Log in

Alpha: Πιθανή επιδείνωση της οικονομικής διαταραχής

Σε περίπτωση που το χειμερινό πανδημικό κύμα οδηγήσει σε ισχυρά περιοριστικά μέτρα ξανά, είναι πολύ πιθανό, να παρατηρηθεί επιδείνωση, ή βραδύτερη προσαρμογή στους δείκτες οικονομικής συγκυρίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο μετά την έναρξη του πανδημικού shock, τονίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων με τίτλο «Πανδημική Κρίση: Ανατομία της Οικονομικής Διαταραχής και Ταχύτητα Προσαρμογής».

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της οικονομικής συγκυρίας, ορισμένοι δείκτες που εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με τις συνιστώσες του ΑΕΠ, από τον Μάιο και έπειτα διαγράφουν πορεία ήπιας διόρθωσης. Η πορεία των δεικτών οικονομικής συγκυρίας κατά τους θερινούς μήνες προσφέρει τις αρχικές ενδείξεις για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο.

Στο παρόν Δελτίο οι αναλυτές της Alpha Bank επιχειρούν:

(α) μία σύγκριση ενός ευρέως φάσματος δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, πριν και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζουμε το βαθμό επιστροφής τους στην τάση που επικρατούσε το διάστημα πριν από την πανδημία.

(β) μία συγκριτική ανάλυση της κατεύθυνσης και της ταχύτητας της άμεσης αντίδρασης ορισμένων εξ αυτών των δεικτών, στην περίπτωση του τρέχοντος πανδημικού φαινομένου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η πορεία των εν λόγω δεικτών, εντός του πρώτου εξαμήνου μετά το αρχικό shock και γίνεται σύγκριση με την πρόσφατη -υψηλής κλίμακας- διαταραχή των οικονομικών συνθηκών που έλαβε χώρα μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, τον Σεπτέμβριο 2008, δηλαδή με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην κρίση δανεισμού του ελληνικού δημοσίου ένα χρόνο μετά και οδήγησε στην παρατεταμένη οικονομική ύφεση της περασμένης δεκαετίας.

Τα κύρια συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως:

Πρώτον, η απασχόληση και το οικονομικό κλίμα απώλεσαν σημαντικό μέρος της δυναμικής που παρουσίασαν μέχρι τον Φεβρουάριο 2020.

Δεύτερον, με εξαίρεση τον εισερχόμενο τουρισμό, η οικονομική δραστηριότητα – είτε σε όρους λιανικών πωλήσεων, είτε μεταποιητικής παραγωγής – επανήλθε σταδιακά στο μέσο επίπεδο της περασμένης τριετίας, χωρίς, όμως να επιστρέψει ακόμη στο επίπεδο του Φεβρουαρίου 2020.

Τρίτον, η οικοδομική δραστηριότητα επιταχύνεται παρά την τρέχουσα οικονομική διαταραχή.

Τέταρτον, η άμεση οικονομική διαταραχή που προκάλεσε το πανδημικό φαινόμενο είναι ισχυρότερη όσον αφορά στον αρχικό αντίκτυπο, συγκριτικά με την κατάρρευση της Lehman Brothers, κυρίως λόγω του lockdown, αλλά φαίνεται – με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία - να διακρίνεται από υψηλότερη ταχύτητα προσαρμογής (κυρίως λόγω της δυνατότητας άσκησης δημοσιονομικής επεκτατικής πολιτικής). Ωστόσο, η συγκριτική ανάλυση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας περιορίζεται εντός του πρώτου εξαμήνου αμέσως μετά τα ανωτέρω shocks και δεν δύναται να λάβει υπόψιν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις και τις παράπλευρες απώλειες που γνωρίζουμε ότι υπήρξαν στην προηγούμενη οικονομική κρίση, προσδίδοντάς της μονιμότερα χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση που το χειμερινό πανδημικό κύμα οδηγήσει σε ισχυρά περιοριστικά μέτρα ξανά, ή σημειωθεί καθυστέρηση εμβολιασμού ενός κρίσιμου ποσοστού του πληθυσμού, είναι πολύ πιθανό, να παρατηρηθεί επιδείνωση, ή βραδύτερη προσαρμογή στους δείκτες οικονομικής συγκυρίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο μετά την έναρξη του πανδημικού shock.

Δείτε ΕΔΩ την ανάλυση της Alpha Bank