Log in

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ουραγός της Ε.Ε. η Ελλάδα στην εκπαίδευση

Σημαντική επιδείνωση των διαχρονικών προβλημάτων της εκπαίδευσης κατά την τελευταία 10ετία της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας αποτυπώνει η «Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020» του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Η Έκθεση παρουσιάζεται σήμερα διαδικτυακά και αποτυπώνει τη θέση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ28, στο σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων (ευρωπαϊκών και διεθνών) δεικτών για τον μαθητικό/σπουδαστικό και φοιτητικό πληθυσμό του συστήματος καθώς και για τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης για την περίοδο αναφοράς 2001-2018.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, τα διαχρονικά προβλήματα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος -που συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια αναδεικνύει το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στις Ετήσιες Εκθέσεις του και αφορούν τόσο σε ζητήματα εισροών (χρηματοδότηση, εκπαιδευτικό προσωπικό και λοιπό ανθρώπινο δυναμικό, επάρκεια και ποιότητα υποδομών-εξοπλισμού, προγράμματα σπουδών κ.λπ.) όσο και εκροών (μαθησιακά-εκπαιδευτικά αποτελέσματα) αλλά και γενικότερα σε θέματα εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων- παρουσιάζουν περαιτέρω όξυνση κατά τη διάρκεια της 10ετούς οικονομικής κρίσης στη χώρα, κατατάσσοντάς τη στους περισσότερους δείκτες σε εξαιρετικά δυσχερή θέση συγκριτικά με τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ28.

diafaneia10

Πιο αναλυτικά, από την Έκθεση προκύπτει μεταξύ άλλων ότι:

 • Οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης για εκπαίδευση στην Ελλάδα διαχρονικά υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (8,3% έναντι 10,2% αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του 2018 – 27η θέση). Ιδιαίτερα την περίοδο 2008-2018, και οι δύο πηγές χρηματοδότησης (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Τακτικός Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας) καταγράφουν πρωτοφανείς μειώσεις, με σοβαρότατες συνέπειες στα μικρότερα μεγέθη του συστήματος, παρά τον σημαντικό τους ρόλο στην κοινωνική συνοχή
  (προσχολική εκπαίδευση, εκπαίδευση αλλοδαπών & μεταναστών, ειδική αγωγή και συνεκπαίδευση) και στην ανάπτυξη της χώρας (επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση), ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας.
 • Οι δαπάνες των νοικοκυριών για εκπαίδευση στην Ελλάδα διαχρονικά υπερέχουν ιδιαίτερα σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου (2,1% έναντι 1,2% αντίστοιχα, το 2018 – 4η θέση) και κυρίως αφορούν στην εξωσχολική υποστήριξη των μαθητών (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ή δαπάνες για εκπαίδευση μελών του νοικοκυριού σε άλλη πόλη από την έδρα του νοικοκυριού (κυρίως Τριτοβάθμια εκπαίδευση).
 • Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της περιόδου 2002-2014, η επάρκεια των ακόλουθων επιμέρους υποδομών αποδεικνύεται κατώτερη των προαπαιτούμενων σε όλες τις βαθμίδες, υποβαθμίδες και τύπους μονάδων στο σύστημα: κτιριακές υποδομές (συντήρηση, εκσυγχρονισμός, και ανέγερση και ανέγερση νέων μονάδων), εργαστηριακός εξοπλισμός, υλικοτεχνική υποδομή και δαπάνες για απαραίτητα αναλώσιμα υλικά εργαστηρίων και μονάδων.
 • Σύμφωνα και πάλι με τα διαθέσιμα στοιχεία της περιόδου 2002-2014, καταγράφεται σημαντική γήρανση του διδακτικού προσωπικού (αλλά και του εργαστηριακού και λοιπού διοικητικού προσωπικού) σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης, η οποία οφείλεται κυρίως στην αδυναμία του κράτους να προσλάβει μόνιμο διδακτικό και λοιπό εργαστηριακό & διοικητικό προσωπικό.
 • Τέλος, η Ελλάδα παρουσιάζει ορισμένες αρνητικές πρωτιές στους δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων: Κατέχει την 1η θέση στην ΕΕ28, σύμφωνα με στοιχεία του 2018, σε ποσοστό πληθυσμού 15-64 ετών που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (35,3% έναντι 22,2 του Ευρωπαϊκού Μ.Ο.). Επίσης, την 4η θέση στην ΕΕ28, σύμφωνα με στοιχεία του 2018, στον δείκτη NEET (Νέοι 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης) με ποσοστό 14,1% έναντι 9,6% του Ευρωπαϊκού Μ.Ο.

Μετά την παρουσίαση των ευρημάτων της Έκθεσης από τον Επιστημονικό Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Νίκο Παΐζη, ακολουθούν οι εισηγήσεις των προσκεκλημένων της εκδήλωσης και εκπροσώπων:

 • του Κέντρου Μελετών & Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ) κ. Γεώργιου Ανδρινόπουλου, Προέδρου και κας Μαρίας Γεωργαρίου, Γεν. Γραμματέα
 • του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της ΔΟΕ (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ) κ. Κώστα Λολίτσα, Προέδρου και κ. Γιάννη Κανελλόπουλου, Γραμματέα
 • του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) κ. Νίκου Δεμερτζή, Διευθυντή και Προέδρου

Τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων της εκδήλωσης εμπλουτίζουν στρογγυλές τράπεζες, υπό τον συντονισμό του Επιστημονικού Συνεργάτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Νίκου Φωτόπουλου, στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Βασικοί δείκτες μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού και κινητικότητα στην ΕΕ-28
 • Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση στην ΕΕ-28
 • Βασικοί δημογραφικοί δείκτες και δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ-28

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με την καταληκτική τοποθέτηση του Διευθυντή του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ κ. Χρήστου Γούλα και τη διατύπωση στοχευμένων προτάσεων πολιτικής που προκύπτουν τόσο από τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης όσο και μέσα από τη γόνιμη συζήτηση με τους εκπροσώπους των ερευνητικών κέντρων των εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων οι οποίοι τιμούν με την παρουσία και την παρέμβασή τους την εκδήλωση.

Την εκδήλωση τιμούν επίσης με έναν σύντομο χαιρετισμό τους οι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου:

 • κ. Άγγελος Συρίγος, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • κ. Νίκος Φίλης, πρώην Υπουργός Παιδείας και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και
 • κα Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής και Τομεάρχης Παιδείας του Κιν.Αλλ.

Στην ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ www.kanep-gsee.gr βρίσκεται αναρτημένος ο πλήρης τόμος της «Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020 (Μέρος Α)» καθώς και τα αρχεία των παρουσιάσεων.