Log in

Attica Bank: Έργο Πανταλάκη οι ζημιές μαμούθ

Από ζημιές σε ζημιές πηγαίνει την τράπεζα η διοίκηση Πανταλάκη. Ίσως αυτός είναι ο πραγματικός της στόχος. Ίσως. Να τη ρίξει στα βραχιά και να την λεηλατήσουν οι συστημικοί για ένα κομμάτι ψωμί.

Γράφει ο: 

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:

-Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,4% εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από τόκους ύψους 2,2 εκατ. ευρώ κατά την συγκριτική περίοδο, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 13%.

- Αύξηση καταθέσεων 10,9% σε ετήσια βάση.

- Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

- Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις 87 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 64 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2019.

- Αύξηση συνόλου ενεργητικού κατά 3% σε 3,62 δισ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2019.

- Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019.

- Ο δείκτης δανείων προ προβλέψεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 68%, μειωμένος σε σχέση με τη χρήση 2019 (70,1%).

- Τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ, για την περίοδο και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) σε 35,4%.

- Τα ίδια κεφάλαια έφτασαν τα 463 εκατ. ευρώ ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: ανήλθε σε 13,05%.

Βασικά στοιχεία του ισολογισμού

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ και η διάρθρωσή του παρέμεινε σταθερή.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ περίπου.

- Οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθαν σε 307 εκατ. ευρώ.

- Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις ανήλθε σε 68% κατά την 30.06.2020 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2019 (70,1%).

- Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με την 31.12.2019.

- Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €462,7εκ., παρουσιάζοντας μείωση 6,4% σε σχέση με το κλείσιμο του έτους 2019.