Log in

Forthnet: Με 9,63% στην εταιρεία η Δημοκρατία της Τυνησίας

Με ποσοστό 9,63% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet συμμετέχει στην εταιρεία η Δημοκρατία της Τυνησίας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Forthnet A.E., κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.10.2020, σύμφωνα με την από 22.10.2020 γνωστοποίησή της προς την εταιρεία, η Δημοκρατία της Τυνησίας ελέγχει έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Tunisia Telecom, TT ML Limited και GO Plc. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα), είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά (24.887.737) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,63% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.