Log in

Στουρνάρας προς τραπεζίτες: Σε ποιoν κόσμο ζείτε;

O Γιάννης Στουρνάρας πήρε το... όπλο του και «σήκωσε το γάντι» που του έριξαν οι τραπεζίτες. Για πρώτη φορά από την ανάληψη της θητείας του ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, απευθύνεται δημόσια προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και κατηγορεί τις διοικήσεις των μεγάλων εμπορικών τραπεζών της χώρας για κινδυνολογία και για διαστροφή της πραγματικότητας.

Γράφει ο: 

Αφορμή για το «ξέσπασμα» του επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, στάθηκε το αντάρτικο που επιχείρησαν οι διοικήσεις των τραπεζών κατά των προωθούμενων αλλαγών για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα.

Ο κ. Στουρνάρας χωρίς περιφράσεις κατηγορεί τις τράπεζες ότι ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο τα δεδομένα και εκτιμά ότι οι αιτιάσεις που περιέχονται στην μελέτη του διεθνούς οίκου Deloitte που έγινε για λογαριασμό των τραπεζών είναι άνευ αντικειμένου. Απορρίπτει παράλληλα τον ισχυρισμό που διατυπώνεται στην μελέτη ότι από την εφαρμογή του Κώδικα θα προκύψουν ζημίες μέχρι και 9,8 δις ευρώ για τις εμπορικές τράπεζες.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατηγορεί ανοικτά τους τραπεζίτες ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου επισημαίνοντας πως οι ισχυρισμοί τους δεν λαμβάνουν υπόψη τους ουσιώδεις παραδοχές όπως η πανδημία, αλλά και το γεγονός πως ενήμερες οφειλές για όσους οδηγούνται σε εξωδικαστικό συμβιβασμό – βρίσκεται δηλαδή ήδη σε αδυναμία πληρωμών απέναντι σε πολλούς άλλους πιστωτές- είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου σταματήσουν να είναι ενήμερες.

Και προσθέτει: «Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο επί των συμπερασμάτων της μελέτης της Deloitte. Υπολογίζει με εναλλακτικά σενάρια την επίπτωση του προτεινόμενου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών στη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Την αύξηση την αποδίδει στη δημιουργία του νέου μηχανισμού χωρίς να εκτιμά την αύξηση που αναμένεται λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι του εν λόγω μηχανισμού. Για παράδειγμα, όταν αναφέρει ότι υπό το δυσμενές σενάριο αναμένεται να δημιουργηθούν 9,8 δις. νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πόσα από αυτά δημιουργούνται λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και πόσα αποκλειστικά από τη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού;

Mε άλλα λόγια οι λεγόμενοι “highly susceptible” (σ.σ. υψηλής ευαισθησίας) οφειλέτες θα συνέχιζαν να εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους αν δεν υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό»;

Προσθέτει ακόμα : «Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι ειδικότερα όσον αφορά στη περίμετρο των ενήμερων οφειλετών που μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, μετά τις τελευταίες συζητήσεις με τους Θεσμούς έχει επέλθει ουσιώδης περαιτέρω μείωση της περιμέτρου. Στα κριτήρια επιλεξιμότητας έχει προστεθεί εκείνο της σημαντικής μείωσης του εισοδήματος (income event).
Σημαντική είναι επίσης η δυνατότητα που δίνεται σε ευάλωτους ενήμερους οφειλέτες να λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση της δόσης του δανείου χωρίς υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.»
Επίσης ο κ. Στουρνάρας υποδεικνύει στους τραπεζίτες να λάβουν υπόψη τους σειρά βελτιώσεων που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της θεραπείας των ανησυχιών της καθώς το νομοθετικό κείμενο έχει βελτιωθεί σε πολλά σημεία του.