Log in

Pasal: Έκτακτη ΓΣ στις 9 Ιανουαρίου για εκλογή ΔΣ

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και την Επιτροπή Ελέγχου καλείται να εκλέξει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Pasal Development, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 9η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ στην έδρα της, στο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Προβελεγγίου αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων ηµερησίας διάταξης:

1) Ανακοίνωση εκλογής νέου προσωρινού ανεξάρτητου µη εκτελεστικού µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου.

2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου και ορισµός ανεξάρτητων µη εκτελεστικών µελών.

3) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης κατά το νόµο και το καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9ης Ιανουαρίου 2020 καλούνται οι κ.κ. µέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 πµ, στην έδρα της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι δε θα δηµοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύµφωνα µε το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.