Log in

Φρένο στην ασυδοσία του δικτύου διανομής Τύπου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

«Καταπέλτης» για τον μέχρι σήμερα αυθαίρετο και καταχρηστικό τρόπο λειτουργίας του πρακτορείου διανομής Τύπου Άργος είναι τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η σχετική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δικαιώνοντας πλήρως τις καταγγελίες που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα η FMVoice.

Γράφει ο: 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή, επιβεβαιώνεται ότι «υπήρξαν προβλήματα στη διανομή των εντύπων σε τουλάχιστον τέσσερις ημερομηνίες», καθώς και μη διανομή εφημερίδας σε τουλάχιστον 10 σημεία πώλησης (κάτι που αποτελεί καταγγελία της εφημερίδας Documento), περιστατικά τα οποία πιθανολογείται ότι συνιστούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Επιβεβαιώνεται, επίσης, η διακριτική μεταχείριση υπέρ συγκεκριμένων εκδοτών, μετόχων του πρακτορείου -και, αντίστοιχα, εις βάρος των υπολοίπων- σε σχέση με το θέμα της επιστροφής επί των παρακρατήσεων ασφαλιστικών εισφορών, κάτι που «θέτει τους εκδότες σε βάρος των οποίων εφαρμόζεται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, καθώς αυξάνει ενδεχομένως το πρόβλημα ρευστότητάς τους».

Επιπλέον, γίνεται λόγος για «ενέργειες μονομερείς, που δεν φαίνεται κατ’ αρχήν να συνάδουν με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη», καθώς παρά την εν εξελίξει διαδικασία της έρευνας της Επιτροπής, η Άργος προχώρησε σε αποστολή στις εκδοτικές επιχειρήσεις οδηγού «Προδιαγραφών Διακίνησης Εντύπων», δηλαδή στην εφαρμογή των όρων της εμπορικής πολιτικής της, ορίζοντας ως ημερομηνία ισχύος του την 04.03.2019. Ειδικότερα, όσον αφορά την εμπορική πολιτική που επιχείρησε να επιβάλλει μονομερώς το πρακτορείο, ο εισηγητής της Επιτροπής κάνει λόγο για ασάφειες και αοριστίες, που αφήνουν περιθώρια περαιτέρω μονομερών τροποποιήσεων, ενώ τονίζεται ότι έγινε απλώς ενημέρωση επί των όρων της νέας εμπορικής πολιτικής, «χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση επί των όρων αυτών».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θέτει, επιτέλους, σε επίσημη και θεσμική βάση τους προβληματισμούς που έχουν απασχολήσει κάθε υγιή, μη διαπλεκόμενη εκδοτική επιχείρηση: «Η υπηρεσία διανομής Τύπου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «αποτελεί με βάση τις τρέχουσες συνθήκες μία βασική διευκόλυνση για τις εκδοτικές επιχειρήσεις και η Άργος έναν αναπόφευκτο εμπορικό εταίρο τους», αφού μια σειρά από παράγοντες καθιστούν δυσχερή έως αδύνατη την είσοδο ενός νέου παίκτη στην εν λόγω αγορά. Συνεπώς είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν απειλείται η βιωσιμότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων ή/και η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον, στο θεσμό του ανταγωνισμού και κατ’ επέκταση στην πολυφωνία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που θα πληγεί ανεπανόρθωτα σε περίπτωση παύσης λειτουργίας ενός ικανού αριθμού εκδοτικών επιχειρήσεων, συνεπεία της συμπεριφοράς της Άργος.

Δεσμεύσεις και δημόσια διαβούλευση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η Άργος απέστειλε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνει να τηρήσει, εφόσον γίνουν δεκτές, με βασικότερη όλων την πλήρη ανάκληση της εφαρμογής της νέας εμπορικής της πολιτικής, μέχρι την έκδοση απόφασης από την Επιτροπή και τη συνέχιση της διανομής όλων των εντύπων, χωρίς να διατηρεί το δικαίωμα «να διακόψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διανομή των εντύπων οποιασδήποτε εκδοτικής επιχείρησης για λόγους που αφορούν σε μη ύπαρξη συμφωνίας αναφορικά με τους όρους συναλλαγής/διανομής».

Από την Επιτροπή αποφασίστηκε να διενεργηθεί Δημόσια Διαβούλευση με φορείς της αγοράς και με ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων της Άργος, στα πλαίσια της οποίας μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις, είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής, είτε κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των θέσεων των ενδιαφερομένων μερών προσδιορίστηκε η 16η Απριλίου 2019.

Να σημειωθεί ότι, επειδή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στη συνεδρίαση δεν κρίθηκαν επαρκή για να διαπιστωθεί κατά πόσον η νέα τιμολογιακή πολιτική της Άργος σχετικά με τις παρεχόμενες προς τις εκδοτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες, είναι «εύλογη» ή «δίκαιη», η Επιτροπή προτείνει να οριστεί εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες, που θα εξατάσουν την ορθότητα των χρεώσεων.

Διαβάστε στα συνημμένα αρχεία το πλήρες σκεπτικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της Άργος Α.Ε.