Log in

ΕΚΠΟΙΖΩ: Συνεχίζεται το χάος με τα ταξιδιωτικά κουπόνια

Εξακολουθούν οι αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδα να παρακρατούν παράνομα τα χρήματα χιλιάδων Ελλήνων πολιτών τα οποία έλαβαν για πτήσεις τις οποίες στη συνέχεια αναγκάστηκαν να ακυρώσουν εξαιτίας της επιβολής εκτάκτων μέτρων απαγόρευσης των ταξιδιών, με σκοπό τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.

Γράφει ο: 

Σύμφωνα με έκθεση-βόμβα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC), η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες εννέα μήνες μετά την κρίση της πανδημίας του COVID-19,  αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν εφαρμόζουν επαρκώς τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα κουπόνια και εξακολουθούν να παραβιάζουν ευρέως την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές, αναφορικά με την επιστροφή χρημάτων, λόγω ματαιώσεων πτήσεων.
 
Όπως αποκαλύπτει, συγκεκριμένα, σε εκτενή ανακοίνωσή της η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.):
 
* Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απευθύνει από τον Μάϊο σύσταση προς όλα τα κράτη-μέλη με τα οποία καλεί τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν συστήματα προστασίας όλων των «κουπονιών COVID-19» έναντι της αφερεγγυότητας του μεταφορέα ή του διοργανωτή προκειμένου να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών. 
* Ταυτόχρονα έχει κινήσει διαδικασίες για παραβάσεις κατά της Ελλάδος κι άλλων 10 χωρών της Ε.Ε. που τροποποίησαν ή ανέστειλαν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών κατηγορώντας τις κυβερνήσεις για μη ορθή τήρηση των ενωσιακών κανόνων εν μέσω πανδημίας. 
* Παρ' όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση συμμορφώθηκε μόνο τυπικά κι όχι ουσιαστικά με την σύσταση της Κομισιόν. Συγκεκριμένα, ψήφισε τροπολογία ενταχθείσα στο Ν. 4722/2020, με την οποία επανέρχεται μεν σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου 2020 και τυπικά η ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών/επιβατών, αλλά για το προηγούμενο διάστημα, όπου είναι και το μεγάλο πρόβλημα, δεν ρυθμίζει ουσιαστικά τίποτα, αφού συνεχίζονται να αναστέλλονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, μέσω της επιβολής κουπονιών αντί επιστροφής χρημάτων για τη διάρκεια από 25 Φεβρουαρίου έως και 31/08/2020 και με ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή τους!
 
Το ζήτημα αυτό επεσήμαναν η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και οι Ενώσεις Καταναλωτών μέλη της Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση” με επιστολή που απέστειλαν στα αρμόδια υπουργεία και στις αρχές ζητώντας νέα άμεση παρέμβασή τους για την αποκατάσταση του δικαίου. 
* Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών (BEUC) και 11 από τα μέλη της ανέφεραν ορισμένες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για αθέμιτες και παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές στις Αρχές Προστασίας Καταναλωτών για παραβίαση των δικαιωμάτων των επιβατών. 
* Επιπλέον, σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών αποκαλύπτεται ότι σε αντίθεση με τις συστάσεις της Ε.Ε. για τα κουπόνια και τις διαδικασίες επί παραβάσει, οι περισσότερες χώρες συνεχίζουν εδώ και εννέα μήνες, από τότε που ξέσπασε η κρίση λόγω της πανδημίας, να μην τηρούν τη νομοθεσία και να εφαρμόζουν τα μη σύννομα μέτρα που έχουν υιοθετήσει έως το τέλος της περιόδου ισχύος τους. Στην ίδια έκθεση τονίζεται ότι καμία χώρα δεν χρησιμοποίησε την ευελιξία που παρέχει το προσωρινό πλαίσιο της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις ως προς την προστασία των κουπονιών για μεμονωμένες ακυρωμένες υπηρεσίες (αεροπορικές, σιδηροδρομικές κ.λπ.) λόγω της πανδημίας. Επισημαίνεται εξάλλου ότι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Σλοβακία εξακολουθούν να έχουν εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που βλάπτουν τους επιβάτες. Επιπλέον, πολλές αεροπορικές εταιρείες παράνομα δεν επιστρέφουν τα μη χρησιμοποιούμενα κουπόνια για πτήσεις που έχουν ακυρωθεί.   
 
Η Αντιπρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ κα Παναγιώτα Καλαποθαράκου,  ανέφερε σχετικά: «Εννέα μήνες μετά την πανδημία, πολλοί καταναλωτές παραμένουν στο σκοτάδι, αναρωτιούνται εάν ή πότε θα πάρουν τα χρήματα τους από τα ακυρωμένα ταξίδια λόγω COVID-19. Αυτό είναι απλά απαράδεκτο. Συνιστά δε ευθεία παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να περιμένουν την επιστροφή των χρημάτων τους μέχρι το τέλος της περιόδου ισχύος των κουπονιών, σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις αρχές του 2022. Οι καταναλωτές δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως “φθηνά δάνεια” για τη διάσωση του ταξιδιωτικού κλάδου. Με την υιοθέτηση των νέων ταξιδιωτικών περιορισμών για την καταπολέμηση της πανδημίας, πρέπει να αποφύγουμε ένα νέο καθεστώς επιβολής των κουπονιών στο εγγύς μέλλον. Τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται τη νομοθεσία της Ε.Ε., διαφορετικά η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον ταξιδιωτικό κλάδο θα πλήττεται ακόμη περισσότερο.» 
 
 Τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών (BEUC) μέσω της έκθεσης: 
 
 Στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να ισχύουν εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης και τα οποία επιβάλλουν κουπόνια αντί της επιστροφής χρημάτων ή καθυστερούν να τα επιστρέψουν, ενώ οι καταναλωτές τα δικαιούνται, πρέπει να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της Ε.Ε. και να εφαρμόσουν τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κουπόνια το συντομότερο δυνατό. Η Πορτογαλία, όταν αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο, θα πρέπει να ξεκινήσει μια εις βάθος συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της σύστασης της Ε.Ε. για τα κουπόνια και να αποσαφηνίσει τη νομική αβεβαιότητα σχετικά με την επιβολή κουπονιών στους καταναλωτές αντί της επιστροφής χρημάτων 
 
 Είναι επιτακτική ανάγκη τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν το καθεστώς των ταξιδιωτικών κουπονιών που λίαν προσφάτως είχε επιβληθεί στους καταναλωτές κατά τη διάρκεια των μη σύννομων εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης. Στους συγκεκριμένους καταναλωτές έχουν καταστρατηγηθεί τα δικαιώματά τους και θα συνεχίσουν να περιμένουν την επιστροφή των χρημάτων τους έως το τέλος ισχύος των κουπονιών (σε μερικές περιπτώσεις έως τις αρχές του 2022) 
 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον των τεσσάρων χωρών που εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών της Ε.Ε. - Βουλγαρία, Κροατία, Λιθουανία και Σλοβακία (και η οποία επανεξετάζει την απόφασή της να αναστείλει τη διαδικασία κατά της Κύπρου) - και να κινήσει νέες, όπου απαιτείται.