Log in

Alpha Bank: Τέσσερις ισχυρές υποθήκες για το μέλλον

Σταθερότητα στην κερδοφορία παρά την πανδημία, διευκολύνσεις προς την πελατεία της με moratorium δανείων ύψους 4,2 δις ευρώ , χορηγήσεις νέων δανείων 4,6 δις ευρώ και επιμονή στην κατεύθυνση για την ολοκλήρωση του projectGalaxy μετά το οποίο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα έχουν συρρικνωθεί κατά 10,8 δις ευρώ αποτελεί το τετράπτυχο των επιδόσεων της AlphaBank κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου.

Γράφει ο: 

Παράλληλα η διοίκηση της Τράπεζας επιδιώκοντας να δώσει στην αγορά την πραγματική εικόνα των μεγεθών της , απέφυγε τα «φτιασιδώματα» ξεπερνώντας τον «πειρασμό» της παρουσίασης εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Κομβική στην περαιτέρω πορεία κρίνεται η ολοκλήρωση του Galaxy η οποία αναμένεται να προχωρήσει μετά τη συμφωνία με την Davidson Kempner μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής κατά την οποία η Τράπεζα θα αντλήσει περί τα 300 εκατ. Ευρώ ο Δείκτης Καθυστερήσεων (NPLs) στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) θα μειωθεί στο 24% από 43% στα τέλη του εννεαμήνου. Έτσι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 62% στα 4,8 δισ. ευρώ, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα περιοριστούν στα 8,9 δισ. ευρώ από 18,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη η συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο αποτελεί όχι μόνο τη μεγαλύτερη συναλλαγή στην Ελλάδα, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη και η ολοκλήρωσή της θα επιτρέψει στην Τράπεζα να απο-αναγνωρίσει ένα σημαντικό τμήμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ το χαρτοφυλάκιο των NPEs που θα παραμείνει στην Τράπεζα θα είναι καλύτερης ποιότητας.

Ενημερώνοντας τους αναλυτές ο κ. Ψάλτης ανέφερε ότι μετά την συναλλαγή η σύνθεση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων θα περιλαμβάνει Κόκκινα Δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε ποσοστό μόλις 54% έναντι 74% που είναι ο μέσος όρος των υπολοίπων τραπεζών, ενώ το 46% του χαρτοφυλακίου των NPEs θα είναι σε καθυστέρηση κατώτερη των 90 ημερών.

Η ισχυρή ρευστότητα και η κεφαλαιακή μας επάρκεια, με τον δείκτη CAD σταθερά στο 18,3%, αποτελούν το θεμέλιο της Alpha Bank σημείωσε ο κ. Ψάλτης, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 3,4 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού (OCR).

Στο τομέα των συμφωνιών για μετάθεση πληρωμών παλαιότερων δανείων λόγω της πανδημίας η Τράπεζα έχει δώσει αναστολές δόσεων για δάνεια ύψους 4,2 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,1 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Γέφυρα». Εκτιμάται ότι από αυτά 15% – 20% θα περάσει σε καθεστώς αθέτησης την επόμενη χρονιάς, με συνέπεια οι εκτιμώμενες νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω covid -19 να φτάσουν το 1,2 – 1,3 δις ευρώ. Η Τράπεζα εξετάζει τις λύσεις που θα εφαρμόσει για το πελατολόγιό της μετά τη λήξη του moratorium στόχο τη στήριξη των πελατών της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εννεαμήνου η Τράπεζα σημείωσε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία το αποτέλεσμα προ προβλέψεων να εμφανίζεται αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ τα κέρδη μετά από Φόρους να φτάνουν τα 130,4 εκατ. ευρώ.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα ανήλθαν σε 18,3 δισ. ευρώ, σταθερά σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που οφείλεται στην προσωρινή διακοπή ρευστοποιήσεων, τη μείωση της αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings),και την περιορισμένη δραστηριότητα αποπληρωμών λόγω του Covid-19. Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στον Όμιλο μειώθηκαν κατά  1,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η Τράπεζα εξασφάλισε την απαιτούμενη πιστοληπτική διαβάθμιση για το Πρόγραμμα «Ηρακλής» και υπέβαλε αιτήσεις υπαγωγής για την παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους έως Ευρώ 3,7 δισ., που αφορούν τιτλοποιήσεις συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ 10,8 δισ., εξασφαλίζοντας τις βασικές μεταβλητές της συναλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13%1 επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων θα μειωθεί στο 24%1.

Η AlphaBank συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τους Πελάτες της εν μέσω της πανδημίας Covid-19, συνεχίζοντας, την ισχυρή  της δέσμευση για στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις έως τον Οκτώβριο 2020 ύψους 4,6 δισ. ευρώ.

Τον Σεπτέμβριο 2020, τα μέτρα αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, τόσο Επιχειρήσεων όσο και Ιδιωτών στην Ελλάδα, ανήλθαν σε  4,2 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα είχε ενεργός συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στήριξης των Επιχειρήσεων με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου(“State Guaranteed”), με εκταμιεύσεις δανείων ύψους 0,7 δισ. ευρώ και με νέες χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ II» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ύψους 0,4 δισ. ευρώ.

Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2020, κυρίως από Επιχειρήσεις.

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελέστηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο 2020, συνεχίστηκε και μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Το εννεάμηνο 2020, η Τράπεζα κατέγραψε περίπου 260.000νέους συνδρομητές e-banking, ενώ το ποσοστό εγχρήματων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω ψηφιακών δικτύων το γ’ τρίμηνο 2020 παρέμεινε υψηλό και ανήλθε σε 92,7%, σταθερό σε τριμηνιαία βάση, έναντι 87,3% το προηγούμενο έτος.

Βασικοί δείκτες

-Ισχυρό Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους 656,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο2020, ενισχυμένο κατά 3,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

-Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 892,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο2020,αυξημένο κατά 1,5% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απορρόφηση των ζημιών απομείωσης το εννεάμηνο 2020.

-Το εννεάμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 736,6 εκατ. ευρώ ή 2,5% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι 750 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους 287 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.

-Παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 130,4 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, έναντι  91,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2019.