Log in

Τράπεζα Κύπρου: Κερδοφόρο το 9μηνο, ζημιές λόγω φόρων

Κέρδη για την τράπεζα, αλλά ζημιές μετά τη φορολόγηση, περιγράφουν τα αποτελέσματα εννιαμήνου για την Τράπεζα Κύπρου, με το έντονα ακραίο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον αντικατοπτρίζεται στα μεγέθη του Συγκροτήματος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας.

Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάμηνο 2012 είναι μειωμένα κατά 15% σε σχέση με το εννιάμηνο 2011 και ανέρχονται σε €517 εκατ.

Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου σημειώνεται, οδήγησε σε σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων (€822 εκατ. το εννιάμηνο 2012, έναντι €295 εκατ. το εννιάμηνο 2011) με αποτέλεσμα το Συγκρότημα να σημειώσει ζημιές μετά τη φορολογία, εξαιρουμένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογίας, ύψους €291 εκατ. έναντι κερδών ύψους €254 εκατ. για το εννιάμηνο 2011.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της απομείωσης ΟΕΔ για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €211 εκατ. σε σύγκριση με €793 εκατ. το εννιάμηνο 2011, το οποίο συμπεριλάμβανε σημαντικές ζημιές από την απομείωση ΟΕΔ ύψους €1.046 εκατ.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 17,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012. Το Συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων η οποία ανήλθε σε €822 εκατ. για το εννιάμηνο 2012. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 οι συσσωρευμένες προβλέψεις και ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε τιμή καταναγκαστικής πώλησης και προβλέψεις ανέρχονται σε €2,2 δισ. και 103%, αντίστοιχα.

Το Συγκρότημα διαθέτει δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 7,6% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,0% και 7,3% αντίστοιχα. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος είναι χαμηλότεροι του ελάχιστου ορίου που απαιτεί η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Λαμβάνοντας υπόψη και τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους €429 εκατ., ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανέρχεται σε 6,8%.

Όπως σημειώνεται, στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της λήξης στις 30 Ιουνίου 2012 της προθεσμίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το Συγκρότημα ανακοίνωσε ότι δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειμμα όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ και αποτάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία για κεφαλαιακή στήριξη. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε €722 εκατ.


Τα βασικά μεγέθη

• Καθαρά έσοδα από τόκους: Τα καθαρά έσοδα από τόκους το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €809 εκατ. σημειώνοντας μείωση 5% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανταλλαγή των ΟΕΔ, τη μείωση της επιτοκιακής ψαλίδας καθώς και από την αύξηση των απομειωμένων δανείων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το γ’ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €251 εκατ. μειωμένα κατά 5% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2012 κυρίως λόγω μείωσης της επιτοκιακής ψαλίδας και την αύξηση των απομειωμένων δανείων.

• Συνολικά έσοδα: Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €1.022 εκατ. για το εννιάμηνο 2012 σημειώνοντας μείωση 9% σε σύγκριση με το εννιάμηνο 2011 κυρίως λόγω της ζημιάς από διάθεση, επανεκτίμηση και απομείωση χρηματοοικονομικών μέσων συνολικού ύψους €36 εκατ., έναντι ζημιών ύψους €2 εκατ. για το εννιάμηνο 2011 καθώς και των μειωμένων τόκων και άλλων εσόδων του Συγκροτήματος.

• Συνολικά έξοδα: Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε €505 εκατ. για το εννιάμηνο 2012 σημειώνοντας μείωση 3% σε σύγκριση με το εννιάμηνο 2011 κυρίως λόγω του μειωμένου κόστους αφυπηρέτησης προσωπικού ως αποτέλεσμα της αλλαγής του βασικού σχεδίου ωφελημάτων αφυπηρέτησης στην Κύπρο από καθορισμένων παροχών σε καθορισμένων εισφορών.

• Αποτελεσματικότητα: Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το εννιάμηνο 2012 ανήλθε σε 49,4% από 46,2% το εννιάμηνο 2011 λόγω μεγαλύτερης μείωσης των συνολικών εσόδων σε σύγκριση με τη μείωση των εξόδων.

• Προ-προβλέψεων κερδοφορία: Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις σημείωσαν μείωση 15% σε σχέση με το εννιάμηνο 2011 και ανήλθαν σε €517 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων έναντι του εννιαμήνου 2011.

• Προβλέψεις για απομείωση δανείων: Η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων οι οποίες ανήλθαν σε €822 εκατ. το εννιάμηνο 2012, έναντι €295 εκατ. το εννιάμηνο 2011 σημειώνοντας αύξηση 179%.

• Επιτοκιακό περιθώριο: Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Συγκροτήματος ανήλθε σε 3,09% το εννιάμηνο 2012 σε σύγκριση με 2,90% το εννιάμηνο 2011 και 2,98% το 2011. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το γ’ τρίμηνο 2012 μειώθηκε περαιτέρω σε 2,91% από 2,99% το β’ τρίμηνο 2012 λόγω της μείωσης της επιτοκιακής ψαλίδας καθώς και της αύξησης των απομειωμένων δανείων.

• Υγιής χρηματοδοτική δομή: Το Συγκρότημα διαθέτει ευρεία καταθετική βάση, ελάχιστες αποπληρωμές πιστωτικών τίτλων για την επόμενη διετία και περιορισμένη εξάρτηση χρηματοδότησης μέσω της διατραπεζικής αγοράς και έκδοσης πιστωτικών τίτλων με τον δείκτη δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις να διαμορφώνεται σε 93% και τον δείκτη καταθέσεων προς περιουσιακά στοιχεία σε 77% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.

• Δάνεια και καταθέσεις: Τα δάνεια και οι καταθέσεις του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ανήλθαν σε €28,2 δισ. και €27,9 δισ. αντίστοιχα.

• Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου: Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στο 17,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012 και 10,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις ανήλθε σε 47% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 50% στις 30 Ιουνίου 2012 και 51% στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εμπράγματων εξασφαλίσεων σε τιμές καταναγκαστικής πώλησης ανέρχεται σε 103% (106% στις 30 Ιουνίου 2012).