Log in

To 99,211% της Αθηνά κατέχει η J&P-Aβαξ μετά τη δημόσια πρόταση

Τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, που υπέβαλε στις 13 Νοεμβρίου 2017 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Αθηνά, ανακοίνωσε η J&P-Aβαξ.

Επισημαίνεται πως πρόκειται για μετοχές, την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, ήτοι 956.542 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,843% περίπου του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε την 13.12.2017 και έληξε την 10.01.2018. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, 43 μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη δημόσια πρόταση προσφέροντας συνολικά 61.803 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,054% περίπου του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Κατά το διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης μέχρι και τη λήξη της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων δεν απέκτησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών πρόσθετες μετοχές της Εταιρείας.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών, ο προτείνων θα κατέχει συνολικά 112.570.551 μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 99,211% περίπου του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η J&P Αβαξ ΑΒΑΞ 0,00%:

(α) θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμο και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα, τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων, τις οποίες δεν θα κατέχει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δημόσιας πρότασης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της περιόδου αποδοχής, και

(β) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης, θα αποκτά χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα, όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς η J&P Αβαξ ΑΒΑΞ 0,00% θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το ΧΑ.