Log in

Μητσοτάκης: Η..."άριστη" φορολογική απάτη σε 80.000 ιδιοκτήτες ακινήτων

Τουλάχιστον 80.000 ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων επί συνόλου 340.000 έμειναν χωρίς τις υπεσχημένες από την κυβέρνηση εκπτώσεις φόρου για τα ενοίκια που αναγκάστηκαν να μειώσουν κατά 40% προς όφελος των επιχειρηματιών ή μισθωτών ενοικιαστών τους.

Γράφει ο: 

Πρόκειται για ιδιοκτήτες οι οποίοι ενώ υπέβαλαν στο TAXISnet δηλώσεις εισοδηματικών απωλειών λόγω αναγκαστικής μείωσης των συμφωνηθέντων ενοικίων επαγγελματικής στέγης ή κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης κατά 40% (δηλώσεις Covid) για έναν ή περισσότερους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 εντούτοις δεν κατέστη δυνατό να κατοχυρώσουν την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου, η οποία ισούται με το 20% του 60% των κανονικών, αρχικώς συμφωνηθέντων, ποσών των μηνιαίων ενοικίων.

Ως εκ τούτου, δεν έγινε σ΄ αυτούς κανένας συμψηφισμός έκπτωσης φόρου ίσης με το 20% του 60% των συμφωνηθέντων ενοικίων με οφειλές των εν λόγω ιδιοκτητών προς την Φορολογική Διοίκηση.

 
Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό ALPHA 989 το πρωί της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις Covid που υπέβαλαν περισσότεροι από 80.000 ιδιοκτήτες είχαν λάθη τα οποία δεν κατέστη δυνατό να διορθωθούν. 
 
Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε τα εξής σχετικά με το μέτρο της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων:  «Βοηθήσαμε πολύ αυτούς ο οποίοι χρησιμοποιούν το ακίνητο, είτε είναι μικρή επιχείρηση, είτε εργαζόμενος, είτε ο φοιτητής γιος ή κόρη του, με τη μείωση 40% του ενοικίου. Μέχρι τον Οκτώβριο πήγαμε να βοηθήσουμε τους ιδιοκτήτες με συμψηφισμούς. Έγιναν 340.000 δηλώσεις. Από αυτές πληρώθηκαν οι 230.000 , άρα είναι περίπου 100.000 (σ.σ. αυτές που υπολείπονταν να πληρωθούν), οι 20.000 από αυτές είχαν λάθη και τους στάλθηκε mail και οι 80.000 δεν διορθώνονται. Θα υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση από την ΑΑΔΕ....»!
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι  περιπτώσεις λαθών και παραλείψεων, που εντόπισε η Α.Α.Δ.Ε. στις δηλώσεις Covid, που υπέβαλαν περίπου 340.000 ιδιοκτήτες, αφορούν κυρίως στα εξής:

- Υποβολή δήλωσης Covid, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων.

- Ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης Covid

- Μη συμπλήρωση στη δήλωση Covid του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική).

 
Επιπλέον, αξίζει να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο που έχει εκδώσει ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου της αναγκαστικής μείωσης των ενοικίων, οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις φόρου, οι οποίες είναι ίσες με το 20% του 60% των κανονικών ποσών ενοικίων, δεν ισχύουν στις περιπτώσεις δηλώσεων Covid όπου:
 

α. Έχει δηλωθεί μη αποδοχή της δήλωσης Covid έστω και από έναν από τους αντισυμβαλλόμενους μισθωτές ή τους συνιδιοκτήτες επί της προβλεπόμενης προθεσμίας.

β. Δεν δηλώθηκε μείωση του μισθώματος για τους μήνες που αφορά η δήλωση Covid.

γ. Έχει δηλωθεί μίσθωση ακινήτου με χρήση κύριας κατοικίας και ο ενοικιαστής δεν είναι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ., εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης σε αναστολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ η του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αντίστοιχα, σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει των κείμενων διατάξεων.

δ. Η μείωση μισθώματος αφορά φοιτητή για τον μήνα Μάρτιο ή μισθωτές με επαγγελματική σύμβαση μίσθωσης που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.

ε. Η μείωση μισθώματος είναι μικρότερη του 40%.

στ. Ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη ή του μισθωτή τελεί σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ζ. O ενοικιαστής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και έχει μισθώσει ακίνητο με χρήση κατοικίας.

Ο υπουργός επιχείρησε να καθησυχάσει τους ... ριγμένους ιδιοκτήτες επισημαίνοντας επιπροσθέτως ότι: «Υπάρχει όμως μετά ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος και είπαμε ότι επειδή είδαμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην πλατφόρμα (σ.σ. υποβολής των δηλώσεων Covid), βοηθάμε τους ιδιοκτήτες», πιστώνοντας κατευθείαν στους λογαριασμούς τους στις τράπεζες το 1/2 του ποσού των εισοδηματικών απωλειών τους. Όπως διευκρίνισε, οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για τις εισοδηματικές τους απώλειες κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 δεν θα έχουν τη μορφή συμψηφισμών, για να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία, αλλά «θα γίνουν αιτήσεις μέχρι τις 20 Δεκέμβρη και στη συνέχεια θα ετοιμάσουμε την πλατφόρμα ως ΑΑΔΕ, ώστε να πιστωθούν και πάλι στους λογαριασμούς αυτών το συγκεκριμένο ποσό, αρκεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει μείωση του ενοικίου κατά 40%.... »