την αποχή των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών από τις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων της Χώρας (πολιτικών και ποινικών) ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάθεση του νομοσχεδίου για την ιδιωτική διαμεσολάβηση το οποίο πλήττει την συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη. Η δημιουργία ενός ενδιάμεσου σταδίου υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης καθιστά απαγορευτική την μετέπειτα προσφυγή στα Δικαστήρια ιδίως για την οικονομικά ασθενέστερη και συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία του λαού.

 Καλούμε όλους τους συναδέλφους να τηρήσουν την απόφαση του Δ.Σ. και να απέχουν από τα καθήκοντά τους την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 από ώρα 09.00’ έως 11.00’ ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους διαδίκους και δικηγόρους για τον λόγο της αποχής" .

Έξι μέλη του Δ.Σ. καταψήφισαν την πρόταση για διακοπή των δικαστηρίων

Όμως, οι  διαφορετικές απόψεις  που υπάρχουν μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφορικά με το προωθούμενο από την κυβέρνηση νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση φαίνεται από ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και υπογράφεται από το πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Χριστόφορο Σεβαστίδη, πρόεδρο Πρωτοδικών και Νικόλαο Σαλάτα εφέτη.

Σε αυτή φαίνεται τι ακριβώς αποφασίστηκε και από ποιους κατά τη συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου 2018 καθώς και ποιοι ί διαφώνησαν.

Συγκεκριμένα, στην επίμαχη ανακοίνωση, από την οποία προκύπτει ο διχασμός ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. της ΕΔΕ - και προφανώς ευρύτερα στο δικαστικό σώμα -  αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 9 Φεβρουαρίου 2018 συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα κάτωθι για το θέμα του ν/σ για τη διαμεσολάβηση:   

"Επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί μεταρρύθμισης της διαμεσολάβησης η πλειοψηφία των 9 μελών του Προεδρείου (Χρ. Σεβαστίδης, Λυμπερόπουλος, Σαλάτας, Βεργώνης, Δεμέστιχα, Χαρ. Σεβαστίδης, Φούκας, Ερμίδου, Πάπαρη) έκρινε ότι η υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής διαμεσολάβησης αντιστρατεύεται βασικές συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την προσφυγή του πολίτη στον φυσικό του Δικαστή και εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνη γνώμη εξέφρασε και η Εφετειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης. Η πλειοψηφία του Προεδρείου ενέκρινε την σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε με χθεσινή ημερομηνία και υπερψήφισε την πρόταση του Προέδρου της Ένωσης για διακοπή των συνεδριάσεων των Δικαστηρίων την ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, όπως ειδικότερα θα εξειδικευτεί αύριο. Αντίθετα τα 6 μέλη της μειοψηφίας (Στενιώτη, Βουλγαρίδης, Τζανερίκος, Μαυρίδης, Παπαδήμας, Γκαρά) εξέφρασαν την άποψη ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση διατυπώνοντας κάποιες ενστάσεις για συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα, ενώ καταψήφισαν την πρόταση για διακοπή συνεδριάσεων".

Η άποψη της ομάδας Τζανερρίκου

Την Πέμπτη στο dikastis.blogspot.gr αναρτήθηκε ανακοίνωση με τίτλο "Η θέση μας και οι παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου νόμου για τη διαμεσολάβηση", στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Τα μέλη της ομάδας μας εξαρχης, δηλαδή από την ψήφιση του νόμου 3898/16.12.2010  ΦΕΚ Α 211 "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις" έχουμε ταχθεί σταθερά υπέρ των εναλλακτικων μορφών επίλυσης διαφορών "Διαμεσολάβηση, Δικαστική Μεσολάβηση" διότι επιφέρουν διπλό όφελος, ήτοι: α) ωφελούν τα μέρη, διότι η επίλυση της διαφοράς επέρχεται πολύ ταχύτερα και με πολύ μικρό κόστος ενώ και η απόφαση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις θέσεις των μερών β) συμβάλλουν σημαντικά στην αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων και κατά συνέπεια στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης

Φρονούμε ότι σε γενικές γραμμές το σχέδιο νόμου για τη διαμεσολάβηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:

1) Καθιερώνει ως υποχρεωτική εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφοράς την ιδιωτική Διαμεσολάβηση και όχι τη Δικαστική Μεσολάβηση.

2) Καθιερώνει υποχρεωτική προσφυγή στη διαμεσολάβηση σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, απόλυτα ανομοιογενών μεταξύ τους (π.χ. κοινόχρηστα- εμπορικά σήματα - δικαιόχρηση - οικογενειακές διαφορές – εργατικά- αυτοκίνητα) και χωρίς να προκύπτει κάποιο ασφαλές κριτήριο επιλογής τους.

3) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση αυτοκινητικές διαφορές που εμπλέκουν σωματικές βλάβες ή θάνατο. Δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για την περίπτωση η αξίωση αφορά τόσο υλικές ζημίες, όσο και ηθική βλάβη

4) Η ένταξη της ιατρικής ευθύνης σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση δικαιολογεί σοβαρό προβληματισμό λόγω του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα των σχετικών διαφορών, της απουσίας οποιασδήποτε άξιας λόγου ιατρικής γνώσης των διαμεσολαβητών που είναι συνήθως δικηγόροι. Επιπλέον χωρίς ορατή σκοπιμότητα εδώ εντάσσονται ελλείψει οποιασδήποτε διάκρισης και οι περιπτώσεις αποζημίωσης από θάνατο ή σωματική βλάβη αντίθετα απ’ ό,τι στις πολύ απλούστερες συγκριτικά υποθέσεις των αυτοκινητικών διαφορών. Σημειώνεται ότι στην Ιταλία αποκλείσθηκαν τελικά οι αντίστοιχες διαφορές από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση

5) Η καθιέρωση της υποχρέωσης με ενιαίο κόστος 250 € + ΦΠΑ κατ’ ελάχιστον ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της δίκης ως και ανεξάρτητα από την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου δικαιολογεί προβληματισμό εξ απόψεως συμβατότητας προς το άρθρο 6 § 1 ΕΣΔΑ. Στην Ιταλία υπό αντίστοιχες περιστάσεις το κόστος για την εισαγωγική συνεδρία δεν υπερβαίνει τα 50 €

6) Η τασσόμενη χρηματική ποινή είναι ιδιαίτερα υψηλή. Δεδομένου ότι ισχύει χωρίς διάκριση και στο Ειρηνοδικείο κινδυνεύει να θεωρηθεί αντισυνταγματική. Είναι επίσης δυσανάλογη (1.000- 5.000 €) σε σύγκριση με την ποινή τάξης του 205 ΚΠολΔ (έως 2.500 €) για προδήλως αβάσιμες αγωγές και παράβαση του καθήκοντος αληθείας που μπορούν να θεωρηθούν κατά πού πιο επιλήψιμες.

7) Σε αντίθεση με το άρθρο 12 του νόμου 3898/2010 όπου καθιερώνεται ότι ο διαμεσολαβητής αμοίβεται με ωριαία αντιμισθία για 24 κατά ανώτατο όριο ώρες στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, το υπό ψήφιση νομοσχέδιο δεν ορίζει ανώτατο όριο απασχόλησής του.  

8) Υποβαθμίζει, κατά κάποιον τρόπο το ρόλο του δικηγόρου, αφού προβλέπει μόνον παράσταση «μετά» του διαδίκου, χωρίς να προκύπτει δυνατότητα παράστασης «δια», οπότε διαγράφεται σχεδόν βέβαιη η εμφάνιση προβλημάτων, ως προς την εκπροσώπηση – συμμετοχή αλλοδαπών διαδίκων, νομικών προσώπων, φυσικών προσώπων που είναι π.χ. κατάκοιτα ή κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές."

Η ανακοίνωση φέρει τις υπογραφές των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών:  Χρήστου Τζανερρίκου, αρεοπαγίτη, Δημητρίου Τράγκα, εφέτη, Χαράλαμπου Μαυρίδη, εφέτη, Ευάγγελου Κασσαλιά, εισαγγελέα Εφετών, Χρήστου Παπαδήμα, πρωτοδίκη και Σταματίας-Γκαρά-Δημουλέα, ειρηνοδίκη

Οι αλλαγές Κοντονή στο ν/σ για τη διαμεσολάβηση

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής,  μετά από συνάντηση, την περασμένη Δευτέρα, με  αντιπροσωπεία της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας ανακοίνωσε ότι μετά τη συζήτηση προέκυψαν οι ακόλουθες αλλαγές ως προς τη μείωση του κόστους της διαδικασίας και σε επίπεδο νομοτεχνικής βελτίωσης:

   1) μείωση αμοιβής του διαμεσολαβητή από τα 250 στα 170 ευρώ

   2) ορισμός τόπου δικαστηρίου κατάθεσης πρακτικού διαμεσολάβησης του αρμόδιου της διαφοράς κατά ΚΠολΔ

   3) επιλογή του τόπου διαμεσολάβησης από την ΚΕΔ όταν δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή από τα μέρη

   4) εξαίρεση της κύριας παρέμβασης από την υποχρεωτικότητα

   5) ρητή καταγραφή των τρόπων κλήτευσης σε διαμεσολάβηση

   6) εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα διαφορών όταν το ένα μέρος είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ

   7) εξαίρεση υποχρεωτικότητας για όσους πολίτες πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στην νομική αρωγή / legal aid

   8) δυνατότητα ίδρυσης εταιριών διαμεσολαβητών αποκλειστικά και μόνο ως προσωπικές

   9) ένταξη στον κανόνα υποχρεωτικότητας και των απαιτήσεων δανειστών που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ή ειδικό προνόμιο

   10) μεταφορά εσόδων από ποινές στο ΤΑΧΔΙΚ και όχι γενικά στο δημόσιο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε  πρότερο στάδιο, από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης είχε ήδη αφαιρεθεί η πρόβλεψη υποχρεωτικότητας στις εργατικές διάφορες και είχε μειωθεί κατά πολύ το ύψος της προβλεπόμενης χρηματικής ποινής για τη περίπτωση μη προσέλευσης στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.