Log in

«Κόκκινη κάρτα» στον Μεγάλου έβγαλε ο SSM

Στην τελική τους ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για τον πλήρη έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. O SSM κοινοποίησε στην Τράπεζα Πειραιώς την απόφασή του να μην εγκρίνει την αποπληρωμή των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου της Τράπεζας.

Γράφει ο: 

Επιβεβαιώνονται έτσι οι πληροφορίες της F&MVoice και ανοίγει ο δρόμος για την κρατικοποίηση της Τράπεζας. Το επόμενο βήμα να είναι η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες που απλώς θα επικυρώσει την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μη αποπληρωμή του CoCo θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του ποσοστού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας- και κατ΄επέκταση του ελληνικού Δημοσίου - στην μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς από 26,4% σήμερα , στο 61,3%. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια δεν μπορεί να προσδιοριστεί με επάρκεια , θεωρείται όμως λόγω των συνθηκών της πανδημίας σχεδόν αδύνατο να υπάρξει άμεσο χρονοδιάγραμμα για την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Αυτό γιατί εκτός των άλλων προβλημάτων απαιτείται η πλήρης απαλλαγή της Πειραιώς από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που σήμερα ανέρχεται περί τα 24 δις ευρώ αλλά λόγω του κορονοϊού αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα η Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί:

Σε συνέχεια των από 30 Οκτωβρίου και 12 Νοεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της, η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε προσχέδιο προκαταρκτικής απόφασης από το Εποπτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο οποίο αναφέρεται η πρόθεση της εποπτικής αρχής να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας για πληρωμή σε μετρητά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων του Μετατρέψιμου Ομολόγου (Contingent Convertible Security - CoCo) ύψους €165εκατ, το οποίο είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία, η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα τις επόμενες ημέρες. Με τη λήψη της τελικής απόφασης, η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που η τελική απόφαση της ΕΚΤ αποκλείσει την πληρωμή των τόκων του CoCo με μετρητά και η μη πληρωμή των τόκων προκαλέσει μετατροπή του CoCo σε κοινές μετοχές, τότε η εξέλιξη του κεφαλαίου της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι: (α) θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια και (β) από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή €495εκατ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά την προσεχή περίοδο. Η πρόοδος της λειτουργικής απόδοσης της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και του πλάνου μετασχηματισμού. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανέρχεται στο 16,1% με το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 14,1%.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του Εννεάμηνου 2020 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.