Log in

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Κέρδη 20 εκατ. ευρώ το εξάμηνο

Κέρδη 20 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,9% κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο πρώτο εξάμηνο, ενώ τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 137,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 9,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 20,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή μείωση 1,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 173 χιλ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2019 και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αμοιβές σε τρίτους (νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες) εκ των οποίων και αμοιβές προσωπικού οι οποίες ανήλθαν σε 66 χιλ. ευρώ (έναντι 54 χιλ. ευρώ το ά εξάμηνο του 2019).

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 141 χιλ. ευρώ έναντι 172 χιλ. ευρώ του α΄ εξάμηνο 2019, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 1,9% έναντι 20,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2019.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30.06.2020 ανήλθαν στα 34,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,1%, ενώ αξίζει να τονιστεί πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Η Εταιρεία στις 31.08.2020 διένειμε μέρισμα για την χρήση 2019 και προμέρισμα για την χρήση 2020. Το ποσό του μερίσματος εγκρίθηκε στις 16.07.2020 κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και ανήλθε σε 6.704.800 ευρώ ή 0,029 ευρώ ανά μετοχή.

Το ποσό του προμερίσματος για την χρήση 2020 ύψους 20.624.800 ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο υπ’ αριθμόν 52/12.06.2020 συνιστώντας συνολική καταβολή 27.329.600 ή 0,1180 ευρώ ανά μετοχή.

Όμιλος ΑΔΜΗΕ: Αύξηση Εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας

Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε αύξηση των Συνολικών Εσόδων του και ενίσχυση της κερδοφορίας του σε επαναλαμβανόμενη βάση, συνεχίζοντας την επιτυχημένη του πορεία, παρά τις αντίξοες συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ και οι θυγατρικές του ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, λαμβάνοντας μέτρα που διασφάλισαν την αδιάλειπτη εξέλιξη των σημαντικών της έργων με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α’ εξάμηνο 2020 ανήλθαν στα 137,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 9,2% έναντι 126 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019. Η αύξηση αυτή προήλθε από τη σημαντική αύξηση του εσόδου των διεθνών διασυνδετικών δικαιωμάτων η οποία αντιστάθμισε την οριακή πτώση που κατέγραψαν τα έσοδα από τις χρεώσεις χρήσης συστήματος το α’ εξάμηνο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 96,9 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 8,4% σε ετήσια βάση έναντι 89,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019.

Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 97,3 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α΄ εξαμήνου 2019, μη συμπεριλαμβάνοντας τις ακόλουθες προβλέψεις: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ποσού 0,3 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,8 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019 και β) επιβάρυνση από προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα ποσού 0,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 3,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2019.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε οριακά κατά 0,4% και ανήλθε στα 53,5 εκατ., έναντι 35,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 22% ως αποτέλεσμα της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή παγίων που προέβη η Συγγενής την 31.12.2019.

Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,8% έναντι του αντίστοιχου ποσού το α’ εξάμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,6% έναντι 55 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2019. Το α’ εξάμηνο 2020 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο που προέκυψε λόγω κέρδους από αναδιαπραγμάτευση επιτοκίου δανείων, ποσού 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ το α΄ εξάμηνο 2019 εμφάνισε θετική επίδραση από το έκτακτο χρηματοοικονομικό έσοδο λόγω προεξόφλησης μακροπροθέσμων απαιτήσεων για το έργο του Πολυπόταμου, ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση α’ εξαμήνου 2020 ανήλθαν σε 39,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,7% έναντι 40 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας αύξηση +2,1%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προχώρησε σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στην διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2019, που αντιστοιχεί στο ποσό των 51,45 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. να εισπράξει μέρισμα ποσού 26,2 εκατ. ευρώ.

Για το α΄ εξάμηνο 2020 ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος με τις Επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 57,8% στα 122,6 εκατ. ευρώ έναντι 77,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 271,5 εκατ. ευρώ.