Log in

Profile: Αύξηση Πωλήσεων και Κερδοφορίας άνω του 20% το 2018

Διψήφια ποσοστά ανάπτυξης για δεύτερη συνεχή χρονιά,διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας και σημαντική αύξηση των εσόδων από τις διεθνείς αγορές, που ανέρχονται στα 2/3 του συνόλου χαρακτηρίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Profile.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε € 13,8 εκατ. έναντι € 11,6 εκατ. το 2017,αυξημένος κατά 20%συνέπεια των νέων έργων, αλλά και της σταθερής προτίμησηςτων υφιστάμενων πελατών στις λύσεις που αναπτύσσει η εταιρεία.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,1εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το 2017ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 29%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών.Σημειώνεται επίσης ότι οι επενδύσεις σε προϊοντική και εμπορική ανάπτυξη καλύφθηκαν πλήρως από την αύξηση των εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 1,7 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 21%. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε€ 1,3 εκατ. από €1,0 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 23%, ενώτα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,1061 έναντι €0,0867.

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια στο 0,93x, και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,85x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 7,8 εκατ. ενώ τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 1,1 εκατ.

Η εξωστρέφεια του Ομίλου ενισχύθηκε με νέες αναθέσεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική και Ασία, με τις πλατφόρμεςFMS.next,Axia, AcumennetκαιRiskAvert, ως αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης σε λύσεις με διεθνή προσανατολισμό, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού εντός και εκτός συνόρων.

Tο πρόγραμμα R&D του Ομίλου στοχεύει στη διαρκή πρωτοπορία και στην ανταγωνιστικότητα των λύσεών του, προκειμένου να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις ολοένα εξελισσόμενες ανάγκες του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του 2018, παρουσιάστηκαν νέες καινοτόμες λύσεις για RoboAdvisory, FundManagement, Leasing, κ.ά. ενώ όλες οι εφαρμογές του ομίλου (Banking, Investment, Treasury και RiskManagement) κατέστησαν διαθέσιμες σε SaaS και Cloudμέσω των πλατφορμώνMicrosoftAzure και AmazonWS.

Σημειώνεται ότι οι λύσεις του Ομίλου διακρίνονται συστηματικά σε διεθνείς μελέτες των Gartner, Celent, Forrester, Aitegroup, κτλ.,αποσπώντας βραβεύσεις από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου για την καινοτομία και την τεχνολογίαπουεφαρμόζουν. Ενδεικτικά,αναφέρονται: "Best Investment Management Software Solutions Providers 2019 – UK" απόταAI Hedge Fund Awards, “Best Financial Solutions Provider of the Year - UK" απότο M&A Today - Global Awards 2019, "Innovative Client Solution" απόταWealthBriefing GCC Region Awards 2018, "Best Specialty Financial Services Software Provider 2018: Login SA" και "Most Innovative Banking Treasury Management Software: Acumennet" απότα Technology Innovator Awards - Corporate Vision Magazine.

Ο Όμιλος της Profileδιαθέτει πλέον παρουσία σε 38 χώρες, κι ενισχύει συνεχώς την προβολή και προώθηση των λύσεων του στις διεθνείς αγορές,εμπλουτίζονταςτο ανθρώπινο δυναμικόμε νέα καταρτισμένα στελέχη, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του, μεταξύ άλλων μισθώνονταςνέα μεγαλύτερα γραφεία στο Λονδίνο.

Με βάση την πορεία της προηγούμενης χρήσης και την αυξανόμενη διείσδυση στις διεθνείς αγορές, η διοίκηση του Ομίλουαναμένει περαιτέρω ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το τρέχον έτος.