Log in

Παράταση έως 21 Δεκεμβρίου για τα αποτελέσματα των τραπεζών

Παράταση έως 21 Δεκεμβρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις τράπεζες.

Η απόφαση του υπουργού οικονομικών Γ. Στουρνάρα αναφέρει:

"Έχοντας υπόψη  

1) τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1α του άρθρου 1 της από 29 Μαΐου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» (Α΄ 127) που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2β του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου,

β. της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες δια τάξεις» (Α΄ 91), γ. του άρθρου 90 του πδ 63/2005 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ( Α΄ 98),

2) την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος,

3) την 24596/ Β.1019/30.5.2012 απόφασή μας «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίευσης ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1758, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 1771), όπως τροποποιήθηκε με τις ΕΜΠ:43/Β. 1547/25.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2621) και 46115/B.1923B΄/30.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2911) αποφάσεις μας,

4) την ανάγκη να παρασχεθεί, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο αναγκαίος χρόνος για τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων για το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και των οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου για το έτος 2012,

5) το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 για το διάστημα 1.1.2012−30.6.2012 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 21.12.2012.

2. Η προθεσμία δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του τρίτου τριμήνου του έτους 2012 ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 21.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως"