Log in

Eurobank: Αναστολές πληρωμών και διευκολύνσεις για τους πελάτες της

Σημαντική υποχώρηση των δεικτών ΝΡΕs στο 15% το χαμηλότερο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος καθώς και κινήσεις εξορθολογισμού σε όλα τα επίπεδα, διακρίνουν τα αποτελέσματα της Eurobank για το α΄εξάμηνο.

Γράφει ο: 

Παράλληλα η Τράπεζα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία έτσι ώστε να βοηθήσεις τους πελάτες της, για το μετριασμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες κατά την ενημέρωση των αναλυτών και επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Φωκίων Καραβίας η Eurobank ήδη προχώρησε σε αναστολές πληρωμών για δάνεια συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ . Από αυτά , το 30% αφορά επιχειρηματικά δάνεια, το 23% δάνεια μικρών επιχειρήσεων και το 47% δάνεια νοικοκυριών.

Κατά το κ. Καραβία σαφής εικόνα για την ικανότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να αποπληρώνουν τις οφειλές τους θα διαφανεί καλύτερα το α’ τρίμηνο του 2021, οπότε και θα γίνουν νέες εκτιμήσεις. Επισήμανε όμως ότι σήμερα οι αναστολές δανείων έχουν σταθεροποιηθεί, ενώ εκτίμησε ότι η κουλτούρα πληρωμών δεν θα επιδεινωθεί και ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας και στην κεφαλαιακή της επάρκεια θα είναι διαχειρίσιμες.

Ο CEO της Eurobank δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για το μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης , μεταξύ των οποίων είναι η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Γέφυρα» της κυβέρνησης, στο οποίο όπως εκτίμησε μπορεί να ενταχθεί το 40% των στεγαστικών δανείων της Eurobank.

Πρόσθεσε ακόμα ότι εκτιμά πως δεν θα υπάρξει οριζόντιο νέο lockdown στην οικονομία και παρά το γεγονός ότι ο τομέας του τουρισμού δέχθηκε ισχυρό πλήγμα , οδηγώντας στην πτώση του ΑΕΠ, ενώ υπήρξαν τομείς, όπως της φαρμακοβιομηχανίας που αναπτύχθηκε και του real estate που εμφανίζει ισχυρές αντοχές.

Κατά το κ. Καραβία «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εστιάζουμε εξ ολοκλήρου στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη στήριξη των πελατών μας, νοικοκυριών και ιδίως των επιχειρήσεων, ώστε να ξεπεράσουν τη δύσκολη συγκυρία. Παρέχουμε προγράμματα αναστολής πληρωμών και προσφέρουμε ρευστότητα για την κάλυψη της ζήτησης νέων χρηματοδοτήσεων που οφείλεται στην πανδημία. Οι χορηγήσεις ενήμερων επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκαν κατά 1,1 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους μέσω και της συμμετοχής της Τράπεζας στις κρατικές πρωτοβουλίες, όπως το TΕΠΙΧ II και το Πρόγραμμα Εγγυήσεων, και αναμένουμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, μετά από τυχόν αποπληρωμές, θα αυξηθούν πάνω από 2 δις ευρώ για το σύνολο του έτους».

Σύμφωνα με τα βασικά οικονομικά μεγέθη του α΄εξαμήνου:

Οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 1,3 δις ευρώ συνολικά σε σχέση με το τέλος του 2019 και το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα 34,5 δις ευρώ από τα οποία τα 7,3 είναι δάνεια εξωτερικού.

Στις δραστηριότητες του εξωτερικού ο όμιλος έχει αναστείλει δάνεια 2,3 δις ευρώ, από τα οποία τα 700 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία, 1 δισ. ευρώ στην Κύπρο και και Σερβία 600 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό των NPEs μειώθηκε στο 15% από 28,9% το α’ τρίμηνο του 2020 και η επίδοση της Τράπεζας στον τομέα των κόκκινων δανείων αποτελεί όπως ανάφερε ο κ. Καραβίας «σημείο αναφοράς για τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τον ισχυρότερο δείκτη κάλυψης των NPEs, άνω του 60%. Η κεφαλαιακή μας θέση περισσότερο από εκατό μονάδες βάσης και ο δείκτης συνολικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,5%».

Με βάση το χρονοδιάγραμμα στα τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η διανομή στους μετόχους της Eurobank των μετοχών του SPV Cairo. Η αναλογία είναι 1 μετοχή του SPV για κάθε 15 μετοχές της Τράπεζας και η εύλογη αξία των υπό διανομή μετοχών προσδιορίζεται στα 57 εκατ. ευρώ ή 1,6 ευρώ ανά μετοχή της Eurobank.