Log in

Pasal: Λειτουργικές ζημιές 6 εκατ. ευρώ το 2019

Καθαρά κέρδη 41,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος Pasal Development το 2019, λόγω της διαγραφής υποχρεώσεων και εξόφλησης οφειλών μέσω μεταβίβασης ακινήτων βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης. Την ίδια περίοδο παρουσίασε ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 6 εκατ. έναντι ζημιών 1,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω της αρνητικής αναπροσαρμογής των εύλογων αξιών των επενδυτικών ακινήτων.

Ειδικότερα, τα έσοδα του ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση 2019 ανήλθαν σε € 1,6 εκατ. έναντι € 1,7 εκατ. για το 2018.

Από την 31/12/2019 οι δραστηριότητες της εταιρείας DORECO AΕ (ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου AthensHeart) κατατάχθηκαν ως διακοπείσες δραστηριότητες.

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου την 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε €31,05 εκατ. αντί € 77,5 εκατ. την 31.12.2018. Η μείωση οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων και κατάταξη του εμπορικού AthensHeart σε ενεργητικό προς πώληση.

Στις 29.08.2019 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση επικύρωσης Συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας, με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588. Συνεπεία της απόφασης ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων μείον χρηματικά διαθέσιμα) την 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε € 22,9 εκατ. (χωρίς να περιλαμβάνεται δανεισμός €50,7 εκατ. ο οποίος αντιστοιχεί στις διακοπείσες δραστηριότητες) έναντι €133 εκατ. την 31.12.2018. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ουδέποτε είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους.

Ο Όμιλος για την χρήση 2019 παρουσίασε λειτουργικές ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους € 6 εκατ. έναντι ζημιών € 1,1 εκατ. της χρήσης 2018, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στην αρνητική αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των επενδυτικών ακινήτων κατά € 5,6 εκατ. (€ 1,9 εκατ. το 2018).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 41,8 εκατ., έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διαγραφή υποχρεώσεων και εξόφληση οφειλών μέσω μεταβίβασης ακινήτων βάσει της Συμφωνίας εξυγίανσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16.10.2019 η Pasal υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα βάσει του οποίου η Σουηδική εταιρεία STERNER STENHUS GREECE AB θα προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση της PASAL ύψους €10 εκατ. λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 88% του μετοχικού κεφαλαίου.