Log in

ΣΥΡΙΖΑ: Σκανδαλώδης ρύθμιση δώρο της κυβέρνησης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές

"Με σκανδαλώδη διάταξη στο νομοσχέδιο για τον Πτωχευτικό Κώδικα, η κυβέρνηση ικανοποιεί τις απαιτήσεις μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων σε βάρος χιλιάδων πολιτών, δίνοντας τους το δικαίωμα να επιβάλλουν μονομερώς αυθαίρετες αυξήσεις στα συμβόλαια υγείας.

Στερώντας ουσιαστικά από τη δημόσια διοίκηση τη δυνατότητα να επιβάλει κυρώσεις στις εταιρείες για να προστατεύσει τους ασφαλισμένους. Μοναδική επιλογή του ασφαλισμένου που δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξήσεις, είναι να ακυρώσει το συμβόλαιο χάνοντας την υγειονομική του κάλυψη, κι ας πλήρωνε αδιαλείπτως για αυτήν επί σειρά ετών".

Αυτό τονίζουν με κοινή δήλωση τους ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ανδρέας Ξανθός και η Έφη Αχτσιόγλου και επισημαίνουν  "Δεν πρόκειται βεβαίως για μια τυχαία αστοχία. Μετά την αδικαιολόγητη ακύρωση από τον υπουργό Ανάπτυξης προστίμου 100.000 ευρώ σε ασφαλιστική επιχείρηση για παράνομες αυξήσεις ασφαλίστρων και το δώρο της κυβέρνησης στις ιδιωτικές κλινικές, με διπλασιασμό του κόστους για τη χρήση των ιδιωτικών ΜΕΘ, η κυβέρνηση συνεχίζει την εξόφθαλμα αντικοινωνική της πολιτική. Σε ένα νομοσχέδιο μάλιστα που καταργεί κάθε προστασία της α’ κατοικίας και οδηγεί μέσω της υποχρεωτικής πτώχευσης νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον οικονομικό αφανισμό. Και όλα αυτά εν μέσω μιας πρωτοφανούς πανδημίας".

"Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει την σκανδαλώδη διάταξη. Ας καταλάβουν επιτέλους ότι ευθύνη τους δεν είναι η εξυπηρέτηση αποκλειστικά των συμφερόντων των οικονομικών ελίτ αλλά η προστασία και η στήριξη του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας" υπογραμμίζουν.

Να σημειωθεί ότι στον Πτωχευτικό Κώδικα που θα ψηφιστεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια, το άρθρο 268 επιτρέπει τεράστιες αυξήσεις ασφαλίστρων. Συγκεκριμένα η διάταξη επιτρέπει στις εταιρείες να αναπροσαρμόζουν κατά το δοκούν τα ασφάλιστρα των παλαιών "ισόβιων"συμβολαίων υγείας, τα οποία σήμερα έχουν προκαθορισμένα ποσοστά αναπροσαρμογής χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών.

Τώρα με το άρθρο 268, που φέρει τη υπογραφή του υπουργού Ανάπτυξης  Αδώνη  Γεωργιάδη προβλέπεται ότι "Συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά και επίκαιρα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς.

Η συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες ρήτρες με την αρχή της διαφάνειας και ιδίως με τις παραγράφους 1, 6, 7 περίπτωση ε του νόμου 2251/1994 για την ιδιωτική ασφάλιση του άρθρου 2 πληρούται μόνο με τον προσδιορισμό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή ασφαλίστρων στη σύμβαση ασφάλισης",

Δηλαδή ο υπουργός Ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τους δείκτες ή παράγοντες που εξαρτάται η αναπροσαρμογή και έτσι όλα τα παλιά ασφαλιστήρια συμβόλαια, στα οποία αναφέρονται προκαθορισμένα ποσοστά αναπλήρωσης, θα επιβαρυνθούν αυθαίρετα και υπέρμετρα.