Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Epsilon Net: Στις 2/9 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Epsilon Net την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2019 και διανομή μερίσματος.

3.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

4.Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

8. Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.).

9. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

All rights reserved. Fmvoice 2006-2018.